Városinfó

„Isten éltesse a magyar hazát, és óvja a magyarokat!”

2014-08-20 20:16

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE allamalapitas_unnep_140820_vcs_17.jpg

A Szent István téren Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Kriza Ákos polgármester mondott ünnepi beszédet. Csöbör Katalin a független és keresztény magyar állam egységének fontosságát hangsúlyozta. Kriza Ákos pedig úgy fogalmazott: a Szent Korona örök üzenet a magyarság számára: jelképezi a közösség építését, a rend megtartását, és az összefogás erejét.

allamalapitas_unnep_140820_vcs_18.jpg– A magyar hazát a nagyvilágban bárhol is élő magyarok hite, közösségi ereje, anyanyelve és gondolkodása élteti. Én abban hiszek, hogy a magyar nemzet közössége, nyelve, kultúrája nem véletlenül alakult ki, hanem isteni ajándékként kaptuk – fogalmazott ünnepi beszédében Csöbör Katalin.

Hozzátette, ezek megőrzéséért, a mai és az eljövő hazáért is felelősséggel tartozunk. Mint mondta, augusztus 20-a kitűnő alkalom arra is, hogy megértsük és megértessük a keresztény konzervatív gondolkodásunk alapjait. – Ezer esztendővel ezelőtt őseink keresztény és független magyar államot teremtettek.

Keresztényt, mert érezték, sőt tudták, hogy az akkori keresztény Európa talajába csak keresztény állam tud meggyökerezni. Független államot teremtettek, mert tudták, hogy e nélkül az állam nem tudja ellátni legfőbb feladatát: nem tud megfelelő védelmet és oltalmat nyújtani az országban élő magyaroknak és nem magyaroknak – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

A Szent István által fölépített keresztény és független magyar állam azonban évszázadokon át védelmet és otthont nyújtott a Szent Korona minden népének. A honfoglaló magyarok utódainak éppúgy, mint az itt élő más népeknek, akik együtt harcoltak s együtt gyarapították a közös hazát. A történelem során több európai nemzet is elenyészett, ez a veszély még ma is fenyegető. „Miután a magyaroktól Trianonban elvették a történelmi országukat, és 40 év kommunizmus során megingatták őket a nemzeti összetartozásukban is, 1990 után jött az újabb megpróbáltatás”, mondta Csöbör Katalin.

– A rendszerváltás után rövid ideig úgy tűnt, hogy most végre itt az igazi függetlenség és a gazdagság kora. Aztán fokozatosan bontakozott ki a korszak igazi arca. Ennek a lényege az volt, hogy miután a történelmi országunkat és a nemzeti azonosságunkat elveszítettük, most végül le kellene mondanunk az államunkról, a szuverenitásunkról is. Cserébe azt kapjuk, hogy fogyasztói tömeg maradhatunk abban a rendszerben, amely az erőforrásainkat elveszi, és amelyben a vallás, a nemzet, és a család csupán a múlt részei – hívta fel a figyelmet az országgyűlési képviselő. Ennek a pusztító erőnek csak nagyon kevés helyen sikerül a nemzeteknek ellenállni – fűzte hozzá Csöbör Katalin –, mert nem ismerhető fel könnyen, mert ellenállhatatlan csillogás vonja körbe, és egyre sodróbb a lendülete.

– 2010-ben, úgy gondolom, a magyar választópolgárok ezt a Janus-arcú hatalmat utasították el kétharmados többséggel. A magyar kormánynak és az országgyűlésnek azt a feladatot adták, hogy építsék újra a magyar államot, és erősítsék meg a magyarok identitását és összetartozását, ne tagadják meg a keresztény gyökereinket, és biztosítsák a függetlenségünket – fűzte hozzá.

„Haza addig van, amíg magyarok vannak, de magyarok is csak addig lesznek, amíg lesz magyar haza. Óvjuk a magyar nyelvet, és gondolkodást, a keresztény hitet, a határon túl, és szerte a világban élő magyarok életerejét. Isten éltesse a magyar hazát, és óvja a magyarokat” – zárta ünnepi beszédét Csöbör Katalin.

Közösségépítés, rend, erő és akarat


Kriza Ákos
úgy fogalmazott ünnepi beszédében: a magyar nemzet történelmi emlékezetének legnagyobb szimbóluma a allamalapitas_unnep_140820_vcs_24.jpgSzent Korona, melyben a magyarság mindenhol és minden időben a magyarság összetartozását és a mindenkori magyar állam létét, fennmaradását látta. Szent István napján tehát különös jelentősége van annak, hogy ma a Szent Korona hiteles másolata ragyogja be a miskolciak ünneplését.

Szent István államalapításának és a korona szimbolikájának egybefonódása a magyar államiságban hosszú évszázadok alatt alakult ki, míg eljutott a Szent Korona-tanig, melynek örök üzenete a magyarság számára: a közösségépítés kötelezettsége, a rend megtartása, és az összefogás ereje. – Szent István legnagyobb hátrahagyott öröksége az, hogy képes volt megteremteni a magyarság új, a maga korában modern államát, ami nem jött volna létre új közösségépítés nélkül.

Az ő vezetésével lett keresztény nép a magyar, s vált részévé annak az európai keresztény közösségnek, amelyhez mindmáig tartozik – fogalmazott a városvezető, hozzátéve: mindig befogadást hirdetett s nem kirekesztést, mert tudta, hogy ez a megmaradás alapja. Szent István tehát közösséget épített, és új államrendet – ez a második örök üzenet, amit az államalapító nyomán a Szent Korona jelképez, mondta Kriza Ákos. Örök jelképe a korona a magyar államiság rendjének, törvényeinek, amelyet bármennyire is befogadó a magyarság, mindenkinek be kell tartani, s a korona nemcsak szimbolizálja ezt a rendet, hanem őrködik is felette – tette hozzá.

Ugyanakkor „a közösségépítés fáradságos munkája” és a rend fenntartásának igénye mit sem ér, ha nincs mögötte erő és akarat – hangsúlyozta a polgármester, hozzátéve: ha ez hiányzik, akkor minden közösség szétesik, ha ez nincs, akkor a rend nem tud érvényre jutni. – Erő és akarat nélkül Szent István nem tud államot alapítani, és keresztény európai magyarságot elindítani történelmi útjára. A történelem viharai közepette a magyar állam és a magyar nemzet akkor tudta sikeresen érvényesíteni saját akaratát, ha erőt mutatott az összefogásban, s kivetette maguk közül az örökös kishitűeket, az örök fanyalgókat, a nemzetet 20 ezüstpénzért mindig elárulókat – fogalmazott Kriza Ákos.

Hozzátette: nagy történelmi fordulatoknál a magyarság csakis a koronához és Szent István szellemiségéhez fordulhat, hogy erőt merítsen belőle. Közösségépítés, rend, erő és akarat – a polgármester annak a véleményének adott hangot, hogy a mai világtársadalmi, globális és európai kihívások közepette nekünk, magyaroknak csak e hármas egységbe szabad kapaszkodnunk.

„A nemzetet megtartó korona szent üzenetében kell hinnünk, s ennek szellemében kell cselekednünk, ahhoz, hogy megmaradjunk a XXI. század kihívásai közepette”, mondta. Az 1990-től felbomlott világrenden belül Magyarország és a magyarság kereste az útját, majd a világgazdasági válság közepette, 2010-ben a nemzet megrázta magát, és a korona szelleméhez fordult. – Összefogott, erőt mutatott és egységet, s nekilátott annak, hogy újragondolja történelmi kihívásait, újragondolja állami és társadalmi berendezkedésének rendjét, s végre húsz év után vezetői elkezdték a közösségépítést. Az örök széthúzók, az örök fanyalgók, az örök megosztók háttérbe kerültek, s végre a nemzet Szent István és a Szent Korona üzenetéből és erejéből merítve elkezdett építkezni – mondta.

„Akiket hagytak az örök viszálykeltők eladósodni, azoknak mi segédkezet nyújtottunk, amit az örök ármánykodók hagytak tönkremenni, azt mi elkezdtük újjáépíteni. A munkával szerzett önbecsülés rendjét visszaállítottuk. S végre a nemzet levegőhöz jutott, s megvetette lábát az új európai rendben. Benne pedig nem feladta érdekeit, hanem megvédte, s küzdött értük” – hangsúlyozta a városvezető. Hozzátette: Szent István és a Szent Korona üzenetét mi, miskolciak is megfogadtuk. Összefogtunk, erőt mutattunk. A romokat eltakarítottuk, lefektettük az alapokat, s ma már elmondhatjuk, hogy mindenütt építkezünk. „És nemcsak a várost építjük, hanem annak közösségét is”, emelte ki Kriza Ákos. – Egyfelől a rend feltétlen megkövetelésével, másfelől az oktatás, kultúra, sport és turisztika fejlesztései által. Nem bezárkózunk, hanem nyitunk. Nem rombolunk, hanem építünk, és ami talán a legfontosabb nemcsak beszélünk, hanem cselekszünk is – fogalmazott Miskolc polgármestere.

Kriza Ákos végül elmondta: Szent István és a korona arra kötelez minket, hogy összefogjunk, erőt mutassunk, rendet teremtsünk, és mindezek által közösséget építsünk. – Erre fogunk október 12-én majd újabb mandátumot kérni! Arra, hogy az építést folytassuk Miskolcon is. Vigyék hát hírül mindenkinek Szent István üzenetét: együtt erősebbek vagyunk! – zárta ünnepi beszédét a polgármester.  

minap.hu
Fotó: V. Cs.Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2021-11-29 (Hétfő)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!