Címlap

Ülésezett Miskolc város közgyűlése

2010-12-16 08:46

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE kozgyulkaracs.jpg

Idei utolsó ülését tartotta csütörtökön Miskolc város képviselő-testülete. A napirendi pontok között szerepelt a jövő évi költségvetés koncepciójáról szóló javaslat megtárgyalása, és nagy érdeklődésre tartott számot a polgármesteri hivatal jövőbeni működéséhez keretet adó új szervezeti struktúra meghatározása is.

17.28
A közgyűlés végén dr. Kriza Ákos polgármester bejelentette, hogy december 21-én közmeghallgatást tartanak, ahova várják a lakosokat. Mivel a közmeghallgatás közgyűlésnek minősült, megkérte a képviselőket, hogy legyenek jelen a közmeghallgatás helyszínén (Petőfi utca 1-3.), majd azt is közölte, hogy ezt követően 2011. február 3-án ül össze ismét a grémium.

Végül dr. Kriza Ákos polgármester és a pártok frakcióvezetői is áldott karácsonyi ünnepet és sikerekben gazdag új évet kívántak Miskolc lakosságának és a képviselőknek.

15.20
A zárt ülésre utalt témák megtárgyalását követően, kérdésekkel, interpellációkkal folytatódott az ülés. Bazin Géza azt kérdezte, hogy kapnak-e – az elmúlt évekhez hasonlóan – támogatást a részönkormányzatok. Dr. Kriza Ákos válaszában hangsúlyozta, hogy a város nehéz gazdasági helyzete miatt most a kötelező feladataira fókuszál a költségvetés tervezésekor, de amennyiben marad forrás, akkor a lesz támogatás. Kovács Józsefné (Fidesz) a Bábonyibérc környékén tapasztalható áldatlan állapotokról tájékoztatta a közgyűlést, míg Pakusza Zoltán (Jobbik) az 50 órát többet hiányzó iskolások esti gondoksága körüli visszásságokra hívta fel a figyelmet. Bazin Géza a Miskolci Védelmi Egylet jövőjéről kérdezte dr. Kriza Ákost, aki elmondta: minden olyan erő munkájára számítanak a jövőben, aki segíteni akar és tud egy-egy katasztrófahelyzet elhárításában.

Földesi Norbert és Varga Gergő a Fészekrakó-üggyel kapcsolatos javaslatairól és a megindult aláírásgyűjtésről tájékoztatta a polgármestert, aki üdvözölte a képviselők munkáját, és ígéretet tett arra, hogy javaslataikat beépítik a Fészekrakóval kapcsolatos munkaanyagba. Dr. Mokrai Mihály a Holcim Zrt. esetleges kivonulásáról, dolgozóinak elbocsátásáról kérdezte dr. Kriza Ákost, aki elmondta: folyamatosan tárgyal a cég legfelsőbb vezetőivel, és jó esélyt lát arra, hogy a szóban forgó emberek állását megmentsék.

Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) és Molnár Péter is szorgalmazta azt, hogy a 21-es autóbusz mielőbb ismét járjon a Tiszai pályaudvar felé, és szóba került a kérdések, interpellációk között több ízben is a hóeltakarítás, utak, járdák helyzete. Dr. Kriza Ákos polgármester és a képviselők köszönetet mondtak a Városgazda Nonprofit Kft. és az AVE Miskolc Kft. vezetőinek és munkatársainak a gyors, és a korábbi éveknél jobb munka miatt, valamint Perecsenyi Attila, az előbbi cég vezetője ígéretet tett arra, hogy a Tatárdomb, Magashegy és Komlóstető városrészekben lakóknak biztosítanak szóróanyagot, hogy az utcákat rendbe tudják tartani.

A kérdéseket, interpellációkat követően a testület szavazott a napirendi pontokról.

15.00
Zárt ülés

14.45
A zárt ülés elrendelése előtt sürgősségi indítványok kerültek napirendre - Miskolc-Szirmai ingatlan használatba adásáról kulturális egyesület számára, az ómassai háziorvosi rendelő további működtetéséről, vis maior pályázat benyújtásáról, önerő biztosításáról a közelmúltban történt támfalcsúszás helyreállításí munkálataihoz.

14.25
Az önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott kuratórium megválasztását zárt ülésre utalták, a soron következő, 9-es napirendi pontnál – javaslat közművelődési megállapodások meghosszabbítására és új közművelődési megállapodás kötésére közművelődési feladatellátás céljából – Fedor Vilmos (MSZP) képviselő arról szólt: a miskolci önkormányzatnak korábban is példaértékű volt az együttműködése a kulturális civil szervezetekkel, bár ezt bizonyos fokig a kényszer is diktálta. A szocialista politikus a műemléki jelentőséggel is bíró, vasgyári ipari terület megmentésének, „visszaszerzésének” fontosságáról is szólt, amelynek egyik példaértékű módja lehet, ha a civil szervezetek ilyen módon, „fokról fokra” visszaszerzik a területet.

Dr. Kriza Ákos reagálásában egyebek mellett elmondta: számára is fontos az ipari örökség megmentése, ezt azonban össze kell hangolni a munkahelyteremtéssel, a területen folyó ipari tevékenység támogatásával is.
Az Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztására, a kisebbségi önkormányzatokkal történő, együttműködési megállapodás megkötésére, a közalapítványok alapító okiratának módosítására, valamint a Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Munkaügyi Tanács önkormányzati oldali képviselőjének megválasztására irányuló előterjesztés után a BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft.-hez történő csatlakozást tárgyalta a grémium - egyik előterjesztés sem eredményezett vitát.  

Az önkormányzat 2011. I. félévi munkatervének megállapításánál az MSZP és a Jobbik-frakció is több módosító indítvánnyal élt. Egyebek mellett javasolták jövő tavasszal napirendre tűzni a panelházak további energiatakarékos felújítását, a Búza téri piac ügyét, a miskolci villamosgyártást, a Miskolc Holding korábbi és tervezett működésének, gazdálkodásának, irányításának részletes átvilágítását, leírását és egyes ingatlan-értékesítéseket is. 
 
Dr. Kriza Ákos jelezte, hogy a dr. Simon Gábor (MSZP) frakcióvezető által jelzett témák többsége valóban fontos a város szempontjából, ezek napirendre tűzésére sor fog kerülni, ha nem is a hozzászóló által javasolt ütemezéssel. Szegedi Márton (Jobbik) frakcióvezetőnek a polgármester 15 napon belül, írásban ígért választ.


14.05
A 6-os napirendi pont nem hozott vitát.
A 7-es napirend (Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés 2011. évre érvényes normatíváinak jóváhagyására) kapcsán Bazin Géza (MSZP) a közcélú foglalkoztatottak kapcsán emelt szót, miszerint kérdéses, hogy tudják a következő két hónapban alkalmazni őket.
 
Dr. Kovács László (Fidesz) arról beszélt, még azt sem látni, mi lesz a sorsa a közhasznú munkaprogramnak. A munkások segítséget jelentettek, még ha a munkájuk nem is volt mindig tökéletes. Bíznak benne, hogy megoldásra kerül a probléma, egyelőre még nem látják, hogyan alakul a program.
 
Dr. Zsiga Marcell alpolgármester elmondta, új alapokra helyezik a közfoglalkoztatási rendszert, melynek lényege, hogy minél több, munkára képes ember dolgozhasson. Bővítést jelent, hogy a vállalkozások, egyházak, civil szervezetek is részesülhetnek az önkormányzatokkal együttműködve támogatásban. Bértámogatási juttatás fog megjelenni a rendszerben, mely kapcsán a munkanélküliek még aktívabban kell együttműködni, kötelesek elvállalni a felajánlott munkát, képzést. Az új rendszer biztonságot jelent majd az önkormányzatoknak, 70-100 százalékos támogatásra lehet majd pályázni. December 23-ig kis türelmet kért, mert ezt követően véglegesítik majd a törvényt
 
Varga Gergő (MSZP) két kérdést tett fel: mit válaszolhat a lakosoknak, akik ebből élnek? Mi fog történni a többi, nem említett közcélú foglalkoztatottal?
 
Bartha György (MSZP) az értékteremtő közhasznú munkára hívta fel a figyelmet. Minden képviselőnek, intézménynek, lakosnak jó volt a segítség, miközben egyetért azzal, hogy voltak problémák. De olyan munkát láttak el, amelyre az önkormányzatnak és az intézményeknek nem volt pénze, ezért kérte, hogy mindenképpen maradjon meg ez a program.
 
Dr. Kriza Ákos azt válaszolta, mindenképpen szeretnék megtartani a programot, ez célja a városvezetésnek is.
 
Dr. Simon Gábor
szerint nem az a gond, hogy a rendszert át akarják alakítani, hanem az, hogy az átmenet körülményei nincsenek megteremtve. A Városgazdánál dolgozóknak csak egy része kap a következő egy hónapra szerződést, és őket is az önkormányzatnak kell fizetnie. Nincs válasz arra, hogy mi lesz azokkal az álláshelyekkel, amelyeket eddig közcélú foglalkoztatottak láttak el, nem fog-e fennakadást okozni a dolog az intézményeknél.
 
Dr. Kriza Ákos a miniszter levelét idézve válaszolt, miszerint január 1-jétől pályázat nélkül támogatandóak a szükséges álláshelyek az átmeneti időben.
 

13.40

Az ötös napirendi pont, a polgármesteri hivatal átalakítása kapcsán Dr. Kriza Ákos elmondta, az előterjesztés lényege a funkcióhoz való igazítás. Jelenleg horizontális szervezet van, ahol kilenc főosztály van, ezt soknak találják, így a javaslat szerint öt lenne, amely hatékonyabb lehet, 13 osztályról 19-re térnek át.

Dr. Mokrai Mihály az MSZP-frakció nevében elmondta, minden átszervezés bizonytalanságot és a működésben zavart okoz. Azt nem vitatják, hogy a szervezetre ráfér a karcsúsítás, de ez véleményük szerint korai. Az előző átalakításnál egy korszerű hivatali működést alakítottak ki. Olyan feladatok előtt, amelyek a hivatal előtt állnak, bátor lépés egy ilyen racionalizálás, de vannak benne olyan lépések, amelyeket nem értenek, például, hogy miért az alpolgármesterek funkciójához kell alakítani a hivatalt. Nem látják, milyen létszámleépítést tervez a hivatal, és milyen megtakarítást jelent ez. Nem látják, milyen hatásai vannak, ki fogja végrehajtani, és karácsonyra nem biztos, hogy a közalkalmazottakat ezzel kellene terhelni. Véleménye szerint sok olyan kérdés merül fel, amelyre az anyag nem ad választ, így jó szívvel nem lehet támogatni.

Dr. Kiss János a megjegyzés kapcsán, hogy korai az átszervezés, azt kérdezte: és ugyan mire kellett volna várni? Hozzátette, volt szakmai vita, a politikai vita pedig jelenleg folyik a képviselő-testületben. Haszonként említette, hogy minden vezetői értekezletet egyszerűbben és operatívabban tudnak tartani. Kevesebb konfliktus lehet, és jobban tudnak a fejlesztési munkára összpontosítani.

Dr. Kriza Ákos zárszavában hozzátette: amikor a struktúra módosításáról döntöttek, azt a kérdést tették fel maguknak: mi jó a városnak?

kozgyules_20101216_2.jpg

13.10
Harmadik napirendi pontban, az önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotásáráról szóló javaslat nem eredményezett vitát, az egyes, adózást érintő helyi rendeletek felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó előterjesztéshez viszont többen hozzászóltak. Pakusza Zoltán (Jobbik) képviselő elmondta: a helyi vállalkozók adóemelését nem tudják támogatni, viszont javaslatot tesznek a nem helyi központú, illetve multinacionális cégeket érintő adóemelésre.

Dr. Simon Gábor (MSZP) kijelentette: először viccnek gondolta az előterjesztést, nem látták korábban, hogy az új városvezetés adókat akarna emelni. Ezt nem tudják támogatni. Az iparűzési adónál kétmilliós határig nem kellett fizetni. Itt a legkisebb vállalkozásokról van szó, ezért ezt érdemes lenne felülvizsgálni. Az építményadó emelése esetén üdülő és garázsok után fizetnek 1500-2000, illetve 6000 forintos emelést jelentene, a nagyvállalatoknál milliós nagyságrendről van szó. Sok olyan cég van, például a volt LKM területén, amelyek nem állnak fényesen gazdaságilag, és nincs pénzük egy üzemcsarnok esetén ilyen mértékű adót fizetni. Ez az emelés láthatóan az szja-csökkenést „foltozhatja be” a frakcióvezető szerint, azt javasolja, hogy ne sújtsák ezeket a cégeket plusz adóval, ezt differenciáltabban kellene nézni.

Dr. Tompa Sándor (MSZP) elmondta: módosító indítványt nyújtottak be. Hozzátette, sok olyan épület van a városban, ami ipari műemlék, vagy azzá nyilvánítható. A tulajdonosok számára a műemlékké nyilvánítás bonyolult, de ha adókedvezmény is járna mellé, akkor az ösztönözné a kihasználtságukat, akár civil szervezetek számára is.

Dr. Mihalecz Péter jegyző reagálásában elmondta, nem vitatva a szándékot, felhívta a figyelmet: vannak menteségek az adó alól, de ezt törvény határozza meg, melyet helyi rendelet nem írhat felül. Műemléknek számító épület felújítása esetén pedig jár három évig az adómentesség, így a módosító javaslat nem szavazható. Kakas Zoltán, a polgármesteri hivatal adóosztályának vezetője arról szólt: lakossági szinten egy-két ezer forintos tételről van szó egy évben, ami nem jelentős. Vállalkozások esetén pedig figyelembe kell venni, hogy nem minden vállalkozás rendelkezik építménnyel a város területén. 

13.00
Az ülés mintegy egyórás ebédszünet után folytatódott.

11.40
Másodikként az önkormányzat 2011. évi költségvetésének koncepciójára vonatkozó javaslatot – azaz a város jövő évi, tervezett büdzséjének első olvasatát – tárgyalták, az előterjesztés most is komoly vitát hozott.   

Bartha György (MSZP) képviselő, korábbi hozzászólásokra reagálva több beruházást is felsorolt - mint mondta, ha a hozzászólók szerint az előző városvezetés nem épített semmi maradandót, nyilván ezek is a „rombolás jegyében” készültek el.

Szegedi Márton (Jobbik) frakcióvezető szerint el kell gondolkodni azon, miből csökkenthető a hiány, több irányelv is lehetséges, amelyeket egy koncepcióban meg kell jeleníteni. A képviselő úgy fogalmazott, nem tudja elhinni, hogy az anyagnak koncepció a neve, szerinte ez tévedés, ő inkább koncepciótlanságot lát benne. Olyan kitételek vannak ugyanis véleménye szerint benne, amelyek nem koncepcionális kérdések. Nem látja az irányt a jelenlegi helyzetből való kilábaláshoz.

Dr. Simon Gábor (MSZP) úgy fogalmazott, félreértés van, tudnia kellett a városvezetésnek, hogy költségvetési koncepciót kell készíteni, s ők abban a hitben voltak, hogy ezt a polgármester el is készítette. Most viszont nem találják a határozott elképzeléseket, az új irányvonalat, csak azt látják, 47 milliárdot el kell költeni, ez le van kötve, viszont csak 42 milliárdos bevétellel számolnak. Tudni kellene, mi lesz a különbözettel. Az MSZP-képviselő szerint látszik a költségvetésből is, hogy az szja-ból idén kevesebbet ad a kormány az önkormányzatoknak, így Miskolcnak is. A koncepció szerint nem fognak nőni az iparűzési adók, a frakcióvezető szerint ugyanakkor, az országos koncepció szerint tíz százalékos növekedésre lehet számítani. Dr. Simon Gábor is koncepciótlannak nevezte az anyagot, kitérve egyebek mellett arra is, hogy csökken a kultúra és a sport finanszírozása, a környezetvédelem támogatása.

simongabkoz.jpg

Dr. Kiss János (Fidesz) frakcióvezető szerint kritizálni egy költségvetést csak annak lehet, aki tud is ilyet csinálni – ez azonban nem volt jellemző a szocialista városvezetésre. Az eltérés nem egy hiányösszeg, hanem egy olyan szám, ami az előző költségvetésekből öröklődik, és - mint a képviselő fogalmazott - akkor is megvan, ha semmit nem tesznek. Eljött annak az ideje, hogy a „nagy lyukat” végre ne banki hitelekből tömjék be. Változtatni kell, újra kell gondolni, mire költi a város a pénzét, hogyan tud nagyobb bevételekhez jutni.

Dr. Mokrai Mihály
(MSZP) felszólalásában elmondta: a hiány nem egy „eltapsolt” összeg, hanem a miskolciak számára megnyert pályázatok önrésze, melyek fejlesztéseket jelentenek. Azt, hogy nem emelnek díjakat, hosszú távon nem lehet csinálni, a Holdingtól több bevételt várni enélkül nem nagyon lehet.

Bazin Géza (MSZP) képviselő fontosnak nevezte, hogy a költségvetésben jelenjen meg a részönkormányzatok megóvásához szükséges összeg.

Soós Attila (Fidesz)arról szólt: látványberuházásnak neveznek minden olyan építkezést, amely nem teremt munkahelyet. A felújítások nem fejlesztések és nincs belőle bevétel, így pedig nehéz vele számolni. A Holding szolgáltató tevékenységet folytat, innen lehet bevétellel számolni, ezért véleménye szerint ennek a megjelentetése a koncepcióban természetes. Az szja kapcsán a képviselő megjegyezte: ahhoz, hogy bevétel keletkezzen, szja-ra van szükség, ennek a befizető potenciálja jelentősen csökkent, így nem véletlen, hogy kevesebb. Azt kell eldönteni, hogy mennyi lesz a bevétel, és ehhez kell a kiadást igazítani, ami fájdalmas, és nem egyszerű. Ez a koncepció akkor tölthető meg tartalommal, ha már rendelkeznek az országos koncepció sarokszámaival, és az összeállításhoz szívesen várják az ellenzék szakembereit is.

Fedor Vilmos (MSZP) szerint a koncepciónál az a leglényegesebb: tartalmaz-e olyan irányokat, amelyek felé a város elmozdulhat. Miskolc kényszerpályára került, fel lehet „mondani egymásnak a leckét”, de az igazi kérdés, hogy ez a kényszerpálya hogyan kezelhető. Valódi megoldás az lehet, ha valóban jönnek azok befektetők, amelyekről a kampányban szó volt. A látványberuházások azt a célt szolgálták, hogy a városnak esélye legyen a tőkevonzáshoz.
 
Dr. Kriza Ákos polgármester a vita lezárásaként elmondta: sajnálja, hogy ilyen indulatokat okozott az előterjesztés. A jelen koncepciót nem érzi a sajátjának, majd a következő lehet olyan, amelyet már valóban úgy dolgozhatnak ki, hogy abban nincsenek benne az előző városvezetéstől örökölt kényszerpályák, adósságok.

11.00
Első napirendi pontban javaslatot tárgyalt grémium az önkormányzat 2010. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi módosítására, tájékoztatót az önkormányzat 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról. Az előterjesztés része volt az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedévi korrekciójára vonatkozó javaslat is.

Dr. Mokrai Mihály (MSZP) azt kérte folytassák a megkezdett utat, működőképesnek tűnik az önkormányzat a számokból,
s kérte, hogy kezdjen dolgozni az önkormányzat és akkor Miskolc fejlődni fog.
Soós Attila (Fidesz) szerint valóban dolgozni kell és dolgozni kellett volna az előző években is. A város eladósodása folytatódott, nincs szabad pénzeszköz, az önkormányzat folyamatosan hitelből gazdálkodik. Megnyert támogatásokat kell elutasítani, mert nem áll rendelkezésre a saját erő.

kozgyulkaracs3.jpg

Molnár Péter
(KDNP) arról beszélt, hogy Kobold Tamás polgármestersége idején nem adósodott el a város, akkor érkezett a Bosch Miskolcra, nem látványberuházások történtek. Úgy adták át a várost, hogy még nem volt 3 milliárd forint az önkormányzat adóssága. Dr. Simon Gábor (MSZP) szerint aggasztó híreket látni, hallani a sajtóban, ami alapvetően befolyásolhatja a távhő ára, a miskolci erőmű ügyét.

Dr. Kriza Ákos
szerint „megtisztelő” a szocialisták bizalma, hogy két hónap alatt megoldják, amit ők nyolc év alatt nem tudtak. Tárgyalnak az MVM-el, és azon dolgoznak, hogy megnyugtató eredmény szülessen. A polgármester
elmondta: az elmúlt évek beruházásai „olyanok, mint a díszletek, mind omlik, el fognak porladni, így el kellene gondolkodni azon, hogy az MSZP mire olyan büszke”.

Napirend előtt

10.40
Dr. Kiss János
 képviselő, a Fidesz frakcióvezetője a Jobbik közelmúltbeli demonstrációja kapcsán reflektált. Mint elmondta, ott azt a vádat kapták, hogy nem lépnek elég gyorsan a holdingos cégvezetőcserék ügyében. Szerinte ez megfelelő ütemben zajlik, szakmai átvilágítás alapján döntenek, döntöttek, és csak jó szakembereket kérnek fel. Szó sem lehet olyan pártpolitikai alapú kiválasztásról, mint ami korábban jellemző volt. Hogy az új vezetők alkalmaznak-e tanácsadót, az az ő kompetenciájuk, nem szólnak bele. Hozzátette, normális köztársaságokban nem lehet úgy felelősségre vonni, börtönbe zárni embereket, hogy nem vizsgálják ki alaposan, pontosan mi történt. Ez csak a banánköztársaságok jellemzője.

Elhangzott: ha lezajlanak a vizsgálatok, le fogják vonni a konzekvenciákat és megteszik a szükséges lépéseket. Közben azonban a napi problémákkal is küzdeniük kell, a város vezetése a felszámolások megakadályozásán kell, hogy dolgozzon a fejlesztések helyett. Tudják, mi a feladatuk és meg is tudják oldani. A frakcióvezető felhívta a jobbikos képviselők figyelmét, hogy ha tudnak konkrét eseteket, akkor tegyenek feljelentést. Attól a gyakorlattól pedig mindenkit óvott, hogy a politikai ellenfeleket börtönbe zárják.

Varga Gergő (MSZP) képviselő az avasi Fészekrakó-ügy kapcsán megjegyezte: ő és Földesi Norbert csak két hónapja képviselők, Molnár Péter pedig négy éve. Orbán Viktor miskolci látogatásán azt nyilatkozta, ha a város vezetése jelzi, megoldják a problémát, s kérte, szóljanak, ha eddig nem tették meg.

Dr. Zsiga Marcell alpolgármester értetlenségének adott hangot, hogy miért szólítják fel őket szocialista képviselők, hogy lobbizzanak a strandért, vagy a stadionért, hiszen az előző városvezetés az elmúlt nyolc évben nem sokat tett ezért. Rossz döntéseket hozott, és rossz befektetőket választott. Az alpolgármester emlékeztetett: a 2010-es költségvetést annak idején megszavazták a miskolci szocialista országgyűlési képviselők, ez 1,3 milliárdot vont el a várostól. Az alpolgármester arról is szólt, hogy a MISEK konszolidációs támogatásra több, mint 500 millió forintot kapott a kormánytól, s ezt is észre kell venni. Mint dr. Zsiga Marcell fogalmazott: ők nem hangoskodnak, hanem teszik a dolgukat, a város fejlesztéséért, új munkahelyekért dolgoznak.

kozgyulkaracs2.jpg

Dr. Kriza Ákos a napirend előtti vita végén elmondta: megérti, hogy büszke az MSZP, hogy milyen Holdingot épített, de nem biztos, hogy akkor is büszkék lesznek, ha az átvilágítás után a jelentést nyilvánosságra hozzák. Eddig nem volt jellemző, hogy a városban a rendezvényeket a városháza környékére szervezték volna, a város nem sugallt egységes képet, ennek a városházáról kell kiindulnia. A programokra nem költöttek többet, mint a korábbi években, a számokat bárki rendelkezésére bocsátják.

Dr. Tompa Sándor (MSZP) képviselő egy újságcikk kapcsán azt kérdezte, mi lesz az MVK Zrt. sorsa, míg Fodor Zoltán (MSZP) arról szólt, hogy a következő évben is megrendezi a szárazelemgyűjtést és a várostörténeti vetélkedőt.

10.20

Molnár Péter képviselő, a KDNP-frakció vezetője azzal kezdte: bár tudták, hogy komoly gondok vannak a városban, nem gondolták, hogy ennyire nagy a baj. Az egyik feszítő társadalmi probléma a Fészekrakó-ügy, amely megoldásért kiált. Ám a probléma nem a választások után született, a szocialista képviselők mégis csak most kezdik felfogni, hogy miről is van szó, pedig már 2008-ban tudni lehetett, hogy baj van, amihez a szocialista városvezetés csak asszisztált. A frakcióvezető kérdésként vetette fel, hogy Káli Sándor polgármesterhez egy-két éve miért nem írtak levelet, miért most születnek „szocialista tollak” által született írások, levelek. 

Molnár Péter szerint a jogkör nélküli városőrség nem oldotta meg a gondokat, maradt a probléma, amit most kell megoldani. Kijelentette: nem felelőtlenül beszélnek, hanem tárgyalnak, gondolkodnak, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen, de ezt nem lehet egyik napról a másikra megoldani. Az MSZP az elmúlt években nem oldott meg problémákat, inkább létrehozott ilyeneket. Ők azonban nem akarnak nyílt levelezésbe bocsátkozni, hanem a megoldáson dolgoznak, ami minden miskolci közös érdeke.

A képviselő arról is szólt, hogy született egy felvetés az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottságban: karácsony előtt rendezzenek egy jótékonysági sportnapot. Erre december 21-én 16 órától kerül sor a Sportcsarnokban. A jótékonysági tornára ruha, vagy játék lesz a belépő, amit a Miskolci Családsegítőnek adnak át. Hozzátette, összesen 91 iskolás részesült Miskolc Város Ösztöndíjasa elismerésben a bizottság döntése alapján.

jakabkozgyul.jpg

Jakab Péter (Jobbik) képviselő felszólalásában arról beszélt, hogy a Kalyi Jag iskolából csak azért bocsátották el, mert más a világnézete, mint az iskola vezetésének. Mint a képviselő fogalmazott: ezt azért mondja el, mert véleménye szerint a roma probléma az egyik legégetőbb gond Miskolcon is. A képviselő szerint eddig csak azt tekintették megoldásnak, hogy adjanak egyre több pénzt az úgynevezett "felzárkóztatásra", ez a politika azonban csődöt mondott. Jakab Péter elmondta: Miskolcon most a Harlem Programmal próbálkoznak, ennek a helyszíne azonban a Kalyi Jag. S noha a program alapvetően jó, az iskolában gondok vannak. A képviselő példaként említette, hogy 400 gyereket vettek fel, noha csak 150 hely van. Az MSZP politikusait pedig tehetetlennek nevezte, „akik csak szégyelhetik magukat az elmúlt évek intézkedése miatt”. A Jobbik képviselője a Fidesz-KDNP figyelmét arra hívta fel, hogy fogytán a miskolciak türelme, és lépniük kell.

10.05

Váradi Gábor, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke a Fészekrakó-ügyet valóban komoly gondnak nevezte, de véleménye szerint senki nem beszél arról, hogy az Avason több ezer ember éhezik, és rendelkezik hatalmas közüzemi tartozással. Sajnálatos, ha szegény embereket amiatt hibáztatnak, hogy a jobb élet reménye érdekében lépni próbálnak. A meglátása az, hogy ha cigány emberekről beszélnek, akkor mindig rögtön visszhangot kap, hogy mennyi pénzt költenek rájuk. Pedig lehetne más "pénzköltésekről" is beszélni - az elnök példaként említette a 4-es metrót. Váradi Gábor elmondta: minden olyan probléma kapcsán, ami fontos a városban, készséggel állnak a rendelkezésre a szükséges egyeztetésekhez. Olyan programokat próbálnak kidolgozni, amelyek csökkenthetik a feszültségeket, és segíthetik a felzárkóztatást, beilleszkedést.

varadikozgyul.jpg

A kisebbségi politikus kérte, hogy mielőtt „cigányozni” és etnikai feszültségeket kelteni kezdenének a közgyűlésben, előtte üljenek le beszélni. Ők kezet nyújtanak ehhez, a békés megoldás hívei. - Emberi megoldásra van szükség, mert akikről beszélnek, azok is hús-vér emberek - fogalmazott Váradi Gábor. 
Dr. Kriza Ákos válaszában elmondta, hogy a közgyűlés a nyugodt, megfontolt és kellően átgondolt döntések helye. A polgármester kérte, hogy eszerint nyilvánuljon meg mindenki. A közüzemi számlák kapcsán elmondta, arra nincs mentség, nem várható el azoktól, akik fizetik, hogy elnézzék.

9.40

Dr. Kovács László
(KDNP) képviselő azzal kezdte, hogy a közgyűlés év végén évek óta mindig az áremelésekről tárgyalt. Az új városvezetés most mintegy karácsonyi ajándékként nem tárgyal ilyen előterjesztéseket, nem lesznek közüzemi díjemelések. A város új vezetése két hónapja tette le az esküt, de már leült a Holding vezetésével tárgyalni, hogy ne kelljen árakat emelni. A devecseri iszapkatasztrófa kapcsán a képviselő megemlítette, hogy az alakuló közgyűlésen a Fidesz- és a KDNP-frakció felajánlotta tiszteletdíját a károsultaknak. Örömmel vették, hogy az MSZP és a Jobbik frakció is csatlakozott ehhez, így 1,5 millió forint gyűlt össze, amit már át is utaltak.

Dr. Simon Gábor, az MSZP-frakció vezetője hozzászólásában úgy vélekedett: a parlament munkáját látva megállapítható, hogy 2011 nem az önkormányzatok éve. Miskolc 400 millió forinttal kap kevesebb normatívát, kérdés, hogy lehet-e még valamit tenni ez ügyben. Arra kérte a város vezetését, hogy lobbizzanak Miskolcért, ők ehhez módosító indítványokat nyújtottak be. Azt is megemlítette, hogy véleményük szerint körültekintés nélkül váltották a Holding vezetőket, és tekintettel a meghozott intézkedésekre, díjcsökkentést vártak volna. Úgy tudják, van olyan új igazgató, aki több millió forintért rögtön tanácsadót alkalmazott, ami nem éppen a takarékosságról szól. A karácsonyi programokat pedig az Operafesztivál Nonprofit Kft.-én keresztül egy pécsi cég szervezi – tette hozzá az ellenzéki képviselő.

9.15
A közgy
űlés elé tíz sürgősségi napirend került volna, de ebből kettőt dr. Kriza Ákos polgármester visszavont. Az egyik a Miskolci Szabadidőközpont magasabb vezetői posztjára pályázat kiírása, míg a másik a Miskolci Piac Zrt.-vel szembeni követelés visszavonása. Több felügyelőbizottság cseréje is sürgősséggel került a képviselő-testület elé. A CineMis Nonprofit Kft. (itt az igazgatói posztról is döntenek), a Miskolci Térségi Integrált Szakképző Központ, és a MISEK esetében is. Visszavonta a polgármester a rendes napirendek közül a 12-iket is (javaslat a közalapítványok alapító okiratának módosítására), míg a 8-as esetén (javaslat az önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott kuratórium megválasztására) arra tett ügyrendi javaslatot, hogy zárt ülésen tárgyalják – ezt a grémium megszavazta.

A lengyel kisebbségi önkormányzat nevében Barkó Tamás beszámolt eddigi tevékenységükr
ől, arról a tervükről, hogy a lengyel iskolát megnyitják, és kérte a város vezetését, hogy 2011-ben is támogassák a DVTK csapatát. Dr. Kriza Ákos erre reagálva megjegyezte, továbbra sem marad el a csapat támogatása, de hozzátette: a szakmai felügyeletet kell gyakorolnia a városnak.

kozgyulkaracs1.jpg

9.05
A közgyűlés elején a Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola és Vörösmarty Mihály Tagiskola Napsugár kórusa adott ünnepi műsort, tekintettel a karácsonyi ünnepek közeledtére. Dr. Kiss János képviselő, a Jogi és Ügyrendi Bizottság vezetője a műsor után arról tájékoztatta a grémiumot, hogy minden képviselő időre eleget tett vagyonbevallási kötelezettségének, így teljes joggal vehetnek részt az ülésen.

Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2018-05-21 (Hétfő)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!