Pályázatok

 • 2007-09-26 10:04 Bursa Hungarica pályázat

  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évre is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. A részletes pályázati kiírás megtekinthető – 2007. szeptember 25. napjától – Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal épületeinek hirdetőtábláin (Miskolc, Városház tér 8., Miskolc, Petőfi S. u. 1-3., Miskolc, Petőfi u. 39.), illetve a polgármesteri hivatal honlapján: www.miskolc.huA pályázati adatlapot s az ahhoz szükséges nyomtatványokat – 2007. szeptember 2. napjától – Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Családvédelmi és Foglalkoztatáspolitikai Főosztályán (Miskolc, Petőfi S. u. 39.) lehet beszerezni hétfőn, kedden és csütörtökön 8-16 óráig, szerdán 8-17 óráig, pénteken 8-12 óráig.A pályázat benyújtási határideje: 2007. október 31.

 • 2007-09-18 15:09 Miskolc Város Ösztöndíjasa pályázat

  Miskolc Megyei Jogú Város Oktatási Bizottsága meghirdeti pályázatát a Miskolc Város Ösztöndíjasa cím elnyeréséhez. A pályázat célja a város tehetséges tanulóifjúságának támogatása, a tehetségük kibontakoztatásához szükséges feltételek megteremtésének elősegítése, valamint városunkhoz való kötődésük erősítése. Pályázni bármely hazai, illetve külföldi alap- (7. osztálytól), közép- (gimnázium, szakközépiskola, szakképző iskola) vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán (első diplomás képzés nappali tagozatán) tanuló diák pályázhat, aki: valamely tantárgyból elért kimagasló eredményét, illetve tudományos, művészeti, sportteljesítményét igazolhatóan dokumentálja (megyei, országos, illetve nemzetközi szintű versenyeken elért kiemelkedő helyezések, cikkek, kiadványok, kiállítások, bemutatók, nemzetközi elismerések, illetve ezek valamelyikével rendelkezik, állandó lakhelye Miskolcon van, és felsőfokú képzés esetén 26. életévét a pályázat benyújtásáig nem töltötte be.A pályázat benyújtásának helye és ideje:Alap- és középfokon: A pályázó iskolájában.Beküldési határidő: 2007. október 05.A pályázatokat a pályázó iskolája összegyűjti és továbbítja Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Sport és Civil kapcsolatok Osztályára "Miskolc Város Ösztöndíjasa" megjelöléssel 3525 Miskolc, Városház tér 8.Beküldési határidő: 2007. október 12.Felsőfokon: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közoktatási, Sport és Civil kapcsolatok Osztály „Miskolc Város Ösztöndíjasa” megjelöléssel 3525 Miskolc, Városház tér 8.Beküldési határidő: 2007. október 12.A pályázati döntésről szóló értesítés várható ideje: 2007. november 30.Pályázati kiírás és adatlap a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közoktatási, Sport és Civil kapcsolatok Osztályán (Miskolc, Városház tér 8.) vehető át, illetve letölthető Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának internetes honlapjáról (www.miskolc.hu./önkormányzat/pályázatok). A pályázattal kapcsolatos kérdéseire a Közoktatási, Sport és Civil Kapcsolatok Osztály munkatársa, Galuska Éva ad további felvilágosítást (telefon: 512-775).

 • 2007-09-06 16:18 Pályázat művészeti és tudományos ösztöndíjra

  Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata meghirdeti a MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZATOT, melynek célja a város művészeti és tudományos életének fejlesztése, az alkotómunka ösztönzése, a várost gazdagító értékek létrehozása. Az „Útravaló Európába” ösztöndíj keretében külföldi tanulmányút, mesterkurzuson vagy konferencián való részvétel pályázható (összege max. 120 ezer Ft).Az ösztöndíj-pályázat benyújtásának határideje: 2007. szeptember 21.A pályázat csak a pályázati adatlappal együtt adható be. Az adatlap beszerezhető: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kulturális és Vendégforgalmi Osztályán (3525 Miskolc, Batthyány u. 1.), valamint az ösztöndíj-rendelet, a pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu/Kultúra/Pályázatok internetes oldalról is.

 • 2007-08-31 19:43 Pályázat turisztikai felújításokra

  Az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága együttműködésében, a GEF és a UNEP támogatásával megvalósuló „Turizmus a Természetért” című program célja a Gömör-Tornai térség különleges kultúrtörténeti és természeti értékeinek megőrzése a helyi hagyományokra építő, azok fennmaradását bölcsen segítő turisztikai tevékenységek ösztönzésével, fejlesztésével.A program keretében a jellegzetes építmények és környezetük hagyományos arculatát helyreállító vagy azt megőrző javítások, cserék, egyéb munkálatok elvégzésére lehet pályázni, maximum 250 000 Ft értékű utólagos, vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázatok benyújtási határideje: 2007. szeptember 21. A pályázattal kapcsolatos dokumentáció az Ökológiai Intézet Alapítvány honlapjáról (www.ecolinst.hu) letölthető. Kedvezményezett települések: Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Bánréve, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőtelekes, Gömörszőlős Hét, Hidvégardó Imola, Jósvafő, Kánó, Kelemér, Komjáti, Martonyi, Meszes, Perkupa, Putnok, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Serényfalva, Szalonna, Szendrő, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhogy, Teresztenye, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Zubogy. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: az Ökológiai Intézet Alapítvány irodájában Sándor Judit programvezetőnél vagy Kenéz Mónika munkatársnál, a 46/505-768-as telefonszámon vagy a sandor@ecolinst.hu e-mail címen.

 • 2007-05-31 16:29 Gyermekrajz-pályázat

  Ez évben ismét gyermekrajz-pályázatot írt ki a nemzetközi nenekültnap alkalmából a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal az általános iskolák tanulói számára. A pályázatot két kategóriában hirdették meg, az elsőben a 7–10 éves gyermekek, a másodikban a 11–14 éves gyermekek pályázhattak. A felhívásra a régiónkban található általános iskolákból összesen 67 rajz érkezett. A beküldött pályamunkák először régiószinten kerültek értékelésre, melyet egy független szakmai tagokból álló zsűri értékelt. Az elbírálásnál figyelemmel voltak a mondanivaló mélységére, a rajz esztétikumára.

 • 2007-05-30 12:13 Kreatívan Európa jövőjéről

  Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által 2006-ban második alkalommal kiírt „Alkoss Kéket!” kreatív pályázat május 25-én ünnepélyes eredményhirdetéssel zárult. A döntőben 24 csapat mutatta be művét a neves közéleti személyiségekből és művészekből álló zsűri előtt.

Miskolc TV mai műsora

2022-08-14 (Vasárnap)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!