Városinfó

Ünnepi közgyűlésen adták át Miskolc város elismerő díjait

2014-05-11 10:54

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE unnepi_kozgyules_140511ml_116.jpg

A városi képviselő-testület 1992-ben döntött úgy, hogy május 11-én lesz Miskolc Város Napja, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a településnek címeres kiváltságlevelet Ferenc József. Az ünnepet 1993 óta rendezik meg, s hagyománnyá vált, hogy május 11-én, a Miskolci Nemzeti Színházban tartott ünnepi közgyűlés keretében évente elismeréseket adnak át azoknak, akik jeles eredményeket értek el a tudomány, a kultúra, az oktatás, a művészet, a sport, illetve a közélet más területein, tevékenységükkel öregbítették Miskolc jó hírnevét.

Idén is a Miskolci Nemzeti Színház ad helyet az ünnepi közgyűlésnek, melyen Csiszár Miklós, Miskolc jegyzője köszöntötte városunk vezetőit, a képviselő-testület tagjait, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal képviselőit, országgyűlési képviselőket, a megyei önkormányzat vezetőit, a kitüntetetteket.Ezt követően felkérte Kriza Ákost ünnepi beszéde megtartására.
– Az ünnep az, amikor a szóval, a tettel megállunk, a múltat átgondoljuk, a jelent értékeljük, és teljes lélekkel éljük meg az élet felemelő pillanatát – kezdte ünnepi köszöntőjét Miskolc polgármestere. – Ritkán adatik meg az igazi ünnep, a nem kötelező jellegű megemlékezés. Ritkán van olyan alkalom, amikor együtt vannak azok, akik egyről és többről is egyformán gondolkodnak, egy közösség boldogulásáért sorjázzák hétköznapjaikat. Vannak azonban kivételek.

unnepi_kozgyules_140511ml_003.jpgMint a polgármester is fogalmazott, azok az igaz ünnepeink, amikor kifejezetten az együttgondolkodás és a közös célért véghezvitt tettek nyernek elismerést. És ilyen ünnep ez a mai, a város napja, amikor a várost, és benne polgárát ünnepeljük.
– Mert úgy gondolom, a kettő összetartozik. Nincs egymás nélkül, nem nyer értelmet önmagában, a kettő egymástól nem elvonatkoztatható. A város ugyanis mi vagyunk, akik alkotják, akik társadalmát képezik, akik dolgoznak, tesznek, alkotnak és formálják a várost – fogalmazott Kriza Ákos.

Mint mondta, a város és polgára egységének gondolata „örökérvényű és egyetemes”. A kisebb alkotórészek egy nagyobba olvadnak össze, vagyis a társadalmi szintű közegbe és így, annak boldogulása, annak jobbá tétele a célja valamennyi polgárnak. Vannak pedig, akik ebben a nemes feladatteljesítésben többet tettek a közösségért.
– Őket ünnepelni, őket köszönteni pedig a közösség feladata. Egyén és közösség egysége így válik teljessé. Ma, a Város Napján tehát a várost és benne polgárait ünnepeljük, és a polgárok közül a legkiválóbbakat külön köszöntjük – mondta.

Május 11-én – a fennmaradt dokumentumok szerint – 1909-ben ezen a napon I. Ferenc József császár és király aláírásával hitelesítette Miskolc címeres kiváltságlevelét. „Miskolc kiérdemelte ezt a kegyet”, fűzte hozzá a polgármester.
– Ugyanis az 1886-os közigazgatási rendezés után, a Trianon előtti Magyarország egyetlen olyan városa volt, amely kiemelkedő fejlődésének köszönhetően úgynevezett „rendezett tanácsú” városból „törvényhatósági jogú” várossá tudott átalakulni – emlékeztetett, hozzátéve, hogy ekkortól lett Miskolc modern értelemben vett nagyvárossá.

„Olyan települést alkottak az évszázadok alatt elődeink, amely erős patrióta szellemmel vértezte fel az itt élőket, hogy minden időszakban, korban, korszakban fölül tudjanak emelkedni a pártos és önös érdekeken, és a város javát keressék” – emelte ki a városvezető, hozzátéve, hogy „a városban élő polgár célja maga a város közösségének megőrzése”.

Kriza Ákos elmondta, csak úgy fejlődhetett mindig is Miskolc, hogy itt voltak azok a kimagasló egyéniségek, városépítészek, és hazafias elkötelezettségű politikusok, művészek, akik – amikor alkottak, írtak, dolgoztak, építettek, vagy törvényeket hoztak létre – a saját maguk munkáját a közösség javára is fordították.
– Úgy alkottak, dolgoztak, éltek, hogy eredményeik példaértékűvé lettek, s mások számára követendő mintát nyújtottak – hangsúlyozta Miskolc polgármestere. Kriza Ákos hozzátette, nemcsak az ad másoknak, aki konkrétan a közösségnek ad, hanem az is, aki egyéni teljesítményével mutat példát a többség számára. „Ma önök ilyenek számunkra!”, fűzte hozzá.

unnepi_kozgyules_140511ml_113.jpg

– A ma kitüntetett gazdasági szakemberek, orvosok, sportolók, tanárok, kutatók, művészek, közhivatalt betöltő vezetők és lelkészek ilyen emberek. Példaképek, a mi példaképeink, akik nem talmi sikerekért, a maguk javáért dolgoztak, akik nem a saját karrier és önmegvalósítás sekélyes medrében gyalogolnak, hanem olyan polgárok, akik hosszú éveken, évtizedeken át kitartó munkával közösséget is teremtettek – emelte ki Miskolc polgármestere.

A díjazottakhoz fordulva Kriza Ákos úgy fogalmazott: „ma maradandót alkotni nehezebb, mint korábban. Kevesebb jut rá, szűkösebb időket élünk.” – Éppen ezért van nagyobb szükség olyan példamutató helytállásokra, amelyek megmutatják, hogy a közösség összetartása ad védelmet, védőkart az egyénnek. Ez erkölcsi kötelességünk is – emelte ki a városvezető.

– Mindannyiunk nevében éppen ezért a közösségteremtő munkáért mondok önöknek még köszönetet. Mindannyian kimagasló teljesítményt nyújtottak saját szakterületükön, munkájukban, hivatásukban. Gratulálunk elért eredményeikhez, és köszönjük önöknek, hogy tetteikkel, erkölcsi vállalásukkal várost építenek, Miskolcot teszik gazdagabbá. Szívből gratulálok valamennyiüknek! Miskolc büszke önökre! – zárta ünnepi beszédét Kriza Ákos.

Ezt követően vette kezdetét a díjak és elismerések átadása.

Miskolc város 2014-es díjazottjai:

Díszpolgár

Dr. Deák Gábor nyugalmazott igazgató, presbiter, Miskolc művelődésének, odaadó oktató-nevelő munkájának elismerése a Díszpolgári cím.

unnepi_kozgyules_140511ml_009.jpg

Dr. Kiss Ákos Levente gyereksebész kimagasló szakmai munkája és példaértékű, odaadó gyógyító munkája, emberi hozzáállása elismerése a Díszpolgári cím.

unnepi_kozgyules_140511_ml_2.jpg

Herman Ottó természettudomány érdekében végzett munkássága elismerésre méltó, politikusi tevékenysége jelentős, és mindezek mellett az igényes ismeretterjesztés egyik magyarországi megteremtője volt. Halálának századik évfordulóján, 2014-ben, a Nemzeti Környezetügyi Intézet országos, állami Herman Ottó-emlékévet szervezett a tudós és munkássága tiszteletére, amelyet Miskolc városa is egész éves rendezvénysorozattal, valamint posztumusz Díszpolgár címmel ismer el.

unnepi_kozgyules_140511_ml_3.jpg

Pro Urbe

Mikolai Vince főesperes tudományos tevékenységét, a szegények szolgálatában végzett és közösségszervező munkáját ismeri el a város a díjjal.

Dr. Felszeghi Sára kiemelkedő szakmai életútja, oktatói, közéleti tevékenysége, nemzetközileg ismert tudományos tevékenysége elismerése a díj.

Pataky Attila sikeres előadó-művészeti munkássága és Miskolc város pozitív megjelenítése terén bizonyított tevékenysége elismerése a díj.

Kersten Bachmann, a Takata Corporation üzletág igazgatója a miskolci beruházásához kapcsolódó előkészítési és döntési folyamatban játszott meghatározó szerepe elismerése a díj.

Gálffy Ignác-életműdíj

Dr. Szádeczki Zoltán 2003-ig volt Miskolc Megyei Jogú város címzetes főjegyzője, aki munkásságával, szakmai tapasztalatával, emberi magatartásával kiemelt érdemet szerzett a Gálffy Ignác életműdíjra.

Herman Ottó Tudományos Díj

Réti Almée kiváló oktatói, tudományszervező tevékenységének elismerése a díj.

Szemere Bertalan Közéleti Díj

Koncz Károly igazi közösségi ember és népművelő, a szó legnemesebb értelmében. Azon emberek közé tartozik, aki nem vezetőként, hanem szorgos, tehetséges közművelőként tett sokat egy város közösségéért. Munkássága egy Miskolcért, szűkebb hazájáért tenni akaró ember példás, tisztelet és elismerést érdemlő életútban összegződik, melynek elismerése a díj.

Litvay Ottó közéleti tevékenysége és a fontos történelmi eseményeket megörökítő irodalmi munkássága elismerése a díj.

unnepi_kozgyules_140511_ml.jpg

Szabó Lőrinc Irodalmi Díj

Mács Ildikó szerkesztő a város irodalmi életében betöltött szerepe elismerése a díj.

Kondor Béla Képzőművészeti Díj

Fata György Miskolc képzőművészeti életének meghatározó alakja, aki alkotásaival a város számára maradandót alkot, ennek elismerése a díj.

Reményi Ede Zenei Díj

Kaulics Nagy Zsófia
a Miskolci Szimfonikus Zenekar koncertmestere és a Reményi Ede Kamarazenekar alapító tagja, szervezője méltó a város Reményi Ede Zenei Díjára.

Déryné Színházi Díj

Harsányi Attila a város neves színművésze, aki jó hírét viszi Miskolcnak, tehetsége, igényes munkája elismerése a díj.

Miskolc Város Építészeti Alkotói Díj

Szamosi Endre munkássága, Miskolcon kifejtett építész tevékenysége elismerése a díj.

Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj

Dr. Czikrai Zoltán példamutató jogi ügyintézése, tisztességes és korrekt munkája elismerése a díj.

Benkő Sámuel Díj

Kalotai Lászlóné becsületes, precíz, gondos munkavégzésével nagyban segíti a miskolci diósgyőri városrész Tömörkény úti Egészségházban dolgozó egészségügyi szakalkalmazottak munkáját, ennek elismerése a díj.

Dr. Szombati Zsigmondot áldozatos, sokrétű orvosi munkája, gyógyítani és segíteni akarásának elismerése a díj.

Pedagógiai Díj

Lőkös Péterné óvónő hivatásszeretete, áldozatos munkássága, sokoldalú pedagógiai tevékenysége elismerése a díj.

Dr. Nagymáthé Sarolta áldozatos munkássága, sokoldalú pedagógiai tevékenysége elismerése a díj.

Gáspárné Kiss Mária pedagógusi hitvallásának a középpontjában az embernevelés teljessége, a személyközpontúság, a személyiségfejlesztés állt, és az európai humanista értékek kapták az elsőbbséget, e köré szervezte elvégzendő pedagógusi feladatait. Ennek elismerése a díj.

„Miskolc város turizmusáért”

Ostorházi István eddigi tevékenységével, munkájával Miskolc turizmusának fejlődését segítette elő, ennek elismerése a díj.

Az Év Sportolója Díj

Bátori Júlia példamutató magatartásával, szorgalmával, kiváló tanulmányi eredményeivel korosztálya példaképe, ennek elismerése a cím.

Bartha Ákos elért eredményeinek elismerése a cím.

Az Albrecht MVSC –MVSI Női NB1 röplabdacsapat szakosztálya elért eredményeinek elismerése a cím.

Miskolc Város Sportjáért Díj


Rakaczki Bence
rövid, de kiemelkedő sportpályafutása alapján méltó a díjra.

A Civilek Támogatásáért Díj

Sándor Attila Miskolc közéletének aktív tagjaként és a miskolci kultúrának, sportnak és nehézsorsú embertársainak támogatójaként méltó a díjra.

Az Év Civil Szervezete Díj

A Páli Szent Vince Szeretetszolgálat tagjai önkéntesek, térítés nélkül, önzetlen szeretettel dolgoznak a rászorulókért, hajléktalanokért, idősekért, betegekért, tagjai önfeláldozóan, fáradságot nem ismerve végzik karitatív tevékenységüket, amely méltó a város kitüntető figyelmére, Az Év Civil Szervezete díjra.Pro Minoritate Díj

A Lerch házaspár
élete végéig ápolta anyanyelvét, őrizte identitását, a miskolci német kisebbségi közéletben tevékenykedet, ennek elismerése a díj.

Nívódíj

Juhász Nóra magas színvonalú szakmai munkája, a városban a gazdasági fejlesztés, a munkahelyteremtés terén a közreműködésével elért eredmények elismerése a díj.

Podhorányi László magas színvonalú szakmai munkája, a városban a gazdasági fejlesztés a munkahelyteremtés terén a közreműködésével elért eredmények elismerése a díj.

Molnár Pál magas színvonalú szakmai munkája, a város közéletében végzett tevékenysége elismerése a díj.

Herpainé Velkey Klára hivatásszeretete mellett hozzájárul Miskolc Város közéleti, művészeti és pedagógiai hagyományainak ápolásához, példát adva a fiatalabb nemzedékeknek, munkája elismerése a díj.

Katona Tamásné lelkiismeretesen és nagy szakértelemmel végzett szakápoló munkája, és az egészségfejlesztés terén elért eredményei elismerése a díj.

Sáray László a Tokaji Írótáborok szervezéséért, a magyar irodalom népszerűsítéséért, a megyében és Miskolcon működő kiadók, kulturális intézmények munkájának segítéséért méltó a díjra.

A Musical Műhely Miskolc a város kulturális életének gazdagítása, kulturális értékeinek megőrzése, a város hírnevének öregbítése érdekében végzett tevékenységének elismerése a díj.

Váraljai Zoltánné Nagy Csilla közéleti munkája, karitatív tevékenysége elismerése a díj.

Szentpáli István Kamarai Díj

Török Antal, a HŐKER Kft. ügyvezetőjének kimagasló teljesítményét a BOKIK Szentpáli István Kamarai Díjjal ismeri el.

Geofil Díj

Kecskeméti Tibor, a Magyar Természettudományi Múzeum címzetes főigazgató-helyettese a miskolci természettudományos muzeológia támogatása terén szerzett érdemeket. Ennek elismerése a díj.

unnepi_kozgyules_140511ml_111.jpg

Az elismerések átadását követően a Fölszállott a páva című televíziós tehetségkutató verseny különdíjasa, a Szinvavölgyi Néptáncműhely Madocsai táncok című koreográfiájával köszöntötte a díjazottakat, majd Csiszár Miklós jegyző zárta be az ünnepi közgyűlést. Végül hívták az ünnepi közgyűlés résztvevőit is, hogy látogassanak ki a Szent István térre, ahol színes programokkal folytatódik Miskolc város ünnepe.

minap.hu
Fotó: Mocsári L.Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2023-03-25 (Szombat)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!