Egyház

Miskolc új görög katolikus püspöke

2011-05-11 15:17

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE

XVI. Benedek pápa nemrégiben Orosz Atanáz dámóci szerzetest, a Központi Papnevelő Intézet propedeutikus elöljáróját nevezte ki a Miskolci Apostoli Exarchátus püspök exarchájává. Egyben az Exarchátus területét is módosította, a politikai közigazgatási határoknak megfelelően, így az most megegyezik B.-A.-Z. megyével, és 59 parókia tartozik hozzá.

oroszata1.jpg

A kinevezett püspök szentelése május 21-én, szombaton, délelőtt10 órától lesz Miskolcon a Búza téri görög katolikus templomban. A szentelést Cyril Vasil érsek, a Keleti Kongregáció titkára, Jan Babják eperjesi érsek-metropolita és Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspök végzi, a többi jelenlévő püspökkel együtt. Orosz Atanáz szerdán sajtótájékoztatón mutatkozott be Miskolcon, az eseményen részt vett Kaulics László püspöki helynök, valamint Gulybán Tibor görög katolikus esperes, miskolc-belvárosi parókus is.

oroszata2.jpgOrosz Atanáz 1960. május 11-én született Nyíregyházán. Édesapja görög katolikus papként szolgálta, a család nyolc gyermekéből ketten választották ezt a hivatást. Filozófiai és teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte kitűnő eredménnyel. Licenciát, majd doktorátust szerzett teológiából 1984-ben, 1985. augusztus 4-én szentelték pappá Budapesten. 1985-1987 között morális teológiát tanult Rómában a Szent Alfonz Akadémián. Ezzel egyidejűleg patrisztikus tárgyakat hallgatott az Augustinianumon, valamint liturgikus és ökumenikus tárgyakat a Pápai Keleti Intézetben. Rövid ideig káplánként szolgált Máriapócson és Budapesten.
Római tanulmányai befejeztével 1989-ben a Nyíregyházi szeminárium tanulmányi prefektusa lett. 1991-től 1993-ig noviciusként a Chevetogne-i bencés kolostorban élt Belgiumban. 1993 és 1995 között a nyíregyházi szeminárium rektora, majd 1995-ben, négy évre visszatért Chevetogne-ba, mint szerzetes a jelenlegi hajdúdorogi püspökkel, Kocsis Fülöppel. 1996. július 19-én tett szerzetesi fogadalmat.

Chevetogne-ból visszatérve 1999-ben szerzetestársával közösen megalapították Dámócon a Feltámadás kolostort. 2008-tól Kocsis Fülöp püspökké szentelésétől egyedül élt a kolostorban a szigorú szerzetesi életszabályok szerint. 2010-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Budapesti Központi Papnevelő Intézet propedeutikus évének elöljárójává választotta. A bizánci teológia kompetens szakértője. Számtalan cikket és könyvet publikált, nem csak a patrisztika, hanem a bizánci liturgia és az ökumenizmus témakörében is. Publikációi országosan és nemzetközileg is elismertek.

Jelmondata szorosan kötődik az előző, és eddig egyetéen önálló miskolci görög katolikus püspök, Papp Antal érsek jelmondatához: "Szeretlek téged, Uram!"
A sajtótájékoztatón ismertették a Miskolci Apostoli Exarchátus történetét is. A exarchátus (adminisztratúra, kormányzóság) egy egyházmegyénél szerényebb létszámú részegyházat jelent, élén az exarchával (kormányzóval), aki többnyire - de nem kötelezően - feleszentelt püspök, hatalmát pedig az őt kinevező hatóság nevében gyakorolja. Az exarcha a megyéspüspökkel megegyező jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. A Miskolci Apostoli Exarchátus neve jelzi, hogy az Apostoli Szentszék hozta létre, tehát ennek közvetlenül alárendelt részegyház, exarchája hatalmát a pápa nevében gyakorolja.

Szepesi S.


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2023-12-10 (Vasárnap)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!