Oktatás

Pedagógiai Díj: Keresztény szellemben, a gyermekek iránti tisztelettel és szeretettel

2014-05-21 16:56

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE

Gáspárné Kiss Mária pedagógusi hitvallásának középpontjában a nevelés teljessége, az emberközpontúság, a személyiségfejlesztés áll. Pályája során mindig az európai humanista értékek, a keresztény szemlélet köré szervezte pedagógusi feladatait.

A Kilián György Gimnáziumban érettségizett, első diplomáját 1976-ban, biológia–földrajz szakon szerezte az akkor Ho Si Minh elnevezésű, tanárképző főiskolán Egerben. 1983–1984-ben biológia komplex tanfolyamon bővítette ismereteit a Nyíregyházi Főiskolán. 2000-ben a közoktatási vezetői szakot is elvégezte a Pécsi Tudományegyetemen.

26_gasparnekismari1.jpg

Az 1976/77-es tanévben kezdett tanítani az ongai általános iskolában, 1977-től pedig az Arany János Általános Iskolában folytatta pedagógusi tevékenységét, Miskolcon. A martintelepi iskolában 28 évig dolgozott, ebből 16-ot igazgatóhelyettesként, majd hét esztendőn át igazgatóként tevékenykedett. Vezetői elképzeléseihez mindig meg tudta nyerni tantestülete tagjait. A rendszerváltást követő években – korát megelőzve – igazgatójával és az ezt felvállaló tanítókkal együtt ökumenikus keresztény osztályt hoztak létre. Az oktatómunka mellett osztályfőnökként és igazgatóként is fontosnak tartotta a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését, az ehhez szükséges feltételek megteremtését. Tanártársait szakmai ismereteik bővítése céljából továbbképzésekre, szakvizsga megszerzésére buzdította.

26_gasparnekismari.jpgOktató munkája elismeréseként, Andrásfalvy Bertalan közoktatási miniszter Miniszteri Dicséret kitüntetésben részesítette 1991-ben.
2005 szeptemberétől örömmel vállalta a Miskolci Görög Katolikus Általános Iskolában az igazgatóhelyettesi teendők ellátását, emellett ifjúságvédelmi felelős is volt. Szívesen foglalkozott a hátrányos helyzetű tanulók problémáival, azok megoldási lehetőségeivel.

Pályája utolsó éveiben szép feladatot kapott: 2011 szeptemberétől alapító igazgatója lett az Egri Főegyházmegyéhez került Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskolának és Óvodának, melynek új szellemiséget és arculatot adott.

Pedagógusi munkáját a gyermekek iránti tisztelet és a szeretet hatotta át. Célrendszere középpontjában a gyermekközpontú oktatási-képzési munka kiegészült az ugyancsak hangsúlyos képességfejlesztő funkcióval. 2013 szeptemberéig, nyugdíjba vonulásáig szülővárosában nevelte, tanította a jövő nemzedékét.


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2023-10-03 (Kedd)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!