Városinfó

 • 2007-08-10 14:47 Nem jár a „ZS”-s

  A Miskolci Városgazda Kht. és az MVK Zrt. tájékoztatása szerint a májustól újraindított „ZS” autóbuszjárat közlekedtetése augusztus 11-től átmenetileg szünetel. A járatok kihasználtsága folyamatosan csökkent az újraindítás óta, ez tette indokolttá az időszakos szüneteltetést.

 • 2007-08-10 14:47 Nem alacsonypadlósak

  Az MVK Zrt. tájékoztatása szerint műszaki okok miatt az elkövetkező két hétben az alábbi napokon és járatokon nem tudja garantálni az alacsonypadlós járművek közlekedtetését. 1-es, 1A-s: augusztus 11., 12., 14., 22.; 2-es, 3-as, 4-es: augusztus 15., 18., 19.; 12-es, 14-es, 14H-s: augusztus 17.; 21-es: augusztus 16., 18., 19.; 24-es: augusztus 14.; 31-es: augusztus 11., 12., 21.; 32-es: augusztus 22.; 35-ös, 35E-s: augusztus 11., 12., 22. Kérik azon fogyatékkal élő, kerekesszékhez kötött utasaikat, akik a 24-es vonalán a fent jelzett napon kívánnak utazni, előző nap 20 óráig jelezzék utazási igényüket az MVK Zrt.-nél a 46/514-949-es telefonszámon.

 • 2007-08-10 13:22 Idegenforgalmi Alap 2007 pályázat

  Július 20-i határidővel lezárult Miskolci Megyei Jogú Város Közgyűlésének Városfejlesztési, Üzemeltetési és Turisztikai Bizottsága által kiírt turisztikai pályázat felhívása. A megadott időig 32 db pályázat érkezett be, melyek elbírálása folyamatban van, a Bizottság augusztus 14-i ülésén dönt a 15 millió Ft-os keret felhasználásáról.Felhívják a 2006-ban sikeresen pályázók figyelmét, hogy a tavaly megítélt támogatásokkal legkésőbb 2007. október 31-ig kell elszámolniuk a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. Kérik, hogy a pénzügyi elszámolásnál hitelesített (cégszerűen aláírt) számlamásolatokat csatoljanak.Forrás: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

 • 2007-08-10 13:18 Ingatlan-végrehajtás, csak végső esetben

  A végrehajtási eljárásban az egyik legdrasztikusabbnak hitt lépés az ingatlan végrehajtása és árverezése. De ne ítéljünk elsőre és vizsgáljuk meg egy kicsit alaposabban a témát!A jogszabályok lehetővé teszik, hogy az adóhatóság végrehajtási jogot jegyeztessen be a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba, akár a végrehajtási eljárás legelején. Ez azonban nem jelenti azt, hogy máris kalapács alá kerül az ingatlan. Az ingatlanok végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok számos módosításon mentek és mennek keresztül napjainkig. A sok módosítás legfőbb oka az, hogy részben biztosítani kell a végrehajtási eljárásban a tartozás beszedését, amely lehet, hogy csak az ingatlanvagyon értékesítésével érhető el, másrészt az állam sem szeretné teljesen kisemmizni, és földönfutóvá tenni állampolgárait. Ezt az ellentmondást kell feloldani, amely lássuk be, nem könnyű feladat.Fontos tudni, hogy a méltányolható lakásigénynél nem nagyobb ingatlan, amely az adós és a közeli hozzátartozóinak lakhatását szolgálja, csak abban az esetben árverezhető, ha a végrehajtási eljárás során sem inkasszóval, sem munkabérletiltással, sem követelésfoglalásból, sem ingóvégrehajtásból, ingóárverésből, illetve nem lakás céljára szolgáló ingatlan árverezéséből nem térült meg a tartozás vagy azokból a tartozás nem egyenlíthető ki. Végrehajtási jogot is csak akkor jegyezhet be az adóhatóság, ha a tartozás nagysága meghaladja az 500 ezer forintot, vagy az ingatlan értéke arányban áll a tartozás nagyságával. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor csak jelzálogjog-bejegyzésre van lehetősége a végrehajtónak. Új szabályként jelent meg a törvényben, hogy a végrehajtó nemcsak az ingatlan becsértékét közli az adóssal az árverést vagy a pályáztatást megelőzően, hanem ezzel együtt a részletfizetés lehetőségét is felajánlja, így az adósnak adhat még egy esélyt a fizetésre, elkerülhetővé téve ezzel az ingatlan értékesítését. Ha mégis árverésre kerül sor, akkor lehetőséget ad a jogszabály, hogy a lakóingatlan becsértékét – ha nincs vételi ajánlat – ne a felére szállítsa le a végrehajtó az árverésen, hanem csak 70%-ra. Ez azonban kizárólag akkor történhet meg, ha az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban lakóhelye is ebben volt. Ilyen esetben talán az adósnak is marad valami a vételárból, amiből új életet kezdhet, sőt az ingatlan értékesítése esetén, az ingatlan elhagyására 6 hónapig terjedő halasztást is kaphat, amennyiben ezt kérelmezi.A végrehajtás tisztaságát hivatott elősegíteni az az előírás, miszerint az árverésről a jegyzőkönyv mellett ma már kép- és hangfelvételt is kell készíteni. Nem árt tudni és figyelni azonban egy fontos tényezőre. Amennyiben a végrehajtást megelőzően jelzáloggal terhelték meg az ingatlant, mert pl. banki hitelt kellett felvenni, akkor a végrehajtási jog bejegyzését követően értesíteni kell a zálogjogosultat, aki a zálogjogból fakadó igényét érvényesítheti. Ha a zálogjogosult, – példánknál maradva a pénzintézet – be kíván kapcsolódni a végrehajtási eljárásba, megeshet, hogy a banki hitel egy összegben válik esedékessé, ráadásul az ingatlant önálló bírósági végrehajtó fogja értékesíteni, megeshet, nem kevés végrehajtási költség felszámítása árán.A fentiekből talán érzékelhető, hogy az ingatlan végrehajtását és árverezését körültekintően igyekszik az állam szabályozni és az adóhatóság elvégezni.APEH

 • 2007-08-08 12:42 Ünnepre készülve

  Szent István királyt ünnepli a város idén is, a következő, a következő felhívást Miskolc polgármestere adta közre:Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önöket Szent István király ünnepe alkalmából rendezendő megemlékezésekre.2007. augusztus 19-én, vasárnap 10.30 órakor a Szent István téri Szent István-szobornál a városi ünnepi megemlékezésre és az augusztus 20-án, hétfőn 10.30 órakor a hámori Szent István-szobornál tartandó megemlékezésre, koszorúzásra. Kérem azokat a pártokat, polgári és civil egyesületeket, akik a megemlékezés virágait, koszorúit szeretnék elhelyezni az emlékhelyeknél, az ünnep méltó előkészítése érdekében 2007. augusztus 14-ig jelezzék részvételüket írásban az alábbi címen: Ifjúsági és Szabadidő Ház 3531 Miskolc, Győri kapu 27. Telefon: 412-518, fax: 320-716, e-mail: mri@chello.hu.Káli Sándor, Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

 • 2007-08-06 16:28 Útburkolat-felújítások Miskolcon

  Ebben az évben is folytatódik Miskolcon a nagy forgalmú gyűjtőutak, valamint a tömegközlekedési útvonalak aszfaltburkolatának felújítása. A munkák 2007. augusztus 6-án kezdődnek és az időjárástól függően október közepén fejeződnek be. A kivitelezések első szakaszában – melyet közbeszerzési pályázaton a Strabag Zrt. nyert el – az útvonalba eső aknafedlapok, víznyelőrácsok felemelése, egyes szakaszokon szegélykőcsere és az aszfaltmarás készül el. Ezt követően az előkészített felületre új aszfaltréteget húznak. Az útfelújítások költsége bruttó 182 millió Ft. Az építés idején részleges forgalomkorlátozás és időnként torlódás várható. A program részeként, a Hősök tere átadásával egy időben már elkészült a Deák tér–Kazinczy utca burkolatának felújítása.A következő felújítások ütemterve augusztus 6-tól augusztus 31-ig: Dankó Pista u., Csabai kapu; augusztus 13-tól szeptember 15-ig: Mendikás dűlő, Vologda u. – Thököly u.; augusztus 13-tól szeptember 30-ig: Petőfi u. – Geró u., Ilona u. –Malomszög u.; szeptember 3-tól október 15-ig: Ferenczi S. u. Az útfelújítások befejezése várhatóan 2007. október 15.A forgalomkorlátozás, részleges útlezárás során a gépjárművel közlekedők és a tömegközlekedési járműveket igénybevevő lakosság türelmét, megértését kéri az önkormányzat.

 • 2007-08-03 12:09 Pályázatok a Kutatók Éjszakájára

  Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 28-án kinyílnak a Miskolci Egyetem kapui, s öt helyszínen mintegy 70 program révén ismerhetik meg kicsik és nagyok egyebek mellett az itt folyó tudományos kutatásokat és azok eredményeit. A Kutatók Éjszakája elnevezésű, Európa-szerte ismert rendezvény kapcsán a magyarországi rendező Tempus Közalapítvány két felhívást fogalmazott meg:Keresik az ország művészetekben jártas kutatóit az Európai Kutatók Éjszakájára, a „Kutatók Kocsmája” rendezvényükre, akik magas színvonalon zenélnek, énekelnek, festenek, verset írnak, szobrászkodnak vagy táncolnak. Szívesen bemutatják művészi tehetségüket a 2007. szeptember 28-i Kutatók Éjszakája valamelyik budapesti vagy vidéki helyszínén, egy hangulatos, vidám esti rendezvényen.Az egész Európában egy napon, 2007. szeptember 28-án tartandó Kutatók Éjszakája elnevezésű egész éjszakás esemény fő célja a kutatás és tudomány népszerűsítése, a kutatói életpálya vonzóbbá tétele a fiatalok számára, minden korosztálynak szóló fesztivál jellegű szabadtéri események, interaktív találkozók és különböző versenyek segítségével.A Tempus Közalapítvány (TKA) és tizenegy fővárosi, illetve vidéki partnerintézménye közös pályázatot nyújtott be az országos rendezvény megszervezésére, és miként tavaly, idén is mi nyertük el a Kutatók Éjszakája megszervezésének lehetőségét. Az eseményhez kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány K + F Információs Irodája meghirdeti a „Keressük az ország művészetekben jártas kutatóit” felhívását! Várják azon kutatók jelentkezését (bármely tudományterületről), akik már elmúltak 25 évesek,– magas szinten művelnek valamely művészeti ágat, mint például zenélnek, táncolnak, énekelnek, festenek, verset írnak vagy szobrászkodnak stb.,– és vállalják, hogy ebből bemutatót tartanak a Kutatók Éjszakája c. rendezvényen az érdeklődő közönségnek.Jelentkezni egyénileg és csoportosan is lehet.Jelentkezési határidő: 2007. szeptember 7., péntek.Jelentkezés módja: postán vagy e-mailben elküldött fényképes bemutatkozással. Terjedelme maximum egy A4-es oldal, melyben kérjük a tudományos tevékenységet is röviden bemutatni. Amennyiben rendelkeznek hang- vagy filmfelvétellel, azt is szívesen veszi, de visszaküldeni nem tudják.A miskolci helyszínre az alábbi e-mail, illetve postacímre küldjék jelentkezésüket:Dr. Kalmár LászlóE-mail: aramka@uni-miskolc.huPostacím: 3515 Miskolc, Egyetemváros, Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatal, A/4 épület, I. emelet, 132.Telefon: 06/30-2787917; 06/46-565-111, 12-53A fellépés vagy a bemutató technikai részleteit a jelentkezőkkel egyénileg egyezteti, a jelentkezők számától függően, melyet a beérkezés sorrendjében fogadnak el. Rajzoljatok kutatót!A Tempus Közalapítvány a kutatói munka és az egyes tudományágak megismertetése és népszerűsítése érdekében felhív minden diákot az Európai Bizottság rajzpályázatán való részvételre.Egész Európában egy napon, 2007. szeptember 28-án tartják az Európai Kutatók Éjszakáját. Az egész éjszakás esemény célja a kutatás és tudomány népszerűsítése a „laikusok” körében, illetve, hogy vonzóbbá váljon a kutatói életpálya a fiatalok számára. Ezért olyan fesztiváljellegű, szabadtéri eseményeket, interaktív találkozókat és versenyeket rendezne, amelyek minden korosztálynak szólnak. Miként 2006-ban, idén is a Tempus Közalapítvány koordinálja a magyarországi rendezvényeket 11 felsőoktatási intézménnyel és kutatóintézettel együttműködve. Az eseményhez kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány meghirdeti a „Rajzoljatok kutatót!” pályázati felhívását.Olyan A3-as méretű rajzokat, festményeket várnak, amelyek kutatót/kutatókat ábrázolnak munka közben (kutatás, kísérletezés, felfedezés, egy új találmány kipróbálása, stb.).A rajzversenyen három kategóriában lehet pályázni:I. kategória: 6–12 éves diákokII. kategória: 13–18 éves diákokIII. kategória: 18 éven felüli, felsőoktatásban tanuló hallgatók.Egy pályázó csak egy rajzzal pályázhat!A rajzokat vagy festményeket postán juttassák el a következő címre: Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70, pf. 508.A borítékon tüntessék fel: „Kutatók Éjszakája – rajzpályázat”!A képek hátoldalára írják fel a kép címét, és az alkotó nevét és címét!A rajz mellé csatoljanak kísérőlevelet az alábbi adatokkal: a kép címe, a készítő neve, életkora, telefonszáma, e-mail címe, a kategória sorszáma (I., II. vagy III.) intézményének neve, címe.A hiányos adatokkal vagy nem a kért formátumban beérkező rajzok, festmények nem kerülnek a zsűri elé!Beküldési határidő: 2007. szeptember 7., péntek (beérkezés határideje!)A beküldött pályamunkák értékelését a Kutatók Éjszakája szervezésében részt vevő intézmények végzik. Minden kategóriában az első három helyezettet jutalmazzák, díjátadó ünnepség keretében.A legjobb ötven képből kiállítást szerveznek szeptember 28-án, a Kutatók Éjszakáján. A győztes rajzok európai szinten is megmérettetnek: a programsorozat megrendezésében részt vevő országok – köztük Magyarország – elküldik a három kategória első helyezett munkáit az Európai Bizottságnak. A képeket a bizottság zsűrije értékeli, a díjnyertes rajzot a Kutatási Főigazgatóság emblémaként fogja használni, illetve a győztes értékes jutalomban részesül.A győztes(eke)t levélben vagy e-mailben értesítík.A beküldött képeket nem áll módukban visszaküldeni.A pályázatra kizárólag saját készítésű rajzokkal, festményekkel lehet pályázni, amelyek szerzői jogával a pályázó rendelkezik. A pályázaton való részvétellel az alkotó hozzájárul, hogy rajzát/festményét a Tempus Közalapítvány térítésmentesen felhasználja a szerző megjelölésével további rendezvényein, valamint kiadványaiban is.További információ: Kvassay Krisztina (e-mail: krisztina.kvassay@tpf.hu, tel.: 237-13-00)

 • 2007-08-02 15:04 Bezár az uszoda

  A Miskolc Városi Szabadidőközpont értesíti Miskolc lakosságát, hogy a diósgyőri városi uszoda – az előzetes tervekkel ellentétben – csőtörés okán keletkezett műszaki hiba miatt – augusztus 3-án bezár. A létesítmény a műszaki hiba elhárítása és a szükséges felújítási, karbantartási munkák elvégzése után szeptember 10-étől látogatható újra.

 • 2007-07-20 13:58 Ne váljunk áldozattá!

  A hőség enyhítése érdekében nyitott állapotban hagyott nyílászárók cselekvésre ösztönzik a besurranókat.  A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szolgálata  felhívja a családiház-tulajdonosok, valamint a bérházak alsóbb szintjén lakók figyelmét, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a nyári hőség idején is otthonaik megfelelő védelmére.  

 • 2007-07-19 13:23 Rendőrségi felhívás

  Sértetteket keresnek! – A Miskolci Rendőrkapitányság Gazdaságvédelmi Alosztálya eljárást folytat csalás vétségének megalapozott gyanúja miatt. Június 29-én több miskolci üzletet is felkeresett egy férfi (fotónkon), aki az adóhatóság ellenőrének adta ki magát, s helyszínenként 1500-4000 Ft-ot kérve, ellenőrzéseket színlelt. 

 • 2007-07-19 13:14 3. fokú hőségriasztás július 24-ig

  Az országos tiszti főorvos az OMSZ-től kapott meteorológiai jelentés alapján, a 2007. július 13-án elrendelt és 17-én megerősített 3. fokozatú hőségriasztás időtartamát meghosszabbította 2007. július 24-én (kedden) 24 óráig. Továbbra is rendkívül meleg és száraz levegő tölti ki a Kárpát-medencét. Ma szinte mindenhol meghaladja a 27 fokot a középhőmérséklet, helyenként továbbra is 30 fok feletti középhőmérsékletre számíthatunk. Pénteken és szombaton is szinte mindenhol 27, nem ritkán 30 fok felett alakul a napi középhőmérséklet.

 • 2007-07-19 09:34 Kedvezményesen strandolhatnak a miskolciak

  A helyi védelmi bizottság vezetőjének döntése értelmében, a nagy melegre való tekintettel, mától tovább tartanak nyitva és kedvezményes belépővel látogathatók az önkormányzat által üzemeltetett strandok Miskolcon. Káli Sándor, Miskolc polgármestere a helyi védelmi bizottság vezetőjeként arról döntött, hogy mától – a III. fokozatú hőségriasztás visszavonásáig – Miskolcon az önkormányzat által üzemeltetett strandok a nagy melegre való tekintettel tovább tartanak nyitva és kedvezményes belépővel látogathatók. A Selyemréti Strandfürdő este 8-ig tart nyitva ezekben a napokban, s délután 3 után már egységesen 450 forint a belépő. A Miskolctapolcai Barlangfürdő este 8-kor zár be, s az utolsó óráért nem kell fizetni.

Miskolc TV mai műsora

2021-12-03 (Péntek)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!