Közélet

Újabb döntések az Avas konszolidációjáért

2014-07-31 06:52

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE kozgyules_140731ml_2.jpg

Rendkívüli közgyűlést tartott július 31-én, csütörtökön reggel 7 órától Miskolc képviselő-testülete. A napirenden 8 előterjesztés szerepelt, köztük a Miskolc és a Megújulás – Jelenlét az Avasi lakótelepen Konzorcium között létrejövő együttműködési és támogatási megállapodásról, illetve a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő miskolci lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba történő vételéről szóló.

09.46 Véget ért a képviselő-testület ülése.

09.11 | Konszolidáció az Avason


Végül a javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Megújulás – Jelenlét az Avasi lakótelepen Konzorcium között létrejövő együttműködési és támogatási megállapodás megkötésére című előterjesztés következett.
Schweickhardt Gyula projektvezető elmondta, az önkormányzat a kötelezően ellátandó feladatok körében egy civil konzorciummal köt szerződést. Óriási élmény volt tapasztalni azt a hitet és elkötelezettséget, amely ezekben a szervezetekben megvan az emberek segítése érdekében. Fontos az Avason élők és a város számára is az segítség, amely elindulhat, az első lépés, hogy a meglévő problémákat megoldják.

Jakab Péter (Jobbik) szerint semmit sem tanultak és felejtettek a város vezetői, egy újabb „fejsimogató” program következik 34 millió forintért, amellyel semmit sem érnek el. Az ilyen típusú programokból elege van a miskolciaknak. A 0 forintos elvárás típusú programokra van szükség, amelyet ők javasolnak. Egy működő modell van, az Érpataki, amelyből persze nem lehet pénzt kivenni, viszont sok munkát kell beletenni.
Kriza Ákos megjegyezte, kíváncsi lenne, milyen mélyen elemezte ezeket a projekteket Jakab Péter, járt-e olyan helyen, ahol a Máltai Szeretetszolgálat már végzett munkát? Ezek a civil szervezetek olyan helyekre, olyan lépcsőházakba mennek, ahol már komoly a gond, újra közösséget építenek, közbenjárnak, tanácsokat adnak, az emberi kapcsolatokat javítják. Akkor szóljon, ha van mire építeni. Érpatakon katonaruhába öltözött emberek masíroznak lózungokat kiabálva.

Kiss János (Fidesz) elmondta ez az előterjesztés is az Avas rendbetételét szolgáló előterjesztések közé tartozik. Most van a „magyar gyerek gyógyítja” rész a népdalból. 90 lakásból már kiköltöztették a „fészekrakó”-kat, akiknek nem biztosítanak cserelakást, bűnözőkkel nem tárgyalnak. Idén az összes család kirakását befejezik. A „fészekrakók” által lelakott közösségi tereket is rendbe teszik, folyamatosan konszolidálják az Avast, ennek újabb lépése ez a közösségi program. Nem a „rosszfiúkra” költenek pénzt, hanem azokra, akik ott maradtak, sérültek és megérdemlik a segítő kezet, bevonva a legjobb civil szakértőket a munkába. Azok kapnak segítséget, akik eddig szenvedtek a „fészekrakók”-tól, akikkel azután is törődnek, hogy kirakták a „fészekrakókat”.
Pakusza Zoltán (Jobbik) szerint az ilyen projektek 24 éve nem működnek. A legfontosabb, hogy betartassák a törvényeket mindenkivel.
Jakab Péter hozzátette: 24 éve azt mondják, hogy ez működik, kár, hogy semmilyen eredményt nem tudnak felmutatni.

Mokrai Mihály (MSZP) elmondta, a nyomort számolná fel, nem a nyomortelepeket. Tudomásul kell venni, hogy semmi sincs ingyen, ezekre a programokra szükség van. Jó lett volna a lyukói programról egy beszámoló, hogy milyen eredményeket ért el. Kapaszkodót kell nyújtani ezeknek az embereknek, hogy ki tudjanak mászni a mocsárból.
Kiss János (Fidesz) egyetért azzal, hogy a bűnözőket ki kell rakni a városból. Az Avason rakó „fészekrakó” családokat folyamatosan el akarják tüntetni, nem konszolidálni. Lassan mindenkinek meg kell hajtania a fejét, hogy igenis a Fidesz-KDNP kirakta a „fészekrakókat”. Ez a program azokról szól, akik a „fészekrakók” után ott maradtak, őket segíti. Most kezdenek kijönni a víz alól, lélegezni, most kell odamenni hozzájuk és támogatni őket, odaadni azt a tudást, ami a legjobb szakembereknél felhalmozódott. Önkéntesek mennek segíteni, pont ez indíthatja be a pozitív folyamatokat.

Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) kijelentette, fontos üzenete van ennek az előterjesztésnek: gondoskodó, emberséges város Miskolc. Nem csak büntetni akarnak, ahogy a Jobbik javasolja, hanem megfelelő útra terelni a nehéz helyzetben lévő családokat. Ez egy mintaprojekt lehet, ami ilyen nagy volumenben sehol nem működik.
Váradi Gábor, a miskolci cigány nemzetiségi önkormányzat vezetője elmondta, senki számára nem lehet kétséges, hogy a rendet be kell tartani. Miskolcnak miskolci modellt kell létrehoznia, amely képes a nehéz helyzetben lévő embereket segíteni. Az Avason probléma a közösségi terek hiánya. Fontos a megelőzés, amelyhez látható tereket kell létrehozni, az itt dolgozó szakembereket meg kell fizetni.
Kriza Ákos elmondta, leamortizálták, tönkretették a lépcsőházakat a „fészekrakók”. Őket kirakták, most az ottmaradókat konszolidálják. Azokat támogatják, akik elszenvedték a problémákat.
A javaslatot 16 igen és 2 nem szavazattal fogadta el a közgyűlés.

09.04 | Választási bizottság


Következett a javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és a nemzetiségi szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak megválasztására.
Csiszár Miklós jegyző elmondta, október 12-re tűzte ki a köztársasági elnök az önkormányzati és polgármesteri választást, illetve ezen a napon lesz a kisebbségi választás is. A közgyűlésnek kötelessége a helyi választási bizottság megválasztása.

8.00 | Otthonvédelmi Alap, bérleti jog...


Következett összevont tárgyalása öt előterjesztésnek: Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére bérlőkijelölési jogok biztosítására; Javaslat az Otthonvédelmi Alap létrehozásáról, valamint az azzal való rendelkezés és gazdálkodás szabályozásáról szóló 18/2014. (VI.17.) önkormányzati rendelet módosítására; Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására, valamint a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között vagyonkezelési szerződés megkötésére; Javaslat a 2007-2013 EU költségvetési időszak forrásmaradványa felhasználásával összefüggő pályázatokon való részvétel érdekében szükséges felhatalmazásra, javaslat a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő miskolci lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba történő vételére.

Szélyes Domokos, a MIK Zrt. vezérigazgatója a lakásrendelet módosítása kapcsán elmondta, a katasztrófavédelem számára adnának bérlőkijelölő jogot, öt avasi, korábbi „fészekrakós” lakásról van szó. Így a katasztrófavédelem munkatársai kerülnének bérlőként ezekbe a lakásokba.

Az eszközkezelőt érintő előterjesztésről Schweickhardt Gyula projektvezető elmondta, a devizahiteleseket segítő intézkedés mellett olyan döntés született, hogy közelebb hozza a városhoz ezeket az ügyeket, a MIK Zrt. keretein belül történne ezután az ügyintézés. Azzal, hogy átkerülnének önkormányzati tulajdonba a lakások, az együttélés szabályait is könnyebben be tudja tartatni az önkormányzat. Ez része a „fészekrakók” kitelepítésével indult folyamatnak. Az ingatlanok kormányzati döntést követően kerülhetnek át önkormányzati tulajdonba, négy-hat hónap alatt.
301 lakásról van szó, tette hozzá Kriza Ákos.

A vagyongazdálkodási osztály vezetője, Menyhárt Szabolcs tájékoztatott az Otthonvédelmi Alappal kapcsolatos előterjesztésről. Elmondta, ma lezárul a pályázati határidő. Két kérdésben módosítanának a tapasztalatok alapján: az egyik a keretösszeg növelése a korábban elfogadott 50 millió forintról, a másik az eljárási határidők kérdése, melyek közül néhányat csökkentenének.

Földesi Norbert (MSZP) érdeklődött, hogyan áll az egyetemmel a tárgyalás, hány lakásba költöznek egyetemi oktatók? A társasházaknak, véleménye szerint, nem megoldás az Otthonvédelmi Alap, ebből a pénzből sokkal jobban is lehetett volna segíteni az avasiakat. Érdeklődött, mi alapján jelenti ki az anyag, hogy a 301 lakás forgalomképes.
Kriza Ákos hangsúlyozta, a város vagyona gyarapszik ezekkel a lakásokkal, sok vagyontárgy került az elmúlt években a város tulajdonába, ellentétben a szocialista vezetésű időkkel, amikor mindent eladtak.

Fodor Zoltán (MSZP) örömét fejezte ki, hogy deviáns emberek helyett a katasztrófavédelem munkatársai költözhetnek be a lakásokba. Érdeklődött, hogy a kiköltöztetett „fészekrakókkal” szemben bármilyen követeléssel él-e a város, vagy olyanokkal szemben, akik érintettek a csalásban, például a pénzintézet.
Kriza Ákos hangsúlyozta, a törvényes kereteken belül fellépnek, de arra is emlékeztetett, hogy több per is fut, több száz vádlottal a törvényszéken. Öt felújított lakást adtak át eddig az egyetemnek, és jelentős az érdeklődés irántuk. Az Otthonunk Miskolc keretében két lakást adtak bérbe eddig. A nyolcvan átadott lakásból eddig húszat újítottak fel.

Katona Ferenc (Fidesz) szerint mindenki rendet szeretne a városban, van, aki beszél róla, van, aki tesz is, a városvezetés az utóbbi kategóriába tartozik egy hullámhosszon a Fidesz és a KDNP frakciójával. Minden képviselő által támogatható az előterjesztés.

Jakab Péter (Jobbik) elmondta, a társasházakat meg kell segíteni, ez nem kérdés, az viszont igen, hogy ki állja a számlát. Városvezetések jönnek, mennek, de nincs elszámoltatás és jelentős előrelépés a „fészekrakó”-ügyben. Nem érti, fészekrakós lakások hogyan juthattak az eszközkezelő segítségéhez.
Kriza Ákos jelezte, az önkormányzatnak nincs köze ahhoz az ügylethez, ha az eszközkezelő pénzintézettől vásárol meg lakásokat.

Kiss János
(Fidesz) kiemelte az összevont előterjesztés fontosságát és jelentőségét. Nemcsak a vagyon gyarapításáról, hanem konszolidálásáról is szól. Visszautasítja, hogy nem történt volna semmi a „fészekrakó”-ügyben, hiszen lassan, szisztematikusan eltűnnek a „fészekrakók”, megsegítik a társasházakat, felújítják a lakásokat, példaértékű program indul az Avason, tárgyalásokat kezdtek az eszközkezelővel. A „fészekrakók” eltüntetése az Avasról gyakorlatilag megtörtént, vannak még néhányan, de ezt a folyamatot már senki nem tudja megállítani. A „fészekrakók”-nak befellegzett, néhány hónapon belül ez az ügy lezárul Miskolcon. Az eszközkezelőtől átvett lakások milliárdos nagyságrenddel növelik a város vagyonát.

kozgyules_140731ml.jpg

Tompa Sándor (DK) arról panaszkodott, hogy nem tudott hozzájutni egy anyaghoz, mert nem elérhető, a betekintést kérvényezni kell a jegyzőnél, amire harminc nap múlva válaszolnak. Kiderült, hogy bennragadt, uniós pályázati források vannak, amelyekről a polgármester dönthet majd egy személyben, miközben eddig sem számoltak be ezeknek a forrásoknak a felhasználásáról.

Mokrai Mihály (MSZP) az eszközkezelős lakások kapcsán megjegyezte, a törvény lehetőséget biztosít öt év után a bérlőnek, hogy visszavásárolja. Érdeklődött, hogy fel vannak-e erre készülve, ahogy a problémás bérlők kapcsán is ezt kérdezte. Április óta uniós pályázati forrás nem érkezik Magyarországra, miközben felszámolták a közreműködő szervezeteket. Érdeklődött, hogy a város milyen pályázatokon szeretne részt venni, mihez kérik a közgyűlés támogatását. Későn ébredt a polgármester véleménye szerint, már hamarabb kellett volna pályázni.
Kriza Ákos jelezte, a pályázatokat nem ő generálja, hanem az irányító hatóság írja ki, így csak arra és akkor tudnak pályázni, ami van.

Nánási Kocsis Norbert (Fidesz) kérte, nézzék át az eszközkezelővel érintett lakásokat, mert olyan is lehet közte, amely a nyomornegyedek felszámolásába is bevonható.

Pakusza Zoltán (Jobbik) szerint, ha tényleg kiköltöznek a „fészekrakók” az Avasról, az jó, csak kérdés, hogy hova, mert szerinte ezek az emberek a városban maradnak. Most az hangzott el, az eszközkezelőtől átvett lakások bérlői kirakhatók, ezt egy 2006-os rendelet szabályozza. Eszerint, ha valaki nem fizet, lopja az áramot, nem tartja be az együttélés szabályait, akkor kirakható, ezt eddig mégsem alkalmazták.

Bazin Géza (MSZP) szerint jól jellemzi a hozzászólása a polgármesternek, hogy nincs irányvonal, majd pályáznak arra, ami van, és lesz belőle valami, vagy nem.
 
Molnár Péter (KDNP) visszautasította, hogy összevissza lépnének, hiszen konzekvensen építkeznek és nem hitelekből, mint tette azt a szocialista vezetés. 2010-ig a „fészekrakók” betelepüléséről lehetett beszélni, azóta a helyzet megoldásáról. Kezdődött ez az összehangolt ellenőrzésekkel, folytatódott a lakások átvételével, most a felújítással, a közösségi együttélésre alkalmas bérlőknek kiadásával. A kereszténydemokrata frakció üdvözli az előterjesztést, azt, hogy az egyetem után a katasztrófavédelem munkatársai is lakásokhoz juthatnak. Az Otthonvédelmi Alap fontos és előremutató kezdeményezése a városvezetésnek, ezt is támogatja a frakciójuk. Ahogy az eszközkezelőtől átveendő lakásokkal kapcsolatos előterjesztést is, ami növeli a város vagyonát, miközben nagy feladatot ad a MIK Zrt.-nek.

Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) azt kérte, fejezzék be a riogatást a jobbikos képviselők, már szórólapon is azzal ijesztgetik a miskolciakat, hogy a számozott utcákról az Avasra költöznének az emberek. A lakóközösségek örömmel fogadták az Otthonvédelmi Alapot, arról beszélnek, hogy milyen felújításokat tudnak eszközölni a támogatásnak köszönhetően. Véget ér az avasiak terrorizálása, azok az együttélési problémák, amelyek a „fészekrakók” miatt voltak.

Jakab Péter elmondta, valóban, ők csak riogattak például a kanadaiak visszaköltözésével, pedig mára már komoly probléma van velük az iskolákban.

Soós Attila (Fidesz) szerint a szocialisták ne mondjanak véleményt a pályázatokról, mert forrás nélkül, félbehagyva hagytak hátra pályázatokat, amiket át kellett szabni, hogy egyáltalán be tudják fejezni. Meg kell kérdezni a miskolciakat, hogy kérik-e a támogatást, hogy saját munkával felújítsák a lépcsőházaikat. Hangulatkeltés és mismásolás történik az ellenzék soraiban, akik semmivel nem képviselik a miskolciakat.

Pakusza Zoltán szerint folyamatosan azt mondták, a Jobbik riogat, erre májusban a legnagyobb közbiztonsági csomagot nyújtották be. Miért van erre szükség, ha csak riogatásról van szó, tette fel a kérdést.

Schweickhardt Gyula elmondta, a bérleti szerződések megszüntetésével kapcsolatban a felmondást minden esetben a jogszabályban megfogalmazottak szerint tudják eszközölni. Ez lehetővé tesz bizonyos esetekben felmondást, de ennek arányosnak és megfelelő mértékűnek kell lennie, ellenkező esetben a bíróság nem járul hozzá. Az eszközkezelős lakásoknál az esetek nagy részében önhibájukon kívül eladósodott devizahitelesekről van szó. Az eszközkezelő nem válogathatott, aki megfelelt az előírásoknak, azoktól át kellett venniük a lakást. A bérlő élhet a megvásárlás lehetőségével, ez a jog megilleti a volt tulajdonost, ezért is forgalomképesek ezek a lakások. A „fészekrakós” lakásokból már 90-et átvettek és további 20 van folyamatban úgy, hogy rövid időn belül átvehetik.

Kiss Gábor alpolgármester elmondta, a pályázati rendszer működtetése folyamatos, még ha át is alakult. A maradványforrások azok a pénzek, amelyeket Magyarország fel kíván használni, és azért maradtak, mert voltak olyan pályázatok, amelyek objektív okok miatt nem tudtak elindulni. A városnak van Integrált Településfejlesztési Stratégiája, ez jelenleg társadalmasítás alatt áll, tehát nem mondhatja senki, hogy nincs irányvonal. Sok javaslat érkezett már, de az ellenzéktől még egy sem, pedig szeretettel várják. Most például egy tudáspark pályázat van folyamatban. Az energetikai pályázat keretében pedig villamos energia termelésére alkalmas napelemek kerülnek fel a közintézményekre. Ezeket a lehetőségeket nem lehet kihasználatlanul hagyni a város jövője érdekében. Az anyagban az is benne van, hogy minden pályázatot be kell hozni utólag a közgyűlés elé jóváhagyásra.

Szélyes Domokos kijelentette, forgalomképes ez az ingatlancsomag, amit átvesznek az eszközkezelőtől. Nyilván vannak problémás bérlők ezekben, de a most kezelt 5200 lakásban is vannak, így van tapasztalatuk. A különböző programokban eddig 16 lakást adtak ki bérbe, tette hozzá.

7.15 | Vita az útkorrekcióról
Ezt követően az első napirend következett, a Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének (TszT) és a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII. 6.) önkormányzati rendeletének módosítására.

A Településszerkezeti Terv kapcsán Rostás László, Miskolc főépítésze elmondta, a 304-es útról van szó, ami a körforgalmat köti össze a Takatával. Korrekcióról van szó, a vízelvezetés miatt nagyobb területre van szükség.

Tompa Sándor
(DK) azzal kezdte, Kriza Ákos megszokta az egyszemélyi vezetést, majd arról beszélt, hogy későn kapták meg az előterjesztéseket. Az üdvözlendő, hogy munkahelyteremtő beruházás jön létre. Majd, mivel eltért a tárgytól, a polgármester megvonta tőle a szót.

Gonda Géza (Fidesz) azt mondta, a Fidesz–KDNP eltökélt városépítési munkájának eredménye a Takata cég beruházása is. A megfelelő infrastruktúra kiépítéséhez szükséges a TszT és a MÉSZ módosítása. Ha a módosítás megtörténik, és javul az infrastruktúra, akkor további cégek érkezhetnek ide. Hol van már a 2010-es és 2011-es év, amikor még a város fennmaradásáért küzdöttek, ma már a fejlesztéseken van a hangsúly. Alig négy év alatt megteremtette a város stabil működését a Fidesz–KDNP.

Tompa Sándor szerint nem tegnap derült ki, hogy módosítani szükséges a TszT-t, már korábban tudni lehetett, így nem érti, miért így kerül be a közgyűlés elé.
Kriza Ákos elmondta, nincs háromnegyed éve, hogy kiderült a Takata-beruházás, emiatt többször szükséges volt már a TszT-t módosítani. Egy munkahely kedvéért is összehívják akár éjjel is a közgyűlést, jelentette ki.

Mokrai Mihály (MSZP) elmondta, támogatják a munkahelyteremtő beruházásokat, így ezt is, ettől függetlenül nem szerencsés így behozni a közgyűlés elé. Ez az apró módosítás nem befolyásolja jelentősen a tervet, frakciója nevében támogatja az előterjesztést, azonban azt, ahogy idekerült, nem.

Soós Attila (Fidesz) elmondta, társadalmi vitán volt az anyag hetekig, jellemző, hogy az ellenzéki képviselők még sincsenek képben. Az elmúlt négy évben sokat tettek a munkahelyteremtésért, ellentétben a szocialisták nyolc évével, folyamatosan fejlődik a város, a Takata pedig egy rendkívül kiemelt fejlesztés. Azért fontos ez a módosítás, mert meg kell könnyíteni, hogy ez a beruházás belesimuljon a város életébe, olyan útvonalat kell kiépíteni, amely megkönnyíti, a tehergépjárművek megfelelő közlekedését.

Pakusza Zoltán (Jobbik) elmondta, támogatni fogják az előterjesztést, kár, hogy parttalan vita alakult ki máris a képviselő-testületben. Nehéz úgy konstruktív ellenzéknek lenni, hogy kaptak nyolc előterjesztést tegnap délután hatkor, így nem lehet érdemben hozzászólni, még rendesen átnézni sem.

Mokrai Mihály kérte, egy jó előterjesztést ne rontsanak el rosszízű politikai vitával.

Nehéz Károly (Fidesz) elmondta, 500 négyzetméter területről van szó egy már folyamatban lévő beruházásnál, kérte, hogy zárják le a parttalan vitát.

Rostás László főépítész jelezte, megtörtént a terv társadalmi vitája, megjelentek a részletek a város honlapján, a sajtóban, erről is határoztak korábban a képviselők, így nem érti a vitát, értetlenséget.

A napirendi szavazáson elfogadott módon azonnal szavaztak az előterjesztésről, a határozati javaslatot és a rendelet megalkotását is 23 igennel, nem és tartózkodás nélkül fogadta el a grémium.

7.10 | Napirend
A grémium napirendre vette az előterjesztéseket azzal, hogy a várossal kapcsolatos témákat összevontan tárgyalja, majd zárt üléssel kezdődött a közgyűlés.

7.00 | Napirend előtt

– Májusban hoztunk döntést a nyomortelepek felszámolásáról, az ezt követő viharok miatt úgy döntöttünk, megkérdezzük a miskolciakat. Jelentem, 35 ezer miskolci támogatja elképzelésünket, így nem kérdés, hogy kötelességünk folytatni, mondta el Kriza Ákos polgármester a közgyűlés elején.

– Pintér Sándor belügyminiszter bejelentette, hogy ki kell szélesíteni a megyénkben indított közbiztonsági mintaprogramot. Az ORFK statisztikáiból látszik, hogy csökkent a bűncselekmények száma, kifejezetten a közterületen elkövetetteké. Miskolc, Borsod élen járt ebben a programban, és világossá vált, hogy ezt ki kell terjeszteni. Ez a program jól illeszkedik a 2010-ben megfogalmazott alapelveinkhez: számoljuk fel a nyomortelepeket, növeljük a közterületi jelenlétet, tartassuk be az együttélés szabályait. Ennek érdekében megemeltük a rendészet munkatársainak számát, a rendőr–közterület-felügyelő járőrpárok számát is. Fejlesztettük a közterületi kamerarendszert, és segélyhívó oszlopokat helyeztünk ki a város több pontján – hangsúlyozta a polgármester.

Emlékeztetett: fokozott, 24 órás jelenlétet vezettek be néhány frekventált területen, a járőrök a nap 24 órájában vannak jelen a veszélyeztetett területeken, az iskolák, a bevásárló központok, a temetők környékén. Megerősítették a mezőőri szolgálatot, és megszüntették a posták körüli segélykifizetések lehetőségét és az emiatti áldatlan állapotokat. A vegyes járőrpárok számának növelése pedig nemcsak a közterületi bűncselekmények számára volt jó hatással, hanem az emberek szubjektív biztonságérzetét is javította, tette hozzá Kriza Ákos, leszögezve: a részletek mára egésszé álltak össze, Miskolc közbiztonsági rendszerévé.

kozgyules_140731ml_3.jpg

Napirendi javaslat

Az előzetesen kiküldött meghívó szerint tárgyal a képviselő-testület a város Településszerkezeti Tervének (TSzT) és Építési Szabályzatának (MÉSZ), valamint az Otthonvédelmi Alapra vonatkozó rendelet módosításáról.

Megválasztják az októberi önkormányzati választás Helyi Választási Bizottsági és nemzetiségi szavazatszámláló bizottsági tagjait. Módosíthatják a lakások bérletéről szóló önkormányzati rendeletet is, bérlőkijelölési jogot biztosítva a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

Szó lesz a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat között létrejött vagyonkezelési szerződés módosításáról, valamint a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Földmérési Szakképző Iskola és az önkormányzat közötti vagyonkezelési szerződés megkötéséről. Napirendre tűzik a 2007–2013 EU költségvetési időszak forrásmaradványa felhasználásával összefüggő pályázatokon való részvétel érdekében szükséges felhatalmazást is.

A meghívó szerint utolsóként tárgyalnak a Miskolc önkormányzata és a „Megújulás – Jelenlét az Avasi lakótelepen” Konzorcium között létrejövő együttműködési és támogatási megállapodásról, illetve a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésében lévő miskolci lakóingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételére tett javaslatról.

minap.hu


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2020-08-11 (Kedd)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!