Közgyűlés

Ülésezik a miskolci közgyűlés (folyamatosan frissítve)

2010-05-27 12:50

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE kozgyul_20100527.jpg

Több mint két hónapja, márciusban ülésezett utoljára a miskolci közgyűlés, ezért van miről tárgyalnia testületnek mai ülésén. A több mint harminc napirendi pont mellett sok sürgősségi előterjesztés is a grémium elé került – tekintettel többek között a árvíz okozta rendkívüli helyzetre.

Az ülés előtt civil szervezetek demonstráltak a városháza épülete előtt – erről készült cikkünket külön olvashatják.  

Az ülés elején Káli Sándor polgármester gratulált az áprilisban megválasztott, miskolci országgyűlési képviselőknek, akik közül ketten a városi közgyűlésnek is tagjai. A képviselők nevében Sebestyén László köszönte meg a gratulációt, a választók bizalmát, s ígéretet tett, hogy legjobb tudásuk szerint fogják képviselni Miskolc érdekeit a magyar országgyűlésben.

Káli Sándor gratulált azoknak is, akik rangos állami kitüntetésekben részesültek március 15-e alkalmából, majd a közelmúltban elhunyt dr. Velkey Lászlóra, Miskolc díszpolgárára emlékezett a közgyűlés, egyperces, néma felállással.

Lenártek András (Fidesz) képviselő napirend előtti felszólalásában – utalva az áprilisi, országgyűlési választások eredményére – úgy fogalmazott: az emberek arról is véleményt mondtak, hogy Miskolcon változásra, új irányra van szükség. A politikus szerint a város vezetése „eltávolodott a valóságtól, az emberektől”, majd szólt a romló közbiztonságról, a társadalmi feszültségekről, a munkanélküliség keltette létbizonytalanságról. Mint mondta, a beindult fejlesztések körül sok a probléma, s azok sem a munkahelyteremtést szolgálják, amelyek megvalósulnak. – Új irányra van szükség, vissza kell adni a reményt, a bizalmat – fogalmazott Lenártek András.

Káli Sándor polgármester válaszában annak a véleményének adott hangot, hogy a képviselő által elmondottak egy része „fájó tény”, a többi viszont folyamatos ismétlés. Káli Sándor szerint a polgárok arról döntöttek, hogy ki irányítsa az országot, csúsztatás, hogy a választás Miskolcról szólt. A polgármester szerint az ellenzék „minden idők legsötétebb eszközeivel” kampányolt, a „hamis eszközökkel kivívott dolgok” azonban gyakran lufinak bizonyulnak, amikor valós megoldást kell találni a problémákra.

Napirend előtti felszólalásában több képviselő - Garamvölgyi Attila (KDNP), Kobold Tamás (FME), dr. Szinay Attila (Fidesz), dr. Mokrai Mihály alpolgármester (MSZP) is érintette a MISEK Kft. ügyét, nehéz helyzetét, a felelősség kérdését.

Dr. Lange László, a Miskolci Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke felszólalásában röviden összefoglalta a Miskolcon élő németek történetét, annak kapcsán, hogy ezt most - első alkalommal - könyv formájában is sikerült megjelentetni. Mint elhangzott, a kötet hiánypótló céllal készült, s rendszerbe foglalja a németség miskolci történetét a fellelhető forrásanyagok, illetve szakirodalom alapján. Szeretnék, ha a társadalom minél szélesebb köréhez eljutnának ezek az információk, melyek történeti forrásértékük mellett azt is jelzik, hogy az évszázadok, generációk óta itt élő németek mindig hasznos polgárai voltak Miskolcnak.

kozgym.jpg

Dr. Simon Gábor (MSZP) képviselő, frakcióvezető napirend előtti hozzászólásában - Lenártek András szavaira reagálva - úgy fogalmazott: „nem kell már sokáig várni, a szombaton megalakuló új kormány remélhetőleg Miskolc problémáit is megoldja majd”. Korábbi ígéreteinek megfelelően két hét alatt helyreálítja a közbiztonságot, tíz év alatt egymillió új munkahelyet teremt – amiből nagyságrendjének megfelelően kb. húszezer jut Miskolcra – forrásokkal konszolidálja az egészségügyet, az önkormányzatok működését, s a beígért nyári adócsökkentés következtében Miskolcon is mindenki jobban él majd. - Számon fogjuk majd kérni ezen ígéretek teljesülését – hangoztatta dr. Simon Gábor.

Dr. Szinay Attila (Fidesz) frakcióvezető válaszában úgy fogalmazott: érthetetlen az a "cinikus" hangvétel, amellyel MSZP-s képviselőtársa máris bírálja és kritizálja a még meg sem alakult új kormány programját.  

Molnár Péter (KDNP) képviselő, frakcióvezető a Kereszténydemokrata Néppárt helyi szervezete nevében megköszönte a választópolgároknak azt a bizalmat, amellyel Miskolcon is nagy többséggel megválasztották a Fidesz–KDNP pártszövetség országgyűlési képviselőjelöltjeit. A frakcióvezető ugyancsak annak a véleményének adott hangot, hogy a választás Miskolcról is szólt. A polgárok arról döntöttek, kik képviseljék a várost az ország törvényhozásában, kiktől várják a segítséget sorsuk jobbra fordulásához. Molnár Péter hangsúlyozta, hogy a pártszövetség képviselői mindent el fognak követni, hogy munkájukkal meghálálják ezt a bizalmat.

Horváth József, a Miskolci Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke a roma közmunkaprogram helyi eredményeiről szólt, s támogatást kért a program folytatásához. A kisebbségi vezető szorgalmazta, hogy minél nagyobb számban vonjanak be munkanélküli romákat a Zöld Nyíl projekt munkálataiba, 

Árvíz

A napirendek tárgyalása – az előre kiadott programtól eltérően – az árvízhelyzet ismertetésével kezdődött. Káli Sándor polgármester elmondta: a szinte példátlan, s arányaiban legfeljebb az 1878-as árvízhez mérhető természeti csapás elhárítása hatalmas erőfeszítést követelt a lakosságtól, az illetékes szakhatóságoktól, rendvédelmi szervektől – mindazoktól, akik részt vállaltak a mentési munkákból. Káli Sándor köszönetet mondott mindenkinek, aki segített vagy természetbeni felajánlásaival támogatta a károsultakat, illetve a mentést végzőket.

A polgármester a legfontosabb feladatok között a fertőtlenítést és a Szinva medrének a kotrását emelte ki – mint mondta, ehhez valószínűleg szükség lesz kisajátításokra is, mivel sokan „elépítették” a medret, a a vízfolyást pedig szabaddá kell tenni. Káli Sándor elítélte azokat, akik bármilyen módon hasznot próbáltak húzni a vészhelyzetből, vagy mások értékeinek, testi épségének veszélyeztetésével próbálták menteni saját ingatlanjukat. A polgármester szerint kinevezett önkormányzati biztosnak kell koordinálnia a kárfelmérést, kármentesítést, a tapasztalatok összegzését, s a hasonló természeti csapásokra való felkészülést.

kozgym1.jpg

A napirendi pont tárgyalásához nagyon sokan hozzászóltak – elsősorban az áradásban leginkább érintett területek önkormányzati képviselői számoltak be tapasztalataikról, a mentési munkákról, az általuk szükségesnek ítélt további tevékenységről. (L. korábbi helyszíni tudósításainkat). Ellenzéki képviselők – például Sebestyén László, dr. Szinay Attila – elismerve a mentésben részt vevők helytállását, úgy vélekedtek, jobb szervezéssel, felkészüléssel hatékonyabbá lehetett volna tenni a védekezést – kifogásolták egyebek mellett, a homokzsák-ellátás megszervezését is. Más képviselők vitatkoztak ezzel, Bartha György (MSZP) elmondta, ő az egyik legkritikusabb területen vett részt a védekezésben, a kiliáni városrészben, és időben érkeztek a homokzsákok.

Orosz Lajos alpolgármester elmondta, hogy a tapasztalatokat, tanulságokat összegezve intézkedési terv készül, melynek keretében jelentősen bővítik azon döntésképes, helyismerettel rendelkező szakemberek számát, akik katasztrófahelyzetben koordinálni, irányítani tudják a mentési-elhárítási munkákat. Kiegészítik a katasztrófavédelmi tervet, minden veszélyeztetett pont három kilométeres körzetében zárt raktárakat alakítanak ki, melyekben szükség esetén rendelkezésre áll majd a homok, a szükséges homokzsák-mennyiség, és a többi védelmi felszerelés. Emellett szervezett formában képeznek majd ki önkénteseket a katasztrófavédelmi tevékenységre.

Rétközi Ferenc, a B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője hozzászólásában támogatásukról biztosította az önkéntesek képzésére irányuló elképzelést. A szakember felvetésekre reagálva elmondta: a patakmedreket természetesen rendben kell tartani, a kotrás azonban még nem jelent teljes védelmet – közeli példák igazolják, hogy a nagy vízhozam így is áradást okozhat. Rétközi Ferenc egy másik felvetésre úgy nyilatkozott: a meteorológiai előrejelzésekben valóban szerepelt, hogy komoly esőzés várható. Ezt azonban átfogóan, régióra mondták ki, nem pedig kisebb területekre, városrészekre, így nem tudhatták előre, hol kell koncentráltan védekezni.

kozgym2.jpgRendőrségi beszámoló

Előrehozva, második napirendi pontként tárgyalta a képviselő-testület a városi rendőrkapitányság munkájáról készült beszámolót. Dr. Pásztor Albert városi rendőrkapitány szóbeli kiegészítőjében kitért arra, hogy – bár a statisztikák javulnak – az emberek számára nem csupán ezt jelenti a közbiztonság kérdése. Sokan kénytelek olyan helyzetben élni, amikor el kell viselniük embertársaik zajos, beilleszkedésre képtelen, nem egy esetben bűnözői életmódját. A megoldást a kapitány a jogi helyzet változtatásában látja, hogy megfelelő szankciókkal tartsák vissza a bűnelkövetőket.

Dr. Szinay Attila fideszes frakcióvezető szerint a közbiztonság szempontjából igazán fontos dolgok az Országgyűlésben dőlnek el, – a rendőrségnek ebből „kell főznie”. Pontosan ezért gondolják azt, hogy az új kormány rövid idő alatt is nagy eredményeket érhet el. 
A politikus szerint a helyi közbiztonság szempontjából nem jelent igazi megoldást a készenléti rendőrség miskolci századának létrehozása, ezt ugyanis a fővárosból irányítják. Ugyanígy, a Városőrség létrehozására költött pénzt is inkább a rendőrségnek kellett volna adni – a frakcióvezető szerint. Dr. Szinay Attila hozzátette: mindezek ellenére elfogadják a beszámolót, mert tudják, milyen nehéz körülmények között kell helytállnia a miskolci rendőrségnek.
Több képviselő – Zámbó Tiborné, Hegedűs Andrea, Riba Istvánné, Cseh László, Balogh Zoltán – is észrevételeket fogalmazott meg, illetve köszönetét fejezte ki a rendőrök munkájáért, amit a körzetükben végeznek.

Nyírő Pál
szocialista képviselő, közbiztonsági tanácsnok arról is szót ejtett, hogy az önkormányzat anyagi segítséget nyújt a rendőrségnek, s jelenleg is több olyan közös program zajlik, amely a hatékony bűnmegelőzést szolgálja. Megváltozik a Diósgyőri Rendőrőrs helye, szerepe, épül a közbiztonsági központ a Papszeren, kamerákat szerelnek fel a peremkerületekben. Nyírő Pál kérdésként fogalmazta meg, miért nem lehetett hamarabb megváltoztatni, szigorítani a bűnüldözés a törvényi hátterét? Véleménye szerint azért nem, mert ez is olyan kétharmados törvény, amit az ellenzék korábban nem támogatott. Pedig a közrend, közbiztonság nem pártpolitikai kérdés – tette hozzá a képviselő.

Sebestyén László
fideszes képviselő az elhangzottakra reagálva kijelentette: az MSZP–SZDSZ kormány enyhítette a Büntető törvénykönyvet. A képviselő szólt arról, hogy a választási kampányban többször elhangzott: visszafoglalják Lyukót, szerinte azonban eleve nem kellett volna hagyni elbukni. A területen 3000-3500 fős gettó alakult ki a beköltözők miatt, s a problémát nem civil szervezetek létrehozásával kellene próbálni megoldani, hanem a rendőrség megerősítésével. A politikus megdicsérte Soltész Csabát, a Vasgyári Rendőrőrs parancsnokát, aki véleménye szerint korrekt munkát végez, s ezért köszönetet érdemel.

Dr. Hardonyi András szocialista képviselő szerint most is korrekt beszámolót hallhattak – olyat, amely kitért azokra a problémákra is, melyek túlmutatnak a rendőrség hatáskörén.

kozgym3.jpg

Sportklubok támogatása

Az ebédszünet után a napirend szerinti előterjesztésekkel folytatódott Miskolc Város Közgyűlésének ülése. Első – az előrehozott két napirend szerint harmadik – előterjesztés volt a beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről, javaslat a zárszámadás, az egyszerűsített beszámoló elfogadására. Javaslat a 2009. évi pénzmaradvány megállapítására. Ezt követte a Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sportfeladatairól szóló rendelet módosítására irányuló előterjesztés, melynek lényege, hogy bekerüljön a támogatható korosztályok közé az U23 EB elnevezés.

Az előterjesztés vitájában dr. Szinay Attila arra tett javaslatot, hogy a rendeletből vegyék ki az úgynevezett 1+1 forintos kitételt. Ennek a lényege, hogy minden forintnyi önkormányzati támogatás mellé egy forintot szponzorációból is szerezzenek a klubok. A frakcióvezető szerint ezt már felülírta az élet, manapság a klubokat elsősorban természetbeni juttatásokkal támogatják, nem pénzzel, ezt pedig nem tudják elszámolni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy másképp alakul a klubok évi elszámolása, mint az önkormányzaté.

Orosz Lajos alpolgármester azt kérte mégis maradjon benn a rendeletben az ominózus 1+1-es támogatás, noha egyetért képviselőtársával. Kijelentette azonban, hogy ez nincs kőbe vésve, csak célként határozták meg a gazdasági szereplői számára, hiszen az önkormányzat önmagában nem tudja támogatni a sportklubokat, kell a gazdasági szféra közreműködése is. Azt pedig kéri a kollégáitól, hogy fogadják el az elszámolásnál a természetbeni juttatásokat is. A klubokkal pedig úgy kötötték meg a szerződéseket, hogy a támogatásokhoz akkor juthassanak hozzá, amikor a leginkább szükségük van rá.

Buszbeszerzés

Javaslatot tárgyalt a grémium az MVK Zrt.-vel közszolgálati szerződés megkötésére, illetve önrész vállalására a városi villamosvasút, illetve a középtávon szükséges autóbusz-beszerzés finanszírozására. A napirend vitájában Juga György, fideszes képviselő arról beszélt, több témát is összefűztek az előterjesztők ebben a pontban, ami kissé átláthatatlanná tette. Az azonban így is látszik, hogy vannak hiányosságok. Az önrészvállalás kapcsán a villamosberuházás mindenki előtt ismert, a buszbeszerzés azonban nem, viszont erről az anyagban csak annyi derül ki, hogy a Holding igazgatósága ezt megtárgyalta. Nincs azonban üzleti terv az MVK részéről az anyaghoz csatolva, amiből kiderülne, hogy képesek-e a beruházás finanszírozására, illetve a közbeszerzési eljárásról sem tudni semmit. Azzal nem vitatkozik a képviselő szerint senki, hogy a 25-30 éves buszokat le kell cserélni, de a részletekről többet is szeretnének megtudni.

Varga Zoltán szocialista képviselő, a gazdasági bizottság elnöke ehhez kapcsolódva elmondta, már kérték a buszvásárláshoz szükséges hitellel kapcsolatos információkat. A bizottság módosító indítványa pont arra irányul, hogy érdemben foglalkozhassanak a közbeszerzési eljárásokkal.

Dr. Simon Gábor szerint komplex előterjesztésről van szó, azt szerették volna, ha egyben tárgyalják azokat a témákat, amelyek az MVK Zrt.-t érintik. A közösségi közlekedés fontos kérdés, hiszen egyre több az autó és a dugó. Az előterjesztés fontos eleme, hogy közszolgáltatási szerződést kötnek tíz évre az MVK Zrt.-vel, tehát az önkormányzat cége fogja végezni ezt a feladatot 2011 és 2021 között. Az autóbusz-beszerzéshez szükséges hitel önrészének biztosítása szintén nagy eleme az előterjesztésnek, ennek kapcsán megjegyezte, a kormány tette lehetővé, hogy a Magyar Fejlesztési Bank hiteleket nyújthasson a közösségi közlekedés fejlesztésére, eddig erre nem volt lehetőség. A közgyűlés korábban már döntött 90 új autóbusz beszerzéséről, ebből azonban forráshiány miatt csak 35 beszerzése valósult meg. Most 100 jármű beszerzését tervezi a közlekedési vállalat középtávon. A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a fejlesztésről már döntöttek korábban, csak nem hitelfelvétellel.

Csutorás Géza, fideszes képviselő szerint nehezen kezelhető a buszbeszerzés a villamosfejlesztéssel közös előterjesztésben. Az önkormányzat sok pénzzel járul hozzá az MVK Zrt. működéséhez, ez pedig a képviselő szerint várhatóan nem fog változni a következő években sem. Hiányolta az előterjesztésből, hogy nem esik szó arról, a környezetvédelem, illetve energiatakarékosságot mennyire veszik figyelembe az új buszok beszerzésénél.

Börzsei Tibor, az MVK Zrt. ügyvezető igazgatója a képviselőknek elmondta, a Holding többször tárgyalta már a cég üzleti tervét, ez pedig alátámasztotta, hogy a fejlesztés lebonyolítását biztosítani tudják. Hozzátette: a buszbeszerzés kapcsán még csak a koncepciót tárgyalta a Holding és fogadta el, a közbeszerzési eljáráson még csupán dolgoznak, ezért nem szerepel az anyagban.

Alapítványi helyiségek

A következő előterjesztés, amelynél születtek képviselői hozzászólások, arra tett javaslatot, hogy az önkormányzat biztosítson helyiséget a Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány és a „Több, mint legenda…” Közhasznú Alapítvány részére.
Ennek kapcsán dr. Szinay Attila ügyrendi javaslatot tett arra, hogy válasszák ketté az előterjesztést és külön szavazzanak a két alapítvány helyiségigényéről. Megjegyezte ugyanis, hogy bár egy közhasznú alapítványról van szó, jó lenne, ha a „Több, mint legenda...” beszámolna előbb a közgyűlés előtt a gazdasági tevékenységéről, és utána kérne nagyobb helyiséget az önkormányzattól. A frakcióvezető ugyanis felhívta a figyelmet arra, hogy több önkormányzati cég is több millió forintos hirdetésekre szerződött az alapítvánnyal, így jó lenne erről egy beszámolót meghallgatni. Megjegyezte azt is, hogy egy volt tag arról számolt be: öt év alatt egyszer sem hívták össze a felügyelő bizottság ülését.
Káli Sándor ennek kapcsán megjegyezte, a beszámolónak nem látja különösebb akadályát, majd a képviselő-testület szavazott az ügyrendi javaslatról, és elfogadta azt.

Önkormányzati közbeszerzések

Több hozzászólást is eredményezett a javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására. A napirend vitájában először Juga György szólalt fel, aki szerint a közbeszerzések a legneuralgikusabb pontja a városvezetésnek. Több hibát is lát, ebből az egyik, hogy miközben nagy számú közbeszerzési eljárásokat folytatnak le, mégis csupán egy közbeszerzési szakembert foglalkoztatnak. Többek között ő szakérti a villamosprojekt, az IVS és a Holding tagvállalatainak a közbeszerzését is. Juga György szerint pedig nem áll a helyzet magaslatán a szakértő, ezt bizonyítja több hiba is. Véleménye szerint közbeszerzések terén erőforrások bevonására van szükség, de egyben minőségi cserére is. A gazdasági bizottság már megfogalmazott egy javaslatot arra nézve, hogy a villamosberuházás szakértőjét cseréljék le, de a Holding felügyelő bizottsága is tárgyalt erről, tette hozzá a képviselő. Juga György arra is felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat sok szerződést köt éppen a közbeszerzés értékhatárok alatt, ez pedig véleménye szerint nem vezet semmi jóra, kezdeményezni fogja ezen szerződések áttekintését.

Káli Sándor válaszában megjegyezte, már áttekintették ezeket a szerződéseket, de nincs akadálya, hogy a képviselők is betekintést nyerjenek.

Tavaszi Zsolt, fideszes képviselő arról beszélt felszólalásában, hogy valaki névtelen feljelentést tett hűtlen kezelés miatta rendőrségen, vélhetően a közétkeztetési beszállításokkal kapcsolatban. Szerinte alapvető bajok vannak ezen a téren, melynek kapcsán megjegyezte, hogy több élelmiszert is drágábban szerez be az önkormányzat, mint amennyibe a boltban kerül, így nem valósul meg az a cél, amely miatt a közbeszerzést annak idején kiírták, vagyis, hogy olcsóbb legyen a beszerzés, és spóroljon rajta az önkormányzat. Példaként említett néhány élelmiszert, mint a tojást, melyet bruttó 69 forintért vásárolnak.

kozgyul_201005.jpg

Dr. Halmai Gyula, a Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgatója, reflektálva az elhangzottakra elmondta, a közbeszerzési eljárások nagyobbik része rendben és szabály szerint zajlik le, emellett kétségtelenül volt néhány rosszabbul sikerült pályázat is. A névtelen feljelentés kapcsán elmondta, több kérdéssel kereste meg őket a rendőrség, melyekre válaszoltak, azt állítani, hogy hűtlen kezelés miatt nyomoznak a Holding ellen, nem állja meg a helyét. A közétkeztetés kapcsán ezer termék beszerzéséről van szó, ezek közül lehet néhány olyan, amely drágább a bolti árnál, ők azonban az egységes beszerzés kapcsán mondják azt, hogy megtakarítás jelentkezett. A közbeszerzések kapcsán vannak jogszabályi nehézségek, amellyel mindenki szembesül – példaként említette, hogy Debrecen már ötödször rugaszkodik neki a villamosjármű beszerzési tendernek. Ha valaki mégis hibát követett el, akkor annak természetesen vállalnia kell érte a felelősséget, tette hozzá az elnök-igazgató, aki azzal egyetértett, hogy erőforrásfejlesztésre van szükség a közbeszerzési szakértők terén.

Civilek Miskolctapolcán

A 16.-ik napirendként tárgyalta a képviselő-testület azt az előterjesztés - közművelődési megállapodás megújítására közművelődési feladatellátás céljából – amely kapcsán reggel civil szervezetek demonstráltak a városháza előtt. Az előterjesztés lényege, hogy a Miskolctapolcáért Egyesületnek további öt évre adná bérbe az önkormányzat a Miskolctapolcai Közösségi Házat.
Fedor Vilmos, a napirend előterjesztője elmondta, semmi gond nem volt az elmúlt két évben az egyesülettel és tevékenységével, így támogatják, hogy újabb öt évre szerződést kössön velük a város. Ugyanakkor kéri az egyesületet, hogy legyen tekintettel arra, más civil szervezetek is dolgoznak a térségért, vegyék fel velük a kapcsolatot, hiszen ez is feladatuk. Mindenki helyet kaphat a közösségi házban, nem lehet azonban csak egy szervezettel szerződést kötni.

Kocsis Levente, a terület fideszes önkormányzati képviselője azt mondja, nem is azt javasolják, hogy több szervezettel kössön szerződést az önkormányzat, hiszen azt jogilag nem lehet, hanem azt, hogy vegyék bele a szerződésbe, hogy más egyesületek is használhatják a közösségi házat, és fektessék le az együttműködésük feltételeit.
Fedor Vilmos megjegyezte, egyetértenek, de nem csak két, hanem több civil szervezetről van szó, így ennek megfelelően kell a szerződést megkötni, ezzel együtt be tudja fogadni a módosító javaslatot.

Villamosbeszerzés
Ahogy arról már beszámoltunk, a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisítette a Zöld Nyíl villamosprojekt járműbeszerzésre vonatkozó tenderét, és új kiírását írta elő. Mivel a tenderben a közgyűlés döntött, így az érvénytelenítésről, és az új kiírásáról is kellett a grémiumnak tárgyalni, így sürgősségi indítványként került a képviselők elé.
Varga Zoltán a napirend vitájában elmondta, megvizsgálták a döntőbizottság határozatát, ami 108 oldalas, komoly anyag. A gazdasági bizottság vizsgálta a közbeszerzési eljárást is, és ezzel kapcsolatban javaslatot fogalmaztak meg. Eszerint kezdeményezik, hogy a polgármester bontson szerződést a közbeszerzési tanácsadóval, érvényesítse vele szemben az önkormányzatra kirótt büntetést, illetve indítson vizsgálatot az esetleges személyi felelősség megállapítására.

Juga György azzal kezdte, osztja a gazdasági bizottság álláspontját, de vannak olyan zavaró körülmények, ami mellett nem lehet elmenni. Igaz ugyan, hogy nagyon bonyolult a közbeszerzési pályázat kiírása – 500 oldal – de nem szakmai hiba volt benne. A képviselő véleménye szerint a baklövés nem maradhat retorzió nélkül. Megemlítette, hogy a Zöld Nyíl kommunikációs tenderét is megsemmisítette a Közbeszerzési Döntőbizottság, sőt magát a pályázati kiírást is törvénytelennek találta. Ezzel kapcsolatban Juga György megjegyezte, korábban is jelezték, hogy nagyon egy irányba terelték ennél az eljárásnál a döntést. A képviselő hozzátette: egy fontos feladat van jelenleg, találjanak végre egy olyan szakértőt, aki megfelelően tud összeállítani egy pályázatot, levezényelni az eljárást.

NAPIRENDI PONTOK

1. Beszámoló az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről Javaslat a Zárszámadás, az egyszerűsített beszámoló elfogadására. Javaslat a 2009. évi pénzmaradvány megállapítására Nyilas Ferencné főosztályvezető

2. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló, módosított 3/2008. (III.12.) sz. rendelet módosítására, valamint Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól szóló 13/2007. (IV.20.) sz. rendelet hatályon kívül helyezésére Tömösi Katalin kabinetfőnök - főosztályvezető

3. Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást és széndioxid-kibocsátás csökkenését eredményező felújítása,- korszerűsítése támogatásának 2009. évi pályázati feltételeiről szóló 33/2009. (IX.30.) sz. rendelet módosítására Molnár Zoltán MIK Zrt vezérigazgató

4. Javaslat a közterületek elnevezéséről, a házszámozás rendjéről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól szóló rendelet megalkotására Tömösi Katalin kabinetfőnök - főosztályvezető

5. Javaslat Miskolc Város Önkormányzata és a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. között 2011. június 1-jétől hatályos Közszolgáltatási Szerződés megkötésére és a 'Miskolc városi villamosvasút fejlesztése' projekthez szükséges önrész, valamint a középtávon szükségessé váló autóbusz beszerzés finanszírozására Börzsei Tibor vezérigazgató MVK Zrt. - PIB elnök

6. Javaslat a Nyitnikék Óvoda Szivárvány Tagóvoda ÉMOP Közoktatási térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése ÉMOP -2009-4.3.1./A című pályázat benyújtására Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető

7. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Települési hulladékgazdálkodási tervének elfogadására Vargha Tibor főosztályvezető

8. Javaslat a Miskolci Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosítására Dukai Zoltán ügyvezető Miskolci Városfejlesztési Kft.

9. Javaslat a 2011/2012. tanév középfokú beiskolázási tervére Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető

10. Javaslat a TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0017 kódszámú 'Iskolai tehetséggondozás' című pályázat megvalósításához szükséges kölcsön folyósítására Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető

11. Javaslat az Oktatásért Közalapítvány Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma által kiírt 'Közoktatási kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése' pályázati felhívásra benyújtott pályázatok
elfogadására (Pályázati kategória kódja: kollOKA-XVII.) Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető

12.
Javaslat a Diósgyőri Anyagtudományi és Technológiai Innovációs Klaszterhez történő csatlakozás jóváhagyására Dr. Kovács Péter főosztályvezető-helyettes

13.
Javaslat a Miskolc, Árpád u. 90 szám alatti ingatlan Magyar Államtól történő ingyenes tulajdonba vételére irányuló igény bejelentésére Kurcsicsné dr. Zobolyák Ida Vagyongazdálkodási csoportvezető

14. Javaslat a Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány és a 'Több, mint legenda' Közhasznú Alapítvány részére helyiség biztosítására Molnár Zoltán MIK Zrt vezérigazgató

15. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására Dr. Halmai Gyula Miskolc Holding Zrt. elnök-igazgató

16. Javaslat közművelődési megállapodás megújítására közművelődési feladatellátás céljából Ádám Ibolya osztályvezető

17.
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város pályázati keretszabályzatának elfogadására Tömösi Katalin kabinetfőnök - főosztályvezető

18. Javaslat ingatlanrész Megyei Önkormányzat részére történő térítésmentes visszaadására Nyilas Ferencné főosztályvezető

19. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő forgalomképtelen ingatlanok törzsvagyonból való kivonására Jirkovszky Tamás cégvezető MIK Zrt

20.
Javaslat a Miskolc, Késmárki és Kiss József utcák között elhelyezkedő beépítetlen területek értékesítésére Jirkovszky Tamás cégvezető MIK Zrt

21. Javaslat a Miskolc, Széchenyi utca 95. szám alatt található társasház értékesítésére Jirkovszky Tamás cégvezető MIK Zrt

22. Javaslat vagyonkezelési és közfeladat átadási szerződés megkötésére a MIHŐ Kft-vel (Bogáncs utcai depóniagáz szemétlerakó telep ) Korózs András ügyvezető igazgató Miskolci Hőszolgáltató Kft.

23. Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról Koncsol Ágnes belső ellenőr

24. Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság munkájáról Dr. Pásztor Albert rendőr főkapitány

25. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, valamint a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról (2009. II. félév) Dr. Kovács Péter főosztályvezető-helyettes

26. Beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Dr. Sáfrányné dr. Vörösváry Ildikó osztályvezető

27.
Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapítóként vagy társalapítóként létrehozott közhasznú szervezetek 2008. évi szakmai munkájáról és elszámolási kötelezettségének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására Tömösi Katalin kabinetfőnök - főosztályvezető

28. Tájékoztató Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által 2009. évben benyújtott pályázatokról Tömösi Katalin kabinetfőnök - főosztályvezető

29. Tájékoztató a 2009. évre vonatkozó idegenforgalmi feladatterv teljesítéséről, valamint javaslat a 2010. évre vonatkozó turizmus-marketing feladattervre Ádám Ibolya osztályvezető

30. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodási rendszere 2008. évi ÁSZ ellenőrzés megállapításaira készített intézkedési terv végrehajtásáról Koncsol Ágnes belső ellenőr

31.
Tájékoztató KÖZOP pályázat lehetőségéről 'Miskolc városközpont - Avastető között kötöttpályás közösségi közlekedési eszköz létesítése' tárgyában Dukai Zoltán ügyvezető Miskolci Városfejlesztési Kft

Zárt ülés 

32.
Javaslat az Avas és Környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság vezetője fegyelmi ügyének megtárgyalására Koncsol Ágnes belső ellenőr

33. Javaslat fellebbezések elbírálására egyedi szociális hatósági Dr. Kovács Péter főosztályvezető-helyettes

34. Javaslat fellebbezések elbírálására behajtási engedélyezési ügyben
Fotók ITT!


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2020-09-29 (Kedd)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!