Közélet

Közlekedési fejlesztések, egyetemi bérlakások, településfejlesztés

2014-02-13 09:09

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE kozgyules_2_140213ml_09.jpg

Ez évi első rendes ülését tartotta február 13-án reggel 9 órától Miskolc város képviselő-testülete. Tárgyaltak többek között arról, hogy bérlakásokat biztosítsanak az egyetemnek a kvalifikált oktatók itt tartása érdekében, és elfogadták Miskolc Településfejlesztési Koncepcióját is. A következő közgyűlés március 6-án lesz.  

15.03 | Véget ért a közgyűlés

A végszavazásnál minden napirend zöld utat kapott a képviselőktől. A következő rendes közgyűlést március 6-án tartják.

14.15 | Közérdekű kérdések, bejelentések

Fodor Zoltán
(MSZP) az általa szervezett várostörténeti vetélkedőre és építőtáborra hívta fel a figyelmet. Elmondta, megkereste Hende Csaba honvédelmi minisztert, aki támogatná, hogy 2014-ben ismét legyen Díszelgő Alegységek Fesztiválja Miskolcon. Ehhez kérte a városvezetés támogatását.

Gazdusné Pankucsi Katalin (Fidesz) lakossági jelzéseket továbbítva elmondta, a Margaréta utcában ismét elszaporodtak a patkányok, a Kokilla utcán négy darab törött szennyvízakna-fedő van, kérte, hogy azt nézzék meg. Több közös képviselő megkereste amiatt, hogy szeretnének élni a MIHŐ által kínált új díjfizetési móddal (lásd cikkünket »). Április 15-éig lehet ezt jelezni a cég felé, azonban a társasházak beszámolója május végéig tart, ezért kérik a határidő eltolását.

Bazin Géza
(MSZP) az Epres és az Almás utcán, illetve a Jónás-hegyen padkajavítást, zúzalékolást kért. A buszvégállomásnál az útbeszakadás még mindig megvan, nincs válasz arra, mikor javítják ki. Nagy kátyúk vannak több helyen a körzetében. A perecesi lakosok kérnek egy plusz buszindulási időpontot. Kérdezte, mikor törlik a jelzálogbejegyzést az állatmenhely területéről.

Pakusza Zoltán (Jobbik) a Pereces-patak kapcsán érdeklődött, mikor indul el a meder rendezése. Kérte, hogy a Fátyolka utca aszfaltozása kerüljön be a következő költségvetésbe, régóta ígérik ezt az ott élőknek.
Kriza Ákos elmondta, a tél elmúltával azonnal elkezdődnek a Pereces-patak medrének munkái.

Bazin Géza (MSZP) jelezte, a jegyzői válasznak megfelelően két hete bejelentkezett iratok betekintésére, de nem kapott választ.

Fedor Vilmos (MSZP) Kovács László, a szimfonikus zenekar karnagyának menesztése kapcsán azt mondta, méltatlan, ami kialakult a zenekarnál. Itt szó nincs politikáról, de ezt nem lehet így csinálni. Kérte a polgármestert, hogy vizsgálja meg, mi folyik a zenekarnál. Kérte, úgy engedjék el Kovács Lászlót, ahogy azt harminc év után megérdemli.
Herman Ottó sírja kapcsán két választ is kapott, hogy ki a felelős. Herman Ottó egy országé, sokat tett ezért a térségért, az a kérdés, hogy tudunk-e együtt ünnepelni, ezért kérte, hogy írjanak egy koncepciót az emlékévre.
Kiss Gábor alpolgármester a szimfonikus zenekarral kapcsolatban elmondta, a kialakult helyzet terheli az együttes belső életét. Kovács László mandátuma egyébként is lejárt, így nyilvánvaló volt, hogy máshol kell feladatot keresnie. A változás nem személyhez kötött, más nagyvárosokban nincs példa arra, hogy egy karnagy tíz évnél hosszabban álljon egy zenekar élén. Ennek ellenére nincs ember, aki ne ismerné el Kovács László munkáját. Most új koncepció mentén kezd dolgozni a zenekar, amit a vezetője kidolgozott. Fontos, hogy a következő évadra legyen jövőképe a zenekarnak, ehhez kell a megújuló művészeti vezetés.
Kriza Ákos hozzátette, nem akart beleavatkozni a szimfonikusok életébe, különösen nem művészeti oldalról. Észlelte a zavart, bekérte magához a különböző véleményű csoportokat. Domináns többségük egyetértett abban, hogy új művészeti irányra, új művészeti koncepcióra van szükség. Ezek után az, hogy meghosszabbítják-e Kovács László megbízását vagy sem, a vezető dolga. A módszertannal volt problémája az alpolgármesternek és nekem is – tette hozzá.

Földesi Norbert (MSZP) a Középszer 2–18., illetve a Testvérvárosok útja 18–32. előtti parkolókról érdeklődött. Tűzoltósági felvonulási terület kijelölése miatt kellene új parkolókat kijelölni, miközben folyamatosan büntetik a lakókat, mert rossz helyen is parkolnak – de nincs egyszerűen hely. A parkolókhoz vezető mellékutak állapota leromlott nagyon, a képviselői alap terhére ezt szinte lehetetlen megvalósítani, kérik, hogy nézzék meg a különösen veszélyes helyeken. A Középszeren és a Gesztenyés utcán is elszaporodtak a patkányok, kérte a helyzet megoldását. A Középszer mögötti vizesárok nem volt megfelelően takarítva, tele van levéllel, sok levélgyűjtő zsák is van még kint. A Középszer 2 és 4. előtti támfal elkezdett omlani, felmérte a helyzetet, kérte, hogy akár közösen is találjanak megoldást.
Pfliegler Péter alpolgármester elmondta, azt válaszolta utoljára, hogy egyeztessenek, szívesen áll az egyeztetés elé.

Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) farsanghoz kötődő rendezvényekre hívta fel a figyelmet. Elsőként a Kocsonyafarsangra, amit az önkormányzat korábban is sok pénzzel támogatott. Most már a kocsonyaünnep a városé, a miskolciaké, nem egy alapítványé. A szocialisták naponta tartanak sajtótájékoztatókat arról, mennyire nem jó, hogy az önkormányzat saját cégekkel működtet dolgokat, de a miskolciak ezt nem így gondolják. Február 15-én rendezik meg a Diósgyőri Disznótorost, melyre reggel 7-től várják a miskolciakat.

Jakab Péter (Jobbik) szerint ahhoz, hogy konstruktívak legyenek, kénytelenek gyakran adatokat kérni a jegyzőtől, azonban a konstruktivitást nem tapasztalják az ő részéről. Általában statisztikai adatokat kérne, amiket azonban nem kap meg. Pert nyert a jegyző ellen egy adatkérés kapcsán, kérte a polgármestert, hogy hasson oda az információk eléréshez.

kozgyules_2_140213ml_36.jpg

13.37 | Szociális kérdések

Következett a javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására, és a javaslat a Látássérültek Észak-Magyarországi Regionális Elemi és Foglalkoztatási Rehabilitációs Központja Alapítvánnyal és a Bernáthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvánnyal ingyenes használati szerződés megkötésére, valamint a Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezet részére ingatlanhelyiség biztosítására előterjesztések megtárgyalása.

Kiss Gábor alpolgármester elmondta, a koncepciót kétévente felül kell vizsgálni és erről rendeletet alkotni. Olyan rendszerre van szükség, amely a hátrányok leküzdésére alkalmas. Komplex egységként kezeli az egyházi és a civil szervezetek funkcióit, így mutatja be a rendszer működését. A civil szervezetek ingatlanhasználatát továbbra is fontosnak tartják, ezért szeretnék az épületet a szervezet részére ingyenesen biztosítani.

Földesi Norbert (MSZP) frakcióvezető szerint a koncepció hiányzik az anyagból, bár viszonylag korrekt elemzést látnak az intézményekről, de nem túl mélyreható. De nincs benne fejlesztésre vonatkozó terv, nem tekinthető koncepciónak. Hiányzik a leírás, hogyan látja el az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatit. A második napirendet az MSZP frakció teljes mértékben támogatja, tette hozzá.

Pakusza Zoltán (Jobbik) elmondta, a koncepció népességfogyásról beszél, amit nem lehetett megállítani. Az anyagban lévő táblázat adatait ismertetve hívta fel a figyelmet, hogy 2010 óta is egyre növekvő számban vándoroltak el Miskolcról a lakosok.
Kriza Ákos polgármester megjegyezte, olyan sarkos témákat hozott fel a képviselő, amelyekről érdemes beszélni. A munkahelyteremtés reményeik szerint csökkenti az elvándorlás folyamatát, még, ha teljesen megállítani nem is lehet. Pont az eredményekről szeretett volna beszélni az expozéjában, amit a szocialisták megakadályoztak.

Kovács László (KDNP) emlékeztetett, nem kell kétévente koncepciót alkotni, hanem felül kell vizsgálni kétévente. Köszönetet mondott a szociális szférában dolgozóknak. A családok szerepének megváltozása miatt az idősek ellátása új perspektívák, feladatok előtt áll. A szociális ellátás a városban megoldott, az önkormányzat saját erőből, civil szervezetek megbízásával vagy saját vállalt feladatként dolgozik ezen a területen. Amire szükség van, az elsősorban az infrastrukturális fejlesztés.

Jakab Péter (Jobbik) elmondta, gyermekvédelmis szakemberekkel egyeztetett, ők pedig azt mondták, hogy Miskolc egy társadalmi bombán ül. Miskolc szociális ellátással nem teljesen lefedett, a Bábonyibércen például nem működik a gyermekvédelem. A gyermekek által elkövetett bűncselekmények száma nőtt a városban. Ki kell mondani a problémát, a gyermekvédelmet komolyan kell venni, és hatástalanítani kell a társadalmi bombát.
Kriza Ákos elmondta, nagyon jól tudják, milyen problémák vannak a városban, ezek kezelésére különböző intézkedéseket hoznak. Ez az anyag reagál a problémákra és a kérdésekre, ahogy a különböző intézkedések, például Lyukóban a program és a rendőrőrs. Nem szabad elmenni a probléma mellett, a városvezetés is úgy gondolja.

Földesi Norbert arról szólt, van probléma, ötszörösére nőtt a védelembe vett gyerekek száma, az óvodás korú gyerekek 22 százaléka nem jár óvodába, magasabb az országos átlagnál a gyermekhalandóság.

Kiss Gábor hangsúlyozta, senki nem gondolja, hogy rózsaszín a helyzet. De Jakab Péter például gyakran olyan tünetekről beszél, amelyek megoldása nem a szociális szakemberek kezében van. Számtalan társadalmi oka van a helyzetnek, és azt természetesen meg kell oldani. A koncepciónak vannak koncepcionális elemei, amelyek mutatják, milyen módon kell foglalkozni a problémákkal. Minden szervezet megkapta a lehetőséget, hogy a saját meglátásait hozzátegye az anyaghoz, aki reagált, annak a véleményét be is építették. A népességszám számítása bonyolult dolog, a drasztikus elvándorlást sikerült megállapítani, és tudni kell, a zöld övezetbe kiköltöző, Miskolcon dolgozók is szerepelnek az adatokban. Kérte, hogy, ha valamelyik képviselő konkrét problémát lát, akkor keresse meg vele.

Ezt követően zárt ülés következett.

13.22 | KIK, óvodák, múzeum

Következett a javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött vagyonkezelési és használati szerződés módosítására, javaslat a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott egyes óvodák intézményvezetői beosztásának pályázat útján történő betöltésére és javaslat a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszere keretében a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum Nonprofit Kft. által elnyert pályázatok és a pályázatokkal kapcsolatos fenntartási feladatok átadására a Herman Ottó Múzeum részére.

Kiss Gábor alpolgármester elmondta, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő megállapodás lényege, hogy az oktatásra nem használt helyiségeket az önkormányzat részére át kell adni, ez három iskola üdülőjét jelenti. Erről írnak alá szerződést, majd az önkormányzatnál a legjobb hasznosítást igyekeznek megoldani.
Több óvoda vezetőjének lejár a vezetői megbízatása, ezért szükséges pályázatokat kiírni. A harmadik napirend négy projektet tartalmaz, amelyeknél különböző megoldások vannak arra nézve, hogy a beolvadás után ki viszi tovább azokat.

Fedor Vilmos (MSZP) felhívta a figyelmet, hogy az egyik anyagban folyamatosan rosszul írják a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nevét. Véleménye szerint akkor lehet a három tábort elvenni az intézményektől, ha nem oktatási és nevelési célokat szolgál, ezek pedig nevelési célokat szolgálnak. Érdemes lenne tehát még egyszer felülvizsgálni a kérdést.

Földesi Norbert (MSZP) frakcióvezető hibákra, címelírásokra hívta fel a figyelmet.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető emlékeztette Fedor Vilmost, hogy a Kós Károly és a Bláthy középiskola üdülője már évekkel ezelőtt is rossz állapotban volt. Technikai jellegűnek véli ezeket az előterjesztéseket és a döntéseket, melyeket meg kell hozniuk.

Kiss Gábor alpolgármester elmondta, azok az épületrészek, amelyről beszélnek már régen nem szolgáltak nevelési célokat, kérdés, miért nem. Az előterjesztés azonban arról szól, hogy a tankerület olyan épületeket tart fenn, amelyekben nem folyik oktatási munka, tehát visszaadja a városnak. Véleménye szerint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ azon rövidítése is használatos, amely az anyagban van, így az nem elírás.

kozgyules_2_140213ml_20.jpg

12.50 | Közlekedési fejlesztések, Településfejlesztési Koncepció

Következett a javaslat Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése című pályázat keretében készülő megvalósíthatósági tanulmány döntés-előkészítő részének bemutatására, valamint a továbbtervezéshez szükséges döntések meghozatalára, javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója elfogadására, javaslat a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt előrehaladásáról szóló 2013. szeptember–2014. február időszakra vonatkozó beszámoló elfogadására, javaslat a Városi és elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében című, KÖZOP-5.5.0-09-2010-0026 azonosítószámú projekt keretében készített közlekedésfejlesztési döntés előkészítő tanulmány elfogadására, kiemelt csomópontok engedélyezési és kiviteli szintű tervezésére vonatkozó közbeszerzés indítására napirendek megtárgyalása.

A vita előtt Kocziszky György, a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja tartott rövid áttekintést arról, hogyan készült el a településfejlesztési koncepció, részletek is ismertetve az anyagból. A koncepció megtekinthető ITT!

Rostás László, Miskolc főépítésze a közlekedésfejlesztési tanulmány kapcsán elmondta, a villamosvasút fejlesztésnél az Andrássy út egy szakaszán és a Kandó téren is közúthálózatot kellett átvennie a városnak. Ehhez kellett igazítani az északi elkerülő út kialakítását is. A déli elkerülő régi problémákat hoz elő, szűk a keresztmetszet, így három nyomvonalat vizsgáltak meg a szakértők. A korábbi koncepció az Avas átfúrására tett javaslatot, de ezt kellő biztonsággal és reális költséggel nem lehet megvalósítani.
A keleti elkerülő szakasz kapcsán javasolja a tanulmány, hogy vizsgálják át, hiszen szeretnék a villamosvonal kiépítésének lehetőségét is biztosítani. A kötöttpályás közlekedés vizsgálatának eredménye biztosan befolyásolni fogja ennek a keleti elkerülőnek a vonalát, ezért is kérik a későbbi vizsgálatát.
Egy negyedik elem az Újgyőri főtér kiváltása, a déli ág. A főtér jelenlegi közlekedése kényszermegoldás, ez nem tartható hosszú ideig, jelentette ki a főépítész. Ezért kérték a tanulmányban, hogy ezeket a lehetőségeket vizsgálják meg. A kötöttpályás fejlesztés kapcsán elmondta, az észak-déli ág nyomvonalának terve a Szentpéteri kapu, Búza téri elkanyarodás, majd a Kazinczyra jut ki a Régiposta utcán keresztül, és azon tovább a régi nyomvonalon.
Azért kérték, hogy a tramtrain rendszer is benne legyen a vizsgálatban, mert a jövőben elképzelhetetlen, hogy a települések ne úgy legyenek összekötve, hogy a nyílt vasútvonalat összekötve a kötöttpályással, átszállás nélkül lehessen egyik településről a másik központjába bejutni.

kozgyules_2_140213ml_29.jpg

11.01 | Adósságátvállalás, útépítés, stadion

Következett a javaslat az építményadóról szóló 43/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására, javaslat az önkormányzat adósságállományának állam által történő 2014. évi átvállalásával kapcsolatos intézkedésekre, javaslat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 40/2012 (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítására, javaslat a Diósgyőri Stadionrekonstrukciós Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására és hozzá kapcsolódó döntések meghozatalára, javaslat a VIII-175/5285/2013. számú közgyűlési határozat kiegészítésére és adásvételi szerződés jóváhagyására napirend tárgyalása következett.

Mokrai Mihály (MSZP) a legutolsó javaslat, a közgyűlési határozatot kiegészítése kapcsán úgy fogalmazott, tulajdonképpen csak arról van szó, hogy az önkormányzat átvállalja a jezsuitáktól az útépítés költségét. A stadionfejlesztésről megjegyezte, hiába tartottak sajtótájékoztatót arról, hogy indul a beruházás, nem történt semmi. Csak papírháború zajlik, de a szurkolók semmit sem látnak. Az építményadóhoz kötődő javaslattal pedig egy hibát próbálnak helyrehozni két és fél hónap múltán.

Pakusza Zoltán (Jobbik) szerint illúzió, hogy eltűnt az adósság, amit a polgármesterek összehoztak, azt ezentúl az emberek fogják megfizetni. Továbbra sincs elszámoltatás azokkal szemben, akik felhalmozták az adósságot, miközben azt az adófizetőkre terhelik. Közben pedig elviszik a fejlesztési pénzeket is, amelyeket eddig például önrészként tudtak használni az önkormányzatok. Tehát újra hitelt fognak felvenni. Egyébként is az az üzenet, hogy nyugodtan lehet eladósítani, majd valaki megmenti az önkormányzatot.
Kriza Ákos szerint inkább parlamenti expozícióba illeszkedett volna Pakusza Zoltán felszólalása.

Kiss János
(Fidesz) frakcióvezető elmondta, általános, közforgalmi út épül majd, ami a miskolciak, az avasiak életét teszi majd könnyebbé, nem kell kerülőt tenniük, tehát nem csak „a papoké lesz”, ahogy a sportfejlesztés sem, ami a jezsuita gimnáziumnál megvalósul. Az utat egyébként még az előző önkormányzat alatt tervezték.
Az adósságkonszolidáció kapcsán megjegyezte, nem tükrözik az ellenzék hozzászólásai a szolidaritás gondolatát. Nem a miskolciak fogják visszafizetni a tartozást, hanem a magyar társadalom, a magyarok szolidaritása segíti majd a tönkretett városokat. Ennek a megoldásnak vannak kisebb haszonélvezői és nagyobb haszonélvezői.

Mokrai Mihály
szerint egy grafikon az előterjesztés anyagában azt jelzi, hogy hitel segítségével képzeli el a gazdálkodást a városvezetés a jövőben. Egyetért Pakusza Zoltánnal.

Fodor Zoltán
(MSZP) szerint nem igaz, hogy a 36 milliárdos adósságot az előző városvezetéstől örökölte a jelenlegi. Bemutatott egy papírt, amit az átadás-átvételkor írtak alá a polgármesterek. Ebben 24 milliárd forint szerepel, nem 36. A 12 milliárdnyi különbözetet már a jelenlegi városvezetés tette hozzá.
Kriza Ákos szerint az átvett adósság olyan volt, mint a használt autó: amikor megy vele az ember, akkor derül ki, mi a valós helyzet. Azt írta alá, amit Káli Sándor átadott, de az Állami Számvevőszék vizsgálata állapította meg a valóságot, többször leírták milyen adósságállománnyal vették át a várost.

Pakusza Zoltán szerint az adósságot felhalmozó polgármesterekkel szolidáris a kormány, ahelyett, hogy elszámoltattak volna. Minden település el van adósodva, így nem érthető, hogy melyik magyar ember kinek az adósságát vállalja át.

A közgyűlés ezen pontján 30 perc szünetet rendeltek el.

Soós Attila (Fidesz) folytatta a napirend vitáját. A város adósságállománya kapcsán elmondta, ez minden lakosra 200 ezer forintot rótt, és nincs rá magyarázat, miért volt rá szükség. A 24 milliárd a már folyósított hitelről szólt, a 12 pedig a már odaítélt, lekötött hitel. Amit további hitelfelvételként emlegetnek, az olyan összeg, amire a szocialisták tettek ígéretet. Mindent csak elkezdtek, de semmit nem fejeztek be.

Bazin Géza (MSZP) szintén azt állította, hogy 24 milliárdról van szó, ezért nem érti, miért beszélnek folyamatosan 36 milliárdról.
Kriza Ákos szerint látszik, hogy a szocialisták arra törekszenek, megtörjék a lendületes munkát, de akkor is el fogják végezni a feladatukat, ha estig maradnak.

Mokrai Mihály (MSZP) szerint arról nem beszél a városvezetés, hogy mennyire nőtt az adósságállománya a Miskolc Holdingnak. Véleménye szerint nem lehet felelős az előző városvezetés azért, amit a jelenlegi csinál. Meddig tart még a visszamutogatás? – tette fel a kérdést.

Soós Attila hangsúlyozta, 36 milliárdos lekötött hitelállományt örököltek, amelyet nem sikerült teljesen elkölteni, ez pedig tízezer ember átlagfizetése. Kérdésként tette fel: hol van a sok javaslat, amit szocialista képviselőtársai letettek az asztalra az elmúlt három évben?

Tompa Sándor (DK) arra hívta fel a figyelmet, hogy a közgyűlés elől „kivittek” döntéseket, ami miatt nem lehet rálátni sok mindenre.

Földesi Norbert (MSZP) frakcióvezető javasolta, vessenek véget a hitelvitának, üljenek le, nézzék meg, mennyi volt valójában a hitel, nézzék meg, a 24-ből hogyan lett 36, amíg ez nem történik meg, addig nincs miről beszélni.

Farkasné Hadházi Ildikó, a Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője elmondta, az adósságállomány megállapítása a 2012. december 31-én fennálló, már felhasznált hiteleket tartalmazza, ennek megfelelően történik meg az átvállalás.

kozgyules_2_140213ml_00.jpg

10.06 | Bérlakások egyetemi munkatársaknak

Következett a javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Miskolci Egyetem részére bérlőkijelölési jogok biztosítására; a javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIHŐ Kft. között Közszolgáltatási szerződés megkötésére és a javaslat a 2014. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatási igény benyújtására a 8/2014 (I.31.) BM rendelet alapján napirendek összevont tárgyalása.

Fodor Zoltán (MSZP) a bérlakások kapcsán elmondta, oda kell figyelni arra, hogy kik kaphatnak önkormányzati bérlakást, aki pedig nem fizet, annak meg kell szüntetni bérleti jogát.
Kriza Ákos jelezte, megoldották azt a korábbi problémát is, hogy nem tudtak nagyobból kisebb lakásba költözni a bérlők a tartozások miatt.

Mokrai Mihály (MSZP) szerint az előterjesztések azt mutatják, hogy rossz gazdasági lépéseket tett eddig a városvezetés.

Molnár Péter (KDNP) frakcióvezető jelezte, mind a három előterjesztést támogatni fogják. A MIHŐ szerződés egy technikai jellegű, fontos előterjesztés. A víz- és csatornaszolgáltatással kapcsolatos előterjesztéshez hozzátette, a rezsicsökkentést támogatják, örülnek neki, hogy Miskolc lakossága is élvezheti ennek az előnyeit.
A lakások bérletéről szóló előterjesztés jó, hogy elkészült, a lényeg, hogy fészekrakók ki, doktoranduszok be. Mindenki emlékszik rá, kik költöztették be a fészekrakókat, de ez a városvezetés jó úton jár a rendteremtésben. Minőségi változás ez lépés, ami hozzá fog járulni, hogy a városrészt rehabilitálják.

Tompa Sándor (DK) a lakások bérletéről szóló napirend kapcsán elmondta, a Miskolci Egyetem nagyon fontos, de a kormány mindent megtesz, hogy ellehetetlenítse az intézményt. Az előző városvezetés a visszavett lakásokat miskolci rendőröknek adta át. A MIK két-háromhavonta pályáztat meg üres lakásokat, legutóbb 72-őt, de a kétharmadukra senki nem pályázott. Szeretnék tételesen látni az 50 lakást, amelyet a doktoranduszok megkaphatnak, mert jelenleg is állnak üres lakások, amelyeket át lehetne adni.
Kriza Ákos elmondta, az előző városvezetés több, mint 8 millió forintot adott egy visszavásárolt lakásért, pedig már 3,5 milliért lehetett vásárolni, és azokra egyetlen rendőr sem jelentkezett. A doktoranduszok viszont nagy örömmel fogadták a lehetőséget. Abban a sorrendben kapják meg azokat, ahogy sikerül felújítani.

Kiss János (Fidesz) frakcióvezető szerint az is nagy dolog, hogy eljutottak oda: az egyetemet, a frissdiplomásokat tudják támogatni. A várost végre le tudják venni a hanyatló pályáról, ehhez pedig a fiatal diplomásokat helyben kell tartani. Ez önmagában is fontos lépés, a fészekrakók kilakoltatásával együtt pedig különösen. A szocialisták nem tudnak arra hivatkozni, hogy nem terheli őket felelősség, csak be kellett volna tartani a jogszabályokat és megakadályozhatták volna a fészekrakók betelepítését.
A Miskolci Egyetemnek ilyen jövőképe sosem volt, mint most. Idejött a Takata, ami nemcsak azért óriási eredmény, mert ezer munkahelyet teremt, de azért is, mert ez a cég lesz, amely kutatás-fejlesztési bázist teremt, ami kitörési pont az egyetemnek és tömegével szívja majd fel a végzett egyetemistákat. A rezsicsökkentést pedig láthatóan nem akarj támogatni az ellenzék, tette hozzá.

Jakab Péter (Jobbik) elmondta, támogatják, hogy diplomás embereket juttassanak volt fészekrakós lakásokba, de a jelenlegi árszínvonalon a 3,5 millió forintot is sokallják a vételért. Viszont csak 23-an érdeklődnek a lehetőség iránt, elgondolkodtató, hogy miért nem érdeklődnek a fiatal értelmiségiek.
Kriza Ákos jelezte, ez a 23 érdeklődő két hét alatt jött össze, biztos benne, hogy sokkal többen lesznek. A Takata is jelezte, hogy sok frissdiplomásra van szüksége, ők is képbe kerülhetnek ezeknél a lakásoknál.

Mokrai Mihály (MSZP) szerint magyar narancs a rezsicsökkentés. Közösségi pénzből kell támogatni a közműszolgáltató cégeket, az nem jó, hogy mindenkinek ugyanannyiba kerül a szolgáltatás, mert a versenyt küszöbölik ki. Támogatják, hogy az emberek terhei csökkenjenek, de ezt nem hatékonyságjavulás, hanem támogatás útján érik el.
Kriza Ákos elmondta, nem támogatják a rezsicsökkentést pluszforrásokkal, a szolgáltatók termelik azt ki. Erről 1997-ben kellett volna beszélni, amikor a szocialista kormány eladta a közműcégeket és az egekbe szöktek a díjak.

Bazin Géza (MSZP) szerint most „fészekrakó 2” van Miskolcon. Nem lehet tudni, hogy mikor költöztek ki a lakásokból és főként, hogy hová?

Nánási Kocsis Norbert (Fidesz) ügyrendi javaslatot tett arra, hogy mivel a témát már túltárgyalták, a vitát rekesszék be. 16 igen és 7 nem szavazattal a közgyűlés a vitát lezárta.

09.52 | Választási bizottságok


Elsőként az elfogadott napirend szerint a Javaslat a B.-A.-Z. megyei 01. számú és 02. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak megválasztására című előterjesztést tárgyalta a grémium. Csiszár Miklós jegyző kiemelte, a választási törvény kimondja, hogy a jegyzőnek kell javasolnia tagokat a bizottságba, ennek a törvényi kötelezettségnek tesz eleget a javaslat. 1. vk jelöltek: Orosz Gábor, Szádeczki Zoltán, Kerekesné Tóth Edit Anna, póttagok Mikitáné Újjobbágy Erzsébet, Gyulai Iván. 2. vk: Kiss György, Ardeleán Gábor, Mezei István, póttagok Mariscsák István, Görgényi Adrienn. A közgyűlés 16 igen, 8 tartózkodás mellett fogadta el a javaslatot.

kozgyules_140213ml_20.jpg

9.45 | Napirendre vétel

A javaslatok napirendre vétele előtt Csiszár Miklós jegyző ismertette, hogy a szocialista frakció által benyújtott előterjesztés – javaslat a miskolci, régóta dohánytermékek értékesítésével is foglalkozó vállalkozók érdekében tájékoztatás kérésére, vélemény nyilvánítására, ideiglenes bizottság létrehozására – témájában már korábban is nyújtottak be javaslatot. Hatáskör hiányában akkor sem vették fel napirendre. Tartalmában ez a javaslat ugyanaz, így ismét nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe. A testület 15 igen, 10 nem szavazattal levetette ezt az előterjesztést a napirendről.

Kriza Ákos
polgármester elmondta, a 12-es napirend (javaslat ideiglenes bizottság létrehozására a Herman Ottó emlékév rendezvényeinek méltó lebonyolítása érdekében) okafogyottá vált, mert a kulturális és vendégforgalmi osztályt megbízták a Herman Ottó Emlékév megszervezésével és lebonyolításával. A grémium 16 igen és 8 nem szavazattal levette a napirendről az előterjesztést.

Ezt követően 8 sürgősségi előterjesztés napirendre vételéről, az azonos témájú napirendek összevont tárgyalásáról, majd a módosításoknak megfelelő napirend elfogadásáról szavazott a képviselő-testület. Ezek szerint összesen 18 javaslatot tárgyal a közgyűlés nyílt és 2 javaslatot zárt ülésen.

9.35 | Folytatódik az ülés, a polgármesteri expozé

A szünet után Kriza Ákos folytatta beszédét, mint elmondta, éppen beszámolási kötelezettségének próbál eleget tenni, az MSZP pedig csak meg akarja akadályozni a normális munkát.

2013-ban eljutott a városvezetés oda, hogy a "fészekrakós" lakásokat megvásárolták az OTP-től, 12 lakást már birtokba vettek, több mint ötven pedig végrehajtás alatt áll, így a kilakoltatási moratórium után ezeket is átvehetik. A lakásokba fiatal diplomások költözhetnek.

Fordulatot ért el Miskolc vezetése a munkahelyteremtő beruházások terén is. Itt a Takata, bővít a Bosch, ez pedig országos portálokon is hír. Már csak 8841 regisztrált munkanélküli van Miskolcon, 25 százalékkal kevesebb, mint 2010-ben. Minden alapot letettek ahhoz, hogy a kibontakozás éve legyen 2014. Soha nem látott beruházások jellemzik ma a város életét: fejlesztés Tapolcán, a várban, a stadionban, befejeződik a belváros rehabilitációja, megújul a közösségi közlekedés. Közösen lezárhatják a válságkorszakot, feltéve, hogy az ellenzékben is partnerre találnak - mondta a polgármester.

kozgyules_140213ml_1.jpg

9.15 | Expozé - felfüggesztett ülés


A februári közgyűlés napirendi pontjainak tárgyalása előtt Kriza Ákos polgármester expozéjában arról szólt, mandátuma utolsó évét kezdi meg a 2010-ben megválasztott képviselő-testület, így ez jó alkalom arra, hogy az elvégzett munkáról számot adjon, amely polgármesterként kötelessége is.

2010 végén három súlyos, a város gazdasági életét befolyásoló tényező volt jelen: a hatalmas adósságállomány, az egekbe szökő munkanélküliség, a  városi cégek ellehetetlenülése. A város életét zavaró másik problémakör a miskolciak biztonságának hiánya, a katasztrofális közbiztonság volt. Erőltetett tempóban jutottak el három év alatt oda, hogy rendezték a cégek anyagi helyzetét, lenullázták a város adósságát.

A közbiztonság területén is van jó hír: 2013-ban csökkent az elkövetett bűncselekmények száma, a felderített ügyeké viszont nőtt. 2014-ben eddig mindössze három rablás történt, tekintve a tavalyi 183-at, a számok jelzik, hogy jó úton járnak. Persze dolgozni kell tovább, újabb erőforrásokat kell a közrend, közbiztonság fenntartására fordítani.

A polgármester expozéját ezen a ponton megzavarták a szocialista frakció tagjai, akik a pódium elé álltak különböző feliratokkal és a beszédet is igyekeztek megzavarni, elnyomni. Erről lásd külön cikkünket »

A közgyűlés megzavarása miatt a polgármester határozatlan idejű szünetet rendelt el. Elmondta, továbbra is vállalhatatlan viselkedést követ az ellenzék, egyetlen javaslatuk sem volt, csak kritizálnak és támadnak.

kozgyules_2_140213ml_07.jpg

Napirenden

Tavaly december 20-án ülésezett utoljára a közgyűlés. Az idei első ülés 32 napirendi pontjából a javaslat szerint kettőt tárgyalnak zárt ülésen, 16 előterjesztés sürgősséggel került napirendre.

A napirendi javaslatok között szerepel többek között a Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Miskolci Egyetem részére bérlőkijelölési jogok biztosítására. Tárgyalják az Önkormányzat adósságállományának állam által történő 2014. évi átvállalásával kapcsolatos intézkedésekre tett javaslatot, és szó lesz Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése című pályázat keretében készülő megvalósíthatósági tanulmány döntés-előkészítő részéről, valamint a továbbtervezéshez szükséges döntések meghozataláról is.

Elfogadhatja a grémium Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját, meghallgatják a Miskolc városi villamosvasút fejlesztése nagyprojekt előrehaladásáról szóló 2013. szeptember – 2014. február időszakra vonatkozó beszámolót, de a választásokra készülve megválasztják a választókerületi választási bizottságok tagjait is.

minap.hu


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2019-12-09 (Hétfő)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!