Pályázatok

Vállalkozások pályázhatnak

2013-11-11 11:13

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE

Pályázatot hirdettek vállalkozásoknak, melynek célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak.

A gyakornoki program lényege jellemzően a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó (azaz új státusz betöltését eredményező) új foglalkoztatás támogatása kilenc hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, a cégen belüli segítő mentor bérpótlékával és az új munkahely tárgyi feltételei kialakulásának támogatásával. A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. A program célja továbbá a duális szakképzés erősítése, a tanulószerződést kötő tanulók és vállalkozások támogatása, valamint közvetett cél a duális képzésben részt vevő vállalkozások számának növelése.

Ha a vállalkozásnak nincs már de minimális kerete, akkor a 800/2008/EK alapján támogatást csak hátrányos helyzetű vagy fogyatékos személyeknek lehet nyújtani, maximum az ott meghatározott százalékok mértékéig.

Részcélok

Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, hogy fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak.

Pályázók köre

A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek esetében a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját, és amelyek: a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülnek.

A pályázat tartalma

A pályázat keretében azon mikro-, kisvállalkozások, és középvállalkozások projektjei kapnak támogatást, amelyekben

1.    a pályázó vállalja a célcsoporttag foglalkoztatását olyan munkakörben, amelynek betöltésére a megszerzett szakképesítése kifejezetten képesíti,

2.    a pályázó vállalja, hogy a célcsoporttagot legalább a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9 hónap alatt, továbbá az azt követő, legalább a támogatási időtartam felével megegyező idejű kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban,

3.    a pályázó vállalja, hogy projekt megvalósítása során megjelöl egy szakembert (aki lehet maga a vállalkozóm alkalmazottja, vagy általa megbízott személy), aki mentorként utógondozó, segítő, értékelő szerepet tölt be a tapasztalatokkal meg nem rendelkező pályakezdő fiatal mellett.

Támogatható tevékenységek köre

1.    A gyakornokok foglalkoztatása

2.    Mentori tevékenység

3.    Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.)

4.    A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.

Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban

1.    Amennyiben már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a pályázatot, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a pályázat benyújtását.

2.    Amennyiben a pályázat benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat aláírását követő 60 napon belül létre kell hozni.

3.    A gyakornokkal kötendő munkaszerződésnek egyértelműen a gyakornok jogosultságát megalapozó szakképesítés SZVK-jában rögzített, a szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök valamelyikének betöltésére kell irányulnia.

4.    A gyakornokok foglalkoztatása csak heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszony keretében lehetséges.

5.    A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára vonatkozóan a gyakornok(ok)kal munkaszerződést köt próbaidő kitöltése nélkül, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.

A gyakornok(ok) munkaszerződésben is rögzítendő, a projekthez kapcsolódó feladatai:
•    9 hónapos gyakornoki idő kitöltése,
•    együttműködés a mentorral.


Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán szűnik meg, akkor a gyakornokra fordított támogatás időarányos összegét visszafizetési kötelezettség terheli.

Mentorok feladata a pályakezdő szakmai segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása.

Projekt területi korlátozása

A TÁMOP-2.3.4.A-13/1 kiírásra csak a konvergencia régiók területén megvalósuló pályázatok nyújthatók be. A projekt több helyszínen valósítható meg, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a konvergencia (Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

TÁMOGATÁS FORMÁJA

Vissza nem térítendő támogatás.

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 460.350 Ft, de legfeljebb 30.000.000 Ft lehet.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban előírt mellékletekkel, elektronikusan nyújtható be.

A pályázatok benyújtása 2013.02.15-től 2014.04.30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2022-10-03 (Hétfő)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!