Digitális forradalom Miskolcon

2013-11-26 12:51Mike György Szerzők listája

Az Európai Unióban is egyedülálló projekt, a Digitális Közösség Program vette kezdetét hivatalosan is november 22-én Miskolcon. Az állam és a versenyszféra által közösen finanszírozott program keretében 17 ezer laptop talál gazdára, ingyenes képzéseket szerveznek, térségi informatikai beruházásokat valósítanak meg.

A digitális technika használata ma már szinte minden munkahelyen elengedhetetlen feltétel. Hiányában az álláskeresés, az elhelyezkedés, a munkapiacra való visszatérés egyre nehezebbé válik. Az esélyek azonban ezen a területen sem egyformák, és régiónk sajnos itt is hátrányban van (egyelőre) az ország nyugatabbra fekvő részeihez képest.

Az össztársadalmi program sikeres megvalósítása érdekében a Kormány összefogott az infokommunikációs szektor szereplőivel, és együtt megalkották a Digitális Közösség Programot, amelyet az állam és a versenyszféra közösen finanszíroz.
Az országos projekt első állomása tehát városunk Miskolc lesz, ami megint csak azt bizonyítja, hogy minden ellenkező híresztelés dacára, a kormány külön figyelmet fordít térségünk felzárkóztatására.
A Kormány összesen 4 milliárd forinttal járul hozzá a pilot programhoz, melyből 3 milliárd hazai, 1 milliárd uniós forrás. A  résztvevőknek ingyenesen biztosítják a szükséges eszközöket, az infrastruktúrát és a megfelelő oktatást.
Kedvező hatással lesznek a régióban élő polgárok mindennapjaira a program során megvalósuló térségi informatikai fejlesztések is, amelyek az önkormányzat és az oktatási intézmények számára biztosítanak majd gyorsabb és stabilabb internetes hozzáférést.

A program során a Kormány 17 ezer laptopot juttat el rászorulókhoz. Ebből 16 ezer a megadott célcsoportból pályázó magánszemélyekhez, a többi pedig meghívásos tender révén hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatását célzó intézményekhez, a Digitális Középiskola programban résztvevő iskolákhoz és a Miskolci Egyetem elsőéves hallgatóihoz kerül. A pályázat feltételeit olvasva azonban azt láthatjuk, hogy a legtöbb családban található olyan családtag, aki pályázhat.
Természetesen nem lehet ennek a programnak a céljával egyet nem érteni. A politikai töltetű és célzatú ellenhangokra nem is érdemes szót vesztegetni, úgy látszik, ezzel meg kell tanulnunk együtt élni.

De vannak általánosabb gondolatokat megfogalmazó ellenhangok is, amelyek a fiatalok életmódját kritizálják, és úgy gondolják, hogy nem kellene még segíteni is a virtuális világ térhódítását. Egyre gyakrabban hallunk ugyanis olyan statisztikai felmérésekről, amelyek eredményeiből az derül ki, hogy a fiatalok már ma is aránytalanul sok időt töltenek naponta a televízió, illetve az internet, a facebook, pontosabban a laptopjuk, vagy a tabletjük előtt.

Ezekre a legújabb technikai eszközökre is vonatkozik azonban az, ami minden megelőzőre. Nekünk kell a saját életünkben értelmesen használni őket és nem szabad engedni, hogy ők használjanak bennünket. Mert a technikára nem szabad úgy tekinteni, mint halott, erő nélküli valamire. A technika ugyanis szemmel láthatóan mindent megtesz, hogy bekebelezzen minket. Ha meg akarunk maradni önállóan gondolkodó lénynek, ami mégis csak az ember lényege, akkor nem szabad engedni, hogy a technikai eszközök rabszolgájává váljunk, és az életünk leszűküljön a velük töltött időre.

Összefoglalva a Digitális Közösség Program megteremti a feltételeit a virtuális világ értelmes használatának, és ez feltétlenül üdvözlendő kezdeményezés, nekünk már „csak” az értelmet kell belevinni, illetve a gyermekeinkre figyelni, hogy ugyanezt tegyék.