Közgyűlés

Költségvetési kérdésekről, beiskolázásokról döntött Miskolc közgyűlése

2011-09-08 08:05

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE kozgyules_110908_ml1.jpg

Szeptemberi ülését tartotta csütörtökön Miskolc város közgyűlése. A napirend előtti hozzászólások után zárt üléssel, személyi kérdésekkel folytatódott az ülés, majd elkezdődött a napirendi pontok tárgyalása. Többek között az önkormányzati gazdálkodás I. féléves helyzetéről, a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, illetve a 2012-es középiskolai indítható osztályokról is döntött a grémium.

Kriza Ákos polgármester napirend előtt a megyei kormányhivatal vezetőjének törvényességi észrevételét ismertette. Ez arra vonatkozott hogy idén áprilisban, Simon Gábor MSZP frakcióvezető észrevételét a polgármester összeférhetetlenségével kapcsolatban az SZMSZ rendelkezései szerint nem lett volna lehetőség az ülés napirendjére venni, ez azonban mégis megtörtént. A kormányhivatal vezetője felhívta a figyelmet, hogy máskor jobban ügyeljenek a törvényességre.

Váradi Gábor, a Miskolci Cigány Önkormányzat elnöke hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatásáról számolt be, köszönetet mondva a támogatóknak.

Kovács László KDNP képviselő örömét fejezte ki, hogy a Zöld Nyíl villamosprojekt megvalósításának újabb döntő fázisa zárult le, ismét a teljes vonalon jár a villamos. Kovács László köszönetet mondott a polgármesternek azért a munkáért, amit a projekt jelen fázisában kifejtett, majd megemlítette a beruházás jelentőségét, illetve a kritikai észrevételeket is, melyet a város vezetése igyekezett figyelembe venni, és úgy bonyolítani a beruházást, hogy a munkálatok a lakosság számára is elviselhetők legyenek. A képviselő lakossági igényekre hivatkozva, a Fidesz-KDNP frakciószövetség nevében kérte, hogy az 1-es busz a villamosvonal átadását követően is a Tiszai pályaudvartól a Csanyikig közlekedjen.

Kriza Ákos polgármester reagálásában nagy lehetőségnek nevezte a város számára a Zöld Nyíl beruházást, amely azonban katasztrofális állapotban volt, amikor átvették Miskolc irányítását. A tervek kijavításával töltötték el a legtöbb munkaórát, amelyekből korábban kimaradt például a Kandó Kálmán tér felújítása, a másik végállomással kapcsolatban pedig a lakossági egyeztetések akadoztak. A főutcával kapcsolatban kérdés volt, át kell-e burkolni vagy nem, az Újgyőri főtér körül pedig folyamatosan közlekedési anomáliákat jeleznek a lakók. - Ezt a beruházást csak úgy szabad lezárni, hogy a miskolciak valóban egy más, jobb minőségű közlekedést kapjanak - emelte ki a polgármester.

Simon Gábor MSZP frakcióvezető napirend előtt úgy fogalmazott, hogy a Fidesz a választási kampányban száz konkrét ígéretet tett, az elmúlt 11 hónapban azonban ezek közül semmi nem valósult meg. Hónapról hónapra nagyobb a baj, a kilátástalanság. A politikus szerint az elmúlt nyolc évben nem volt zárolás, fizetőképes volt a város, utak, épületek újultak meg. Most azonban nem jönnek a beígért befektetők, nőtt a munkanélküliek száma, nem javult a közbiztonság, a demográfiai helyzet, a korábban elkezdett beruházások sem haladnak, újakról pedig nem lehet hallani. El vannak adósodva az intézmények, ellehetetlenül a város működése, ugyanakkor tanácsadói, és más szerződésekre komoly pénzeket fizetnek ki.

Kriza Ákos polgármester felháborodva utasította vissza az elhangzottakat, mint mondta, tudomásul vehetné az ellenzék, hogy lejárt a minden alapot nélkülöző mellébeszélések, vádaskodások ideje. - Önök beszélnek fejlesztésekről, nehéz gazdasági helyzetről? Nézzék meg a Kazinci út, a Szinva terasz, Európa tér állapotát! Nézzenek magukba, ki adósította el a várost? Rajtunk kérik számon a tartozások megfizetését, amiket Önök hagytak hátra? - tette fel a kérdést a polgármester, felszólítva a szocialista képviselőket, hogy előbb "rakják vissza a város kasszájába amit elvettek".

Molnár Péter KDNP frakcióvezető arról szólt, hogy az idei tanévben sajnálatosan 24 ezerrel kevesebb gyerek kezdi meg tanulmányait az országban, s a kedvezőtlen demográfiai mutatók Miskolcon is éreztetik a hatásukat. A politikus kérte az ellenzéket, hogy - a pedagógusokhoz hasonlóan - felelősen gondolkodjanak a jövőről, amely közös felelősségük. Molnár Péter üdvözölte az oktatási kerekasztal létrejöttét, amelynek keretében az érintettek békésen, felelősen meg tudják beszélni a szakmai feladatokat, kezelni a problémákat. Mint mondta, ezt a pedagógusok már korábban is kezdeményezték, de a korábbi városvezetés nem volt erre nyitott.

Soós Attila Fidesz képviselő azokra a kritikákra reagált, amelyek az ellenzék részéről érik a város a gazdálkodását, s amely véleménye szerint már-már kóros feledékenységre utal. - Mégis ki a felelős problémákért? - tette fel a kérdést a képviselő, utalva egyebek mellett a korábbi évek általa inproduktívnak nevezett látszatberuházásaira, az adósságállomány felhalmozására, a munkahelyteremtő beruházásások hiányára, az ebből adódó elvándorlásra. Mint mondta, soha nem az orvost kell szidni, aki gyógyítani akar, még akkor sem, ha a korábbi problémákat orvosló terápiák néha kellemetlenséggel járnak.

kozgyules_29.jpg

Szegedi Márton Jobbik frakcióvezető napirend előtt bejelentette, hogy a Jobbik aláírásgyűjtsébe kezd a devizahitelesek gondjainak valós orvoslására, mivel kormányzati szinten erre láthatóan nincs meg a szándék, kiegyeztek az előző kormányok alatt "felnőtt új bankárbűnözői generációval". Azt kezdeményezik, hogy az adósok azon az árfolyamon törleszthessék a hiteleiket, amilyen árfolyamon felvették ezeket. A politikus azt is nehezményezte, hogy mai napig sem történt meg az előző ciklusok politikusbűnözőinek elszámoltatása, helyi szinten sem történik semmi a több tucat feljelentés ügyében. Szegedi Márton kérdezte, hogy állnak ezek a feljelentések, miért nincsenek eredmények, s miért nem válaszol a polgármester soha érdemben az elszámoltatást firtató kérdésekre?

Kriza Ákos polgármester válaszában elmondta: őt is felháborítja, hogy nem történnek érdemi lépések a rendőrség részéről a feljelentések ügyében, levelet is írt ezzel kapcsolatban a belügyminiszternek. A polgármester kérte a Jobbik képviselőit, ne rajta kérjék számon ezen ügyek állását - érzése szerint megtette amit módjában állt - menjenek el a rendőrségre, kérjék ki az iratokat, ha részletesebb információkat igényelnek, vagy tegyenek új feljelentést, ha új információkkal rendelkeznek valamilyen ügyben. A devizahitelesek ügyével kapcsolatban Kriza Ákos elmondta, hogy a Nemzeti Eszközkezelő létrejötte esetén Miskolc is csatlakozik a programhoz, amely szerint a bajba jutott adósok önkormányzati közreműködéssel, bérlőként maradhatnak ingatlanjaikban.

Kiss János Fidesz frakcióvezető egyes elhangzott ellenzéki hozzászólások, közbeszólások stílusára utalva arra hívta fel a figyelmet, hogyan illik viselkednie egy képviselőnek egy olyan közjogi hagyományokkal rendelkő országban, mint Magyarország. Kérte az érintetteket, nézzenek magukba, ne kelljen ezzel kapcsolatban, módosítani a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Gazdálkodás, költségvetés

Első napirendi pontban az önkormányzati gazdálkodás I. féléves helyzetéről szóló tájékoztatóról, a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról tárgyalt a közgyűlés.

Mint elhangzott, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az önkormányzat gazdálkodásának első féléves helyzetéről tájékoztatni kell a képviselő testületet, s meghatározott időszakonként, illetve indokolt esetben módosítani kell a költségvetés előirányzatait. A módosítások egy része a 2010. évi pénzmaradvány költségvetésre történő ráépítéséből adódik. A módosított előirányzatokban szerepelnek továbbá a központi költségvetésből kapott támogatások és hozzájárulások, a különféle célra átvett pénzeszközök, az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és egyéb változtatások. A korrekciós anyagban szereplő előirányzat változások a bevételi és a kiadási oldalt is érintik.

Az előirányzat-módosítások másik jelentős részét az egyes bevételek elmaradása miatti zárolási intézkedés 2011. évi költségvetésen történő átvezetése jelenti. Külön anyagként kerül a közgyűlés elé a 2011. évi költségvetés korrekciós és zárolási javaslata, amely a bevétellel fedezett előirányzat-módosítások költségvetésre történő ráépítése mellett, kiadások közötti átcsoportosításokat, valamint a Polgármesteri Hivataltól a városi intézményekhez történő, úgynevezett technikai előirányzat lebontásokat is tartalmaz. Az előterjesztés javaslatot tesz a költségvetésben nem tervezett, első félév folyamán jelentkező igények kielégítésére is, melyek fedezeteként a várható kiadási megtakarítások, valamint az általános tartalék szolgálnak. Az előirányzat módosítások másik jelentős részét a bevétel elmaradás miatti zárolási intézkedés költségvetésen történő átvezetése jelenti.

Farkasné Hadházi Ildikó főosztályvezető kiegészítésében elmondta, hogy az ÖNHIKI második fordulójára is pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat - az elsőn 378 milliót sikerült elnyerni - ehhez kérik ma a közgyűlés hozzájárulását.
Kriza Ákos polgármester elmondta, a zárolás igazi oka, hogy a város az elmúlt években súlyosan eladósodott, nem volt kézben tartva a gazdálkodás. Ezt az örökölt válságot le kell küzdeni, a zárolással az önkormányzat nehéz de tiszta útra lépett. - Meg fogjuk harcolni ezt a harcot, le fogjuk küzdeni a válságot - hangoztatta a polgármester, kérve ehhez az emberek támogatását.

Pakusza Zoltán Jobbik képviselő konkrét válaszokat kért, mivel spórolják meg a tervezett forrásokat az oktatásban, milyen módon történik erről az igazgatók tájékoztatása? A képviselő szerint nem kevesebb hanem több tanárra lenne szükség, hiszen egyre nő a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma - a politikus kérdezte, miért nem hallatja hangját ezzel kapcsolatban a Cigány Kisebbségi Önkormányzat? Pakusza Zoltán esküjükre emlékeztette képviselőtársait, úgy fogalmazva: aki az oktatást teszi tönkre a nemzet jövőjét teszi tönkre.

Mokrai Mihály MSZP képviselő tételesen szólt azokról a területekről, amelyeken nehéz helyzet idéz elő a zárolás, majd annak a véleményének adott hangot, soha, sehol nem került még szóba, mikor, milyen módon adhatják vissza a pénzt az intézményeknek. A képviselő  szerint nem látni azokat a gazdasági folyamatokat, amelyek megmutatnák hogyan képzeli el a jelenlegi vezetés a város jövőjét, "csak maszatolás van". - Ki kell mondani Miskolcon krízis van, és a városvezetés nem alkalmas ennek orvoslására - fogalmazott Mokrai Mihály, utalva rá, hogy a törvény szerint fennállnak azok a feltételek, amelyek értelmében adósságrendezési eljárást lehet indítani.
Seresné Horváth Zsuzsanna Fidesz képviselő elmondta: a gyermek kincs és érték, számukra is fontos, hogy megfelelő oktatásban részesüljenek. Jelen helyzetben azonban nem tartható fenn például az, hogy 50 százalékos kihasználtsággal működnek iskolák. - Amit teszünk, a jövő érdekében tesszük, ha a korábbi városvezetések is ilyen felelős, szigorú gazdálkodást folytattak volna, nem tartanánk itt - emelte ki a képviselő.

Nánási-Kocsis Norbert Fidesz képviselő ugyancsak a felelős gazdálkodást emelte ki, megemlítetve az örökölt problémákat, a hitelállományt, amelyeket kezelni kell. Mint mondta ezért vált szükségessé a zárolás, a szigorú, fegyelmezett gazdálkodás. Új alapokat kell ásni, új költségvetés irányt kell keresnie a városnak. Az alapok elkészültek, erre megfelelő felépítményt kell létrehozni, ez biztosíthatja a város jövőjét - hangsúlyozta a képviselő. Tompa Sándor MSZP képviselő szerint a kormány rossz gazdaságpolitikája, az egykulcsos adó bevezetése is felelső a kialakult helyzetről, ami a jövő évben még nehezebb helyzetet eredményezhet. Ezek után hiba azt ígérni az érintetteknek, hogy vissza fogják kapni a pénzt, fel fogják oldani a zárolást.  A politikus kezdeményezte, hozzanak létre egy közös, monitoring bizottságot amely figyelemmel kíséri a zárolási intézkedések hatásait. A képviselő a kormánypárti képviselők lobbitevékenységet is hiányolta, a várost is érintő kérdésekben, például a tömegközekedés helyzetével kapcsolatban.

Soós Attila Fidesz képviselő annak a véleményének adott hangot, hogy az MSZP "szokásos, riogató taktikája zajlik, ijesztgeni próbálnak mindekit". Az ellenzék magatartására utalva, a képviselő úgy fogalmazott: ha valaki hibát követ el, három dolgot tehet: elismeri, nem ismeri el, vagy pedig másra keni. - Ha pedig másra keni, az az aljaság definíciója - hangoztatta a képviselő, kiemelve, hogy inkább az az érdemi javaslatokat várják MSZP-s képviselőktől: ők hogyan próbálnák egyensúlyba hozni azt a költségvetést, amelyet korábban ilyen mértékben megterheltek. A hatalmas mértékű hitelt felvették, ezt a helyzetet pedig most kezelni kell.

kozgyules_20.jpg

Kiss János Fidesz frakcióvezető úgy jellemezte az ellenzéki képviselők magatartását, hogy a problémákat illetően próbálják "mosni a kezeiket mint akik ott sem voltak". A frakcióvezető elmondta, hogy a korábban felvett hitelek minden évben súlyosan terhelni fogják a költségvetést - jövőre 2,5 milliárd forinttal. Az elmúlt évi költségvetésben 1,7 milliárdos hiányt találtak, azaz a korábbi városvezetés források nélkül költött el ennyi pénzt. - Nyilván senki nem szívesen hoz meg olyan intézkedéseket, mint amit a zárolás jelent, de azt is látni kell, hogy a gazdálkodás nem mehetett tovább úgy mint korábban, hamis illúziókba ringatja az embereket, aki ilyet állít - mondta el Kiss János, aki úgy fogalmazott, minden érintett intézményvezetőnek éreznie kell a felelősségét a problémák megoldásában, ez közös érdek. Arra fognak törekedni, hogy a zárolásokat mielőbb enyhíteni lehessen, az eredeti költségvetési terveknek megfelelően.

Fedor Vilmos MSZP képviselő szerint a város lejtmenete nem nyolc, hanem húsz éve kezdődött, a városuk érdekeit védő és féltő embereknek pedig "nem ártana óvatosabban bánni a miősítésekkel és a kinyilatkoztatásokkal". A képviselő több régi ismert politikus, közéleti ember példájára hivatkoza úgy fogalmazott: egyáltalán nem mindegy hogyan és mit mond az ember. Akik itt élnek, azoknak a város ügyét kell képviselni. Fedor Vilmos arról is szólt, véleménye szerint pontosan el kellett volna magyarázni az érintett intézményvezetőknek, igazgatóknak, miben kérik a segítségüket. Közös érdek intézményrendszer megőrzése, az ilyen hangvételű viták azonban nem visznek előbbre.

Molnár Péter KDNP frakcióvezető szerint a szakadék széléről kellett visszarántani a várost, fel kellett hagyni azzal a struccpolitikával, ami a korábbi városvezetést jellemezte, hiszen nekik is látniuk kellett, hogy baj van. - Nem akarok számháborúkba belemenni, de az elmúlt nyolc évben minimum megtízszerezték a város adósságállományát. Kényszerpályán vagyunk, nagyon szűk korlátok között - hangoztatta a képviselő. Molnár Péter arról is szólt, hogy mind a Fidesz-KDNP kormány, mind a város vezetése kiemelten fontos, stratégiai ágazatnak, a jövő zálogának tekinti oktatást. Aki azonban felelősen gondolkodik, belátja, hogy változáokra van szükség. A frakcióvezető megemlítette, hogy a korábbi években folyamatos forrás-kivonás jellemezte az oktatást Miskolcon is, szembe kell nézni a múlt terhes örökségével. Molnár Péter szerint a felelősségben osztozniuk kell a város vezetőivel az intézményvezetőknek, majd felhívta a figyelmet, hogy az intézmények önálló gazdálkodású szervek, sem a polgármester, sem a képviselők nem szólhatnak bele "kézivezérléssel" a gazdálkodásukba, hogyan, milyen területen érjenek el megtakarításokat. Kriza Ákos polgármester zárszavában egyebek mellett úgy fogalmazott: mutassák meg, hol látszik meg a városon az a több tízmilliárdnyi elköltött pénz, hitel, kötelezettségvállás, amelynek most viselni kell a következményeit? - Látják, ezért tettem meg a több tucat feljelentést - hangoztatta Kriza Ákos.

Gép-műszer beszerzés

Másodikként a 2010. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatás pénzmaradványáról történő lemondásról tárgyalt a grémium. A miskolci önkormányzat korábban 31.125.000 forintos minisztériumi céltámogatásban részesült, egészségügyi gép-műszer beszerzésre, amelyhez 10.375.000 forintos önkormányzati önrész társult. A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként – a pályázatban meghatározott és adott műszaki specifikációnak megfelelő – egészségügyi gépműszerek beszerzése összességében 35.706.750 forintba került.
A törvényi szabályozás értelmében, a megítélt, de fel nem használt és le nem hívott támogatási összegről le kell mondania az önkormányzatnak. Mint elhangzott, a miskolci önkormányzat az elnyert céltámogatásból csak a ténylegesen felhasznált összeget hívta le, ezért nem terheli visszafizetési kötelezettség, a fennmaradó 4.344.937 forint vonatkozásában. 

Ezt követően az önkormányzat tulajdonában lévő, forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való kivonásáról, határozat hatályon kívül helyezéséről tárgyaltak a képviselők.
Varga Gergő MSZP képviselő kérte, napolják el a kérdés tárgyalását, egyeztessenek, vizsgálják meg a körülményeket, hogy lehetőség szerint ne kerüljön beépítésre az előterjesztésben szereplő egyik ingatlan, egy park-jellegű zöldterület az Avason.
Kiss János Fidesz frakcióvezető szerint a tér jelenleg strukturálatlan, rendezetlen, a környék egészének jót tesz az oda tervezett egyházi közösségi épület.

Szabó Sándor KDNP képviselő szerint abban az időszakban, amikor az avasi lakótelepek épültek, a kommunista ideológia jegyében egy templom, egy egyházi közösségi épület sem épülhetett. A rendszerváltozás után változott a helyzet, az 5-6 ezer avasi református rendelkezésére álló, kicsiny imatermet azonban kinőtte a gyülkekezet, már a 90-es évek elején felvetődött egy új közösségi épület létrehozásának szándéka. Sokáig nem találtak ehhez megfelelő helyet, most ez megvan, a szocialista képviselők azonban újabb kifogásokat jelentenek be. Mint a képviselő fogalmazott, reméli, hogy ez nem ideológiai okokból történik. 
Kriza Ákos polgármester a vita lezárásaként elmondta: most csupán arról döntenek, forgalomképessé tehető-e egy ingatlan - a részletek egyeztetésére a későbbiekben lesz még alkalom.

Egészségügyi fejlesztés

Napirendre került a MISEK Kft. konzorciumi együttműködéséről, rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázaton való részvételének támogatásáról szóló előterjesztés. A közgyűlés támogatása esetén, a MISEK Kft. az Észak-magyarországi régió más egészségügyi szolgáltatóival, tulajdonosaival konzorciumi együttműködésben, a megyei kórházzal közösen, rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére irányuló ÉMOP-pályázaton vesz részt.

A pályázat sikere a tervek szerint lehetővé tenné a pszichiátriai és addiktológiai gondozói rehabilitáció fejlesztését a MISEK diósgyőri telephelyén (a volt belgyógyászati épület emeletráépítésével) egy úgynevezett alváslabor létrehozását, valamint a hospice-ellátás fejlesztését is. A közgyűlésnek, az előterjesztés szerint, a pályázat keretében, a MISEK Kft-t érintően, a maximum 610 millió 530 ezer forintos beruházás megvalósításához öt százalékos pályázati önerőt kell biztosítania, a 2012-2013-as költségvetések terhére.

Házi gyermekorvosi körzet megszüntetése

Tárgyaltak a képviselők házi gyermekorvosi körzet megszüntetéséről is. Dercsényi Jolán, a 45. számú házi gyermekorvosi körzet orvosa korábban jelezte az önkormányzatnak, hogy - nyugdíjba vonulása miatt - házi gyermekorvosi tevékenységét 2011. szeptember 30. napjától megszünteti. Működtetési jogát (praxisjog) a doktornő nem tudta elidegeníteni ezért kérte, hogy a körzet betegeinek az ellátásáról az önkormányzat gondoskodjon.

A közgyűlés a csökkenő gyermek-, és felnőtt lakosságszám miatt, korábban elvi hozzájárulását adta a körzetek számának csökkentéséhez. Az előterjesztésben megfogalmazott javaslat értelmében a 45. számú házi gyermekorvosi körzet ellátási területét a szomszédos, Zahuczky Katalin által működtetett 37. számú házi gyermekorvosi körzet ellátási területéhez csatolnák hozzá. A javaslatot előzetesen egyeztették az érintett házi gyermekorvossal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervével, valamint a Gyermek - Alapellátásban Praktizáló Orvosok Szövetségével - az abban foglaltakat minden érintett támogatta.

Energia és oktatás

Az ebédszünet után a 7-es napirendi ponttal folytatódott a közgyűlés ülése: javaslat az önkormányzati fenntartású intézmények energiagazdálkodásával kapcsolatos MIHŐ Kft. által végzendő részletes feladatellátásra és annak költségkihatására. A javaslatról részletesen írtunk korábban!

A nyolcas napirendi pont kapcsán: javaslat a középfokú oktatási intézmények 2012. évi beiskolázási tervére, Szegedi Márton a pénzügyi bizottság vezetőjeként nehezményezte, hogy bizonyos adatok nem álltak még rendelkezésre, amikor meg kellett vitatniuk az előterjesztést, melynek kapcsán Csiszár Miklós jegyző elnézést kért, és jelezte, hogy már minden adat rendelkezésre áll.
Tompa Sándor szerint nem tart sokáig ez a döntésük, mert rövidesen nem az önkormányzat dönti el a beiskolázási számokat, a kormány elveszi az önkormányzatoktól az iskolákat, így vélhetően rövidesen okafogyottá válik ez a határozat.

kozgyules_23.jpg

Szegedi Márton szerint több sebből is vérzik az előterjesztés. A javaslat szerint 5 gimnáziumi és 6 szakközépiskolai osztállyal indítanának kevesebbet, míg 6 szakképző osztállyal többet, de nem derül ki a táblázatokból pontosan, hogy ez hol jelenik meg. Nincsenek a hatások kellőképpen kidolgozva. A gimnáziumi szám csökkentéssel akár egyet is tudnának érteni, a szakközépiskolait viszont hibának tartják, mert a gimnáziumból kiszoruló tanulók a szakközépiskolákban találhatnának helyet. Az érettségire épülő szakképzést nem szabad csökkenteni. Nincs megadva melyik iskolában és miért indítanak kevesebb osztályt. Véleménye szerint a felsőoktatásból kiszorulók is a szakközépiskolákban próbálnak tanulni, a jövő is a középfokú műszaki szakképzésé, ezért elhibázottnak nevezte az előterjesztést. Kérte vizsgálják át a témát, mielőtt döntést hoznak.

Molnár Péter szerint nem tűr halasztást, hogy elfogadják ezt az előterjesztést, ezért a KDNP frakció meg is fogja szavazni. Tisztában vannak azzal, hogy új önkormányzati, szakoktatási, illetve oktatási törvényt fog az Országgyűlés elfogadni. Az új törvények strukturális változásokat okoznak, de látni kell, hogy az önkormányzati és az oktatási rendszer is több sebből vérzik. Valóban nem könnyű ilyen helyzetben tervezni, de fenntartóként ezt a döntést most kell hozni. Elismerte lehetnének olyan pontok az előterjesztésben, amelyek segítségével jobban átlátható lenne. Sajnálatos, de negatív demográfiai mutatók vannak, nem újkeletű, és közös felelősség a megoldása. Nyilvánvaló, hogy a rendszerhez hozzá kell nyúlni. A szakközépiskolák tekintetében számtalan párhuzamosság van, ami anomáliákhoz vezet. Ez jelen gazdasági helyzetben nem jó, ezért ezt át kell vizsgálni, az előterjesztés részben már erre ad választ. Ha vannak olyan osztályok, amelyeket nehéz elindítani, nem lehet feltölteni jelentkezővel, az elgondolkodtató. A TISZK-ek kapcsán megjegyezte, ezen a területen kifejezetten nagy a katyvasz, így várják a szakképzési törvény változását.

Fedor Vilmos szerint nincs mit vitázni az előterjesztésről, ezt a döntést minden évben meg kell hozni. Vita mindig volt, pontosan pedig nem tudják mit szeretne a piac, nem is lehet. Kérdésként tette fel, hogyan áll most a szakképzési törvény, mi Miskolc álláspontja, milyen véleményt képviselnek, mik a tervek? Akarjuk, hagyjuk-e, hogy így legyen? Anyagilag képes-e Miskolc finanszírozni, akarja-e az ország vezetése, hogy legyenek beiskolázási központok? Nem tudni mi lesz a felsőoktatással, hová kerülnek a hangsúlyok az oktatási rendszerben. Ezek azok a kérdések véleménye szerint, amelyek fontosak, amelyek őt is izgatják. Arról kezdődjön vita, hogy Miskolcnak milyen szerepe legyen az oktatásban.

Simon Gábor szintén jelezte, hogy nem kapták meg időben az adatokat.
Molnár Péter hozzátette, eltolódtak az arányok, a gimnáziumokba már nem járnak olyan sokon, el kell indulni egy úton, hogy előre mozdítsák az iskolarendszert.

Kiss Gábor, a Humán főosztály vezetője a vita végén elmondta, húsz százalékos elmozdulás van, erős túlsúlyban van a gimnáziumi képzés. Nem szeretnék, ha egyre kevésbé jó képességű gyerekek járnának gimnáziumba. Ha van olyan osztály, amelybe szakközépiskolánál 14-en jelentkeztek idén, elgondolkodtató, hogy jövőre el kell-e indítani. Nem szabad párhuzamosan két fél osztályt indítani, ez pazarlás a finanszírozás tekintetében is. Kis lépésekkel menni kell a racionalizálás felé. Növelték is a szakközépiskolai képzést, de a valós igényekhez igazodva például a mechatronikai technikus képzéssel. Meg kell várni a jogszabályi változásokat, de addig fel kell készülni, a szükséges strukturális változásokat meg kell tenni. Miskolcnak az oktatási rendszerét fenn kell tartania, fontos a fejlődés, továbblépés szempontjából is, de egy bölcs, új struktúrában.

Kriza Ákos
hozzátette, stratégiai kérdésként kezelik az oktatást, és nem kérdés, hogy a város maga akarja kezelni.


Létszámcsökkentés, helyreállítás

A 9-es napirendi pont (Javaslat pályázat benyújtására létszámcsökkentési döntésekkel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás elnyeréséhez) kapcsán Jakab Péter szerint sajnálatos, hogy újra munkahelyteremtés helyett elvesztésről tárgyalnak. Véleménye szerint a demográfiai adatokra hivatkozni hibás, mert ugyan a gyerekek száma csökken, viszont olyan aluliskolázott, és szociálisan hátrányos helyzetű „tömegek” költöznek be a városba, akik felzárkóztatása nem kevesebb, hanem éppen több pedagógust igényelne.
A 10-es napirend (Javaslat az ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0046 kódszámú, az 'Árvíz okozta károk helyreállítása Miskolc városában' című pályázat önrészének módosítására) nem hozott vitát, Kovács László pozitívan értékelte a pályázatot.

Vízilabda támogatás

A 11-es napirend (Javaslat a Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft-nél Vízilabda szakosztály létrehozására, fejlesztésre irányuló pályázathoz támogatási önerő biztosítására, valamint a Diósgyőri Várfürdő SC támogatására) kapcsán Kiss János szólalt fel. Véleménye szerint ez is egyik jele annak, hogy a dolgok kezdenek jó irányba haladni. Végre van egy kormány a sportot megfelelően támogatja, megvan a támogatás. Megjegyezte azt is, hogy amikor átvették a várost az öt látványsportból csak egy volt az első osztályban, most három, és a sportiskola magára vállalta, hogy a vízilabdában elkezdi betölteni az űrt. Elkezdődik egy folyamat.

Simon Gábor elmondta dicséretes a kezdeményezés, támogatni fogják, még, ha kérdéses is, hogy van-e erre három millió forint. Azonban korrekten meg lehetett volna jegyezni, hogy fontos volt az uszoda, a jégcsarnok megépítése, a sportcsarnok felújítására. Eshetett volna szó arról is, hogy mikor szeretnék folytatni a stadion építését.

Földesi Norbert szerint egy támogatható jó ügyről van szó, méltatlan, hogy Kiss János alkalomnak találta, hogy bevigyen egy virtuális jobbegyenest.
Kriza Ákos szerint azért nem volt szóm a vízióról, a jövőképről, mert nem erről szól a napirend.


Operafesztivál

A 12-es napirend (Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesterének a helyettesítésére Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában) nem hozott hozzászólást.

A 13-as (Javaslat a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására, valamint ügyvezetőjének és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztására) A napirend a Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2011. szeptember 9. napjától 2016. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időre, Némedi Varga Zoltán személyét javasolja. Felügyelőbizottsági tagoknak Strassburger Gyulát, Pálfalusi Istvánnét és Mócz Ferencet.

Az előterjesztés kapcsán Molnár Péter megköszönte az eddigi vezetők munkáját, és reményét fejezte ki, hogy új lendületet kaphat az Operafesztivál. Támogatják, hogy a tevékenységi kör bővül, egész évben közreműködik a városi rendezvények szervezésében, sőt vezető szerepe legyen. Bíznak benne, hogy az a cél, ami megfogalmazódik teljesül.

Fedor Vilmos szerint az a múlt, ami mögöttünk van a miénk. Támogatandó az elképzelés, hogy létrejöjjön a városban egy erő, amely a munkához mindenkit hív. Azonban az anyag még hiányos, nem derül ki, pontosan mit szeretne vállalni, milyen szerepet szán benne a civileknek. Szóvá tette, hogy el kell ismerni a munkát, amit eddig végeztek a vezetők, volt olyan felügyelő bizottsági tag, aki a sajtóból tudta meg, hogy már nem számítanak a munkájára. Megköszönte Bátor Tamás munkáját. Kérte, hogy őrizzék meg a fesztivál szakmai színvonalát, ehhez pedig kell a megfelelő forrás.
Kriza Ákos egyetértését fejezte ki, hogy színvonalas fesztivált kell csinálni. Egyet értett abban is, hogy minél magasabb összeget kell kapniuk a kormánytól.

Kulturális beszámoló

A 14-es napirendi pont (Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város művészeti intézményeinek 2010/11. évadban végzett munkájáról és a 2011/12. évad terveiről) kapcsán Molnár Péter elmondta, a bizottsági megbeszélésen kritika érte a színház beszámolóját.
Fedor Vilmos a vitában elmondta, nem osztja teljesen Molnár Péter véleményét. Dicsérte a bábszínház innovatív terveit, melyre megfelelő forrás megadását javasolta. Beszélt arról, hogy büszke lehet Miskolc a színházára, mely nem csak a kritikusoknak, hanem az embereknek szól, ezt pedig jól szolgálta. Megjegyezte, még mindig Miskolcon válaszolnak a legtöbben hangversenybérletet, ami a szimfonikusokat dicséri.
Molnár Péter elmondta, képviselőként egyet ért Fedor Vilmossal, fontos, hogy jól, magas szakmai színvonalon működnek a kulturális intézmények. A legnagyobb kihívás a mai világban a bábszínházra vár, hiszen a gyerekek számtalan forrásból jutnak meséhez. Hozzátette, büszkék lehetünk a szimfonikusokra és a színházra is – utóbbi kapcsán igaz egyre több kritikát hallani.


IVS beszámoló

A 15-ös napirend (Beszámoló az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében megvalósuló projektek előrehaladásáról) következett a közgyűlésen.
Simon Gábor elmondta, hitelt kellett felvenni ezekhez a beruházásokhoz, még, ha ezt kritika is érte a Fidesz képviselői részéről. Szükséges volt azonban azokhoz a beruházásokhoz, amelyek is zajlanak még a városban. Végigvéve az érintett beruházásokat megjegyezte, ezek jó beruházások, érdemes volt belefogni. Értetlenségét fejezte ki, hogy a kormány miért nem támogatja még az IVS 2-öt, kérte, hogy vessék be a városvezetők a lobbi erejüket.
Nehéz Károly egyet értett azzal, hogy a beszámoló korrekt és sikertörténetekről van szó, de csak azért, mert megoldották azokat a problémákat, amelyeket az előző városvezetéstől örököltek. A városháza kapcsán funkcionális problémákat említett meg, míg a déli tehermentesítő kapcsán a lakossági egyeztetési hibákat. Megköszönte a Miskolci Városfejlesztési Kft. munkáját, hogy sikertörténetet tudott kovácsolni a hibákból.
Nánási-Kocsis Norbert szerint több esetben hebehurgya, hozzá nem értő módon tervezett az előző városvezetés. A városházát nem nevezte szépnek, az Erzsébet téren kocsmai padok vannak, nem átgondolt a déli tehermentesítő kapcsán épült hidak megépítése.

Tompa Sándor szerint az IVS beszámoló arról szól, szükséges-e a város arculatának átalakítása. A pályázat arról szólt, hogy a megyei jogú városok megújuljanak, új arcukat tudják mutatni az érkező befektetőknek, így fontosnak tartják. A tartalomról lehet vitatkozni, reméli rövidesen megtehetik ezt az IVS 2. kapcsán is. Mielőbb szeretnék látni a folytatást, tette hozzá.
Soós Attila megjegyezte valóban nehezen tudják megszeretni a projekteket, mert olyan, mint mikor a gyerekek mindent szétpakolnak, és a felnőtteknek kell rendet rakni utánuk. Valakinek ezeket a beruházásokat is be kell fejezni, még, ha nem is lehetet rajta változtatni sok helyen. Bármi, ami hozzájárul ahhoz a város szebb, látogathatóbb legyen azt támogatják természetesen.
Simon Gábor megjegyezte, valaki csak szeretheti ezeket a beruházásokat, mert több esetén is kiraktak Új Széchenyi Terves táblákat, noha semmi köze a programnak ezekhez a beruházásokhoz. Nem értett egyet azzal, hogy egy képviselőnek részletesen kell tudnia, hogy egy projekt milyen elemeket tartalmaz, például, hogyan néz ki egy pad. Ha van erre igény, akkor persze lehet így is dolgozni ezentúl a közgyűlésben, de nem támogatja.

Mokrai Mihály szerint megkapták a bizonyítványt, viszont a jelenlegi városvezetés nem tett le semmit az asztalra. Lehet beszélni arról is, hogy miért fizették ki olyan nehezen a kivitelezőt a városházánál. Viszont nem hallani semmit arról, hogy mit akar csinálni a városvezetés.
Varga Gergő szerint újra van egy napirendi pont, amiben nem előre mennek, hanem visszafelé mutogatnak. Kérdésként vetette fel, hogy miért nem arról beszélnek mi lesz? Ízlés kérdésben vitatkoznak a képviselők, ami nem visz sehová.

kozgyules_21.jpg

Kiss János szerint nem volt olyan nagy munka ezeket a forrásokat megszerezni, ezért fölösleges erre hivatkozniuk a szocialistáknak.
Nánási-Kocsis Norbert megjegyezte, a legnagyobb baj azzal volt, hogy nem egyeztettek a lakossággal, ez hiányzott.
Tompa Sándor szerint azt látja a város közönsége, hogy a jelenlegi városvezetés nem tudja, hogy mit kellene csinálni. De most már be kellene mutatni, mit szeretnének, hogyan akarják fejleszteni a várost.
Simon Gábor megjegyezte, cseppet sem egyszerű feladat összerakni egy IVS programot, a lakossági tájékoztató pedig kötelező volt, több fórumon személyesen is részt vett.
Kriza Ákos megjegyezte, az elmúlt tíz hónapból legalább ötöt azzal töltöttek, hogy rendbe hozzák ezeket a projekteket.

Sürgősségi előterjesztések

A sürgősségi előterjesztések közül három esetében: Javaslat a CINE-MIS Nonprofit Kft. részére 36 M Ft összegű kamatmentes kölcsön nyújtására, Javaslat szabadtéri szabadidősport létesítmény kialakítása céljából pályázat benyújtására és a szükséges önerő biztosítására, Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata aljegyzői munkakör betöltésére pályázat kiírására nem érkezett hozzászólás.
A negyedik: Javaslat a 2011/2012-es tanév maximális osztály és csoportlétszám túllépésének engedélyezésére Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott közoktatási intézményekben kapcsán Jakab Péter megjegyezte, nem tartja jó ötletnek, hogy 46 fős osztályok jöhessenek létre. Kiss Gábor humán főosztályvezető megnyugtatásul elmondta, nem áll szándékukban, csak az elvi lehetőség teremtődik meg.

Közérdekű bejelentések

Kovács László az egészségváros programra hívta fel a figyelmet. Köszönetet mondott, hogy végéhez közeledik a Tömörkény utcai orvosi rendelő befejezése, azonban egyik éjjel betörtek és több fém alkatrészt elvittek, megrongáltak. Lakossági igényként merült fel, hogy az egyvonalas bérlet valóban egyvonalas legyen, tehát például ne csak 1-es, hanem az 1A-as járatra is jó legyen.
Nánási-Kocsis Norbert a Pozsonyi, Kassai, Katowice utca, Arany János tér kapcsán jegyezte meg, hogy a területek túlnőtték a közvilágítást, amit fejleszteni kellene. A 24-es busz kapcsán az eredeti közlekedést és az éjszakai járat visszaállítását kérte.
Varga Gergő a hatósági főosztály segítségét köszönte meg az Avas több részén a hajléktalanok felszámolásában. Megjegyezte, hogy az Alkotmány asztalánál kétszer sem sikerült senkit találnia, aki segített volna neki.
Tompa Sándor érdeklődött, hogy kértek-e fel szakértőket a Zöld Nyíl felülvizsgálatára. Érdeklődött, hogy Üszögh Lajos kinevezése a MIVÍZ élére nem a regionális vízszolgáltató kialakításának első lépése-e? Érdeklődött, hogyan áll a Tapolca projekt, kiírták-e már a pályázatot, illetve, hogy a Selyemréti Strandfürdőnél kiválasztották-e már a kivitelezőt. A Panelprogram kapcsán érdeklődött, mi történik annak érdekében, hogy folytatódjon a program.
Kriza Ákos elmondta válaszában fel volt háborodva, amikor először ment végig a Zöld Nyíl beruházáson, ahol omlott a beton és Tompa Sándor azt sem tudta elmondani, mi a projekt része. A Holding szakértői vizsgálták meg, számos részletet világítottak meg, hamarosan a képviselők elé kerülhet ez. A miskolctapolcai projekt kapcsán még most van társadalmi vitán a pályázat, amint „kinyílik az ablak” azonnal pályáznak. A Selyemrét kapcsán elmondta most van folyamatban a kivitelező kiválasztása, a Panelprogram újabb lehetőségét a szén-dioxid kvóta nyitja majd meg.

Seresné Horváth Zsuzsanna örömét fejezte ki, hogy a vadplakátokat a MIKOM Kft. mostantól kezeli, és kérte a gyerekeket figyelmeztessék, hogy a falfirka már nem játék, súlyos büntetés jár érte ősztől. Meghívót nyújtott át egyben vasárnapra a hagyományos Mária napi búcsúra a Diósgyőri katolikus templomba.
Gazdusné Pankucsi Katalin megköszönte a segítséget, hogy körzetéből rengeteg szemetet szállítottak el.
Földesi Norbert arról érdeklődött, hogy milyen összegű volt a közadakozás az Országzászló ügyében.
Simon Gábor arról beszélt, korábban megvádolták őket, hogy el akarták adni az Avasi Arborétumot, ami nem volt így. Viszont most kaptak egy levelet arról, hogy az arborétum üzemeltetése veszélybe került, mert nem kaptak pénzt a fenntartásra, az önkéntesek munkájának köszönhető, hogy nincs ember magas gaz. Kérte vizsgálja meg az önkormányzat a lehetőségeket, hogy megmentsék ezeket az értékeket.
Kriza Ákos elmondta, már átutalták a támogatást.

Katona Ferenc a MÁV-telep kapcsán és a volt József Attila telep sorsáról érdeklődött. Megjegyezte, hogy a Kiss Ernő utcán túl sok a jelzőlámpa.
Kriza Ákos elmondta a héten tárgyaltak a MÁV vezérigazgatójával több terület kapcsán az MVSC telephely és az úgynevezett ipszilon híd kapcsán is, úgy tűnik, elmozdulás van, komplexen szeretnék kezelni a területet.
Jakab Péter azt kérdezte, hogy miért kötelező Miskolcon 40 liter szemét elszállításért fizetni kötelezően akkor is, ha nincs valakinek ennyi szemete.
Kriza Ákos megjegyezte a hulladékkezelési törvény változása kapcsán ebben is lépnek majd valamiképpen.
Mokrai Mihály arra hívta fel a figyelmet, hogy a MISEK szülészete elnyerte az év szülészete díjat két másik elismerés mellett.

Benczés Miklós a Kis-Hunyad és Dayka Gábor utcák kereszteződését jegyezte meg, hogy nem tartja jónak a stop tábla elhelyezését, gyakran van ott baleset is. Kérte, hogy a Stadion utcai gyermekorvosi rendelő felújításra kerüljön, mert balkáni állapotok vannak.
Kriza Ákos elmondta, a tehermentesítő beruházás átadása után áthelyeződik a Dayka G. utca környékén a közlekedés súlypontja.
Nehéz Károly a Tímár utcai vízelvezetési beruházás kapcsán érdeklődött, hogy mikor kezdődhet el a beruházás, és eddig miért nem indult el?
Rogosz Sándorné osztályvezető elmondta a munkaterületet már átadták a kivitelezőnek, jövő héten megkezdődik a munka.

A végszavazásnál a grémium minden előterjesztést megszavazott.

Sz. S. - H. I.
Fotó: Mocsári L.Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2020-10-22 (Csütörtök)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!