Városházi hírek

Zárszámadás, iskolaátadások, Tapolca - beszámoló a közgyűlésről

2012-04-26 08:25

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE kozgyules-120426ml_09.jpg

Áprilisi, rendes ülését tartotta csütörtökön a miskolci közgyűlés. Napirend előtt Görömbey István, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az április 22-iki, időközi választás eredményét amelyet Miskolc 2-es számú, egyéni választókörzetében tartottak. A grémium többek között döntött oktatási intézmények egyházi kézbe adásáról, zöld utat adott a miskolctapolcai pályázatnak és határozott Miskolc Bolt nyitásáról is.

Időközi választás, eskütétel

Kriza Ákos
polgármester köszönetet mondott mindazoknak a választóknak, akik éltek állampolgári jogukkal, és részt vettek a szavazáson. Mint mondta, a Fidesz-KDNP jelöltjének a győzelme azt jelenti, hogy a választók igent mondtak a városvezetés munkájára, a szoros erdmény pedig azt, hogy ezentúl javítani kell a kommunikáción, még szorosabbra kell fűzni a városvezetés kapcsolatát a miskolciakkal, amely érdekében számos fórumot, találkozót szerveznek majd. Kriza Ákos gratulált az újonnan megválasztott képviselőnek, reményét fejezte ki, hogy Takács Gábor partner lesz a célkitűzések megvalósításában, s eredményes munkát kívánt neki. A Helyi Választási Bizottság elnöke átadta megbízólevelet, és az új képviselő esküt tett a közgyűlés előtt.

kozgyules-120426ml_10.jpg

Napirend előtt a közbiztonságról

Ezt követően sürgősségi indítványok napirendre tűzéséről, a napirend elfogadásáról szavaztak a képviselők, majd Kriza Ákos polgármester szólt azokról az erőfeszítésekről, amelyeket a közrend, közbiztonság helyreállítása érdekében tesz az önkormányzat. Mint mondta, a korábbi városvezetés "nagyvonalúan" kezelte ezt a kérdést, mostanra egymásra torlódtak a problémák, amelyeket meg kell oldani, a miskolciak biztonsága érdekében. Mint a polgármester fogalmazott, az idei költségvetésben csaknem megtízszerezték a közbiztonság erősítésére fordított előirányzatot, hogy vissza tudják adni a várost a törvénytisztelő miskolciaknak. 

Kriza Ákos az eddigi intézkedések közül kiemelte, hogy elindultak, rendszeressé váltak az ellenőrzések az Avason és más frekventált városrészekben a városi rendeletek, törvények betartásának számonkérésére, ellenőrzésére. Ennek máris látszanak a kezdeti eredményei, az avasi városrészben a korábban elviselhetetlen élet kezd visszazökkenni a rendes kerékvágásba. Ugyancsak jelentős lépés volt a közelmúltban, hogy a polgármesteri hivatal kezdeményezésére megállapodás született a postával, hogy a jövőben nem fizetnek ki a postások pénzbeli juttatásokat a közterületeken. Ennek betartásában közreműködnek a rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség munkatársai is. Kriza Ákos kiemelte, hogy ez csak az első két lépés volt egy hosszú távú intézkedési tervből, amelynek hamarosan újabb intézkedései következnek majd - olyanok, amelyek tovább erősítik a miskolciak szubjektív biztonságérzetét.

Múlt évi költségvetés, zárszámadás

Nagy vitát hozott a napirendi pontok közül elsőként tárgyalt, az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadásáról szóló javaslat. 

Soós Attila (Fidesz) képviselő arról szólt, hogy az új városvezetés első "egész" évének, a 2011-es esztendőnek a zárszámadása van a közgyűlés előtt. Aki ért hozzá láthatja, fegyelmezett átlátható gazdálkodást folytatott az önkormányzat. Nem könnyítette meg a helyzetet a korábbi városvezetéstől örökölt adósság, az eltitkolt kötelezettségek, a befejezetlen beruházások, Állami Számvevőszék jelentése által is alátámasztott, felelőtlen gazdálkodás.
Ennek ellenére sikerült stabilizálni, újra hitelképessé tenni a várost úgy, hogy közben a működőképesség is végig fennmaradt. Soós Attila megköszönte az intézményeknek, szállítóknak hogy partnerek voltak mindebben. Sikerült megszüntetni a hiányt, törlesztették az adósságot, javultak az önkormányzat gazdasági mutatói, stabilizálódott a gazdálkodás, úgy, hogy közben a város vagyona is gyarapodott. Nőttek az illeték és adóbevtételek is. - Haladhatunk előre, hogy élhető Miskolcot építsünk. Feltártuk a zsebeszerződéseket, eljutottunk odáig, hogy a gazdasági partnereink végre egy szavahihető, felelős városvezetésről beszélnek - fogalmazott Soós Attila.

kozgyules-120426ml_22.jpg

Mokrai Mihály (MSZP) képviselő szerint az elhangzottaknak "fele sem igaz", félreveztő információk hangzottak el a gazdasági helyzetet illetően. - Sehová nem jutottunk el az elmúlt időszakban, nem indultak új beruházások, s mindezt megkoronázta az 1,9 milliárdos zárolás, amelyből csak a kultirális intézményeknél oldottak fel egy részt. A legnagyobb vesztesek a  városüzemeltés és az oktatás területei, azaz a miskolciak voltak - hangsúlyozta a képviselő, kiemelve, hogy a számok mögött emberek vannak. - Nem látjuk mi lesz csak kapkodjuk a fejünket, az adóbevételek lehet hogy nőttek, de egy elszegényedő népességtől vesznek el egyre többet - fogalmazott Mokrai Mihály. Földessy Norbert (MSZP) frakcióvezető szerint nincsenek fejlesztések továbbra sem jut hitelhez a város, csak ingatlan gatanciákkal. 

Tompa Sándor (DK) képviselő szerint az elmúlt nyolc évben tudatos városfejlesztés-tervezés folyt, amit a kormányok és az unió is támogattak. Most viszont "az emberek nem érzékelik azt a nagy sikert", akik szegények voltak, még szegényebbek lettek. Nánási-Kocsis Norbert (Fidesz) képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy a szocialisták, amikor hatalmon voltak "összeállítani sem tudtak" egy költségvetést, így nem csoda, hogy ezt sem képesek átlátni. Mint a képviselő fogalmazott, 32 milliárdos adósságot halmoztak fel, amelynek az adósságszolgálata nagyon beszűkíti a mozgásteret. Ha a fejlesztéseket kérik számon, számolják, mennyi intézményi felújításra, beruházásra lenne elegendő az a pénz, amit most adósságszolgálatra kell kifizetnünk! Ha elosztjuk, ebben az évben minden miskolci családtól 72 ezer forintot vettek el az idén a hitelek törlesztése miatt, ideje, hogy bocsánatot kérjenek tőlük ezért - hangoztatta a képviselő. 

Kiss János (Fidesz) frakcióvezető az ellenzéki kritikákra reagálva elmondta, hogy nyolc év alatt az MSZP-s városvezetés rendbe tehette volna a város pénzügyeit, úgy, hogy ne legyen nehéz helyzetben, bárki is követi. - Sajnos nem ez történt, és egyáltalán nem helyes hogy ezt elfelejtik, hogy másfél év után rajtunk kérik számon annak a megoldását, amit nyolc év alatt ők okoztak! - hangoztatta a politikus. Mint Kiss János fogalmazott, a szocialisták "a hitel bűvöletében élnek, amivel önmagában nincs gond, viszont nem lehet ész nélkül, értelmetlen beruházásokra hiteleket felvenni, mert akkor az lesz a vége, mint amivel a 2010-es választások után kellett szembesülnie az új városvezetésnek. - Mi változtatunk a hitelfelvétel trendjén, józan tervezéssel vesszük igénybe, értelmes célokra.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető szerint egyenletes, kiegyensúlyozott gazdálkodással ez elmúlt időszakban sikerült megállítani a város teljes lecsúszását, eladásódását, erre a független ÁSZ-jelentés is világosan rámutatott.
Szegedi Márton (Jobbik) frakcióvezető szerint nem teljesültek a Fidesz választási ígéretei, nem jöttek létre új munahelyek, jövedelem-teremtő beruházások, egyre rosszabbul élnek a miskolci családok. A nemzeti radikális politikus ismét azoknak a szigorú megbüntetését, elszámoltatását követelte, akik a város gazdasági problémáiért felelősek. Jakab Péter (jobbik) képviselő szerint nem biztos hogy jó a hitelező bankok kegyeiért versengeni, nem biztos hogy jó, ha ezek szeretik Miskolcot, mert ez azt jelenti, hogy jó fejőstehénnek tartják. A bankok ugyanis nem az ügyfelekért, hanem az ügyfelekből élnek. 

kozgyules-120426ml_23.jpg

Kriza Ákos polgármester zárszavában egyebek mellett elmondta: lehetett volna folytatni az előző városvezetés korlátlan költekezését, brazil térburkolatokra, scince múzeumokra - ezen az úton járva a hiteltörlesztésekre valószínűleg ráment volna a város vagyona.

Zárszámadás - előterjesztés

Az előterjesztés szerint a közgyűlés az önkormányzati feladatok 20ll. évi ellátásának kereteit meghatározó költségvetését a 3/20 ll. (III. 16.) rendeletével állapította meg.
A rendelet a költségvetés bevételi főösszegét 37 milliárd 840,7 millió Ft-ban, kiadási főösszegét 41 milliárd 834,4 millió Ft-ban, a költségvetés hiányát 3 milliárd 993,7 millió Ft-ban állapította meg.A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai az év során többször változtak. A Közgyűlés a költségvetési rendeletet öt alkalommal módosította: először szeptemberben a 26/20 ll. (IX.14.) és a 27/2011. (IX. 14.) önkormányzati rendeletekkel, majd novemberben a 33/2011. (XL 22.), decemberi ülésén a 36/2011. (XII. 22.) rendeletével, végül a 2012. februári ülésén az
112012. (IL 24.) rendeletével. Beépült a költségvetésbe az előző évi pénzmaradvány az áthúzódó kötelezettségekkel, változást eredményeztek a különféle központi forrásjuttatások (álla­ mi támogatások és hozzájárulások), a meghatározott célra kapott juttatások, a pályázatokon elnyert pénzeszközök miatti módosítások, a zárolás, továbbá az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, ezek átvezetése a költségvetés előirányzatain. Mindezen változások hatására az önkormányzat költségvetésének híteleket is tartalmazó bevételi-kiadási főösszege 60 milliárd 390,9 millió Ft-ra emelkedett.
A költségvetési bevételek teljesítése összességében 49 milliárd 610,4 millió Ft-ban számszerűsíthető (82,1%), a 49 milliárd 413,6 millió Ft kiadás 81,8%-os teljesítésnek felel meg.

A teljesített kiadásból működési célra, intézmény- és városüzemeltetési feladatokra 37 milliárd 628,9 millió Ft-ot, beruházási célra 7 milliárd 616,6 millió Ft-ot, felújítási kiadásokra
100,7 millió Ft-ot, hiteltörlesztésre 4 milliárd 67,4 millió Ft-ot fordítottak.A működési célú kiadásokból 24 milliárd 207,8 millió Ft-ot a költségvetési szervek teljesítettek.
Az Önkormányzat gazdálkodásának külső feltételrendszere 20ll. évben is kedvezőtlennek mondható. A világgazdaságban tapasztalható nehézségek a magyar gazdaságra is negatív hatással voltak, nem következett be a várt gazdasági élénkülés és ez hatással volt az önkormányzat költségvetési lehetőségeire is.
Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodási mozgásterét számos, az előző választási ciklusból áthúzódó tehertétel nehezítette, korlátozta. A teljesség igénye nélkül ilyenek: a költségvetést több évtizeden át terhelő adósságtömeg, köztük deviza alapú hitel illetve kötvény, a már folyamatban lévő, le nem állítható beruházások, a 2010. évi zárszámadásban is bemutatott, csak részben lefedezett áthúzódó kötelezettség, az igénybevett két milliárd Ft-ot meghaladó folyószámlahitel, a túlméretezett intézményhálózat működtetése, stb. Mindezeket az Állami Számvevőszék ellenőrzése is észrevételezte.

A tervezettnél illetve a vártnál alacsonyabb szinten teljesültek egyes bevételek és ez évben is nehézségek támadtak a költségvetésben tervezett hitelek közbeszereztetésénél. Így többek között az ingatlanpiaci kereslet beszűkülése következtében az illetékbevételek lecsökkentett előirányzata sem realizálódott, és egyéb, ingatlanok értékesítéséből, vagyonhasznosításból származó különféle bevételeink teljesítése is az előirányzat alatt maradt.
A tervezett hitelek közbeszerzését két alkalommal írták ki, mindkét alkalommal részleges eredményt értek el, csak a hitelek egy részére érkezett banki ajánlat.
Már az I. félévi gazdálkodás adataiból látható volt, hogy néhány bevételnél éves szinten sem várható az előirányzat teljesítése és a tervezett hitelbevételek realizálása is bizonytalan, így a Közgyűlés a VI-217/23.108./2011. határozatával közel 2 milliárd Ft előirányzat zárolásáról, kiadások időleges felfüggesztéséről döntött.A zárolást előkészítő elemzések, számítások megalapozottnak bizonyultak. Mint ahogy a korábban Közgyűlés elé terjesztett anyagokban is szerepelt, egyes bevételek esetében (pl. illeték bevételek, nyújtott kölcsönök megtérülése, a hitelfelvétel bizonytalanságai) a kiesés éves szinten is fennáll, a zárolást teljeskörűen nem lehetett feloldani. Néhány olyan kulturális intézmény esetében, melyeknél az állami támogatás mértéke az önkormányzat támogatásától függ, az építményadóból realizált többlet figyelembevételével, lehetővé vált a zárolás feloldása.
Az Önkormányzat 20ll. évi költségvetése összességében lehetővé tette a legfontosabb célkitűzések megvalósítását, a tervezett működési feladatok ellátását, a város biztonságos üzemeltetését, a beruházási és felújítási feladatok elvégzését.

A finanszírozási gondok megoldásában nagy segítséget jelentett a sikeres ÖNHIKI pályázat, melyen 379 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el az önkormányzat. Igen jelentős forrást jelentett a kormány által az év végén biztosított l milliárd 200 millió Ft támogatás is.
Az önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően az intézmények részére biztosította a feladatellátás feltételeit, az intézmények fegyelmezett gazdálkodást folytattak, azonban ebben az évben is - döntően saját hibájukon kívül - túlfinanszírozásra szorultak.

Szabálysértések - új szabályozás

Másodikként az egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló javaslat, majd az önkormányzat szabálysértéssel kapcsolatos szabályozásának felülvizsgálata és az egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása került napirendre. Az új törvények értelmében az önkormányzatok kötelesek hatályon kívül helyezni eddigi szabálysértési rendelkezéseiket, mivel április 15.-től kizárólag a törvény által büntetni rendelt, társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás minősülhet szabálysértésnek. A helyi képviselő-testületek viszont meghatározhatnak tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat, s ezek elkövetőjével szemben pénzbírság kiszabását rendelhetik el.

Jakab Péter (Jobbik) képviselő örömét fejezte ki, hogy ezután sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnének a kirívóan közösség-ellenes magatartások szankcionálására, s azt hogy figyelembe vették indítványukat, kivették a szankciók közül az eredetileg tervezett szóbeli figyelmeztetést - a "feddést" - amelynek nyilvánvalóan nem lett volna semmilyen hatása. Kiss János (Fidesz) frakcióvezető elmondta, egyetértenek a Jobbik-os politikusokkal abban, hogy szigorítanai kell a közösségellenes magatartások szankcionálását. Mindig követik ebben a törvény biztosította lehetőségeket, város vezetés partner és elkötelezett abban, hogy betartassa a törvényeket, az együttélés szabályaira vonatkozó rendeleteket. 

Az előterjesztés szerint, az Országgyűlés új törvényt alkotott a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről, amely 2012. április 15-én lép hatályba. Ez alapján a jövőben kizárólag törvény által büntetni rendelt, a társadalomra veszélyes tevékenység vagy mulasztás minősülhet szabálysértésnek. A szabálysértésekről szóló, korábbi kormányrendelet hatályát veszti, így május 31.-ig az önkormányzatok is kötelesek hatályon kívül helyezni eddigi, az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezéseiket.
A helyi képviselő-testületek viszont önkormányzati rendeletben meghatározhatnak tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokat, s a magatartás elkövetőjével szemben pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabását rendelhetik el. A közgyűlés elé kerülő rendelet-tervezetben a tiltott, közrend, közbiztonság fenntartása, javítása szempontjából kirívóan közösségellenes magatartások meghatározására és felelősségre vonására vonatkozó szabályok megalkotására kerül sor.

Az előterjesztés javaslatot tesz az igazgatási bírságok jogszabályi hátterének megalkotására, azzal, hogy az új rendelet nem alkalmazható olyan magatartások esetében, amelyeket a magasabb szintű jogszabály bűncselekménnyé vagy szabálysértéssé minősít, vagy szankcionál.
Április 15.-től a szabálysértési ügyintézés elválik az önkormányzattól, a kormányhivatalok lesznek az általános szabálysértési hatóságok. Az önkormányzati rendeletben foglalt, tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása a polgármesteri hivatal szervezetén belül valósul meg.

kozgyules-120426ml_05.jpg

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el egyebek között az: aki megszegi a közösségi együttélés szabályairól, a lakóépületek házirendjéről -, illetve a város címeréről és zászlójáról szóló - rendeletekben foglalt előírásokat; aki a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy a munkavégzés feltételeit nem biztosítja. Aki halottat temet el olyan temetőben vagy temetőrészben, melynek használata megszűnt; az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza, vagy az árkot szennyezi. Aki a természeti, védett természeti területen, az engedélyezett közlekedési útról letér; az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja; gondozott zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol; közterületen lévő virágot, dísznövényt szed, károsít vagy élő növény részeit engedély nélkül begyűjti. Az az ingatlantulajdonos vagy az ingatlant más címen használó, aki belterületi ingatlanának rendben-tartásáról, tisztántartásáról nem gondoskodik, ingatlanán hulladékot raktároz, amellyel a rovarok, rágcsálók elszaporodását elősegíti; az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletben foglalt előírásokat megszegi.

Tűzoltósági felvonulási területek

Javaslatot tárgyalt a grémium az egycsatornás gyűjtőkémények (Termofor kémények) felújítási támogatásának 2012. évi pályázati feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról, a 2012. évi pályázathoz szükséges döntések meghozataláról. Soós Attila (Fidesz) képviselő a napirend tárgyalásánál arra biztatta az érintetteket: rendelkezésre állnak a szükséges források, ez egy nagyon kedvező lehetőség, nyújtsanak be pályázatot a kémények felújítására, hogy elkerülhetőek legyenek a tragédiák.  Tompa Sándor (MSZP) képviselő a napirend kapcsán arra kérte a kormánypárti politikusokat, lobbizanak új pályázat kiírása érdekében, a panelházak további felújítására. 
 
Intézkedési Terv elfogadásáról is döntött a közgyűlés, új várakozó helyek és szilárd burkolattal ellátott felvonulási területek kialakítása érdekében. Cél, hogy Miskolc középmagas és magas épületeinél, biztosítva legyenek a tűzoltósági felvonulási területek.

Az elmúlt időszak eseményei Miskolcon is bebizonyították, mennyire fontos, hogy tűz esetén rendelkezésre álljanak a megfelelő felvonulási területek. A miskolci tűzoltóság a múlt években helyszíni ellenőrzésekkel vizsgálta, biztosított-e a város területén a magas és középmagas épületek tűzoltósági felvonulási területe. Megállapították, hogy az erre alkalmas helyeken döntően lakók járművei parkolnak, illetve, hogy több olyan nagyméretű fa is található itt, melyek akadályozzák a tűzoltó gépjárműveket. Az érintett területeken megállási tilalmat rendeltek el, ennek következtében viszont út­ és parkolóhelyek építése vált szükségessé.
A közgyűlés 1998-ban már foglalkozott a miskolci a tűzoltósági felvonulási utak, területek biztosításával. A város területén található, három magas épület közül a Szentpéteri kapu 70. sz. és Könyves K. u. 29. sz. lakóépületeknél megépítették a szükséges felvonulási területeket. A múlt évi közgyűlési döntés alapján a Dorottya u. l. sz. épületnél elkészült, engedélyezés alatt áll a felvonulási terület biztosításához szükséges útterv.
Az önkormányzat és a tűzoltóság között korábban létrejött megállapodás szerint több helyszínen (Dorottya u. l. sz., Könyves K. u. 29. sz., Fazola H. u. 5. sz., Andrássy u. 98. sz., Szentpéteri kapu 70. sz., Corvin u. 7. sz. , Vörösmarty u. 26. sz.) a közúti járművek megállását, várakozását tiltó jelzőtáblákat helyeztek ki, kivágták, illetve legallyazták a mentést akadályozó fákat. A középmagasnak számító, Középszer u. 2-32. sz. épület előtt várakozási tilalmat rendeltek el, felvonulási terület biztosítása érdekében. Az ilyen módon megszűnt parkolók pótlása szerepel a város idei a költségvetésében, mintegy harmincmilliós beruházás keretében.

A közgyűlés elé kerülő Intézkedési Terv városrészenként megnevez összességében csaknem 120 olyan középmagas épületet, amelyek jelenleg nem rendelkeznek külön tűzoltósági felvonulási területtel. Jelzi melyiknél biztosítható ez közúton, hol szükséges tilalmi jelzőtábla kihelyezése, fakivágás, gallyazás, várakozóhely pótlása. A terv tartalmazza a további munkálatok, beruházások megvalósításhoz szükséges pénzügyi ütemezést is, a 2012-2016 közötti időszakban.
Az ülés napirendjén szerepelnek még egyebek mellett egyházakkal kötendő, közoktatási megállapodások, út- és hídleszakadások helyreállítására, partfalveszély elhárítására irányuló vis maior pályázatok s tárgyalnak a szabálysértésekkel kapcsolatos, önkormányzati szabályozás felülvizsgálatáról is.

Vis maior pályázatok

Vis maior pályázatok benyújtásáról, és a szükséges önrész biztosításáról is tárgyalt a közgyűlés, út- és hídleszakadások helyreállítására, partfalveszély-elhárítására. Mint ismeretes, az elmúlt években komoly károkat okoztak Miskolcon a téli hóolvadások, tavaszi-nyári esőzések. Sok helyen történtek partfalomlások, pincebeszakadások, az önkormányzat több alkalommal sikeresen pályázott a helyreállításokra, a munkák egy része már el is készült.
Ezúttal, az előterjesztések szerint, a Kodály Zoltán utcát, és a Nagy-Avas, Középső sor 628–629. számú ingatlan közötti hidat érintő káresemények helyreállítására kíván pályázatot benyújtani az önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt vis maior támogatásra.

Perecesen, a Kodály Zoltán utcát mintegy 50 méter hosszan károsították a leszakadások. További esőzés vagy egy nagy intenzitású zápor esetén az út teljesen megsemmisülhet, elzárva az utca végében lakó 35-40 család egyetlen közlekedési útját, ivóvíz- és elektromos energia szolgáltatását. A műszaki szakértő által készített költségbecslés szerint a kiépítendő műszaki védelem az útleszakadás és partfalveszély-elhárítás esetében mintegy 40 millió forint, az önkormányzatnak a vis maior pályázat kedvező elbírálása esetén 12 millió forint saját forrást kell biztosítania.
A Nagy-Avas, Középső sor 628–629. számú ingatlan közötti közúti híd a felette lévő domboldal víztelenítésére szolgál. A közúti híd leszakadását az okozhatta, hogy az egy elöregedett, szárazon rakott terméskő burkolatú létesítmény, amely az elmúlt években leesett csapadékmennyiség miatt nagy mértékben károsodott.
A meredek lejtős területről lefolyó vizek a híd elő- és utóburkolatát megrongálták, a híd egy része emiatt leszakadt és az úton való közlekedés élet- és balesetveszélyessé vált.

Az utat az önkormányzat lezáratta, a Középső sor pincetulajdonosai jelenleg nagy kerülővel érhetik el ingatlanjaikat. A helyreállítás során a teljes híd elbontása, új elő- és utóburkolat építése és új útpálya kialakítása szükséges. A műszaki szakértő által készített költségbecslés szerint, a kiépítendő műszaki védelem a híd- és útleszakadás esetében mintegy 30 millió forint, az önkormányzatnak a pályázat kedvező elbírálása esetén 9 millió forintos saját forrást kell biztosítani.

Intézmények egyházi bérlete, fenntartása

A közgyűlés újabb intézmények esetében tárgyalt összevont javaslatot arról, hogy egyházi fenntartásba, illetve bérletbe kerüljenek. Az utóbbi években városunkban az egyházak szerepvállalása erősödött az oktatás területén, nőtt az ezzel kapcsolatos társadalmi igény is – fogalmaz a közgyűlési előterjesztés. A város vezetése fontosnak tartja olyan iskolaszerkezet kialakítását, ahol az állami, önkormányzati és egyházi intézmények egyaránt megtalálják helyüket, szerepüket a nevelésben, oktatásban.

kozgyules-120426ml_20.jpg

A napirend vitájánál Fedor Vilmos (MSZP) képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy egy szakmailag átgondolatlan koncepciókról van szó. A politikus kiemelte: nem az irányvonalat helytelenítik - tehát hogy egyes oktatási intézmények egyházi fenntartásba kerüljenek - nem látják viszont biztosítottnak az egyenlő hozzáférést, tisztászottnak a körzeti ellátottság helyzetét. Fedor Vilmos szerint először egyértelműsíteni kellene, mi az elgondolás Miskolc közoktatásának egéséről, aztán dönthetne a közgyűlés, átad-e intézményeket az egyházaknak, s ha igen, milyen feltételekkel. A képviselő kiemelte a hátrányos helyzetű gyerekeket, akiknek a sorsát, jövőbeni kilátásait nagy mértékben meghatározza, milyen iskolai hozzáférést biztosítanak a számukra.
Földesi Norbert (MSZP) frakcióvezető kérte, készítsenek statisztikát azon iskolák beiratkozási, látogatottsági adatairól,amelyket a múlt év során vettek át az egyházak: hagyták-e el esetleg tanulók az intézménykeket, esett-e a tanulói létszám. Pakusza Zoltán (Jobbik) képviselő kihangsúlyozta, hogy frakciójuk támogatja az egyházi fenntartású oktatás térnyerését, már csak azért is, mert az ilyen intézményekben általában sokkal jobb nevelési körülményeket tudnak biztosítani. Nem szabad azonban megfeledkezni az önkormányzati iskolákról sem, valamint tisztázni kell, milyen felételek mellett kerül sor az intézmények egyházi átadására. Hová kerülnek azok a pénzek - maradnak-e az oktatásban - amelyeket ilyen módon megspórol a város a fenntartáson, és a szülőkkel sem szabad "biankó csekket" csekket kitölteni a beiratkozáskor, azt sem tudva, hogy milyen iskolába kerül majd a gyerekük.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető örvendetesnek nevezte, hogy a történelmi egyházak - hagyományaikhoz híven - Miskolcon is egyre nagyobb szerepet vállalnak az oktatási és a szociális szférában. A politikus szerint nem helyes a fenntartó személyét érintő, éles határvonalakat húzni az önkormányzati, alapítvány vagy egyházi fenntartású iskolák között. A helyi közoktatást organikus egészként kell kezelni, hiszen minden intézményben miskolci gyerekek tanulnak, miskolci pedagógusok tanítanak.
Molnár Péter kiemelte, hogy a tavalyi iskolaátadások sikeresek voltak, semmi rosszat, negatív visszhangot nem lehetett hallani ezzel kapcsolatban, nagy szülői támogatottsága van a kezdeményezéseknek.  A politikus, az önkormányzat oktatási bizottságának elnöke hangsúlyozta, hogy a fenntartóváltásokat alapos tárgyalások, értelmes párbeszédek előzték meg. Az intézményeket ellátási kötelezettséggel adják át, a baptista egyház pedig kifejezetten a hátrányos helyezetű gyermekek felzárkóztatását kívánja felvállalni, már el is indította ezt a Vasgyárban.
Kiss Gábor alpolgármester megerősítette, nagyon fontosnak tartják, hogy támogassák a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásával kapcsolatos egyházi szerepvállalást. A bérleti díj megállapításánál nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az egyházak több tízmilliós fenntartási költségeket vállalnak át.

Egri Főegyházmegye

Az Egri Főegyházmegye nevében Ternyák Csaba egri érsek nyújtott be szándéknyilatkozatot Miskolc Önkormányzatához, hogy a jelenleg önkormányzati fenntartásban álló, tagiskolaként működő Móra Ferenc Általános Iskola, a Gárdonyi Géza Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola, és a Mész úti Tagóvoda fenntartását és működtetését 2012. augusztus 31-ével az Egri Főegyházmegye átvenné.
A Katolikus Egyház szellemiségéből, értékrendjéből következően küldetésének tekinti a közoktatás, nevelés területén való tevékeny és felelős szerepvállalást. Ezt az értékközvetítő tevékenységet vállalták fel akkor is, amikor 2011-ben átvették a Vörösmarty Mihály Tagiskolát és a Weöres Sándor Tagóvodát. A tevékenység folytatását jelenti a katolikus egyház részéről az intézmények működtetésére vonatkozó újabb igény bejelentése.

Diósgyőri Baptista Gyülekezet

Nem csak a katolikus egyház jelezte azonban intézmény átvételi szándékát. 2012. februárjában Bódis Sámuel, a Magyarországi Baptista Egyház Észak-Missziós Kerület titkára, a Diósgyőri Baptista Gyülekezet lelkésze, a Baptista Szeretetszolgálat régiós vezetője szándéknyilatkozatot nyújtott be az önkormányzatához, hogy a jelenleg önkormányzati fenntartásban álló Vasgyári Tagóvoda fenntartását, működtetését 2012. augusztus 31. napjával átvenné.

A Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet nehéz, de rendkívül fontos feladatellátásban kíván szerepet vállalni. Terveik között nem csak az óvoda fenntartásának vállalása szerepel, hanem e mellett egy komplex roma program megvalósításával kívánják segíteni településünk nehéz helyzetben élő lakossági rétegének felemelkedését.
Tevékenységükben a prevencióra helyezik a hangsúlyt. A gyermekeken keresztül a szülőkre is nagyobb hatással lehetnek a közösségi jellegű programok. A Vasgyár térségében élő hátrányos helyzetű emberek életvitelükhöz hatékony segítséget kaphatnak. A tanulással, művelődéssel kapcsolatos lehetőségekkel életterük kibővül, együttélési normáik javulnak.

Az egyházak mindegyik esetben vállalják a pedagógusok és az egyéb dolgozók meglévő ellátandó feladatokhoz történő továbbfoglalkoztatását. A feladatellátáshoz az önkormányzat az ingatlan és az ingóságok használatát térítésmentesen átadja az egyház részére, azzal a megkötéssel, hogy az ingatlanban a közoktatási feladatellátást a használat jogcímének fennállásáig az egyház végzi, illetve fenntartja.
Jelenleg városunkban önkormányzati fenntartásban 16 központi és 13 tagiskola, 11 központi és 28 tagóvoda működik. Az általános iskolás tanulók száma 9.453 fő, az óvodás gyermekek száma 5.253. A tagiskolák és tagóvoda más fenntartásba történő adása esetén a feladatellátás továbbra is biztosított. Az egyház az intézmények körzetét átveszi.

Azon gyermekek és tanulók számára, akik vallásilag nem elkötelezett intézménybe kívánnak járni, az oktatás a város iskoláiban megoldott. Erre elegendő férőhely áll rendelkezésre, a gyermekek, a tanulók és szüleik számára nem jelent aránytalan terhet.Javaslatot tárgyal a miskolci közgyűlés a Gábor Áron Művészeti Iskola, Szakközépiskola egyik épületének bérbeadásáról is, a Pannonhalmi Főapátság részére.

Gábor Áron

Idén januárban a Pannonhalmi Főapátság főmonostori perjele arról nyújtott be szándéknyilatkozatot a miskolci önkormányzathoz, hogy a jelenleg önkormányzati fenntartásban álló Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskolához tartozó B épületet bérletbe átvenné. A Főapátság ebben az épületben kívánja elhelyezni a fenntartásában működő Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola Miskolci Tagintézményét.
A Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola a DIGÉP és a Vasgyár közötti területen távol esik a város közlekedésének fő útvonalától. A rendszerváltás előtt - Kohóipari Technikumként - a miskolci szakképzés húzóereje volt, amely helyileg is a két legnagyobb miskolci nagyüzem (Vasgyár, DIGÉP) közvetlen közelében épült fel - ezen üzemektől támogatva fejlesztették, s az ott működő szakembergárda javát adhatta. A rendszerváltás után ez a kivételezett helyzete megszűnt. Az elnéptelenedő és egyre inkább lepusztuló gyártelepek környékén, a demográfiai hullámvölgy hatása az intézményben is érezteti a hatását - áll egyebek mellett az előterjesztésben, amely szerint évről-évre egyre kevesebb tanuló jelentkezik az iskolába.

A Gábor Áron Művészeti Iskola Szakközépiskola a korábbi 25 helyett jelenleg 18 osztályt működtet, az épületek állaga romlik, karbantartásuk, fenntartásuk az önkormányzatnak egyre nagyobb terhet jelent. Az iskola jelenlegi feladatellátásához elegendő az intézmény főépülete, a B épületben működtetett művészeti képzés osztályszáma és tanulólétszáma lehetövé teszi a főépületbe való átköltözést.

kozgyules-120426ml_29.jpg

Amennyiben a közgyűlés hozzájárul, a javaslat szerint a B épületet 40.000 Ft+ÁFA /hó bérleti díj ellenében, határozatlan időre adják bérbe a Pannonhalmi Bencés Főapátság részére, azzal a megkötéssel, hogy a bérleti jogviszony időtartama alatt ott iskolát működtet, illetve az épületben annak tulajdonosa, a miskolci önkormányzat hozzájárulása nélkül, átalakítást nem végez, az épületet karbantartja és üzemelteti, állagát megóvja.
A bérbeadása során az iskola tornaterme, a város intézményének használatában marad. A bérleti jogviszony a természetben Miskolc, Kabar u. 12. szám alatti épületre terjed ki, azzal, hogy a bérlő az épület megközelítéséhez, oktatási feladatának ellátásához szükséges udvarrészt is jogosult a szakközépiskolával közösen használni.

Bűnmegelőzési pályázat

Javaslat került a képviselők elé a bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése pályázat benyújtására.

Jakab Péter (Jobbik) képviselő kihangsúlyozta, hogy a céllal egyetért: valóban csökkenteni kell a fiatalkori bűnözést, amely az utóbbi időben egyre nagyobb méreteket ölt. A módszerrel azonban nem ért egyet, nagyon sok pénzt dobott már ki így a város fölöslegesen az ablakon mindeféle eredménytelen felzárkóztatásokra, és most újabb negyven millióval szándékozik ugyanezt tenni. - Ennek így semmi értelme, amit az iskola egy-egy hátrányos helyzetű tanulónál esetleg felépít, azt az otthoni, antiszociális környezet lenullázza - fogalmazott a képviselő, megerősítve a Jobbik álláspontját a bentlakásos iskolák létrehozásáról, szükségességéről. A képviselő arról is szólt, hogy adott esetben szívesen elvállalja a pályázati anyagban szereplő esélyegyenlőségi munkatárs szerepét.
Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni ami esetleg segíthet a hátrányos helyzetű fiatalok beilleszkedésében, még akkor is, ha ez néha sziszifuszi munkának tűnik. A képviselő kiemelte, hogy a szóban forgó negyvenmillió forint önerő nélküli, vissza nem térítendő pályázati támogatás.

Kommunikációs feladatok

A "Szinva-patak árvízes szakaszainak rendezése II. ütem" című projekthez kapcsolódó kötelező kommunikációs és tájékoztatási feladatok ellátására irányuló szerződés megkötéséről, valamint a "Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése" című projekthez kapcsolódó, kötelező kommunikációs és tájékoztatási feladatok, illetve a projekthez kapcsolódó marketing feladatok ellátására irányuló szerződések megkötéséről is tárgyalt a közgyűlés.

Nemzetiségi önkormányzatok
Tájékoztató került a grémium elé a 2011. évi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről, javaslatot tárgyaltak a 2012. évi Turizmus - marketing  feladattervről, beszámolót Miskolc Nemzetiségi Önkormányzatainak a működéséről.
Bartha György (MSZP) képviselő megköszönte a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységét, külön kiemelve a szlovák kisebbségi grémiumot, amely jelentős szerepet játszott, játszik választókörzete, Bükkszentlászló közéletében. A képviselő reményét fejezte ki, hogy a jó együttműködés folytatódni fog.
Jakab Péter (Jobbik) képviselő ugyancsak hasznosnak nevezte a kisebbségi önkormányzatok működését, a cigány grémium esetében azonban nem tartotta elégségesnek, hogy "évente egyszer kulturális napokat rendeznek, ahol megmutatják, hogy tudnak zenélni és táncolni". A képviselő szerint az emberek alapvetően már ismerik a cigányzenét és táncot, "sokkal jelentősebb eredmény lenne, ha arra látnánk példákat, hogyan tud dolgozni, beilleszkedni a roma kisebbség" - fogalmazott a politikus.
Földesi Norbert (MSZP) frakcióvezető méltatlannak nevezte a közgyűléshez, hogy bármelyik kisebbséget "megbélyegezzék". Mokrai Mihály (MSZP) képviselő kiemelte, hogy Miskolc mindig a nyitott kapuk városa volt, jelentősen gazdagították értékeit a befogadott nemzetiségek. A képviselő reményét fejezte ki, hogy továbbra is a sokszínűség jellemzi majd a várost, a kisebbségek megőrzik identitásukat, ápolják hagyományaikat. - Örülünk hogy itt vannak - zárta felszólalását a politikus.
Kovács László (KDNP) képviselő arról a szükséges, közvetítői szerepről szólt, amelyet a cigány kisebbségi önkormányzat betölthet majd indítványozta, hogy Miskolc fűzze még szorosabbra kapcsolatait a lengyel kisebbséggel, testvértelepülésekkel.  Fodor Zoltán (MSZP) képviselő annak jelentőségét hangsúlyozta, hogy "soha ne döntsünk a kisebbségekről nélkülük",

Pfliegler Péter
alpolgármester pedig arról szólt, hogy a kisebbségekkel - a lengyelekkel is - jó és élő kpacsolata van az önkormányzatnak, sajnálja hogy vezetőik nincsenek mindig jelen a közgyűléseken.
Váradi Gábor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vezetője felszólalásában annak a véleményének adott hangot, hogy nem csupán a kultúrájukkal igyekeznek gazdagítani a várost, számos más, főként szociális, oktatási jellegű feladatot is felvállalnak. Váradi Gábor kiemelte a roma mentori programot, a hulladékgyűjtési, lakásfelújítási akciókban való részvételüket, s azt is, hogy húsz olyan "önkéntesük" van állandó készenlétben, akiket bármikor mozgósítani lehet például szociális krízishelyzetekben. 


Sürgősségi előterjesztések

14.15

Bölcsődék

Az ebédszünet után a sürgősségi napirendek tárgyalásával folytatódott a közgyűlés ülése. Elsőként a javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, az igénybevétel módjáról és a térítési díjról szóló rendelet módosítására.
Kiss Gábor alpolgármester elmondta, keresték mi a legjobb gyakorlat a bölcsődei ellátásra, amelynek két gyakorlata ismert országosan. Miskolcon amellett foglaltak állást, hogy a gondozási díj bevezetése nem indokolt, erre nem tettek javaslatot. Az étkezési díjat 2008 óta nem emelték, most tartalmaz egy emelést az előterjesztés, de még ezek után is az országos átlag alatt marad a mértéke.
Jakab Péter (Jobbik) szerint az a minimum, hogy nem vezetik be a gondozási díjat, de a gyermekétkeztetés emelését nem tudják támogatni 23 százalékkal.
Kriza Ákos felhívta rá a figyelmet, hogy a költségvetést felelősen kell beosztani, mert különben nem jut oda, ahol kellene.
Mokrai Mihály (MSZP) szerint alacsonyabb mértékben is elég lett volna étkezési díjat emelni, szükség lenne valami módra, ami egyedi mérlegelést is lehetősé téve segít ott ahol nem tudják fizetni. Bár hozzátette, hogy így is az alsó határon mozog a miskolci díj az ország más nagy városaihoz képest.
Kiss Gábor hozzátette, a megyei jogú városok között a legalacsonyabbnak mondható az étkezési díj, és jelenleg is van arra mód, hogy bizonyos feltételek mellett tovább csökkenthető legyen.

14.22

Második sürgősségiként javaslat tárgyaltak a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására.

SZMSZ


Ezt követte Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására tett javaslat. A frakcióalakítás szabályai eddig nem voltak pontosan lefektetve, illetve a módosító javaslatra nyújt a változtatás hosszabb ideig benyújtási lehetőséget.
Mokrai Mihály elmondta nem emlékszik olyan időszakra, hogy az SZMSZ-t kéthavonta módosította volna egy városvezetés, és ez szerinte nem szolgálja az érdemi munkát. Az országos frakcióalapítási kezdeményezések fideszes lecsapódását látja a módosításban. Kérte, hogy legyen jogbiztonság a közgyűlési munkában és ne akadályozzák az ellenzéki munkát.
Kiss János (Fidesz) szerint nem akkor van jogbiztonság, ha az SZMSZ mereven és változatlanul marad. Ha változtatásra van szükség, akkor változtatni kell. Az sosem baj, ha előremutató jogi megoldásokat átvesznek az országos joggyakorlatból az önkormányzatok.

14.37

Következett a javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására.
Majd tárgyalták a Miskolc város meglévő szennyvízcsatorna hálózatának bővítése, és szennyvíz III. tisztítási fokozat létesítése pályázatban önerő kiegészítésre, a BM EU Önerő Alapra történő pályázat benyújtása című javaslatot.
A képviselőtestület elé került javaslat a 2012. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény benyújtásához való hozzájárulás. Aneszteziológiai-intenzív terápiás-sürgősségi eszközök beszerzését határozták meg korábban a MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. számára. A több, mint 46 millió forint összegben előirányzott céltámogatott egészségügyi gépműszerek beszerzéséhez 25 százalékos önrész szükségeltetik, amely 100%-ának a megfizetését a MISEK Nonprofit Kft. vállalja.

14.40

Vízilabdaklub

A sürgősségi napirendek közt került a képviselők elé az MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítása. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. január 5. napjával közhasznú formában működő nonprofit korlátolt felelősségű társaságot hozott létre, Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. elnevezéssel, egyéb sporttevékenység főtevékenység megjelöléssel, mely társaság 2011. október 20. napjától MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft. (továbbiakban: MVSI) elnevezéssel, közhasznú szervezetként történt nyilvántartásba vétellel működik. A társaság az önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények fenntartása és működtetése mellett az általános iskolák 1-2. osztálya számára kötelezően szervezendő ún. iskolai úszásoktatást is megvalósítja.
Az MVSI alkalmas sportcélú támogatások fogadására, így kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok és tervezett módosításai adta lehetőségek figyelemmel kisérésére. Ezen jogszabályhelyek közül elsődlegesen a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao.) lehetőséget adott arra, hogy az MVSI pályázatot nyújtson be a vízilabda szakosztályának létrehozására, utánpótlás képzésének fejlesztésére. E körben a társaság 2012. április l. napjáig történő határidőben - köztük az utánpótlás nevelésére is - több pályázatot nyújtott be, melyek elbírálása folyamatban van.   
     
A jogszabályi módosítás felvetette azon lehetőséget, hogy Miskolcon a vízilabda sportág felnőtt versenyzőkkel meghonosításra kerüljön. Ennek közvetett hatása, hogy az MVSI által működtetett létesítmény holtidőben történő kapacitáskihasználtsága számottevően megnő, s ezáltal a működtetési költségekben további megtakarítást eredményeznek az alapító, illetve a létesítmények tulajdonjogával rendelkező önkormányzatnak. Ez a cél is arra ösztönözi az MVSI-t, hogy a felnőtt vízilabda sportág városunkban történő meghonosításában közreműködjön, további szponzorok megszerzésén túl a sportági fejlesztési programba foglalt utánpótlás-nevelést ellátó sportiskola felnőtt fiataljainak "minőségi kimeneteli lehetőségét"  biztosítsa. A sportág színvonalas versenyeinek lebonyolításának is otthont adva nemcsak az intézmény, hanem a város jó hírét is kelti, öregbíti, valamint turisztikai vonzattal bír.
Az MVSI egy többségi tulajdonú társaság létrehozásában kíván alapítóként részt venni. A létrehozandó többségi tulajdonú, nonprofit gazdasági társaság az MVSI-vel kötendő együttműködési megállapodással a 2012. április l. napjával benyújtott pályázaton elnyerhető támogatásból forráshoz juthat.    
 
Jött a javaslat a Miskolc, Széchenyi u. 107. sz. alatti ingatlan hasznosítási feltételeinek módosítására.

Miskolc Bolt

Javaslatot tárgyaltak a képviselők Miskolc Bolt részére történő helyiség biztosítására. Az  előterjesztés célja egy "Miskolc Bolt" megnyitásához szükséges helyiség biztosítása, amely elősegítheti a MiskolcPont kártyarendszer népszerűségét. Segíti a város és azon túl a Miskolci Kistérségi Társulás településein élő lakosok, valamint a városunkba látogató turisták kedvezményes vásárlási lehetőségeit a térségben működő helyi vállalkozások bevonásávaL Továbbá itt lenne megtalálható a MiskolcPont ügyfélszolgálati irodája a városi Tourinform irodával közösen.
A "Miskolc Boltban" kulturális rendezvényekre szóló belépő árusítás is megvalósítható (helyi, vidéki, illetve akár Kassán megrendezendő eseményekre) az on-line jegyfoglaló rendszereken keresztül. Az új iroda a turisták szempontjából is kedvező helyen van, mivel a belvároson belül a Villanyrendőr és a Városház tér közötti szakasz a legvonzóbb számukra. A Miskolc, Széchenyi u. 6/B. sz. alatt található 171 m2 nagyságú helyiség, mely jelenleg üres, korábban ruházati boltként funkcionált.

Megtárgyalták a képviselők azt a sürgősségi előterjesztést is, amely arra tesz javaslatot, hogy az önkormányzat jelentse be igényét a Magyar Állam felé a Herman Ottó Emlékpark önkormányzati tulajdonba vételére. Az emlékpark fejlesztése ugyanis hosszú évek óta szerepel az önkormányzat céljai között, ez eredetileg szerepelt a Diósgyőr-Lillafüred komplex fejlesztési projektben is, azonban forráshiány miatt végül kimaradt. Megfelelő kondíciójú kiírás esetén azonban a város szeretne pályázni turisztikai célú létesítmény kialakítására.

Miskolctapolca fejlesztése

A grémium elé került a Turisztikai attrakciófejlesztés Miskolctapolcán című projekt önrészének biztosítását célzó javaslat is. Mint arról beszámoltunk, megnyílt a megfelelő pályázati ablak, és a város is összeállította elképzelését a városrész fejlesztésére.
Nehéz Károly (Fidesz) elmondta, nem volt sikertörténet az elmúlt tíz évben Miskolctapolca ügye. Most végre van lehetőség pályázni, ami ugyan a strandfejlesztést nem tartalmazhatja, de a város vezetés eltökélt abban, hogy megépíti a strandot saját erőből. Fórumon mutatták be a lakóknak a terveket, akik nem fogadták kitörőm örömmel, ez a képviselő szerint érthető, hiszen annyi tervet halottak már, hogy elvesztették a hitüket. De az első kapavágás majd bizonyítja számukra, hogy komolyan gondolják.
Kriza Ákos elmondta, valóban fontos a városnak Miskolctapolca, maximális összegben pályáznak, és a strandot, ha nem is ugyanott és ugyanakkora méretben, de jobb minőségben fogják megépíteni.


14.45

Oktatási előterjesztések


Együtt tárgyalták a javaslatot közoktatási típusú sportiskolai oktatás bevezetésére a Bársony-Hunyadi Általános Iskolában, a javaslatot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák átszervezésére.
Illetve javaslatot tárgyalt a közgyűlés a nevelési-oktatási intézményekben a 2012/2013. tanévben indítható csoportok, osztályok és alkalmazotti létszámok meghatározására. Ennek oka, hogy több oktatás, nevelési intézményben is változás állt be az elmúlt időszakban. Az óvodák tekintetében a szakmai integrációból, egyházi intézményátadásból, egy óvoda megszüntetéséből adódó változások születtek. Csoportmegszüntetés a Katowicei Tagóvodában (Bosch-óvoda), Napraforgó Óvoda és Szilvás úti Óvoda csoportbővítését.
A kimenő 8. évfolyamos és a bejövő első osztályok száma több intézményben eltér, a jelentkezések csökkenése miatt 1-1 tanulócsoport csökkentését javasolja az előterjesztés a Selyemréti Általános Iskolában, Bem József Általános Iskolában, a 21. sz. Általános Iskolában, a Komlóstetői Általános Iskolában, az Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gógypedagógiai Módszertani Intézményben. Napközis és tanulószobai csoportok csökkentését, a felnőttoktatás megszüntetését a Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában, illetve a korábban tárgyalt egyházi kezelésbe átadott intézményeket is tartalmazza az előterjesztés.

Fedor Vilmos (MSZP) kíváncsi lett volna a lebontott számokra és azok alátámasztására.
Pakusza Zoltán (Jobbik) szerint forrást vonnak ki az oktatásból és álláshelyek szűnnek meg. Kérte korábban az adatokat, de nem kapta meg.
Mokrai Mihály szerint gazdasági szempontból érhető az anyag, de még szakmailag dolgozni kellett volna rajta - így nem tudják támogatni.
Molnár Péter (KDNP) elmondta, nem egy hirtelen összedobott anyagról van szó, hanem olyanról, amelyet hosszasan egyeztettek. Nem fűnyíró szerű elven történnek a változtatások, hanem átgondolt szakmai elvek mentén. Pedagógus álláshelyet felmondással, végkielégítéssel nem szüntetnek meg, tehát pedagógus nem lesz elbocsátva. Azt mérték fel, hogyan lehet nyugdíjazással az átszervezéseket megoldani. Szükségszerű változtatásokról van szó.
Földesi Norbert (MSZP) arról érdeklődött, van-e garancia arra, hogy az egyházak által átveendő iskolákban egy év múlva is lesz munkahelye a pedagógusoknak? Mivel megszűnnek álláshelyek, így ez mégiscsak munkahelycsökkenést jelent.
Molnár Péter hangsúlyozta, be nem töltött álláshelyek vannak a rendszerben, csak papíron léteztek, ha ezeket most megszüntetik, akkor csak tiszta helyzetet teremtenek. Ez nem jelent létszámleépítést.
Pakusza Zoltán szerint a be nem töltött álláshelyek is álláshelyek, fontosak, főleg itt Miskolcon. Az Áfonyáskerti Óvoda szülői tiltakoznak a megszüntetés ellen, a Gesztenyés utcai óvoda udvarát pedig balesetveszélyesnek tartják.
Földesi Norbert jelezte, hogy a Gesztenyés utcai óvoda udvarát saját képviselői alapjából megcsináltatja.
Kiss Gábor alpolgármester a vita végén elmondta, megnyílik a lehetőség, hogy újra legyenek csoportbontások ott, ahol eddig nem volt, és a szabadidő szervező álláshely is megmenthető lesz. Nem gazdaságos, hogy ha óvodák gyermekei elférnek két óvodában is, akkor háromban legyenek. Nem kerülnek messzire a gyerekek, ugyanolyan csoportszobát kapnak, nem fog ez komoly gondot okozni.


15.14

Következett a javaslat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására.
Pfliegler Péter alpolgármester elmondta, tavaly december 15-én elfogadták a 4,5 százalékos áremelkedést, de az ezután születet törvény díjstopot rendelt el a díjakban, majd április hetedikén feloldotta, azzal a feltétellel, hogy ahol az egyszerű ürítési díj nem haladja meg a 650 forintot emelni lehet eddig. Miskolcon erről nincs szó, a korábban tervezett 4,5 százalékos alatt emelnek.
A javaslatot a József úti Óvoda és Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosítására, melyet az indokolja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a József úti Óvoda Brunszvik Teréz Tagóvodájának, illetve a Százszorszép Óvoda Bársony János úti Tagóvodájának fejlesztésére. A pályázathoz azonban szükséges néhány – elsősorban adminisztratív jellegű változtatás az alapító okiratokban.

A sürgősségi előterjesztéseket követően a zárt ülést tartották meg a közgyűlésen.

16.48

Közérdekű kérdések, bejelentések
Kovács László (KDNP) arról szólt, hogy a fejlesztések remélhetőleg visszaadják a régi fényét Lillafürednek. A Lillafüred Alapítvány igyekszik megtenni mindent a területért, és ők jelezték, hogy a minimális szeméttárolók is hiányoznak.
Pfliegler Péter alpolgármester elmondta, levélben többen fordultak hozzá ez ügyben, két szeméttárolót már kihelyeztek, és továbbiak vannak beszerzés alatt, ahogy Tapolcán is kicserélik a megrongált szemeteseket.
Bazin Géza (MSZP) köszönetet mondott Pfliegler Péter közbenjárásáért a Svájci Alap segítsége ügyében Pereces kapcsán. Jelezte, hogy a tavaly lehullott faleveleket a külterületi részeken még nem szedték össze. Tájékoztatást kért arról, hány befektető cég egyeztetett a beígért harmincból, mikor és hány munkahely létesül?
Szabó Sándor (KDNP) jelezte, hogy befejeződött a Kossuth utcai református templom felújítása, melyet május 13-án egy Istentisztelettel, projektzáró rendezvénnyel ünnepelnek, melyre mindenkit vár.
Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) gratulált Takács Péternek a választási eredményéhez, amely bebizonyította, nem igaz a szocialisták azon kommunikációja, hogy elveszette volna a Fidesz-KDNP a miskolciak bizalmát. A Szinyei Merse Pál utcán lenne lehetőség önerős garázsok megépítésére, kikérte a lakosság véleményét és a szavazatok nyolcvan százalékában a parkolóhelyek kialakítását kérték, így elindítja ennek az engedélyeztetését. Sokan érdeklődnek, hogy mikor töltik fel a homokozókat, ez a Városgazda tájékoztatása szerint rövidesen elindul.
Pakusza Zoltán (Jobbik) arról szólt, hogy Perecesen a Tárna téren van egy ingatlan, amely önkormányzati tulajdonú, itt rengeteg szemét gyűlt össze, amit elhord a szél, ezért kérte, hogy szedjék össze. Tájékoztatás kért korábbi közgyűlésen a perecesi ellenőrzésekről, amit megkapott, ezt megköszönte, de kérte, hogy a további eredményeket is kapja meg.
Katona Ferenc (Fidesz) elmondta, képviselői körzete kihívását jelenti a MÁV telep, és köszönetet mondott mindenkinek, aki segített abban, hogy két konténernyi, és 150 zsák szemetet sikerült összegyűjteniük a közelmúltban. Jelezte: a Búza téri aluljáróba nem lehet a kerekes kézi kocsikat levinni, valamilyen rézsű kiépítését kérte, ami segíthet ezen a problémán.
Nánási Kocsis Norbert (Fidesz) bejelentette, hogy a Miskolci Ifjúsági Sakkcsapat tagja Kassai Lilla ötödször nyert diákolimpiát és a csapat is nagyon jól szerepelt. A Szentpéteri kapuban Péter-Pál napot szervez június végén, vártja az ötleteket, segítőket. Simon Gábor telek ügye kapcsán elmondta, mivel az érintett fél nem reagált az újabb jelzésre, ezért kéri a szocialista képviselő csoportot, beszéljenek pártvezetőjükkel, hogy adja vissza a területet. Véleménye szerint látszott a hétvégi választáson, hogy pénzt és gulyást bevetve sem sikerült nyerniük, kérdésként vetette fel, vajon hány elvesztett százalékot jelentette ez a terület, mert biztosan visszaütött. Kérte, gondolják át, ha egy tisztségviselőt választanak, hogy alkalmas-e a posztra.
Gazsusné Pankucsi Katalin (Fidesz) arról szólt, a Magashegyről megkeresték, hogy magas számlát kaptak egy szolgáltatótól, ami nem az övék. Van ugyanis Liliom utca ezen a területen és Lyukóban is, de Tulipán utcát is találtak kettőt. Kérte, hogy ezt rendezzék valahogy, mert nem az első esetről van szó.
Földesi Norbert (MSZP) szerint kabarészínészet nem való a közgyűlésbe. Érdeklődött, hogy a város mit tesz a Miskolci Egyetemért? Aggasztó híreket hallani a megszüntetésről, beolvasztásról, kérdezte bármilyen lobbi indult, megvédi-e Miskolc a saját egyetemét? Úgy tudja feljelentették a polgármester, érdeklődött, hogy áll ez az ügy.
Kiss Gábor alpolgármester elmondta, a minisztériumban dolgoznak a felsőoktatási rendszer átalakításán. A Miskolci Egyetemnek jók a pereméterei, így jó esélyekkel kell, hogy induljon. Az ügyért felelős államtitkár Miskolcon járt, így a Miskolci Egyetem jó eséllyel pályázik, hogy a régió vezetője lehessen. A város vezetése mindent megtesz, hogy erősítse, támogassa, fontos az egyetem, a jövő része.
Jakab Péter (Jobbik) elmondta, a Mesevár Óvoda szülői közössége kereste meg az ágyak katasztrofális állapota miatt, ki kellene őket cserélni, ehhez kéri a városvezetés segítségét.  Érdeklődött, mikor épül meg a járda az Irinyi utcában? Az egykori Domus helyén lévő kereskedelmi egység dolgozói megkeresték azzal: zaklatják őket bizonyos bűnözői csoportok azzal: ha nem engedik lopni őket, a műszak után megölik őket. Este zaklatják a zárás után őket, ezért kéri, hogy tegyenek valamit a biztonságukért.
Zsiga Marcell alpolgármester szerint már megkereshette volna Jakab Péter a bűnüldöző szerveket, ha erről tudomása volt, de persze ezt megteszik.
Simon Gábor (MSZP) szerint van három olyan része a városnak, amely fejlesztésre van ítélve, az egyik ilyen a várkörnyéke, de kérdés miért nincs aláírva a beruházás támogatói szerződése. A másik Tapolca, ahol nem történt két év alatt semmi. Most sem olyan fejlesztés indul, amit a lakók vártak. A harmadik a belváros, az IVS II nem indult el. De van még IVS I., aminek két része , a Patak utcai mélygarázs, és a városháza még folyamatban van. A Patak utcán nem kezdődött el tavaly a munka, de nem kezdődött el márciusban sem, kivitelezője sincs, lefolytatott eljárás sincs. Érdeklődött, mi történt tavaly január óta? Lesz-e pénz az eredeti tervek megvalósítására?
Pfliegler Péter alpolgármester elmondta, a mai napon nyújtották be a hiánypótlást a diósgyőri projekt támogatói szerződéséhez, amit előírtak, így nagyon hamar meglesz. A tapolcai fórumon kedvező fogadtatásra talált, hogy két fejlesztés lesz, egy pályázati beruházás és egy saját erős strand. Ezek olyan kapavágások lesznek, amelyeket nyolc év alatt nem sikerült megvalósítani. Várják az IVS újabb kiírását, dolgoznak a projektötleteken, ebben kiemelkedő az úgynevezett főtér. A Patak utca közbeszerzése megvolt, de megtámadta a második helyezett, rövidesen várható az elbírálás a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. A közművek kialakítása jelenleg is zajlik.
Kiss Gábor az majális programjaira hívta fel a figyelmet, és egyben kérte, látogasson ki mindenki a népkerti programokra.
Seresné Horváth Zsuzsanna elmondta, a Mesevár Óvoda vezetőjével jó a kapcsolata, nem jelezte a problémát, de utána néz. A járdaszakasz pedig megépül még idén.


A közérdekű kérdések, bejelentések sorát a végszavazás követte, melyen minden előterjesztés zöld utat kapott.

A következő közgyűlés az ünnepi ülés lesz május 11-én, a város napján. Rendes közgyűlést május 17-én tartanak majd.

Sz. S. - H. I.


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

  • 2012-05-29 10:52

    lényeglátó

    Kenik/fenik két marokkal! Másikra/egymásra, Így van ez akárki meglássa/ Szarnak, bajnak, nincs gazdája! Aki 500 milliót költ hülyeségre Csanyikra, Annak van reklamálni joga?

Miskolc TV mai műsora

2020-09-27 (Vasárnap)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!