Pályázatok

A hétvégén Színben, Tornanádaskán és Szalonnán tartanak programokat

2013-05-03 16:31

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE

Az önsegítés képességének elsajátítása, a közösségi felelősségérzet erősítése és az integráció a célja annak a programnak, amelyet a Nem Adom Fel Alapítvány és a Szeretet a Válasz Közhasznú Egyesület közösen valósít meg az ország talán legelmaradottabb és leghátrányosabb helyzetű Edelényi kistérség hat településén. A kistérségben a munkaügyi központ adatai alapján minden ötödik ember munkanélküli, a projektbe bevont településeken több mint 60 százalék a roma lakosság aránya.

Falunapok, jövőkép kialakítására, családi életre való nevelésre, álláskeresésére és önfoglalkoztatásra irányuló képzések és tréningek, közösségi motivációk elősegítését fejlesztő programok, gyermekmegőrző szolgáltatás – csak pár elem abból, amit a Nem Adom Fel Alapítvány és a Szeretet a Válasz Egyesület közösen valósít meg az Edelényi kistérség hat településének bevonásával – Martonyi, Szalonna, Szín, Bódvaszilas, Rakacaszend és Tornanádaska – európai uniós támogatással. A településeken szembetűnően magas a roma népesség aránya, így cél a társadalmi integráció is.

A projekt keretében a szervezők kétheti rendszerességgel tartanak fiataloknak és felnőtteknek csoportfoglalkozásokat, ahol olyan témákkal foglalkoznak, mint pályaválasztás, család, önfoglalkoztatás, így alapvető gazdálkodási ismeretek és olyan praktikumok, amelyek hozzájárulhatnak a fiatalok életstratégiájának kialakításához. A csoportfoglalkozások mellett falunapok is gazdagítják a programot, mely a közösségi élet kialakításának, az együttgondolkozás elősegítésének egyik fontos eszköze. A hétvégén Színben, Tornanádaskán és Szalonnán tartanak falunapot a szervezők, ahol a jól ismert sérült fiatalokból álló Nemadomfel Együttes koncertjén kívül, sportrendezvények, interaktív zenés program, játszóház és színházi előadás is segíti a résztvevők egymásra-hangolódását, a közösségi szerveződés beindulását.

Komfort nélkül munkanélküliségben

A kistérségben élő roma népesség helyzetének, legszembetűnőbb mutatói a lakhatási viszonyok. Rossz állapotú, komfort nélküli vagy félkomfortos kis lakásokban élnek, gyakran zsúfoltan több család is él egy ingatlanban. A villamos energiával a lakások többsége ellátott, de a háztartások 5-10 százalékából hiányzik a villany. A vezetékes víz a roma lakások csak 40-50 százalékában van bevezetve, noha a települések jelentős részén megoldott a vezetékes vízszolgáltatás. A térségben és így a településeken is jelentős problémát jelent a generációkon átívelő munkanélküliség, ami azt jelenti, hogy a legfiatalabb generációnak már a szülője, de a nagyszülője sem dolgozott, így nem a munkára szocializálódik. Az itt élő hátrányos helyzetű emberek nagy része funkcionális analfabéta, akik az átképzési programok jelentős részébe nem tudnak, vagy nem is akarnak bekapcsolódni. Jelenleg a kistérség munkanélküliségi rátája 22,4 százalék, ami azt jelenti, hogy kevesebb, mint minden ötödik munkaképes ember munkanélküli. A regisztrált munkanélküliek között a tartós munkanélküliek aránya 38,1 százalék.


A projekt elindítását az adott régióban és ezen belül is az Edelényi kistérségben élő emberek többszörösen hátrányos helyzete indokolja: a nagyfokú munkanélküliség, alacsony iskolázottság, képzettség hiánya, a roma lakosság magas aránya a népességen belül, a szegénység, az átlagosnál rosszabb fizikai és mentális állapot. Mindez természetesen kihat az itt élők mindennapjaira, a családok életére, a gyerekek nevelésére. „Véleményünk szerint a projekt elindítása kiindulópontja lehet a pozitív irányba történő változásoknak, egy olyan folyamat beindulásának, amelyben a közösségek, a családok, az egyének, eleinte külső segítséggel, mozgósítani tudják meglévő erőforrásaikat, majd mindjobban saját erejükre támaszkodva tudnak helyzetükön javítani” – mondta el Dely Géza, a Nem Adom Fel Alapítvány vezetője.

Hat falu, minden korosztályt érintő programok


A programba hat falu lakosságát vonják be a szervezők. A projekt keretein belül, napi rendszerességgel gyermekmegőrzőt működtetnek, ahol naponta 10-12 gyermeket fogadnak. „Erre azért van szükség, hogy a szülőknek lehetősége legyen részt venni a programjainkon, lehetőség legyen az álláskeresésre – és ismerve a térség adottságait, ahol nagyon kevés a munkalehetőség –, az önfoglalkoztatásra való felkészülésre. Természetesen szem előtt tartjuk, hogy ne csak egyszerű megőrzésről legyen szó, hanem fejlesszük is a gyerekeket, pótolva azokat a hiányosságokat, amelyek a hátrányos helyzetükből adódnak” – tette hozzá az alapítvány vezetője.

Míg a legkisebbek a gyermekmegőrzőben, a fiataloknak és a felnőtteknek heti, kétheti rendszerességgel tartanak csoportfoglalkozásokat minden településen, 4-10 fő részvételével hat témakörben. „A kamaszok és fiatalok számára a pályaválasztással, jövőkép kialakításával, a családi életre neveléssel foglalkozó kiscsoportos programot, a gyakorló szülőknek Szülőakadémiát indítunk, ahol pótoljuk azokat a hiányzó ismereteket, amelyek egyrészt iskolázatlanságukból, másrészt a hazulról hozott rossz mintákból, vagy abból is adódnak, hogy túl fiatalon, éretlenül válnak szülővé. A projekt része továbbá egy foglalkoztatási program is, amely nemcsak az álláskeresést foglalja magába, hanem az önfoglalkoztatásra felkészítő ismereteket is, pl. zöldségeskertek kialakítása, befőzés, állattartás, gazdálkodással kapcsolatos ismeretek. Erre különösen szükség van ebben a térségben a munkahelyek hiánya miatt” – magyarázta Dely Géza. Mindezek mellett a tematikák közül egy foglalkozik életstratégia, élet-módtanácsadással is, mely arra hivatott, hogy a résztvevők lássák, hogy a jövőjüket hogyan kell tervezni, ha változtatni akarnak, és egyáltalán hogyan tudnak változtatni. Minden korosztály számára sportprogramok is indulnak, amely a szervezők szerint nemcsak az egészségre van jó hatással, hanem közösséget teremt, sikerélményt nyújt, rendszerességre és kitartásra nevel.

Cél az önsegítés és a közösségi motivációk kialakítása

Az uniós finanszírozással megvalósuló program egyik legfőbb célja, hogy az új impulzusok hatására olyan önszerveződő, önsegítő közösségek alakuljanak ki az érintett településeken, amelyek állandó felügyelet nélkül is működnek. „Cél, hogy a hátrányos helyzetben élők megtanulják, hogy leginkább saját magukon hogyan tudnak segíteni, vagy akár közösségbe szerveződve, hogy lehet tartalmasabb, hasznosabb és jobb életet élni” – tette hozzá Dely Géza. „Úgy gondoljuk, hogy a projekt hatására beindulhatnak családi napközik – akárcsak Szendrőládon –, megvalósulhatnak az önfoglalkoztatás különböző formái. A jó példát látva beindulhatnak klubok (pl. tánc, ének), sporttevékenységek, most már olyan emberek vezetésével, akik a helyi közösségből kerülnek ki” – mondta el a vezető.

A Nem Adom Fel Alapítvány és a Szeretet a Válasz Egyesület már nem az első ilyen típusú programját valósítja meg a térségben. 2010-ben nyitotta meg kapuit a Nemadomfel-Ház Szendrőládon, mely roma gyerekek felzárkózását segítő, családi nevelést kiegészítő otthonként sikeresen működik azóta is. A fogyatékos fiatalok együttműködésével létrejött Nemadomfel-Ház mellett a helyiek bevonására, motiválására, látókörük szélesítésére az alapítvány és az egyesület közösen számos programot valósított meg, így idén immár második alkalommal szervezik meg a „C faktor” tehetségkutató napot is a településen. „A szendrőládi program során rájöttünk arra, hogy a roma lakosságot nagyon jól lehet motiválni más hátrányos helyzetben élő emberek, így fogyatékos fiatalok bevonásával. Fontosnak tartjuk, hogy azt az életszemléletet, amelyet a Nem Adom Fel Alapítvány sérült fiataljai is vallanak, amely az önsegítést helyezi előtérbe, a „nemadomfel lelkületet”, át tudjuk adni más hátrányos helyzetben élő csoportoknak, így a programba bevont településeken élőknek is. Reméljük, hogy a hat településen kamatoztatni tudjuk mindazon ismereteinket, tapasztalatainkat, amelyet a szendrőládi fejlesztőprogramunkban szereztünk” – mondta el Dely Géza.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Azonosítószám: TAMOP-5.5.1-11/2-2011-0286

minap.hu


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2022-10-03 (Hétfő)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!