Pályázatok

Ismét lehet pályázni a környezetvédelmi alapra

2013-01-28 12:22

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE

Pályázatot hirdet Miskolc közgyűlésének környezetvédelemért felelős városgazdálkodási és üzemeltetési bizottsága a helyi környezet- és természetvédelmi alapból ebben az évben nyújtható támogatások elnyerésére.

Pályázatok benyújtási határideje:
2013. február 05., és 2013.augusztus 30.

A pályázatokat két alkalommal bírálják el, a februári és a szeptemberi bizottsági ülések keretében.

Pályázók köre:
– a városban működő és programját is helyben megvalósítani szándékozó társadalmi szervezetek, önkormányzati és egyéb intézmények, vállalkozások és magánszemélyek.

Pályázni lehet az alábbiakra:

A nem önkormányzati környezet- és természetvédelmi beruházásokhoz, természet- és környezetvédelmi szemlélet erősítését szolgáló intézkedések, akciók (továbbiakban: fejlesztések) megvalósítására, nem nyereségérdekelt tevékenységre
– elsősorban nonprofit környezet- és természetvédelmi célú tudatformáló tevékenységekre, azokkal kapcsolatos rendezvényekre, programokra, melyek a miskolci lakosság széles körét mozgósítani képesek;
– újszerű, széleskörű társadalmi rétegeket érintő kezdeményezésekre;
- környezet- és természetvédelmi célú beruházásokra, melyek a város természeti értékeinek védelmét, illetve a városi környezet minőségének javítását szolgálják.

Támogatás mértéke:

– a pályázható összeg: 50.000 – 500.000 Ft, ettől magasabb összeget csak akkor ítélhet oda a bizottság, ha a benyújtott pályázatban részletezetten szereplő fejlesztés ezt megkívánja.

Támogatás formája:

– vissza nem térítendő támogatás

Pályázati feltételek:

– a pályázó rendelkezzen az adott program megvalósításához szükséges önrésszel (a költségvetés legalább 10%-ával );
– az odaítélt pályázati összeg arányos legyen az abból megvalósítandó programokban részt vevők számával;
– a nyújtott támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt fejlesztés (akciók, beruházások) költségeire fordítható.
- nem támogatható a megvalósítani szándékozott program/beruházás keretében semmilyen, a pályázó működésével kapcsolatos kiadás (pl. munkabér, a programmal nem összefüggő tiszteletdíj, rezsiköltség, stb.);
– nem kerülhetnek bírálatra azok a pályázatok, amelyekhez nincs csatolva a pályázott összeg felhasználásának részletes költségvetése.
- csak olyan pályázó támogatható, akinek nincs köztartozása és nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a pályázó adatait (megnevezés, cím, elérhetőség, képviselő neve, adószám, bankszámlaszám)
– a megvalósítandó fejlesztés (tevékenység, beruházás) céljának, a vele elérhető környezetvédelmi hatásnak az ismertetését
– a vállalt fejlesztés részletes leírását, bemutatását
– a fejlesztés költségvetését
– az önrész-fedezet igazolásának eredeti példányát, vagy hiteles másolatát
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem áll csődeljárás, végelszámolás, felszámolás alatt.
– NAV igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása, vagy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázatban szereplő adatok nyilvános kezeléséhez hozzájárul a pályázó.

A pályázatokat 2 nyomtatott példányban és elektronikus formában (CD-n)  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottságának címezve, de Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Beruházási és Városüzemeltetési Osztályához (3525 Miskolc, Városház tér 8. sz.) szükséges eljuttatni.

A bizottság a vonatkozó önkormányzati rendelettel összhangban minden benyújtott pályázatot elbírál, de fenntartja a jogot, hogy a rendelkezésre álló összeg ismeretében prioritásokat állapítson meg,  illetve, hogy ne támogasson minden benyújtott pályázatot, így például  az alaptevékenységhez kapcsolódó üzemelési, beruházási-felújítási  forrás kiegészítésére benyújtott pályázatok kapcsán továbbra sem nyújt támogatást.

További információ:

Hudák Katalin környezetvédelmi referens
Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
hudakk@miskolcph.hu

minap.huAz értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2022-09-28 (Szerda)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!