Egyház

Felszentelték Miskolc új görög katolikus püspökét

2011-05-21 13:41

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE puspokszent_110521_ja_9.jpg

Szombaton délelőtt tartották a Búza téri görög katolikus templomban Orosz Atanáz szentelési szertartását, akit nemrégiben nevezett ki XVI. Benedek pápa a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchájává. A szentelést Cyril Vasil érsek, a Keleti Kongregáció titkára, Jan Babják eperjesi érsek-metropolita és Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspök végezte. Pénteken este vecsernyét (alkonyati istentiszteletet) tartottak a templomban, melyen az új püspök ünnepélyes hitvallást tett.

A mintegy háromezer hívő részvételével megrendezett szertartáson részt vettek magyarországi és határon túli görögkatolikus és római katolikus főpásztorok, más felekezetek elöljárói, valamint állami, önkormányzati meghívottak is.A Liturgián felolvasták XVI. Benedek pápa kinevező bulláját és a Szentszék hivatalos dekrétumát, az ünnepi homíliát Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek mondta. Mint fogalmazott, egy egyszerű pásztornak nem feladata meghalnia juhaiért, és más juhokat nem terelhet saját akoljába. Az egyház főpásztorainak azonban másként kell cselekedniük. Nekik, ha szükséges, meg is kell halniuk a juhaikért, és össze kell gyűjteniük azokat is, akik nem tartoznak a nyájukhoz. Erdő Péter utalt az új püspök jelmondatára is, amely a 18. zsoltárból származik: „Szeretlek téged, Uram!” - Dávid ellenségeitől és Saultól való megszabadulásakor fohászkodott így Istenhez. Mi is mindnyájan az Úr szeretetével megszabadulhatunk a legnagyobb gondjainkból, és a püspöknek is ez kell, hogy erőt adjon munkájához – fogalmazott a bíboros.

puspokszenteles_110521_ja_50.jpg

Az újonnan felszentelt püspök székfoglaló beszédében hangsúlyozta: programját a kinyilatkoztatásban látja, a Szentírásból meríti, melynek megértéséhez segítséget nyújtott neki az egyházatyák tanulmányozása is. Mint mondta, a mai naptól az Exarchátus életében is új szakasz kezdődik, amit tiszta lappal lehet elkezdeni. Ehhez vissza kell térni az ősegyház hármas gondolatához, mely a kitartásra épül: kitartás a tanításban, a testvéri közösség megtartásában és a kenyértörés imádságában. - Ezeket kell átültetnünk a mindennapjainkba, egyházunkba a jelenben, hogy megújulhassunk, és új életet kezdhessünk – hangsúlyozta Orosz Atanáz, aki első püspöki liturgiáját holnap mutatja be Dámócon.

puspokszent_110521_ja_4.jpg

Orosz Atanáz 1960. május 11-én született Nyíregyházán. Édesapja görög katolikus papként szolgált, a család nyolc gyermekéből ketten választották ezt a hivatást. Filozófiai és teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte. Licenciát, majd doktorátust szerzett teológiából, 1985-ben szentelték pappá, Budapesten.

Ezt követően tanulmányokat folytatott Rómában, a Szent Alfonz Akadémián, a Vatikán melletti Augustinianum Patrisztikai Intézetben és a Pápai Keleti Intézetben is. Rövid ideig káplánként szolgált, Máriapócson és Budapesten.

puspokszenteles_110521_ja_44.jpg

Római tanulmányai befejeztével, 1989-ben a Nyíregyházi szeminárium tanulmányi prefektusa lett. 1991-től 1993-ig a belga Chevetogne-i bencés kolostor novíciusa. 1993 és 1995 között a nyíregyházi szeminárium rektora, majd 1995-ben visszatért Chevetogne-ba, ahol négy évig szerzetesként élt.


1999-ben, hazatérve, szerzetestársával, Kocsis Fülöppel közösen megalapították Dámócon a Feltámadás kolostort, melyben 2008-tól, Kocsis Fülöp püspökké szentelésétől, egyedül élt. 2010-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Budapesti Központi Papnevelő Intézet propedeutikus évének elöljárójává választotta. A bizánci teológia szakértője, számtalan cikket és könyvet publikált, melyek országosan és nemzetközileg is elismertek.
puspokszent_110521_ja.jpg

Jelmondatául a 17. zsoltár első szavait választotta: "Szeretlek téged, Uram!”. Mint nyilatkozta, ezt a félmondatot és folytatását szokták a Hitvallás előtti csöndben elmondani, akkor, amikor megcsókolják az oltárt. Élete legnagyobb dilemmájában ez a gondolat és ez a zsoltárvers igazította el a megoldás felé. Tudomása szerint ennek a versnek a folytatása volt az előző, és eddig egyetlen önálló miskolci görög katolikus püspök, Papp Antal érsek jelmondata. Így a választott szavak is hozzákapcsolják hét évtizeddel ezelőtti elődje életművéhez.
Céljairól szólva Orosz Atanáz elmondta: az Apostoli Szentszék által rá hárított fő feladatként a lelkiség erősítését, és a zsolozmázás előmozdítását jelölték meg. Emellett nagy feladatot jelent majd a helyi kormányzati rendszer kialakítása - megfelelő ügyintézéssel és infrastruktúrával - hiszen Miskolcon immár háromnegyed évszázada nem működött görögkatolikus püspökség.

puspokszent_110521_ja_12.jpg

Közvetlen kapcsolatra törekszik az exarchátus lakóival - nem csupán a görögkatolikus hívekkel, hanem lehetőség szerint minden jó szándékú emberrel.

Iskolák és óvodák, különböző szociális intézmények is tartoznak az exarchátushoz, amelyek ugyancsak komoly odafigyelést igényelnek. Szeretné végiglátogatni a rá bízott, csaknem 60 parókiát és, és a templomokkal együtt megtekinteni az oda járó, vagy ott élő híveket is.

Szepesi S.

Az exarchátus (adminisztratúra, kormányzóság) egy egyházmegyénél szerényebb létszámú részegyházat jelent, élén az exarchával (kormányzóval), aki többnyire - de nem kötelezően - feleszentelt püspök, hatalmát pedig az őt kinevező hatóság nevében gyakorolja. Az exarcha a megyéspüspökkel megegyező jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A Miskolci Apostoli Exarchátus neve jelzi, hogy az Apostoli Szentszék hozta létre, tehát ennek közvetlenül alárendelt részegyház, exarchája hatalmát a pápa nevében gyakorolja.


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2022-12-05 (Hétfő)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!