Környezet

„Miskolc a miskolciaké”

2009-07-01 11:24

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE belvarosfejleszt.jpg

Miskolc múltjának, sajátos arculatának megőrzése érdekében az önkormányzat fokozott védelmet kíván biztosítani az úgynevezett építészeti örökség számára. Júniusi ülésén a közgyűlés is tárgyalt az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló rendelet aktualizálásáról, a védelmi listák felülvizsgálatáról. Káli Sándor polgármester a „stukkóbaleset”-ként elhíresült sajnálatos eset tanulságaira utalva hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az építmények tulajdonosai kötelezve legyenek a folyamatos, megfelelő karbantartásra.  

- Miskolc a miskolciaké - hangsúlyozta felszólalásában Fedor Vilmos alpolgármester, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenkinek - azoknak is, akik a városban ingatlant vásárolnak - kötelessége Miskolc épített örökségének őrzése, védelme és ápolása.

A rendelet szerint a város karakterének védelme érdekében meg kell őrizni Miskolc és a csatolt települések történelmileg kialakult utca- és térszerkezetét, légtérarányait, jellegzetes építészeti hangulatát, a sajátos beépítési módot tükröző, egységesen kialakított városrészeket. A városképi védelem érdekében védendő az egyes utcaszakaszok beépítésének léptéke, karaktere, az épített térfalak vonalvezetése. Az épületek színezéséhez a főépítész hozzájárulását kell kérni. A helyi védelem alatt álló építészeti érték folyamatos karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról, illetve fenntartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni. Ezen kötelezettség kiterjed a védelem alá helyezett érték minden alkotóelemére és részletére, függetlenül attól, hogy azok a rendeltetésszerű használathoz szükségesek-e vagy sem. A használat és a fenntartás a helyi védelem alá helyezett érték anyagi és eszmei értékét nem veszélyeztetheti.

Mint elhangzott, Miskolc épített öröksége azáltal, hogy a "nagy Miskolc" kialakítása során a városias területhez több falusias területet csatoltak - és a településen az ipar is jelentős, meghatározó lenyomatot hagyott - igen sajátos és sokszínű. Ebből az építészeti örökségből a legjelentősebbek műemléki védettség alatt állnak, ezen túlmenően is szép számmal vannak azonban olyanok, melyek a város múltjának, sajátos arculatának megőrzése érdekében önkormányzati védelemre érdemesek.

A
védelmi lista aktualizálásához kérik a képviselők és a lakosság segítségét, együttműködését is, előreláthatólag ősszel születik majd végleges döntés az ügyben. A miskolci épített környezet fokozott védelmét a közgyűlés valamennyi frakciójának hozzászólói támogatták - Tavaszi Zsolt (Fidesz) képviselő elsősorban formai kifogásokat fogalmazott meg a tervezettel kapcsolatban. Mint mondta, több helyen átfedést talált a helyileg és országosan is védett értékek között, s hiányoznak a védelmi listáról neves miskolciak sírhelyei is. Az ellenzéki képviselő hiányolta az ügyben a civil szervezetekkel történő, széleskörű egyeztetést, valamint annak meghatározását, hogy az ingatlantulajdonosok milyen támogatásra számíthatnak a város részéről a karbantartáshoz.

MISKOLC HELYI VÁROSKÉPI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEI

Védett utcaképek:

- Csabai kapu mindkét oldala a Népkerttől a Tapolcai elágazásig - Földes Ferenc utca mindkét oldala teljes hosszában- Mélyvölgy utca déli oldala a 11893 hrsz-től és mindkét oldala a Nagy-Avas Alsó sortól a Papszer utcáig - Papszer utca mindkét oldala teljes hosszában- Petőfi Sándor utca déli oldala a Nagyváthy utcától a Reményi Ede utcáig - Soltész-Nagy Kálmán utca nyugati oldala a Konti István utcától a Bem József utcáig- Széchenyi utca mindkét oldala teljes hosszában - Szeles utca északi oldala a Lehel utcától az Eperjesi utcáig, az Eperjesi utca nyugati oldala, a Szeles utca déli oldala a Hatvanötösök útjától az Eperjesi utcáig- Szentpéteri kapu mindkét oldala a Petőfi tértől a Leventevezér és Aggteleki utcákig - Szigligeti tér keleti és nyugati térfala, a Budai József utca déli oldala a Görgey Artúr utcától a Szilágyi Dezső utcáig- Szent Imre tér térfalai és a Fadrusz János utca mindkét oldala - Toronyalja utca mindkét oldala a 2375 hrsz-től a Meggyesalja utcáig- Zsolcai kapu mindkét oldala a Búza tértől a vasúti felüljáróig

Városképi védelem alatt álló lakótelepek:

- Avas-dél lakótelep - Tizeshonvéd úti lakótelep- Bulgárföld lakótelep - Diósgyőr lakótelep- Győri kapu I. (nyugati rész) lakótelep - Győri kapu II. (keleti rész) lakótelep- Jókai lakótelep - Előhegyi lakótelep- Kenderföldi lakótelep - Komlóstető lakótelep- Majláth lakótelep - Selyemrét lakótelep- Szentpéteri kapu lakótelep (keleti) - Szentpéteri kapu lakótelep (nyugati)- Újgyőri főtér és környéke - Vologda lakótelep- Vörösmarty lakótelep

MISKOLC HELYI TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEI

- Szirma központja és lehatárolt területe
- Görömböly központja és lehatárolt területe
- Hejőcsaba központja és lehatárolt területe
- Bükkszentlászló belterülete
- Ómassa belterülete
- Hodobay tisztviselőtelep
- Kis-Avas és Nagy-Avas pincesorok
- Benedek-hegy pincesorok
- Pecérvölgy pincesorok

Miskolc helyileg védett egyedi épített értékei

Belváros
közterület megnevezésesz.hrsz.megjegyzés
Városház tér6.5/1 
Városház tér6.5/2  
Városház tér4.6
Városház tér2.7
Hunyadi út8.11/1-11/2
Kis-Hunyad u.7.13
Hunyadi út12.15
Tizeshonvéd köz1.1769
Tizeshonvéd köz2.1774
Tizeshonvéd u.21.1775, 91/95-96Hermann Ottó Gimnázium
Bartók Béla tér1.1802 
Nagyváthy u.5.1937/1
Petőfi utca45.2021
Petőfi utca41.2032
Petőfi utca13.2074
Petőfi utca5-7.2084
Erzsébet tér4.2413 
Erzsébet tér2.2414
Erzsébet tér3.2430
Erzsébet tér5.2431/3
Rákóczi u.4.2443
Széchenyi u.10.2445 
Rákóczi u.1.2450 
Széchenyi u.18.2460/3
Széchenyi u.20.2461/3
Széchenyi u.22.2464
Széchenyi u.24.2465
Széchenyi u.26.2466
Széchenyi u.38.2475
Széchenyi u.32.2478
Széchenyi u.33.2490
Széchenyi u.31.2491 
Széchenyi u.29.2492 
Széchenyi u.27.2493
Széchenyi u.25.2497
Déryné u.6.2501
Déryné u.2.2503
Déryné u.9.2506/1
Déryné u.5.2508
Kossuth u.2.2517
Kossuth u.3.2521
Széchényi utca1.2527/3 
Városház tér11.2532/1
Városház tér9/A.-9/B.2534/1 
közterület megnevezésesz.hrsz.megjegyzés
Patak utca7.2558/1Volt Zeneiskola
Kossuth u.15.2562
Kossuth u.22.2568
Kossuth u.20.2570
Kossuth u.18.2571
Kossuth u.16.2572/1
Kossuth u.14.2574
Kossuth u.12.2575/1 
Kossuth u.10.2576 
Kossuth u.8.2577
Hősök tere1.2586 
Hősök tere3.2588 
Hősök tere7.2595/3Deák tér-Földes Ferenc Gimnázium
Deák tér9.2627
Deák tér7.2628
Deák tér3.2630 
Deák tér1.2633/2 
Dózsa Gy.út4.2671 
Fazekas u.2.2672
Kazinczy u.20.3519
Kazinczy u.16.3522/1
Ady E. utca5.3581 
Szentpáli utca9.3604
Szentpáli utca7.3605 
Szentpáli utca5.3606
Széchenyi u.107.3612
Széchenyi u.105.3613
Széchenyi u.91.3618
Széchenyi u.59, 613656 és 3648
Széchenyi u.49.3667
Kazinczy u.12.3678 
Kazinczy u.10.3679 
Kazinczy u.2.3686
Széchenyi u.35.3687
Széchenyi u.48.3691
Széchenyi u.50.3692
Széchenyi u.52.3693
Széchenyi u.56.3695
Széchenyi u.66.3700/86Dapsy Sándor egyemeletes lakóháza
Széchenyi u.68.3700/86Greutter-ház
Széchenyi u.86.3710
Széchenyi u.88.3711
Munkácsy u.1.3717 
Széchenyi u.90.3718
Zsolcai kapu 4181/17
Zsolcai kapu2.4185
Zsolcai kapu38.4207/2
Soltész Nagy Kálmán u.2.4207/3 
Soltész Nagy Kálmán u.4-8.4207/4 
Soltész Nagy Kálmán u.10.4251
közterület megnevezésesz.hrsz.megjegyzés
Soltész Nagy Kálmán u.7.4261
Soltész Nagy Kálmán u.5.4262
Soltész Nagy Kálmán u.3.4263 
Soltész Nagy Kálmán u.1.4264
Mindszent tér 6942/9 
Szemere u.2.8475
Szemere u.4.8476 
Szemere u.8.8478
Szemere u.22.8493 
Szemere u.24.8494 
Szemere u.26.8495
Papszer u.29.8497
Kálvin u.12-14.8501/2 
Rákóczi u.7.8514
Rákóczi u.20.8527 
Kálvin u.4.8529
Kálvin u.2.8530 
Bükkszentlászló
Fő utca 39190 
Csabai kapu – Népkert
Görgey A. utca23.7633/1Népkert – Vigadó
Görgey Artúr utca11.7633/2Megyei Könyvtár
Görgey Artúr utca11.7633/12Technika Háza
Görgey Artúr utca19.7633/13Sportcsarnok
Lévay utca21.8006 
Lévay utca15.8014 
Budai József u.2.8024 
Farkas J.u.1.8042 
Kálvária domb -Aulich utca  11687/1 
Diósgyőr
Dorottya u.1.30122/25 
Nagy Lajos király u.12.30491/9 
Nagy Lajos király u.4.30491/14 
Nagy Lajos király u.14.30500/1 
Nagy Lajos király u.16.30501/2 
Nagy Lajos király u.20.30503/16 
Nagy Lajos király u.22.30503/17 
Árpád út25.30510 
Bartók Béla u.1.32341 
Vár utca18.32531/3 
Vár utca20.32532/3 
Vár utca7-9.32838 
Vár utca1.32842 
Blaha Lujza u.13.32857/2 
Tokaji Ferenc u.53.33248/3 
Egyetem
közterület megnevezésesz.hrsz.megjegyzés
Egyetem út  40589/1Egyetemváros Fűtőmű
Egyetem út  40592/2Egyetemváros A épület
Egyetem út  40592/2Egyetemváros B épület
Egyetem út  40592/2Egyetemváros C épület
Egyetem út  40592/2Egyetemváros Étterem
Egyetem út  40591Egyetemváros kollégiumok (1.2.3.4.5.6.)
Egyetem út  40592/2Egyetemváros Könyvtár
Egyetem út  40597/14Egyetemváros Körcsarnok
Fényi Gy. tér - Avasi lakótelep
Fényi Gyula tér10.13062/1-2., 13063 14327/1Jezsuita Gimnázium
Hámor
Losonczy u.14.38209 
Losonczy u.12.38210 
Losonczy u.4.38214 
Palota u.18.38274 
Kis-Avas
Toronyalja u.27.2393 
Toronyalja u.21.2397 
Földes Ferenc u.10.8456 
Mélyvölgy u.7.8462 
Mélyvölgy u.5.8463 
Mélyvölgy u.3.8466 
Papszer u.6.8537 
Papszer u.16.8543 
Papszer u.20.8545/1 
Mélyvölgy u.6.8555 
Alsó sor1-2.11698-11699 
IV. sor85.11785 
Csabai sor104.11804 
Mélyvölgy u.13.11907 
Rácz sor370.11959 
Győri sor252.11976 
Győri sor253.11977 
Toronyalja u.39.12318 
Lillafüred
Palotaszálló 38396/1 
Kisvasút v.á. 38397 
Ajándékbolt 38402/1 
Erzsébet sétány27-29.38444/2 
Erzsébet sétány35.38455 
Erzsébet sétány39.38462 
Erzsébet sétány49.38475 
Erzsébet sétány12.38490 
Erzsébet sétány69.38503 
közterület megnevezésesz.hrsz.megjegyzés
Erzsébet sétány71.38505 
Erzsébet sétány73.38506/3 
Nagy-Avas
Toronyalja u.532387 
Horváth-tető 12064/14Avasi kilátó / TV torony
Felső sor439.12129 
Felső sor 12177 
Alsó sor753.12398/1 
Ómassa
Massa u.58.38713 
Pereces
Debreceni Márton tér22-24.35144/57 
Debreceni M. tér1.35145volt Vájár iskola
Bánya u.11.35288/1 
Barátság tér 35436 
Selyemrét
Bajcsy-Zsilinszky u.33.4931 
Szentpéteri kapu
Tetemvár Alsó sor67.3106 
Tetemvár Alsó sor42.3135 
Tetemvár Középső sor9.3234 
Petőfi tér3.3428 
Petőfi tér1.3431 
Tapolca
Pazár I. sétány 46294/1Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2021-04-17 (Szombat)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!