Közgyűlés

Ülésezett a miskolci közgyűlés

2011-04-14 08:47

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE kozgyuapr.jpg

Ülést tartott ma Miskolc város közgyűlése. A városatyák egybek mellett megválasztották Miskolc új főjegyzőjét, döntöttek szociális, építési, városfejlesztési ügyekben, beszámolók elfogadásáról, személyi kérdésekről, közterületek új elnevezéséről. Emellett most is szép számmal hangzottak el napirend előtti hozzászólások, indítványok, javaslatok közérdekű ügyekben.

Napirend előtt

Kriza Ákos polgármester elsőként Deák Bárdos Mihálynak, és edzőjének, Repka Attilának gratulált a kitűnő dortmundi eredményhez. Jakab Péter (Jobbik) képviselő ügyrendi javaslatban elmondta, hogy az MVM Zrt. MIFÜ Kft.-ben lévő üzletrészének a MIHŐ Kft. általi megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozataláról szóló, zárt ülésre utalt napirendjét nyílt ülésen tárgyalják inkább. Ezzel kapcsolatban Kriza Ákos megjegyezte, hogy ez sértené az üzleti érdekeit az önkormányzatnak, ezért nem is szavazható, de Vécsi György a MIHŐ igazgatója sem javasolta a tárgyalások miatt ezt.

kozgyuapr1.jpg

Ezt követően a sürgősségi előterjesztések napirendre tűzéséről szavaztak. Ezek között szerepel a 2011. évi egészségügyi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igény benyújtásához szükséges hozzájárulás, javaslat a Gállfy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központok infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolodó fenntartói önrész felhasználásáról szóló korábbi döntés módosítása, könyvvizsgálói feladatokhoz pályázat közzététele, javaslat oktatási intézmények alapító okirat módosítására (az egyházi kézbe kerülőkről van szó), Miskolc város jegyzőjének kinevezése (zárt ülésen), javaslat az Andrássy Gyula Szakközépiskola igazgatója megbízatásának felmentéssel történő megszüntetése, javaslat bírósági ülnökök megválasztására (zárt), döntés a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatója lemondásának megtárgyalására, új igazgatósági tagok megválasztása. Ezen előterjesztések napirendre tűzését meg is szavazta a közgyűlés, egyet azonban nem. Ez Tompa Sándor szocialista képviselő önálló indítványa volt: javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákba járó gyermekek részére iskolatej ellátáshoz szükséges önrész biztosítására.

kozgyuapr2.jpgSimon Gábor, a szocialista frakció vezetője sürgősségi indítványt terjesztett elő Kriza Ákos polgármester összeférhetetlenségének megállapítására, vizsgáló bizottság megválasztására. Ezt arra hivatkozva tette meg, hogy két gazdasági társaságban is vezető tisztséget tölt be, amit a törvény nem tesz lehetővé. Ezért javasolják, hogy háromtagú vizsgáló bizottság álljon fel, és vizsgálja ki ennek körülményeit. A KDNP frakció kérésére a javaslat szavazása előtt tanácskozási szünetet rendeltek el.

A szünetet követően Kriza Ákos - tekintettel arra, hogy a javaslat a személyét érinti -, átadta a közgyűlés vezetését Zsiga Marcell alpolgármesternek. Az alpolgármester szerint egy ügyrendi javaslatba burkolva nem túl elegáns stílusú politikai támadás tanúi lehettek. Méhész Katalin aljegyző az SZMSZ idevonatkozó rendelkezéseit ismertette, mely alapján sürgősségi indítványt tisztségviselők, bizottsági vezetők a bizottság megbízása szerint, illetve legalább hat települési képviselő indítványára lehet beterjeszteni. Zsiga Marcell hozzátette, a polgármester egyetlen forint közpénzzel sem károsította meg a várost, egész nap a hivatalban dolgozik. Ha az MSZP frakció birtokába információk jutottak, akkor azt jelezni kellett volna korábban, nem politikai cirkuszt kreálni. De elegáns gesztus lenne, ha egy bizottság ezt valóban kivizsgálná, ezért javaslatot tett rá, hogy álljon fel egy ilyen bizottság, a Fidesz, KDNP és Jobbik frakció vezetőjéből – az MSZP-t azért nem javasolta a bizottságba, mert véleménye szerint elfogult. A közgyűlés ezt 19 igen, 9 nem szavazattal elfogadta. Ezt a munkát a bizottság még a mai nap folyamán elvégzi. Kriza Ákos elmondta, bármit állapít meg a bizottság, azt elfogadja. Pénzügyi előnye nincs abból, hogy gazdasági társaságok vezetőjeként is tevékenykedik, de ezekben nem is aktív.

A polgármester ügyrendi javaslatot tett, hogy a 14-es (Javaslat a lillafüredi, egykori Zalka Máté laktanya ingatlancsoportjának értékesítésére hozott határozat módosítására), 16-os, 17-es, 18-as és 20-as napirendi pontot (Javaslat a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola, Fazekas–Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola Vörösmarty Mihály tagiskolája és a Szinva–Népkerti Óvoda Weöres Sándor tagóvodája, a Komlóstetői Általános Iskola önkormányzati fenntartásának megszüntetésére, az ingatlan eladására, alapító okiratok módosítására) vegyék le a napirendek közül, és ne tárgyalják. Javaslatot tett rá, hogy a személyeket érintő téma miatt zárt ülésen tárgyalják 10-est (Javaslat az önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére), az érintettek írásos hozzájárulása után azonban nyílt ülésen a korábban zártra tervezett 28-ast és 31-est (Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítására, további ügyvezető megválasztására és díjazásának megállapítására; Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszemélyes tulajdonában álló Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztására). Javasolta a polgármester azt is, hogy a napirend előtti felszólalások után a zárt ülést tartsák meg. A képviselőtestület minden javaslatot elfogadott.

kozgyuapr3.jpg

Szót kért és kapott napirend előtt Szedmákné Reksa Mariola, a lengyel kisebbségi önkormányzat vezetője, aki beszámolót tartott a közelmúltbeli poznani lengyel-magyar barátság napról.

A napirend előtti felszólalásokat Kovács László (KDNP) nyitotta meg, aki először a lengyel-magyar barátságot méltatta. Majd a szocialisták javaslatáról beszélt, mely az iskolatej kapcsán születet, és amelyhez a forrást például a repülőklub támogatásának megvonásával javasolják. Miskolc város 51 millió forintot költ az iskolatejre idén, egy olyan nehéz gazdasági helyzetben, amelyet a szocialisták hagytak hátra. Elmondta, azért kell 20 millió forinttal támogatni a repülőklubot, mert az előző városvezetés hagyott hátra rendezetlen számlát, ez egy újabb kötelezettségvállalás, amelyet az új városvezetésnek kell kifizetnie. Azt javasolják, vizsgálja meg az önkormányzat annak lehetőségét, hogy minden gyerek megkapja a tejet, aki igényli. Azt javasolják, az óvodások és alsós iskolások kapják meg, a felsősöknél pedig vizsgálják meg, mekkora az igény rá.
Kriza Ákos hozzátette, az óvodások továbbra is kapnak tejet, csak nem dobozban, hanem pohárban, így fölösleges volt a nagy vihar, amit ekörül kavartak. Minden szülő tudja, hogy kap a gyermeke tejet.

Simon Gábor visszautasította Zsiga Marcell szavait. Véleménye szerint a polgármester törvényt sértett, egy képviselő pedig tehet javaslatot bizottság létrehozására. Azt nevetségesnek nevezte, hogy a szocialista frakcióvezető elfogult lenne, míg a fideszes és KDNP-s nem. Az iskolatej kapcsán megjegyezte, azt pluszban kapták a gyerekek. Az óvodák 40 forintból állítják elő a gyerekek reggelijét, egy pohár tej pedig legolcsóbbként is 28 forintra jön ki, így 12 forint marad a tízóraira. Majd elmondta, fél év telt el a választások óta, és nem tapasztalták, hogy az ígért befektetők megérkeztek volna, a munkanélküliség nőtt. A közbiztonság javítása érdekében sem látnak semmilyen intézkedést. A XXI. századi élhető város megteremtésének ígéretét szintén nem látják, a szocialisták által elindított beruházások akadoznak, minden területen csökkentették a támogatást. Semmilyen új fejlesztésről, innovatív ötletről nem döntöttek az elmúlt hónapokban. Említette a díjemeléseket, amelyről korábban azt ígérték, hogy nem fogják emelni.

kozgyuapr4.jpg

Seresné Horváth Zsuzsanna, a dél-kiliáni biomassza erőmű kapcsán szólalt fel. Óriási hibának nevezte, hogy az előző városvezetés nem tájékoztatta előre a lakosságát, emiatt nagy a lakosság ellenállása, amit most már nagyon nehéz eloszlatni. Most pedig a szocialisták azt terjesztik, hogy ez a Fidesz biznisze, miközben még a szocialista városvezetés indította el a beruházást. Megemlítette Jakab Péter jobbikos képviselő aláírásgyűjtését is, aminek célja véleménye szerint csak a lakosság további elbizonytalanítása. A MIHŐ most dolgozik azon, hogy eloszlassa a kételyeket, ezért egy javaslatot vetett fel, hogy a környéken élők kedvezményt kaphassanak a számlájukból a beruházás elkészülte után. Elszánt a város vezetése, hogy zöld forrásokat vonjon be az energiatermelésbe, de csak a lakosság bevonásával.

Szegedi Márton, a Jobbik frakcióvezetője arról beszélt, hogy továbbra sem történt semmi, pusztul a város, tömegével költöznek el a munkahely hiánya miatt a miskolciak, a helyükre pedig segélyekből élő, dolgozni nem is akaró, alulszocializált tömegek költöznek be. A legfrissebb statisztikák szerint elmondta, nőt a regisztrált munkanélküliek száma, ami több, mint ezer embert jelent. Kérte a polgármester, hogy tegyen meg mindent a munkahelyteremtésért, a közmunkaprogram kiterjesztéséért, számoljon be arról, hogy mit tettek a helyzet megoldására, és mire számíthatnak a miskolciak. Bejelentette, hogy pénteken lakossági fórumot tartanak az Avason, melyre várnak mindenkit.

kozgyuapr5.jpg

Molnár Péter, a KDNP frakcióvezetője felhívta a figyelmet, hogy 2011-év Rákóczi-emlékév a megyében, amelyről Miskolcon is meg kell méltóképpen emlékezni. Elmondta, négyévente szokták a regnáló vezetést értékelni, ezt tavaly meg is tették. Emlékeztetett rá, hogy Káli Sándor annak idején nyolcezer munkahelyet ígért, de nyolc év alatt, csak a munkanélküliség nőtt. Véleménye szerint fél év alatt nem lehet azt a lepusztított, csapdákkal teli helyzetet kezelni, amelyet az előző városvezetés hátrahagyott. Megemlítette, hogy lépniük kellett a büntetőügyeket felvető témákban, melyek kapcsán az ügyészség a közelmúltban elrendelte a nyomozást. Ilyen ügy Magyarországon korábban még nem történt, ami szerinte tény – a polgármester megtette, amit meg kellett tennie. Nem maradhat büntetlenül, ami történt, mert ezért van ilyen nehéz helyzetben a város.

Jakab Péter (Jobbik) a biomassza-égető kapcsán elmondta, korábban a Fidesz szakemberei korábban támadták ezt a projektet, most hirtelen támogatják. Az iskolatejprogram kapcsán megjegyezte, hogy a szocialisták korábban pont pénzhiány miatt vonták össze az étkeztetést. Az óvodások gyenge minőségű tejet kapnak, ami nem szolgálja a fejlődésüket. Felhívta a figyelmet, hogy a "fészekrakó" csalók számára holnap jár le a kilakoltatási moratórium, így kíváncsian várják a lépéseket, és azt, hogy hová kerülnek majd a kilakoltatottak. Bízik benne, hogy nem maradnak Miskolcon, ahogyan azt Nagy Kálmán országgyűlési képviselő javasolta egy nyilatkozatban. Kérte, hogy a város a bulgárföldi, meg nem épülő Tesco kapcsán kísérje figyelemmel, hogy mi lesz a terület sorsa.
Kriza Ákos elmondta, megvizsgálták a terület visszavásárlásának lehetőségét, de túl sokba kerülne, arra azonban figyelnek, hogy ne legyen elhanyagolt az üresen maradt telek.

Soós Attila (Fidesz) szerint a szocialisták a városépítés helyett csak acsarkodnak. A városfejlesztési bizottság munkájában aktívan nem vesznek részt, csak minden ellen tiltakoznak. Felhívta a figyelmet, hogy az emelkedő gázár miatt nem tudja az árakat tartani a MIHŐ, ezért voltak kénytelenek emelni.

Kiss János a Fészekrakó-ügy kapcsán elmondta, először a hatósági osztály kezdett dolgozni, elkezdődtek az ellenőrzések. Elkezdődött a munka, amit hangsúlyozott. Véleménye szerint, aki azt gondolja, hogy fél év alatt meg lehet oldani a problémát, az téved, azonnali csodafegyver nincs. Csak kitartó munka, aminek köszönhetően már többen elhagyták a várost a rosszfiúk közül, mert nem szeretik, ha ellenőrzik őket. Most jönnek a közszolgáltatók, ami újabb üzenet, hogy nem jó azoknak itt élni, akik nem tartják be a szabályokat.

Ebédszünet

Valamivel fél három után ért véget a közgyűlés ebédszünete, amikor Kiss János (Fidesz) képviselő az összeférhetetlenségi bizottság vizsgálatának eredményét ismertette. Mint mondta, megállapították, hogy az egyik szóban forgó vállalkozásnál már korábban megszűnt Kriza Ákos vezető tisztségviselői beosztása, a másik cégnél viszont fennáll. A közgyűlés dönthet úgy, hogy határozatban kimondja az összeférhetetlenséget, és a hatályos törvényi szabályozások értelmében olyan döntést is hozhat, hogy megadja a hozzájárulást a tisztségek betöltéséhez. A közgyűlés többségi szavazattal megadta a hozzájárulást, majd rátértek a napirend szerinti első napirendi pont tárgyalására.

Szegedi Márton (Jobbik) képviselő, frakcióvezető az összeférhetetlenségi szavazást követően bejelentette, hogy tiltakoznak az ellen a "cirkusz" ellen, amit a szocialista képviselőcsoport a közgyűlésből csinál, ezért a továbbiakban nem kívánnak részt venni az ülésen, és elhagyják a termet.

Napirendek

Első napirendi pontban - melynek tárgyalása valamivel három óra után kezdődött - a zárszámadást, az egyszerűsített beszámoló elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, és a 2010. évi pénzmaradvány megállapítására vonatkozó előterjesztést vitatta meg a közgyűlés.

Az előterjesztéshez mellékelt könyvvizsgálói jelentés szerint az önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának tervszámait és a költségvetés végrehajtásának szabályait rögzítő rendeletben foglalt adatok szerint, a tavalyi költségvetési bevételi előirányzat (hitelfelvétel, valamint a pénzmaradvány igénybevétele nélküli) eredeti összege 44.150.533 eFt, a kiadási előirányzat (hiteltörlesztési kötelezettség nélküli) eredeti összege 48.981.986 eFt volt.A tervezéskor a költségvetési bevételek és kiadások között 4.831.453 eFt – az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, valamint hitel igénybevételével fedezendő – költségvetési hiány mutatkozott. A 44.150.533 eFt költségvetési bevételi főösszegen felül 500.000 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételével, mint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrással és 4.700.000 eFt hitelfelvételből származó bevétellel (finanszírozási célú pénzügyi művelettel), mint a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pótlólagos forrással számolt az önkormányzat a múlt évi költségvetés elfogadásakor. Mindezek eredményeként a 2010. évre tervezett összes bevétel 49.350.533 eFt volt.

A 48.981.986 eFt költségvetési kiadási főösszegen felül 368.547 eFt hiteltörlesztési kötelezettség (finanszírozási célú pénzügyi művelet) szerepelt eredeti előirányzatként a költségvetésben, melynek következtében a 2010. évre tervezett összes kiadás – az összes bevétellel megegyezően – 49.350.533 eFt volt. Az év közben meghozott önkormányzati döntések, valamint központi intézkedések nyomán végrehajtott rendeletmódosítások következtében a költségvetési bevételi előirányzat eredeti összege 9.179.567 eFt-tal növekedve 56.330.100 eFt-ra, míg a költségvetési kiadási előirányzat összege 17.530.621 eFt-tal növekedve 66.512.607 eFt-ra módosult. Az évközi változások következtében a költségvetési bevételek és kiadások között mutatkozó, a pénzmaradvány igénybevételével, valamint hitellel fedezendő 4.831.453 eFt költségvetési hiány eredeti előirányzatának összege 10.182.507 eFt-ra változott.

Ezt követően a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról tárgyaltak a képviselők, az intézményi térítési díjak vonatkozásában.
 
Szegedi Márton (Jobbik) képviselő korábban önálló képviselői indítványt nyújtott be a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerülő többletfeladatok személyi-tárgyi feltételeinek biztosítására. A képviselő indítványozta, hogy az önkormányzat által adható szociális juttatásokat kössék a lakókörnyezet tisztán tartásához, rendezett életvitelhez. A képviselő a napirend tárgyalásakor már nem volt jelen az ülésteremben - Kiss János (Fidesz) képviselő hozzászólásában elmondta: alapvetően támogatják az előterjesztést, azzal a módosító indítvánnyal, hogy lakókörzetenként jelöljenek ki egy.egy referencia-ingatlant, amelyek mintaként, igazodási pontként szolgálhatnak, és megkönnyítik a dolgát mind az ellenőrzést végző hatóságnak, mind az érintett lakóközösségnek. Kriza Ákos polgármester ugyancsak a rendezett lakókörnyezet, városkép jelentőségét hangsúlyozta.

Negyedikként került napirendre a Miskolc Építési Szabályzatáról szóló 2004-es önkormányzati rendelet módosítására, valamint a város településszerkezeti tervének módosítására vonatkozó határozati javaslat. Az előterjesztés szerint Miskolc közigazgatási határa és a Sajó folyó bal partja által határolt területre, a további árvízi károk elkerülése és a település védelme érdekében, illetve Miskolc, Ady u., Szeles u., Állomás u., Zsolcai kapu által határolt területre a városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszer fejlesztése miatt szükségessé válik és elkezdődik a jelenleg hatályos Miskolci Településszerkezeti Terv és a Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Az említett területekre Miskolc Építési Szabályzat módosításának hatályba lépéséig, de legfeljebb három évig változtatási tilalmat rendelnek el.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről és a többletszolgáltatásért fizetendő díjakról szóló rendelet megalkotását érintő előterjesztés megtárgyalása után, hatodik napirendi pontban a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítására és a gépjármű elindulását gátló kerékbilincs alkalmazásáról és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére vitattak meg javaslatot a képviselők.

Az előterjesztés szerint 2009. november 1-jén lépett hatályba a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló minisztériumi rendelet, amely meghatározza a járművek kerékbilinccsel történő rögzítésének, elszállításának, értékesítésének szabályait, melléklete pedig tartalmazza az elszállítással, tárolással kapcsolatos költségekre vonatkozó előírásokat. Az előírások szerint, amennyiben az önkormányzati rendelet ettől eltérő költségeket állapít meg a járművek elszállítására, tárolására vonatkozóan, az legkésőbb 2010. december 31. napjáig alkalmazható.  Ennek megfelelően javasolta az előterjesztés a kerékbilincs alkalmazására vonatkozó önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését.

A minisztériumi rendelet előírásait ugyanakkor alkalmazni kell a jármű közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterület rendeltetésére vagy a használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérő elhelyezése esetén, ami a közterületen szabálytalanul (engedély nélkül) elhelyezett üzemképtelen és/vagy forgalmi rendszámmal nem rendelkező gépjárművek elszállítására is vonatkozik.

Jakab Péter (Jobbik) képviselő önálló indítványt nyújtott be, hogy rendeletben tiltsák meg a közterületen lévő játszótereken a dohányzást - a napirend hetedikként került a testület elé. A képviselő írásbeli indoklása szerint, az utóbbi években, évtizedekben a dohányzás kiemelkedően hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon az átlagéletkor messze elmarad más európai országokétól. A gyermekek, mint a legkiszolgáltatottabb korosztály passzív dohányosként szenvedi el a felnőtt társadalom felelőtlen részének káros szenvedélyét, megalapozva ezzel esetleges későbbi betegségeket. Jakab Péter szerint a játszótéri dohányzást megtiltó rendelet megalkotásával régi adósságát törlesztené az önkormányzat, jelezve ezzel, mennyire fontosnak tartja a gyermekek egészségét.

Nyolcadik napirendi pontban arról volt szó, hogy a belvárosi gazdálkodó szervezetek kérésére a Régió Park Miskolc Kft. javasolja kísérleti jelleggel, 2011. május 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan, a gazdálkodó szervezetek részére székhelyük, telephelyük előtti fizető parkoló területre kedvezményes, „Gazdálkodó szervezet egy parkolóra, egy gépkocsira” szóló bérlet vásárlás lehetőségét a
- a Búza téri görög katolikus templom keleti oldali parkolóra,
- a Lehel utcának a Szeles utca-Bulcsú utca közötti szakaszára,
- a Pátria szolgáltató ház mögötti terület: a Kossuth utca-Patak utca kereszteződéstől a Patak utca 4. sz. alatti épület melletti kihajtó ág által határolt területére
- a Mártírok útja belső udvarára
- az Arany János utcának a Munkácsy utca-Király utca közötti területére bevezetni.
A 2011. évben szerzett tapasztalatok alapján a gazdasági társaság megvizsgálja Miskolc közigazgatási területén egy parkolóra szóló bérletvásárlás teljes körű (gazdálkodó szervezet, illetve magánszemély) bevezetésének lehetőségét is.

A közgyűlés elé került az az előterjesztés is, mely szerint egy, a miskolci Mechatronikai Ipari Park területén található, több ingatlant magában foglaló területnek a Mechatronikai park elnevezést, egy Északkeleti Iparterületen lévő közterületnek pedig az id. Rubik Ernő utca elnevezést javasolják.

A közgyűlés megtárgyalta a „Javaslat a MIK Zrt által kibocsátott Várost Építünk Miskolc Kötvényekhez kapcsolódó Miskolc Holding Zrt kezességvállalásának jóváhagyására ” című előterjesztést, melynek határozati javaslata szerint az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a MIK Zrt. által 2005. augusztus 1. napján kibocsátott 12.500.000 CHF értékű Várost Építünk Miskolc I. Kötvény lejárati időpontjának 5 évvel történő meghosszabbításának, a kapcsolódó óvadék átütemezésének és a kamat kondíciók módosításának biztosítékaként, a Miskolc Holding Zrt készfizető kezességet vállaljon és az erről szóló „Kezességvállalási Megállapodás”-t jóváhagyja.
Az önkormányzat a határozati javaslat szerint hozzájárul ahhoz is, hogy a MIK Zrt. által 2006. augusztus 23. napján kibocsátott 10.000.000 CHF értékű Várost Építünk Miskolc II. Kötvény lejárati időpontjának 5 évvel történő meghosszabbításának, a kapcsolódó óvadék átütemezésének és a kamat kondíciók módosításának biztosítékaként, a Miskolc Holding Zrt. ebben az esetben is készfizető kezességet vállaljon és a „Kezességvállalási Megállapodás”-t jóváhagyja.
Soós Attila (Fidesz) képviselő a "felelőtlen, városromboló gazdálkodás" megnyilvánulásának nevezte a MIK korábbi, svájci frank alapú kötvénykibocsátását, amely az árfolyamveszteség és a kamatfelárak miatt több milliárdos veszteségeket jelenthet a városnak, és nagyon komoly terhet jelent a jelenlegi városvezetés számára.  

Ezt követően a Miskolc belváros rehabilitációja I. ütem kiemelt projekt Végleges Akcióterületi Tervének módosításáról tárgyaltak a képviselők. A közgyűlés a tervet 2009. május 14-i ülésén fogadta el. A pályázati projekt pozitív támogatói döntésben részesült és a Támogatási Szerződés 2009. október 28-ai hatályba lépésétől a megvalósítás stádiumában van. A tervezett változás a projekt két elemét érinti:

1. Szent István téri mélygarázs:
A RégióPark Miskolc Kft. konzorciumi partner által megvalósítandó 129 férőhelyes mélygarázs nem a Szent István tér alatt, hanem az akcióterület egy másik részén, a Patak utcában épül meg.

2. Szent István tér közterület-fejlesztése:
A mélygarázs helyszínváltozásának következtében megváltozik a mélygarázs feletti közterület fejlesztésének helyszíne is. A Patak utcán egy utakkal tagolt, járdákkal átszőtt városi park épül 4900 m2-en önkormányzati megvalósításban.A tervezett beruházással 129 gépjármű parkolóhely jön létre bruttó 4134 nm-en, illetve motorkerékpár-tároló kerül kialakításra. A parkoló kiszolgálja a belvárosba gépjárművel érkezőket, a polgármesteri hivatal vendégeit, ügyintéző lakosokat, a házasságkötésre érkező vendégeket, a belvárosi rendezvényekre érkezőket. A parkoló üzemeltetője a Régió Park Miskolc Kft. Az építendő mélygarázs és a mélygarázs feletti tér közterület-fejlesztése az EU támogatással megvalósuló kiemelt projekt részét képezi, amely érvényes támogatási szerződéssel rendelkezik.
Simon Gábor (MSZP) képviselő hozzászólásában egyebek mellett kifogásolta, hogy a sajtóból értesültek a tervezett változtatásokról. Mint mondta, ennek megvan az eljárási rendje, az akciótervet a közgyűlés hagyta jóvá, változtatásainak tervezetét is a közgyűlés elé kellett volna terjeszteni. Zsiga Marcell (Fidesz) alpolgármester válaszában elmondta, hogy a módosításokról lakossági konzultáció is történt, ahol pozitívan fogadták az elképzeléseket.

Tárgyalt a közgyűlés arról is, hogy a Bűnmegelőzési Centrum további működése céljából az önkormányzat tulajdonában lévő, Széchenyi u. 12. sz. alatti helyiséget 2011. május 1. napjával kivonják a forgalomképes ingatlanok közül a MIK Zrt. kezeléséből. Átsorolják a korlátozottan forgalomképes ingatlanok közé, és a Centrum működésének további biztosítására átadják a Polgármesteri Hivatalnak.

Döntés született arról is, hogy a miskolci önkormányzat részt kíván venni a BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. által kezdeményezett MAKROVIRKA című projektben, illetve a kapcsolódó HU-NER-TOWN-300 pályázati projektjavaslat előkészítésében és megvalósításában, mint a projektet megvalósító konzorcium vezetője.
Az Európai Unió által meghirdetett NER-300  pályázati rendszer első értékelési szakaszában, a magyarországi előszűrésen sikeresen továbbjutott HU-NER-TOWN-300 projektjavaslat kezdeményezői jogosultságot szereztek arra, hogy 2011. május 9-ig a megvalósíthatósági szempontból részletesen kidolgozott és pontos műszaki háttér dokumentációval ellátott projektjavaslatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetítésével benyújtsák az Európai Bizottsághoz ill. az Európai Beruházási Bankhoz, mint finanszírozóhoz. Kriza Ákos polgármester elmondta: Miskolc MAKROVIRKA projektben való részvétele teljesen mértékben illeszkedik a város által megálmodott “Green city” koncepcióhoz. A projekt megvalósulásával a XXI. század technológiája kerülhet bevezetésre a városban, ami a megújuló energiatermelés és hasznosítás, a tömegközlekedés és a munkahelyteremtés szempontjából is minőségi ugrást jelenthet az itt élők számára.

A projekt megvalósulása emellett jelentős munkahelyteremtést és az innovációs fejlődését tesz lehetővé, ha a Miskolci Egyetemnek és helyi vállalkozóknak sikerül bekapcsolódni a fotovoltaikus napelem gyártásba és a hidrogén technológia által megkívánt technológiák gyártási folyamataiba, amely a megteremti a hidrogén gazdaság alapjait.
Mokrai Mihály (MSZP) képviselő hozzászólásában elmondta: frakciójuk minden jövőbe mutató, korszerű kezdeményezést támogat, de folyamatos, részletes tájékoztatást szeretnének kapni a projekt és a pályázatok alakulásáról.

Tájékoztatót tárgyalt a közgyűlés a 2010. évi idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről, és javaslatot a 2011. évi turizmus - marketing feladattervre. Valamennyi hozzászóló megemlítette, hogy a válság és egyéb okok következtében csökkent a Miskolcra látogató turisták száma, és a helyzeten javítani kell. Tompa Sándor (MSZP) képviselő összességében támogathatónak nevezte az előterjesztést, és üdvözölte az internetszolgáltatások, technikai fejlesztések bővítését a turizmus területén. A képviselő hangsúlyozta a Kassa-Miskolc autópálya - vagy legalább autóút - elkészültének fontosságát is, Miskolc idegenforgalmi fejlődésének szempontjából. 
Molnár Péter (KDNP) képviselő, az önkormányzat Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottságának elnöke azokról a turisztikai lehetőségekről szólt, amelyek a közeli Kassa 2013-as, európa kulturális fővárosi szerepében rejlenek, Miskolc számára is. Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy nemrégiben a polgármesteri hivatal kulturális osztályának több munkatársa kíséretében Kassán jártak, és az ottani illetékesek a tárgyalások során jelezték, hogy számítanak Miskolcra a programsorozatban. Molnár Péter hangsúlyozta, hogy a turizmus fontos kitörési pont lehet Miskolc gazdaságát illetően, és üdvözölte a Diósgyőr-Lillafüred fejlesztésére irányuló elképzeléseket.
Zsiga Marcell alpolgármester hozzászólásában ugyancsak megemlítette a turisták számának drasztikus csökkenését az utóbbi években - mint mondta, vonzóvá kell tenni Miskolc turisztikai attrakcióit, és gondoskodni ezek megfelelő kiajánlásáról. Kiváló alkalmat nyújt majd erre például a kassai jégkorong-világbajnokság, és az is, hogy Miskolcon tartják a magyar EU-elnökség egyik fontos rendezvényét. 

Javaslatot tárgyalt a közgyűlés a Miskolc Városi Sportiskola Kft. Alapító Okiratának módosítására, kettős ügyvezetés létrehozására, Kriza Ákos polgármester Szabó Brigittát javasolta megválasztani második ügyvezetőnek. A Miskolc Holding Zrt. felügyelőbizottsági tagjává Szakály Dezsőt jelölték.
Közérdekű bejelentések

Kovács László kezdte a közérdekű bejelentéseket, aki a Zöld Nyíl pályaépítése kapcsán kérte, hogy vigyázzanak a fákra és jelezte, hogy lesz országzászló továbbra is. Aról is kérdezett, hogy a Hegyalja utcán elkészül-e idén a csapadékvíz elvezetés. A városüzemeltetési osztály vezetője, Rogosz Sándorné elmondta, felvették a közútkezelővel a kapcsolatot és azt az ígéretet kapták, hogy elkészül, ez ügyben tovább egyeztetnek. Kriza Ákos hozzátette, felvette a kapcsolatot a Zöld Nyíl kivitelezőjével, és felhívta a figyelmet rá, hogy építkezés közben úgy járjanak el, hogy a lehető legkevésbé sérüljenek a fák.

Tompa Sándor elmondta, megkeresték Borsos Attila vezérigazgatót, hogy az MVK Zrt. vegyen részt egy lakossági fórumon, de azt a választ kaptak, hogy lakossági fórumon a települési önkormányzati képviselő meghívására vesznek csak részt. Ezt a képviselő törvénytelen magatartásnak tartja, és kérte, hogy intézkedjen a polgármester arról, hogy részt vegyen az MVK a fórumon.

Nánási Kocsis Norbert a Tetemváron kérte négy térfigyelő kamera kihelyezését a közbiztonság javulása érdekében. Az M1 Fitnes körüli parkolási problémákra is felhívta a figyelmet, kérte, hogy a most kihelyezésre kerülő parkolóóránál legyen egy kis türelmi idő, amíg megszokják. Két játszótér megépítését is bejelentette a Kassai utcai óvodában és a Papp József utcában. Jelezte, hogy van a Szentpéteri kapuban, ahol még nem szedték össze a lehullott avart. 

Kovács Józsefné elmondta a Major utca, Közdomb utca kereszteződésben megkezdődött a Pece patak kotrása, megköszönte a segítséget az önkormányzatnak.
Pfliegler Péter alpolgármester megköszönte a dicséretet, és elmondta, ez csak a kezdet, bár nem sok pénzük van rá, de igyekeznek minden szükséges munkát elvégezni a patakokon, mennek tovább más városrészekbe is.

Seresné Horváth Zsuzsanna a Föld napi takarítási akcióra hívta fel a figyelmet, melyet civil szervezetek mellett a Városgazda Kft. és az önkormányzat is koordinál. Az emberek hozzáállása is meg kell, hogy változzon, annál is inkább, mert a város takarékos költségvetése is szükségessé teszi ezt. Sikeresek az ilyen akciók, amelyek közösségformáló eszközökké is váltak. Ez ügyben tárgyalt Molnár Attilával az AVE Miskolc Kft. igazgatójával is, aki jelezte, hogy szelektív hulladéktárolókat terveznek az óvodákhoz, iskolákhoz kirakni. Kriza Ákos hozzátette, egyre többen csatlakoznak ezekhez az akciókhoz, ami nagy örömet jelent. 

Gazdusné Pankucsi Katalin a Vargahegyen átmenő út kapcsán megjegyezte, a Magashegyen a buszmegállótól harminc métert kell megtenniük a bekötőútig a lakosoknak. Vagy sárban kell ezt megtenniük, vagy az úttesten. Több levelet írtak már a Magyar Közút Kft.-nek, mivel ők az út kezelői, hogy egyeztessenek egy járda építéséről, de nem reagáltak, ezért a polgármester segítségét kérte. Szintén szót ejtett a takarítási akcióról, melyet a körzetében is megrendeznek, ehhez várják azok jelentkezését, akik csatlakozni szeretnének. Tompa Sándor felszólalása alapján elmondta, látta a meghívót, és jelezte, lakossági fórumot csak önkormányzati képviselő szervezhet, ezt a fórumot pedig Szihalmi Péter hívta össze, aki nem önkormányzati képviselő. 

Zsiga Marcell azt kérte, ne feledkezzenek el arról, hogy a villamos beruházás miatt a forgalom rázúdult a mellékutcákra, és azt kéri, hogy mivel a Győri kapuban most úgysem kell takarítani, így a mellékutcákon kéri ezt. Felhívta a figyelmet arra, hogy hamarosan elkészül az új alaptörvény, melynek kapcsán gálakoncertek is lesznek, melyből egy Miskolcon lesz a Művészetek Házában a Miskolci Szimfonikus Zenekar előadásában. A hétvégéi Nyíregyháza-Diósgyőr labdarúgó mérkőzés kapcsán jó utat kívánt a szurkolóknak, és kérte zúgjon a „Hajrá Diósgyőr!”

Varga Gergő a szolgáltatók szolgáltatás korlátozása kapcsán kérdezte, milyen lehetőségük lesz a társasházaknak a 90 napon túl nyúló tartozásaik kapcsán. Az Avason számtalan társasház van, akik a csőd szélén állnak. Ha a víznél leszerelik az almérőket a fogyasztás a főmérőknél fog jelentkezni, így a társasház, vagyis a többi lakó fogja kifizetni a fogyasztást. Kérdésként tette fel, hogy lesznek-e tájékoztatók, milyen formában tudnak majd az emberek tárgyalni, nem tudják milyen megoldási lehetőségeik vannak. Kriza Ákos elmondta, le van írva, hogyan fogják behajtani a díjakat, tiszta jogi helyzetet teremtenek, amelyben az első a közérdek. Vojtilla László, a MIVÍZ ügyvezető igazgatója elmondta, ez már a végső kényszerintézkedés, amelyet hosszú folyamat előzött meg. Hozzátette, a MIHŐ teljesen leszereli az órát, míg a hidegvíznél egy közelem gondoskodik a csökkentésről, de a mérőt visszaszerelik. Ők nem terveznek fórumot szervezni, de, ha a társasházak meghívják őket, akkor elmennek. 

Molnár Péter arról szólt, örömmel tapasztalta, hogy elindult a kátyúzás. Az egykori Mesecukrászda előtti tér kapcsán jelezte, hogy a díszburkolatot egy részen felszedték, kérte, hogy ezt javítsák ki. A Városgazda Kft.-től azt kérte, hogy a játszótereken végezzenek tavaszi tisztítást.

Katona Ferenc a prostitúció kapcsán szólalt fel. Mint elmondta egyeztett a rendőrkapitánnyal, és arra jutottak, akkor lehetne hatékonyan fellépni, ha lenne türelmi zóna. Ezért szeretne egy ilyen rendeletet kezdeményezni, amelyhez segítséget kért. Kriza Ákos megjegyezte, azért, mert valamit nem működött, még nem biztos, hogy rossz a gondolat, meg fogják vizsgálni.

Mokrai Mihály átnyújtotta azt a könyvet, amelyben a városrészek címereit mutatják be, és kérte a címerek kihelyezését.

Bencés Miklós a cigány kisebbségi önkormányzatnak, a lakóknak és a szolgáltató cégeknek is köszönetet mondott a takarítási akciókban való részvételért a Számozott utcákban és Lyukóban. Feltűnt azonban neki, hogy a délelőtti órákban, amikor takarítottak nagyon sok tanköteles gyerek volt az utcákon, ezért nagyobb ellenőrzést kért, hogy a gyerekek az iskolában legyenek, ne az utcán. Az is feltűnt neki, hogy nagyon sok házban égett fényes nappal a lámpa, kérte az ÉMÁSZ figyelmét, illetve kérdezte, hogy a közkutaknak milyen a forgalma Lyukóban. Kriza Ákos elmondta, a vizet, ha lehet mindenkinek biztosítani kell, tehát a közkutakra szükség van. 

Nehéz Károly elmondta, a régi felnőtt strand és a Békás tó sarkán egy romos épület volt, amelyre sikerült bontási engedélyt szereznie, és kérte a lakosokat, hogy szombaton 9-kor menjenek el, és társadalmi munka keretében együtt bontsák el.

Ezt követte a napirendek végszavazása, melyen minden javaslat megkapta a szükséges többséget.
Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2020-10-22 (Csütörtök)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!