Városinfó

 • 2007-09-05 16:46 Elvárt adó helyett jövedelemminimum!

  Számtalan kérdés érkezik Igazgatóságunk Tájékoztatási Osztályára az elvárt adóval kapcsolatban. A leggyakrabban feltett kérdés: Kell-e elvárt adóelőleget fizetnie a vállalkozásoknak? A válasz: egyértelműen NEM, tekintve, hogy az elvárt adót az Alkotmánybíróság februárban hozott határozatával megsemmisítette.Helyette az Országgyűlés a jövedelem- (nyereség) minimum után fizetendő adót fogadta el, és annak előírásait 2007. július 1-jei hatállyal beemelte mind az egyéni, mind a társas vállalkozók adózásáról szóló jogszabályokba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az egyéni vállalkozó nyeresége, valamint a társaságok adózás előtti eredménye, vagy adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el az adóévben a törvényekben meghatározott jövedelemminimumot, úgy az adózó választhat, hogy az elvárt jövedelemminimum után fizeti meg az adót, vagy e helyett nyilatkozatot tesz.Az említett nyilatkozatot az adózók első alkalommal a 2007. évre vonatkozó adóbevallásukban, majd egy kiegészítő nyomtatvány kitöltésével tehetik meg. E nyomtatvány azonban önmaga is bevallásnak fog minősülni. Ezt követően az adóhatóság a nyomtatványok adatait feldolgozza és – kockázatelemző programja segítségével - számítógépes úton ellenőrzésre választja ki azokat az adózókat, akiknél alapos okkal feltételezhető, hogy a vállalkozási tevékenységük kimutatott nyeresége a bevételek eltitkolásának vagy szabálytalan költségelszámolásnak következtében lett túl alacsony. Az adóhatóság által kétségbe vont elszámolások valódiságát, illetőleg azt, hogy a költségek ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, ebben az esetben már az adózónak kell bizonyítania. Az ellenőrzésre történő kiválasztást az adóhatóság a bevallások benyújtását követő 30 napon belül elvégzi, és egyben az érintett adózókat erről értesíti. Mivel az értesítés nem minősül az ellenőrzés megkezdésének, így az adózó „szerencsés esetben” még egy évig élhet az önellenőrzés eszközével, ugyanis az adóhatóságnak a kiválasztástól számított 1 éven belül kell az ellenőrzést megkezdenie.APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

 • 2007-09-05 16:12 Utazási kedvezmények

  A tömegközlekedést lebonyolító cégek türelmesek, ám október végéig minden diáknak érvényes diákigazolvánnyal kell rendelkezni. Ez minden tanulóra vonatkozik, az évfolyamot váltókra és azokra is, akik szeptembertől új oktatási intézményben folytatják tanulmányaikat.A tanulóknak több szempontból is figyelniük érdemes diákigazolványaik érvényességére. Az évfolyamot váltóknak érvényesíteniük kell, az idén érettségizetteknek pedig – amennyiben folytatják tanulmányaikat – új diákigazolványt szükséges váltaniuk.Október 31. tehát fontos dátum a diákigazolványok érvényesítése szempontjából. A tanulóbérlet persze addig is megvásárolható és használható, amíg a diákok nem kapják meg az érvényes diákigazolványukat. Szeptember 1-jétől újdonság az MVK Zrt.-nél, hogy a 7-es autóbuszokra 90%-os kedvezménnyel válhatnak a tanulók bérletet, amellyel a lakóhely és az iskola között utazhatnak. A Borsod Volán is türelmes azokkal szemben, akiknek még nincs érvényes diákigazolványuk. A tanintézet által kiállított iskolalátogatási igazolással, illetve a diákigazolványt igénylő lap hiteles fénymásolatának bemutatásával a Volán pénztárainál hozzájuthatnak az új bérletszelvényekhez.

 • 2007-09-05 16:05 Interneten a vitaanyag

  A Miniszterelnöki Hivatal szeptember 5-én honlapján, a www.meh.hu címen közzétette, és ezzel nyilvános vitára bocsátotta a Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia (NAMS) szakmai vitaanyagát. A Nemzeti Audiovizuális Média Stratégia az átfogó médiaszabályozási reform szakmai megalapozását és előkészítését szolgálja. A vitaanyag az audiovizuális ágazatról szóló áttekintő helyzetelemzésből, valamint az új médiaszabályozásra vonatkozó javaslatokat tartalmazó részből áll. Az anyag az audiovizuális médiaszektor egészét vizsgálva területenként igyekszik feltárni a jelenlegi jogi környezettel és joggyakorlattal kapcsolatos problémákat, és javaslatokat tesz az új szabályozás irányaira vonatkozóan, több helyen alternatív lehetőségeket is megfogalmazva. A szöveg áttekinti a piacra lépés, a médiaszolgáltatásokra vonatkozó tartalmi szabályozás, a közszolgálati műsorszolgáltatás, a médiakoncentráció és a hozzáférés, a tartalomgyártás finanszírozásának, valamint a médiafelügyelet rendszerének kérdéseit.A vitaanyagra az írásos észrevételeket 2007. október 5-ig várják a Miniszterelnöki Hivatalban, ezt követően elemzik és összegzik az észrevételeket. A konzultációs időszak lezárása előtt, várhatóan még szeptemberben nyilvános szakmai fórumra is sor kerül a stratégia tartalmáról. A stratégia véglegesítését követően dolgozzák ki a médiatörvényt felváltó új jogszabály-csomag tervezetét.Kormányszóvivői Iroda

 • 2007-09-03 18:30 Jubilálókat köszöntött az egyetem

  Arany-, gyémánt- és vasdiplomákat adtak át szombaton délelőtt a Miskolci Egyetemen. Az oklevelet azok a bánya-, olaj-, geológus, geofizikus és kohómérnökök vehették át, akik ötven, ötvenöt, vagy hatvan évvel ezelőtt végeztek a miskolci campuson.

 • 2007-09-02 15:02 Rákbetegek klubja

  A Rákbetegek Országos Szövetsége, Az Életért a Rák Ellen Egyesület, Rákbetegek és Barátaik Klubja 2007. szeptember 5-én, délután 3 órakor Miskolcon, a Civil Házban, a Szikra Alapítvány új helyén (Miskolc, Széchenyi u. 19., 4/3. szám alatt) tartja klubfoglalkozását. A terem lifttel megközelíthető.

 • 2007-09-02 15:01 Folytatódik a „segítők képzése”

  A HEFOP 2.2.1 pályázaton a Miskolci Drogambulancia Alapítvány Konzorciumi együttműködésben a B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelőzési Alapítvánnyal, a Fruska Gyermekotthon Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Hilscher Rezső Szociális Közalapítvánnyal eredményesen szerepelt. A pályázati projekt a „társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” című pályázatnak megfelelően 180 fő szociális, gyermekvédelmi, fogyatékosságügyi területen dolgozó szakember képzését vállalta. A képzési ütemtervvel összhangban 2007. május-június hónapban 60 fő eredményesen végezte el a kötelező 30 órás európai uniós és munkaerő-piaci ismeretek kurzust. A szabadon választott szakmai tanfolyamok közül vagy gyermekvédelmi, vagy fogyatékosságügy területéről, illetve bűnmegelőzés és képességfejlesztés tartalmak között választhatott. Az eredményes záró dolgozat megírása után „kompetencia alapú bizonyítványt” kaptak a hallgatók.A képzés 2007. szeptember 14-től folytatódik. Az első toborzó munka eredményeként is több érdeklődő, jelentkező jelezte, hogy az ősszel induló második turnusba kíván bekapcsolódni. Az előjegyzések után még maradtak üres helyek, melyre 2007. szeptember 3.-ig lehet jelentkezni.A „SZOCIO-NORD” pályázati konzorcium önálló honlapot működtet, melyen az eddig végzett és befejezett pályázati projekt tevékenységek írott és képi formában megtekinthetők.A második képzési turnus időpontjai, jelentkezési lapja is megtalálható a www.szocio-nord.hu honlapon.

 • 2007-08-31 19:51 Több hónapig egyirányú lesz a Hatvanötösök útja

  Miskolcon a Búza téri Piac rekonstrukciójához kapcsolódó közműépítések miatt, a Búza téri Volán pályaudvar virágpiac melletti útját lezárják. Az onnan induló autóbuszok megállóhelyei átkerülnek a Szeles utcára. A Szeles utcáról induló tömegközlekedési járművek a Hatvanötösök útja igénybevételével közlekednek majd. Az autóbuszok zavartalan forgalmának biztosítása érdekében a Hatvanötösök útját a Szeles utca irányából a Zsolcai kapu felé egyirányúsítják. Kezdetének időpontja: 2007. szeptember 01. (szombat). A forgalmirend-változás várhatóan három hónapig tart. A módosítás miatt, a keleti irányból érkező járművek a Búza téri piacot, a Zsolcai kapu – Szeles utca útvonalon tudják megközelíteni.

 • 2007-08-31 19:43 Pályázat turisztikai felújításokra

  Az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága együttműködésében, a GEF és a UNEP támogatásával megvalósuló „Turizmus a Természetért” című program célja a Gömör-Tornai térség különleges kultúrtörténeti és természeti értékeinek megőrzése a helyi hagyományokra építő, azok fennmaradását bölcsen segítő turisztikai tevékenységek ösztönzésével, fejlesztésével.A program keretében a jellegzetes építmények és környezetük hagyományos arculatát helyreállító vagy azt megőrző javítások, cserék, egyéb munkálatok elvégzésére lehet pályázni, maximum 250 000 Ft értékű utólagos, vissza nem térítendő támogatás formájában. A pályázatok benyújtási határideje: 2007. szeptember 21. A pályázattal kapcsolatos dokumentáció az Ökológiai Intézet Alapítvány honlapjáról (www.ecolinst.hu) letölthető. Kedvezményezett települések: Aggtelek, Alsószuha, Alsótelekes, Bánréve, Becskeháza, Bódvalenke, Bódvarákó, Bódvaszilas, Debréte, Dövény, Égerszög, Felsőkelecsény, Felsőtelekes, Gömörszőlős Hét, Hidvégardó Imola, Jósvafő, Kánó, Kelemér, Komjáti, Martonyi, Meszes, Perkupa, Putnok, Ragály, Rakaca, Rakacaszend, Rudabánya, Serényfalva, Szalonna, Szendrő, Szin, Szinpetri, Szögliget, Szőlősardó, Szuhafő, Szuhogy, Teresztenye, Tornabarakony, Tornakápolna, Tornanádaska, Tornaszentandrás, Tornaszentjakab, Trizs, Varbóc, Viszló, Zádorfalva, Zubogy. A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető: az Ökológiai Intézet Alapítvány irodájában Sándor Judit programvezetőnél vagy Kenéz Mónika munkatársnál, a 46/505-768-as telefonszámon vagy a sandor@ecolinst.hu e-mail címen.

 • 2007-08-29 18:45 Egyszerűbb jogszabályok

  Egyszerűbbé válik a vállalkozások élete, hiszen a szeptember 1-jétől hatályba lépő új jogszabályok sok könnyítést tartalmaznak számukra. A változtatások célja, hogy tovább egyszerűsítsék a gazdasági társaságok regisztrációját és működését. A jövőben szélesebb körben lehet megválasztani a társaság elnevezését, a vezérszó már nem kizárólag magyar szó lehet, hanem megengedett az idegen nyelvű kifejezés, a rövidítés és a mozaikszó használata is. A változások értelmében a cég székhelye és az ügyintézés helye különválhat. Korábban a cégbejegyzéshez szükséges aláírási címpéldányt közjegyző hitelesítette, ami jelentős díjakat vont maga után, viszont az új szabályok szerint már ügyvéd is ellenjegyezheti az aláírás-mintát. Szeptember 1-jétől már az elektronikus aláírás is hiteles cégszerű aláírásnak minősül. Az új, egyszerűsített eljárás keretein belül közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, és zártkörűen működő részvénytársaság alapításakor egy egységes szerződésmintát lehet használni, és azt elektronikusan beküldeni a cégbíróságnak. Az egyik legfontosabb változás mégis az, hogy csökkentették a különböző cégformák törzstőkéjének kötelező mértékét. Korlátolt felelősségű társaságot így a jövőben már akár 500 ezer forint törzstőkével is lehet alapítani, zártkörűen működő részvénytársaságot 5 millió forinttal, míg nyilvánosan működő részvénytársaságnál megtartották a 20 millió forintos törzstőke előírását.

 • 2007-08-28 18:13 Drágább benzin

  Holnaptól emelkednek az üzemanyagárak. A 95-ös benzin literjéért három forinttal, míg a gázolajért két forinttal kell többet fizetni. A MOL legutóbb augusztus 13-án változtatott a benzin árán, akkor bruttó öt forinttal csökkentette. A gázolaj árát pedig június közepén emelte meg 4 forinttal. A mostani emeléssel a benzin átlagára 290 forint körüli, a gázolajé pedig 260 forint fölötti lesz.

 • 2007-08-28 17:48 Még lehet régi ezressel fizetni

  A héten még lehet fizetni a régi, rézcsík nélküli ezerforintossal, ennek ellenére több szórakozóhelyen, étteremben és kávézóban már nem fogadják el. A Magyar Nemzeti Bank a tudomására jutott esetekben levélben értesítette az érintetteket, hogy fogadják el a pénzt, a fogyasztóvédelem azonban emellett még bírságot is kiszabhat. A hatóság azt kéri, ha valakitől nem fogadják el augusztus 31-ig a régi ezrest, forduljon a területileg illetékes felügyelethez. A bankjegyet azért vonják ki a fogalomból, mert ezt hamisították leginkább. A hónap végéig azonban még bárhol lehet fizetni a bankóval, a posták, bankok és takarékszövetkezetek pedig még legalább fél évig elfogadják. A Magyar Nemzeti Bank emellett még húsz évig becseréli a régi papírpénzt.

 • 2007-08-28 17:45 Családi pótlék csak tanulói jogviszonnyal

  Hiába várják a családi pótlékot az idén érettségizett középiskolások július 1-jétől. A pénzhez csak akkor juthatnak hozzá a családok, ha a háztartásban élő diák igazolja, hogy szeptembertől ismét van tanulói jogviszonya.Július 1-jétől a Magyar Államkincstár nem folyósítja a családi pótlékot azoknak a diákoknak, akik idén tettek érettségi vizsgát. Ez persze nem jelenti a járandóság végleges visszavonását, csupán időleges szüneteltetésről van szó. Ősztől a tanuló, amennyiben megfelelnek a feltételeknek, továbbra is hozzá juthat a családi pótlékhoz.A tanulói jogviszony fennállását bizonyító igazolást érdemes minél előbb, de legkésőbb szeptember végéig eljuttatni a Palóczy út 5. szám alá. A családi pótlékot ezután július 1-jéig visszamenőleg is folyósítják. A nyomtatványokhoz nemcsak az említett címen lehet hozzájutni, hanem letölthetők az internetről is a Magyar Államkincstár és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium honlapjáról.

Miskolc TV mai műsora

2021-12-03 (Péntek)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!