Városházi hírek

Véget ért a nyári szünet előtti utolsó rendes közgyűlés

2013-06-20 08:38

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE kozgyules_130620ml_03.jpg

Júniusi, rendes ülését tartotta csütörtökön Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése. Az előzetes meghívóban tizennégy napirendi pont szerepelt, ez több mint húsz sürgősségi indítvánnyal egészült ki. Több napirendet összevontan tárgyaltak a képviselők a több mint 12 órás, a nyári szünet előtti utolsó rendes ülésen. Az őszi munkarend első ülését szeptember 19-én tartják.

21.58
Véget ért a júniusi közgyűlés.A közgyűlés munkarendjében most nyári szünet következik. Az őszi munkarend első ülését szeptember 19-én tartják a most elfogadott második féléves munkarend alapján.

21.32
A végszavazáson a grémium minden előterjesztésnek zöld utat adott.


kozgyules_130620ml_13.jpg
21.22.
Új vezetők

A júniusi közgyűlés zárt ülésén vezetői pályázatokról is döntött a grémium. Úgy tudjuk a Miskolci Szimfonikus Zenekar vezetői posztjára a pályázók közül Horváth Ádám számára szavazott bizalmat a képviselő testület. Míg a Miskolci Önkormányzati Rendészeti Szerv élére Vincze Csabát nevezték ki, aki megbízottként vezette a szervet az elmúlt két hónapban

20.40.
A közgyűlés a zárt ülés után a közérdekű kérdésekkel folytatódott.

Pakusza Zoltán (Jobbik) több mellékutca kátyúzása kapcsán kért segítséget. A kaszálásról kért ütemtervet, amelyet nem kapott meg. A Tatárdomb környékén önkormányzati tulajdon van, ahol nem vágták le a füvet. A Parlamentben a földtörvény zárószavazása lesz, melynek kapcsán Zsiga Marcellt arra kérte, hogy ne szavazza meg.

Kovács László
(KDNP) Megköszönte, hogy a volt villamos-végállomásnál a lámpát átállították és hosszabb lett a zöld ideje. Árpád u 78 utca előtt padokat kértek a lakók. A volt Erdészeti Igazgatóság előtti szakaszon a Hegyalja utca 2. előtti részen egy munkából hazatérő hölgyet megpróbáltak megerőszakolni, ezért javasolta, hogy oda is figyeljen kamera.

Bazin Géza (MSZP) szerint nem sikerült a kátyúkat eltüntetni, Perecesen több utca járhatatlan, kérte, hogy a határidőket próbálják betartani. A perecesi patakmeder kapcsán érdeklődött, mikor indul el a rekonstrukció és jelezte, hogy Perecesen nem indult el a kaszálás sem még. Tájékoztatást kér, hogy mely munkákra, mely cégeket hívtak meg Miskolc városában.

Pfliegler Péter alpolgármester a patakmeder rekonstrukciója kapcsán elmondta, már jelezte, hogy a Svájci Alapból kapják a pénzt, vannak előírások, amit be kell tartani, ilyen az ökológiai hatástanulmány, amely két-három héten belül készül el. A közbeszerzési dokumentáció ettől részben függetlenül már készül, párhuzamosan halad.

Seresné Horváth Zsuzsanna (Fidesz) június 24-én 17 órakor kezdődő a Hivatal házhoz megy sorozat keretében rendezett fórumra hívott meg mindenkit. Ezen jelen lesz a polgármester és több holding cég vezetője. A Pálosok parkjának felújítási munkálatai pár héten belül megkezdődnek, kéri az ott élők türelmét a felfordulás miatt. A Diósgyőri Gimnáziumnál ígéretet kapott korábban a másik oldali villamosmegállóhoz zebra felfestésére, érdeklődött, mikor készül el.

Jakab Péter
(Jobbik) a közérdekű adatok kikérése kapcsán fizetni való díj kapcsán emelt szót, melynek kapcsán törvényességi eljárást kért. A Mexikó völgyi bánya kapcsán lévő porhatás kapcsán is szót emelt.

Katona Ferenc (Fidesz) A Szendrei utca végében lévő, MIK-es udvar kapcsán kérte, hogy ellenőrizzék az ott élőket, mert közrendi problémák vannak. A Selyemréti Starnd építése kapcsán türelmet kért a környéken lakóktól és kérte, hogy az építkezés befejezése után nagytakarítást tartsanak a környéken.

Tompa Sándor (DK) a Bedegvölgy kapcsán jegyezte meg, kilátogattak oda és szeretné megtudni, hogy a szürke marha és mangalica tenyésztés kapcsán, hogy hány állat van, az kinek a tulajdona, mennyi vágás történt és hol használták a húst?

Zsiga Marcell
(Fidesz) a József, Gyula, Zoltán utca kapcsán megköszönte a kátyúzást, de egyéb utcák kapcsán is segítséget kért. Az Andor utcában a fekvőrendőr kapcsán a figyelmeztető tábla pótlását kérte. Megindult a virágosítás is a 14-es körzetben, megújult a Brigád és az Andor utca, idén a járdát is megújították itt, de a Gyula utcában is térkőből kialakított járdát építenek majd. Megtörtént a fák gallyazása is több helyen, melyet folytatnak. Augusztusban kosárlabda ifjúsági kontinensbajnokságot rendeznek ismét Miskolcon, ez a korábbi tapasztalatok alapján a város vendéglátósai számára is pozitív.

Gazdusné Pankucsi Katalin arra hívta fel a figyelmet, hogy vaddisznók jelentek meg külterületi részeken, melynek kapcsán segítséget kért. Az Alsószinva útról megkeresték, ahol erőszakos cselekmények történnek, utcafórumot hívott össze hétfőre és megoldást keresnek az erőszakos család kapcsán.

Fedor Vilmos (MSZP) a szökőkutak kapcsán érdeklődött, hogy azok miért nem működnek.  A FeelharmonicLove koncert kapcsán megjegyezte, hogy nem volt levágva a fű a rendezvény idején a Népkertben és környékén.

Bartha György (MSZP) elmondta, januárban írt levelet a Kilián-Délen polgárőrök számára helyiség átadása kapcsán, érdeklődött, hogy mi ezzel a helyzet.

Kovács Józsefné (Fidesz) a Hivatal házhoz megy fórum kapcsán mondott köszönetet, hogy gyorsan intézkednek az ott felvetett problémákra a holding cégek. Parképítés is történt a körzetében, a Mátyás király utcán pedig mini piac épül az ottani őstermelők számára.

Gonda Géza (Fidesz) a Tallér utcán a hővezetékek kiépítése kapcsán jegyezte meg, hogy a vízelvezető árkot nem tették rendbe a munkálatok után.

Varga Gergő (DK) érdeklődött, hogy az egyetemi diákok a pályázatokon elnyert pénzüket rendben megkapták-e.

Mokrai Mihály
(MSZP) a város gazdaságfejlesztési koncepciója kapcsán mondta el, hogy szeretne részt venni a munkában, kérte, hogy a szocialista frakció delegáltjaként erre megkapja a lehetőséget. A Széchenyi 27-31 kapcsán megjegyezte a MIK elkezdett dolgozni, kérte, hogy a tűzoltóságot is rendeljék ki és vizsgálják meg, hogy betartják-e az előírásokat. A Széchenyi 39-nél a tető kapcsán kérte, hogy próbálják mihamarabb javítani, mert balesetveszélyes.

Kriza Ákos szerint a hivatali munkába nem lehet bevonni egy képviselőt, ha vitaanyag kerül a bizottságok elé, az más.

Szabó Sándor (KDNP) elmondta, Gállfy Ignác fia elhunyt, temetése Kaliforniában történt. Tájékoztatott, hogy folytatódik a Patak utcai mélygarázs építése a környéken lakók türelmét kérte. Lakossági bejelentés érkezett, hogy a régi Domus helyén működő áruháznál közbiztonsági problémák vannak, segítséget kért ennek kapcsán.

Nánási Kocsis Norbert a Szentpéteri kapuban a Búcsú utcában kátyúzást kért. Gond van a fűnyírással több helyen, melyhez segítséget kért. Jó hír a 20 emeletessel kapcsolatban, hogy gondnok kerül kinevezésre és a bejárat zárhatósága is megoldódott. A Honvéd pákyán szükség van a kezelésre, megóvásra, ebben segítséget kér. Péter, Pál napot rendeznek már másodszor, jelentette be: zenés, dalos műsor lesz június 29-én 16 órától, a sztárvendég Zséda lesz.

19.40
Rezsicsökkentés: csökkenhet a kéményseprés díja is


A kéményseprői közszolgáltatással kapcsolatos rendelet módosítása következett a sürgősségi napirendek között.Egészen pontosan a kötelezően igénybe veendő kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására vonatkozó javaslat került a grémium elé, amely a rezsicsökkentéssel kapcsolatos díjcsökkentést tartalmazza. Ez Pfliegler Péter alpolgármester szerint nem csak 10, 20, de ennél bizonyos kéménytípusoknál ennél magasabb díjcsökkenés is lehetséges, amely azonban nem okoz ekkora bevételkiesést a feladatot ellátó cégeknél.

Kiss János
(Fidesz) szerint ez a napirendi pont sokkal fontosabb az emberek szempontjából, mint az eddigiek, ez mégsem érdekli a szocialistákat - utalt itt arra, hogy a teremben alig volt bent ebben a pillanatban ellenzéki politikus. A díjcsökkenés a rezsicsökkenés olyan dimenzióját nyitja meg, amely nem csak a lakossági szolgáltatások tekintetében jelent jelentős megtakarítást. Több pénz marad az emberek zsebében, ami számos előnyt fog jelenteni, ez pedig az egész társadalomra ki fog hatni.  A rezsicsökkentési folyamat pedig nem áll meg, valószínűleg csökkenni fog ősszel a távhő, a gáz ára, ami további javulást jelent a miskolci polgárok anyagi helyzetére is.

19.05

Vita az SZMSZ-módosításról

Következett javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre és a társulására ruházhatja át. A törvény alapján a jegyző dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben. Az-SZMSZ  alapján a Közgyűlés ezidáig a polgármesterre és a bizottságaira ruházott át hatásköröket, azonban a helyi rendeletünkben is indokolt megteremteni a lehetőségét annak, hogy a jegyző is elláthasson önkormányzati feladatokat átruházott hatáskörben.

Simon Gábor
(MSZP) szerint ettől az előterjesztéstől „kinyílt a bicska a zsebében”. Véleménye szerint az SZMSZ-t úgy módosították folyamatosan, hogy az ellenzék jogai csorbuljanak.
– Most egy olyan jogot akarnak a jegyzőre ruházni, ami a képviselőket illeti meg. Egy olyan jogról van, amelynek segítségével az önkormányzat kifejtheti a véleményét az oktatási intézmények vezetői pályázatai kapcsán. Ezt az oktatási bizottság gyakorolja, ami így megfelelő, ezt egy személyben a jegyzőre átruházni nem lehet. Nem lehet az véleménye a közgyűléssel egyenértékű – mondta Simon Gábor.

Mokrai Mihály
(MSZP) szerint ledegradálják ezt a jogot ezzel a döntéssel. A jegyző így a törvényességi felügyeletet saját maga felett gyakorolja, ez a jogkör a választott képviselőket illeti meg.

Pakusza Zoltán
(Jobbik) szerint ez a népképviselet sárba tiprása. A döntés a közgyűlésé, még a polgármesterre átruházni is kérdéses, de egy nem oktatási szakemberre bízni több, mint aggályos.

Kiss János
a Fidesz frakció nevében elmondta, jogi probléma nincs ezzel az előterjesztés. Rendszertani hiba sincs, kormányzati szinten is egy hivatal látja el a feladatot a kiválasztás kapcsán, teljesen normális, ha önkormányzat szinten is így működik majd.

Varga Gergő
(DK) szerint folyamatosan előjön az SZMSZ problémája. Folyamatosan csorbítják az ellenzék jogkörét, nincs lehetőség lehetőség megfelelő vitára. Kérte vonják vissza ezt az előterjesztést.

Mokrai Mihály
szerint nem fogják fel azokat a rendszertani problémákat, amelyeket az ellenzék felvázol.

Fedor Vilmos
(MSZP) szerint a miskolci szülőknek kell megfelelni, nem lehet ilyen felelősséget a jegyző nyakába tenni.

Bartha György
(MSZP) a jegyzőhöz intézett kérdést, hogy fog-e valakivel konzultálni egy döntés előtt.

Bazin Géza
Molnár Pétertől kérdezte meg, hogy ő mondott-e le a jogköréről, mert nyáron nem ér rá.

Kiss János
(Fidesz) megismételte, a magyar joggyakorlat alapján teljesen megfelelő ez az előterjesztés.

Pakusza Zoltán
megjegyezte, elhiszi, hogy jogilag rendben, megkérdezte, hogy erkölcsileg is rendben-e van?

Csiszár Miklós
jegyző elmondta az önkormányzati törvény súlyoz, felsorolja milyen jogköröket nem lehet átruházni. A jogalkotó gondoskodik arról, hogy a demokrácia még elméleti szinten se kerülhessen veszélybe. A megjegyzések nem csak a jegyzőt, hanem az apparátust is leminősítik. A jegyző a munkatársai szakmai segítsége mellett, ha szükséges a polgármesterrel, a terület önkormányzati képviselőjével is egyeztethet. A jegyző lehet adóhatóság, vagy építési hatóság, pedig az sem szakmája, akkor egy döntési jogkört miért ne lehetne? A jegyzőre az állam több, mint ezer hatáskört bízott, amelyen Miskolcon több, mint négyszáz fős apparátus dolgozik, ezt is igyekeznek megfelelően ellátni.

18.50

Következett a javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának jóváhagyására. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. április 29. határozatával fogadta el Miskolc Kistérség Többcélú Társulása jelenleg hatályos Társulási Megállapodását, amelyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény alapján 2013. június 30. napjáig szükséges felülvizsgálni annak érdekében, hogy a társulás a felvállalt feladatokat optimálisan, színvonalasan és gazdaságosan elláthassa.

Ezt követte a Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására irányuló javaslat. Összhangban az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól, az esélyegyenlőségi mentorokról szóló Kormányrendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló rendelet rendelkezéseivel szükségessé vált Miskolc Megyei Jogú Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elkészítése, különös tekintettel arra, hogy július l-jétől a települési önkormányzat az államháztartás  alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi  megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha a törvény rendelkezéseinek megfelelő,  hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

Mokrai Mihály
(MSZP) szerint ezt a tervet már hamarabb el kellett fogadni. Szimpatikus számára az anyag, mert elismeri a korábbi intézkedéseket, reméli, hogy megkönnyíti majd a fogyatékkal élők életét.
- Ez tényleg fontos dolog mindenkinek, aki szociálisan érzékeny. A szocialista frakció ezt az anyagot támogatni tudja - mondta.

Kovács László
a Fidesz-KDNP frakció nevében megköszönte Mokrai Mihály konstruktív hozzáállását. Korrekt kormányzati szándék áll az anyag mögött, amely konkrét segítséget is ad. Elsősorban a hátrányos helyzetűekre koncentráltak az anyagban, melyet két évente felül kell vizsgálni. A célcsoport képviselői is részt vettek a kidolgozásban esélyegyenlőségi fórumokon.

Pakusza Zoltán
(Jobbik) nehezményezte, hogy a kétszázhetven-egynéhány oldalas anyagot 18-án kapták kézhez, reméli, hogy mindenki végigolvasta, és felelősségteljesen tudnak dönteni. Mint mondta, ő nem tudta elolvasni.

Jakab Péter
(Jobbik) szerint az anyagból az derül ki, hogy a miskolciak nagy része rosszabbul él, mint két éve, nincs munkahely, nagy az elvándorlás, nő az elhalálozás.
- Így Miskolc nem teljesít jobban, előrelépés csak a felzárkóztatási programokban van. Az ilyen típusú felzárkóztatás eredménye, hogy oda jutott Lyukó, ahol most van. A kirekesztést nem a szegénység okozza, hanem az igénytelenség szögezte le.

17.55

Városi vagyonvédelmi cég alakulhat

Ezt követően a Herman Ottó Múzeum alapító okiratának módosításáról és a kapcsolódó döntések meghozataláról tárgyaltak, majd a MiREND-Sec Miskolc Rendjéért Vagyonvédelmi Kft. alapításának jóváhagyása, valamint kapcsolódó döntések meghozatala került napirendre.

Simon Gábor (MSZP) képviselő elmondta, több kérdés felmerült, amikor megnézték az anyagot. Ezek egyike mi indokolja egy ilyen cég létrehozását, az előterjesztésben nem világosak illetve érthetőek a célok, s az sem mi indokolta egy budapesti cég bevonását, budapesti vezetők felkérést.
– Korábban azt mondták, nem kell bevonni magáncéget a városi közrend biztosításába, azt sem értik, miért előző este kapták meg ezt az anyagot is, minden előzetes egyeztetés nélkül. Miért nem írtak ki pályázatot,  nem kérdezték meg például a vagyonvédelmi kamara véleményét, vagy a szakcégekét, amelyeket ez tömörít? – kérdezte.

Kiss János Fidesz frakcióvezető elmondta, éppen az MSZP bízott meg annak idején egy biztonsági magáncéget, ami nagyon sokba került a városnak. Nagyon terhes örökséget vettek át 2010-ben, folyamatosan keresték, keresik az eszközöket a közbiztonság javítására, ez egy fontos lépés.  A városnak fontos vagyontárgyai vannak, ezek megőrzése fontos kérdés, ha a város többségi tulajdonú biztonsági cége végzi ezt, nem kerül pénzbe, átteszik a pénzt egyik zsebéből a másikba az önkormányzatnak.

Bazin Géza
(MSZP) sérelmezte, hogy sok sürgősségi napirend van, és azok jelentős méretűek, amit nem lehet átnézni ennyi idő alatt.

Mokrai Mihály (MSZP) afelől érdeklődött, megnézték-e, hogy van-e olyan miskolci cég, aki eltudná látni ezt a munkát? Érdeklődött, hogy mi volt a kiválasztás szempontja, ami miatt erre a fővárosi cégre esett a választást.

Jakab Péter
(Jobbik) gyarmatosítást emlegetett az előterjesztés kapcsán.

Kovács László a KDNP nevében elmondta, már a rendészeti szerv létrehozásakor döntöttek arról, hogy vagyonvédelmi cégre is szükség van. Az MSZP kritikáját nem tudja elfogadni, mert a városőrségre százmilliókat költöttek el, aminek nem volt a megfelelő eredménye, amit vártak tőle, sem a városlakók, sem a Fidesz-KDNP szerint. Most valóban egy fővárosi céggel működnek együtt valóban, de egy olyan rendszer létrejöttében bíznak, amire a miskolciak is azt mondják majd: megérte, mert megvédték a városlakók vagyonát. Abban bízik a városvezető frakció, hogy választási ígéretükhöz híven így meg tudják teremteni a miskolciak biztonságát.

Simon Gábor (MSZP) semmit nem lehet tudni arról, hogyan, kikkel tárgyalt a városvezetés, így a folyamat nem átlátható. Nem tudni, hogy miért nem lehetett találni a cég vezetésére egy helyi embert, mint a rendészeti szerv esetén.

Bazin Géza afelől érdeklődött, mi a sürgősség indoka és miért pesti céget bíztak meg.
Kiss János hangsúlyozta, nem a bűncselekmények száma nőtt Miskolcon, ha a lezárt büntetőeljárások száma, ez pedig két különböző dolog.

Mokrai Mihály elmondta, a városőrségre megbízott cég olyan volt, amelynek referenciája volt ebben a tevékenységben, miskolci cégnek ebben gyakorlata nem volt. A költség nagy részét pedig az állam kifizette.

Kriza Ákos szerint nincs párhuzam a városőrséget végző és a mostani cég között. Mindenki a tulajdoni hányad arányában járul hozzá a beindításhoz, az önkormányzat 51 százalékban, a cég 49-ben. Az MSZP által beletelepített fészekrakók által elkövetett bűncselekmények jelentek meg a statisztikában. Most az önkormányzat egy többségi tulajdonú céget alapít, Miskolc adja az ügyvezetőjét és nem lehet a múltra hivatkozással elvitatni azt, amit az önkormányzat most elvégez, elvégzett.

17.30
Rezsicsökkentés


Soron következő napirendi pontban tárgyaltak a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásáról szóló önkormányzati rendelet rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak a rendelettel szemben benyújtott törvényességi felhívás elbírálásáról.

kozgyules_130620ml_12.jpg

Mokrai Mihály MSZP képviselő szerint előkészítetlen volt a szemétdíj emelés, és ez lett a következménye.  Kriza Ákos polgármester leszögezte, a kormányhivatal nem hatálytalaníthatja az önkormányzat rendeletét, csak bíróságon keresztül.
Kiss János Fidesz frakcióvezető szerint Mokrai Mihály „közjogi bonyodalmat idéz elő a nézők fejében”. Szó sincs arról, hogy a kormányhivatal megállapította volna, hogy jogszabálysértő módon járt el Miskolc önkormányzata, egyszerűen más jogi véleményt fogalmazott meg. A rezsicsökkentés a szemétszállítási díjakat is érinti, mégpedig a 2012 áprilisában hatályos díjakat fogják csökkenteni, idén július 1-től. Ez azt jelenti, hogy kisebbek lesznek a szemétszállítási díjak, mint akkor voltak, amikor átvették az MSZP-től a város vezetését, akik annak idején igen durván emelték ennek a szolgáltatásnak a díját is. Kiss János kiemelte, már a hatmilliárdot is elérheti az az összeg, ami a rezsicsökkentésnek köszönhetően a miskolciak zsebében marad, és a csökkentés folytatódni fog.
Kovács László KDNP képviselő jelezte, büszkék rá, hogy végre olyan kormánya van az országnak, amelyik csökkenti az emberek terheit, felmerte vállalni a szolgáltatási díjak csökkentését.


17.00
Telekadó

Ezt követően a telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról tárgyalt a grémium. Mokrai Mihály MSZP képviselő szerint az anyag elhibázott. Nem készült hatástanulmány, nincs előkészítve, tisztázni kellene az alapelveket, a beszedendő adó mértékét nem világos számára ez sem, mikortól kell fizetni, gondolják át az előterjesztést. 
Nánási-Kocsis Norbert Fidesz képviselő Mokrai Mihály figyelmébe ajánlotta az anyagban szereplő tételes kimutatásokat, részletes bontásokat, amely minden szükséges információt tartalmaz. Kivételeket, kedvezményeket lehet kapni attól függően, hogy az ingatlan milyen kategóriában van. Miskolcnak és a lakosságnak ebből csak haszna származik.
Pakusza Zoltán Jobbik képviselő kifogásolta, hogy ez a nagy horderejű anyag is sürgősséggel érkezett, nem volt idő átnézni, esetleg szakértőkkel konzultálni. 
Kriza Ákos polgármester elmondta, tételes számítások előzték meg az előterjesztésben szereplő adatokat.
Kovács László KDNP képviselő hangsúlyozta, meggyőződésük, hogy a jelenlegi általában is pangó ingatlanpiac élénkítéséért, a helyi gazdaság mozgásba hozásáért saját eszközeivel, az önkormányzat is tehet. A város vagyongyarapításának, a gazdaság fejlesztésének az esélyét látják a telekadó bevezetésében. Ez, a költségvetési bevételek növelése mellett, néhány nagy telektulajdonos vagyonadójából reményeik szerint nem vagyoni típusú adót, hanem a termelő szférából adódó adót, azaz iparűzési adót is tud majd csinálni, éppen a javaslatban lévő lehetőségek kihasználásával. – Határozati javaslatunkkal igyekszünk a város területén meglévő régi nagy ipartelepeinken is ösztönözni a vállalkozási, termelési kedv visszatérését – emelte ki Kovács László.

Csiszár Miklós jegyző elmondta, decemberben valószínűleg módosítani, igazítani kell e rendeleten, hogy megelőzzék az adóelkerülést. Az lenne a legkívánatosabb, ha egyes tulajdonosok a munkahelyteremtéssel próbálnák kikerülni az adót. Soós Attila Fidesz képviselő elmondta, multinacionális tulajdonosok aránytalanul nagy területet birtokolnak anélkül, hogy hozzájárulnának a közteherviseléshez, értékteremtéshez, ennek esetükben is meg kell valósulnia, ezt a célt szolgálja az előterjesztés.
Kiss János Fidesz frakcióvezető elmondta, tökéletes adóztatás nincs, megvan a társadalompolitikai célja. A célok megvalósulásának haszonélvezői örülnek, az adózók nem annyira, a jelen telekadó viszont igazságos. Egy aránylag szűk adódói kört terhel, azért hogy egy tág városi kör legyen a haszonélvezője. 30-40 adózó, aki körbe kerülhet, de nekik is kezükben van a lehetőség, hogy kikerüljenek innen. Ezzel a város is nyer. Ha mezőgazdasági területe van valakinek, mentesül az adó alól, ha tényleges mezőgazdasági művelésbe vonja a területet, ezzel munkahelyeket is teremthet. Akinek üzemi területe van, teleknagyságtól függően, bizonyos számú munkavállaló foglalkoztatásával ugyancsak mentesülhet.


kozgyules_130620ml_15.jpg

16.55
Ezt követően tárgyaltak az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, a Miskolc területén áthaladó országos közutak kiemelt szegélye, valamint a közút melletti ingatlanok közötti területek helyi közúttá történő átminősítéséről, önkormányzati tulajdonba történő átvételéről, állami résztulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele iránti igény bejelentéséről. Itt került napirendre a Miskolc 26. számú másodrendű főút északról elkerülő szakasz, állami tulajdonban lévő vízi-létesítményei tulajdonjogának átvétele tárgyában hozott határozat módosítása, és ingatlan jelzáloggal történő megterhelése is.


16.30
Közszolgálati szerződések


Ezt követően a közszolgáltatási szerződések módosítását érintő napirendeket tárgyalták: Javaslatot Miskolc Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött ˝Közszolgáltatási Szerződés˝ módosítására, valamint a közösségi közlekedési szolgáltatásokat szabályozó, az Önkormányzat és az MVK Zrt. között 2011. június 1-jén hatályba lépett Közszolgáltatási Szerződés módosítására. 
Ugyancsak ebben a napirendi pontban tárgyaltak felhatalmazás megadásáról Miskolc Önkormányzata, mint Miskolc Térségi Konzorcium Gesztora által Miskolc polgármestere számára, közszolgáltatási szerződések felmondásának végrehajtására, az érvényes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésekben, illetőleg a hulladékról szóló egyes törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén.
A napirend kapcsán több hozzászólás született a közterületek rendjével kapcsolatban is. Bazin Géza MSZP képviselő a fűkaszálások ütemezéséről, határidejéről érdeklődött, mint mondta, a turistaszezonban jogos elvárás, hogy kulturált közterekkel várják az idelátogatókat.
Seresné Horváth Zsuzsanna Fidesz képviselő kiemelte, hogy más vidéki városokkal ellentétben, Miskolcon nem emelkednek a tömegközlekedés tarifái, növelik viszont a pótdíjak összegét. A tisztességes utasok tehát a régi árakon utazhatnak, a bliccelők viszont motiválva lesznek a jegy-bérlet megvásárlására.


16.15
Oktatás és védőnők


Ezt követően a nevelési, oktatási intézményeket érintő napirendeket tárgyalták, köztük az iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői, valamint területi védőnői körzetek átszervezését. 2005. június l-jétől a területi védőnői ellátásról szóló rendelet újraszabályozta a területi védőnői ellátást. Szétválasztotta a korábbi körzeti védőnői feladatokat területi védőnői (várandós anyák és otthon nevelt, 0-6 éves korú gyermekek ellátása) és iskola védőnői (iskolai tanulók ellátása) feladatokra. Ennek megfelelően állapította meg a teljesítményhez kapcsolódó finanszírozási szabályokat is. A jogszabály célja a teljesítmény-elvűség bevezetése mellett az iskolai megelőző ellátás fejlesztése volt.
A védőnői körzetek kialakításánál figyelembe kellett venni a település szerkezetét, a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét és az ellátandó gondozottak számát. Ugyanígy az ellátandó oktatási intézmények számát és típusát, valamint mindezekre vonatkozóan a szakmai felügyelet véleményét. Az ellátottak létszámának csökkenése, a körzetek létszámarányának változása 2013.-ban ismét szükségessé tette a körzetek felülvizsgálatát - területi, iskola-egészségügyi szolgálat esetében egyaránt -, a körzethatárok módosítását és a vegyes körzetek kialakításával az iskola-egészségügyi státuszok megszüntetését.

Ennek a vitának a keretében tárgyaltak a nevelési intézményekben a 2013/2014-es nevelési évet érintő alkalmazotti létszámok meghatározásáról, és a Belváros-Diósgyőri és az Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóságnak a Miskolci Közintézmény-működtető Központba történő beolvadására, a Miskolci Közintézmény-működtető Központ Alapító okiratának módosításáról.
Jakab Péter Jobbik képviselő szerint a védőnőknek nem a körzethatárok jelentik a legnagyobb problémát, hanem a közbiztonság a város egyes területein. Kértek a számukra rendőri kíséretet, de ez meg nem valósult meg. Ők felajánlják a segítségüket, hogy elkísérik a védőnőket, és szükség esetén megóvják a biztonságukat.
Kovács László KDNP képviselő szerint köszönet illeti a területeken dolgozó védőnőket, családsegítőket. Kezdeményezésükre a polgármester engedélyezte, hogy a rendelkezésre álló gépkocsi-keretből egy terepjáró a hét egy napján a védőnők, családsegítők munkáját segítse.
Gonda Géza Fidesz képviselő elmondta, nem szórakozásból történt a körzethatárok módosítása, hanem a rentábilis működés, az egyenlő teherelosztás miatt. A körzetek kialakításánál figyelembe kellett venni a lakosság összetételét, egészségi állapotát, szociális helyzetét, az ellátandó gondozottak számát, de még a terepviszonyokat is.

15.50
Sportirányítás átszervezése


Ezt követően került napirendre Miskolc sportirányításának átszervezése. Mint ismeretes, a képviselő-testület áprilisban döntött a Miskolci Sportholding Kft. megalapításáról, amelyet az önkormányzat a Miskolc Holding Zrt.-vel közösen hoz létre. A közgyűlés utasította az újonnan megalakítandó társaságot, hogy készítsen részletes javaslatot a városi sportigazgatás átszervezésére, melyben megjelöli azokat a jogi és gazdasági formákat, amelyben az új struktúra működését elképzeli.
A Miskolci Sportholding Kft. elvégezte a szükséges átvilágításokat, elemzéseket és ezek alapján elkészítette a 2013-2015. évekre vonatkozó stratégiai tervét, a sportirányítás egységesítéséhez szükséges jogi javaslatokat.
Jelenleg a Miskolc Városi Sportiskola, a Diósgyőri Sportlétesítményeket Működtető Kft. és a Miskolc Városi Szabadidőközpont kezel önkormányzati tulajdonban lévő, sportcélú ingatlanokat. Az elemzés rögzíti, hogy jelenleg hiányzik az önkormányzati tulajdonú sportcélú ingatlanok hasznosításának koordinációja. A sportingatlanokat kezelő szervezetek egymástól függetlenül szervezik meg a létesítmények üzemeltetését, hiányzik az összehangolt, egységes üzemeltetési gyakorlat, ezért a stratégiai terv a koordinációs hiány kiküszöbölésére tesz javaslatot.
A tervezet egy új jogi irányítási modell kialakítását javasolja a közgyűlésnek. Ennek lényege, hogy az önkormányzat az MVSI-ben, valamint a Szabadidőközpontban meglévő üzletrészeit tőkeemeléssel a sportholdingba apportálja. Az apport következményeként az érdemi tulajdonosi többség a sportholding kezébe kerül, amely ez által közvetlenül gyakorolni tudja az apporttal érintett társaságok taggyűlésein keresztül az elvi sportirányítást.

Bartha György MSZP képviselő felvetette, van-e átjárás a 2011-es és a 2013-as sportkoncepció között, mi indult el a megvalósulás útján a 2011-es koncepcióból. A sportholding létrehozása véleménye szerint alapvetően jó és támogatandó cél, de sok kérdés felmerül. Az anyag sok helyen megáll a helyzetértékelésnél, nem megy tovább, nem tartalmaz megoldásokat. Az egyik legfontosabb rész az egészségügyi háttér megteremtés, ma már ez az egyik alapja a sporttevékenységnek. Hiányol egy határidőt, amikorra a költségeket meg lehetne határozni. Nagyobb hangsúlyt kellett volna helyezni a szakmai módszerek, edzéstechnikák ismertetésére. Az anyag jól bemutatja a TAO-s támogatásokat, hiányolja viszont az ellenőrzés leírását, a többi sportág bemutatását.
Katona Ferenc Fidesz képviselő elmondta, az elemzés számára szimpatikus, de a gyakorlatban is ki kell majd próbálni. A fiataloknak szükségük van a példaképekre, olyanokra, akik a nemzetközi sport-mezőnyben is megállják a helyüket. Miskolcon ez a most tárgyalandó sportkoncepció a szervezeti és finanszírozási kérdések mellett, a sport-ingatlanjaink, a sportvagyonunk, azaz valahol a miskolci egészségvagyonnak a gazdálkodásával, gyarapításával foglalkozik. Úttörő munka, az itteni célkitűzések az élhető városról szóló választási ígéret alapját képezik.
Zsiga Marcell alpolgármester elmondta, egyaránt fontos, hogy a sportolók, sportágak megfelelő támogatásban, körülményekben részesüljenek, s ahogy azok számára, akik nem rendszeresen sportolnak, az egészséges testmozgás megfelelő körülményei biztosítva legyenek. Az alpolgármester vázolta azokat a támogatásokat, fejlesztéseket, amelyekben az elmúlt időszakban a miskolci sport részesült. Elmondta, a sportlétesítmények működtetésének koordinálásával, összehangolásával optimálisabban lehet hasznosítani azokat a területeket.
Mokrai Mihály MSZP képviselő elmondta az anyag jó, de nem tér ki rá, kik azok a menedzserek, akiknek a véleményére gazdaságilag támaszkodott.


15.35
A közgyűlés idei, második félévi munkatervének megállapítása is szerepelt a közgyűlés napirendjén.
Jakab Péter Jobbikos képviselő, aki több módosító indítvánnyal élt, hozzászólásában elmondta, világos választ szeretnének arra, valóban megindulnak-e a fészekrakós kilakoltatások ősszel. A képviselő kifogásolta, hogy nem lehet rálátni a Miskolc Holding működésére, gazdálkodására, a foglalkoztatási viszonyokra. Jakab Péter arról is tájékoztatást kért a munkatervben, hogy az elmúlt három évben hogyan alakult a foglalkoztatás Miskolcon, külön a közszférában és a versenyszférában, valamint hogy volt-e köze az itteni városvezetésnek a trafikkoncessziós ügyekhez.
Simon Gábor MSZP képviselő szerint előfordul, hogy tárgyalnak, döntést hoznak egy-egy téma napirendre tűzéséről, és aztán nem történik semmi, egyik példa erre a gazdasági ciklusprogram.


15.25
A szünet után elsőként a Miskolc önkormányzata által a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodások módosítása került napirendre. Valcsev János, a Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat vezetője hozzászólásában megköszönte a hivatal munkatársainak azt a munkát, amit az előterjesztés előkészítésében végeztek. Mint mondta, véleménye szerint az eddigi legjobb, legeredményesebb megállapodásokat sikerült összeállítani, valamennyi nemzetiségi önkormányzat aláírta, bízik benne, hogy a polgármesteri hivatal aulájában hamarosan elhelyezhetik a nemzetiségi önkormányzatok zászlóit.

14 - 15.15-ig Kriza Ákos polgármester ebédszünetet rendelt el.


kozgyules_130620ml_01.jpg

13.20
Településképi előterjesztések


Ezt követően a Miskolc településképét, védelmét érintő napirendi pontokat tárgyalták. Ezek között szereplelt Miskolc zajcsökkentési intézkedési tervének elfogadása, Miskolc Településszerkezeti Tervének (TszT) és Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint Miskolc településképi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.    
Jakab Péter Jobbik képviselő szerint balesetveszélyesek a jelentős pályázati támogatással megépült, illetve kijelölt városi kerékpárutak. Mint mondta, támogatják a kerékpárforgalmi hálózatok fejlesztését, de ezt úgy kell megoldani, hogy a „kerékpáros és az autós is életben maradjon”. A képviselő szerint az is érthetetlen, hogy ha csökkenteni akarják a belvárosi forgalmat, miért a belvárosban építik a mélygarázsokat, amelyeket valahogy nyilván meg kell közelíteniük az autósoknak.  
Kriza Ákos polgármester elmondta, egész Európában vannak rá példák, hogy a szélesebb járdákból válasszanak le kerékpárutat, a lehetőségek figyelembe vételével – így történt ez Miskolcon is több helyen, például a Csabai kapuban. Kriza Ákos hangsúlyozta, Miskolcon fokozatosan kezd kialakulni a napjainkhoz mért, megfelelő kerékpárút-hálózat, és egyre többen is választják ezt a közlekedési eszközt.
Seresné Horváth Zsuzsanna Fidesz képviselő felhívta a figyelmet az egységes városkép jelentőségére, mint mondta, remélhetőleg a jelen rendelet is hozzájárul, hogy a jövőben ne születhessenek olyan építészeti szempontból „öszvér” megoldások, mint a Városháza esetében, amikor az új szárnyat teljesen más stílusú épületek, épületrészek közé építették be.
Nehéz Károly Fidesz képviselő egyebek mellett arról szólt, hogy a zajcsökkentési terv jól illeszkedik a korábbi elképzelésekhez. Tematikailag három részre oszlik - közúti zaj, vasúti zaj csendes területek kijelölése – kérdezte, az utak zajcsökkentéséhez szükséges kopó-rétegek kialakítása milyen kötelezettségeket ró a városra.
Bartha György MSZP képviselő arról szólt, Kont utcai lakók keresték meg, a szükséges a tájékoztatást hiányolva, mivel az átalakítások érintik a telkeiket.
Soós Attila Fidesz képviselő elmondta, hogy Miskolc szeretné a turizmus fejleszteni, ehhez szükségesek a belvárosi parkolóházak. Mint mondta, az anyag irányvonalakat határoz meg, milyen irányban kell gondolkodnunk, a fejlesztéseket illetően is, például a nehéz-gépjárművek kiszorítását illetően a belvárosból, vagy a zajcsökkentő kopórétegek kialakítását illetően. Az anyag készítői költségvetést is társítottak az elképzelésekhez, hogy lehessen látni, mindezek a mekkora forrást igényelnek, hogy a város ebben a tekintetben is szebb és jobb legyen.


12.45
Köztéri alkotások


Ezt követően köztéri képzőművészeti alkotások kihelyezéséről tárgyaltak, a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése című projekt keretében. Az előterjesztés szerint „Lillafüredi Függőkertek a turizmus szolgálatában” címmel kilenc állomásos, tematikus sétányt alakítanak ki, a Miskolci Városfejlesztési Kft. koordinálásával. Az új sétány, amely kapcsolódik a korábban kialakított „Lillafüred tanösvény” vonalához, a költészetről, a költőkről, a szerelemről szól, de bemutatja a természeti jelenségeket és a mesterségesen épített környezet elemeit is. A tematikus sétány Szobrászat teraszán (sövénylabirintussal kombinált szobor bemutatóhely, meditatív pihenőhelyek, Herman Ottó emlékkert) Herman Ottó egész alakos szobra, Varga Éva szobrászművész alkotása, az Ifjúság teraszán pedig figurális elemek kerülnek kihelyezésre, melyeket Bencze Gábor szobrászművész és Kádár Gabriella keramikus készítenek, a kivitelező - Lyra Florae Kertészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- felkérése alapján.

Fedor Vilmos MSZP képviselő elmondta, mindig támogatja, ha köztéri alkotásokkal gazdagodnak a város közterei, meglepetésére szolgált, hogy a szakmai lektorátus nem támogatta Kádár Gabriella alkotását. A képviselő felhívta a figyelmet Lillafüred egyedülálló természeti értékeire, történetére, kérte, mivel jövőre lesz száz éve Herman Ottó halálának, inkább akkor avassák fel a szobrát. A park tematizálásánál azokra kellene fókuszálni, akik híressé tették Lillafüredet. Miért pont a szóban forgó két szobrászt kérték fel? Valahogy ábrázolni kellene, ami Herman Ottó nevéhez kötődik, például hogy ő hozta létre a Madarak és fák napját.
Kovács László KDNP képviselő elmondta, minden olyan kezdeményezést támogatnak, ami védi, építi, gyarapítja a város vagyonát. Jelen esetben egy olyan fejlesztés indult el, amely ismét az ország ékkövévé teheti Lillafüredet. Kovács László csatlakozott Fedor Vilmos kezdeményezéséhez, hogy jövőre avassák fel Herman Ottó szobrát, egyben javasolta, nyilvánítsák a centenáriumi évet Herman Ottó Emlékévvé, esetleg vetélkedővel, rendezvényekkel. A lektorátus véleményét figyelembe véve, támogatják az előterjesztést, ugyanakkor tartalmilag nem értenek egyet a lektorátus azon megállapításával, hogy a madarak tartalmilag nem illenek Herman Ottóhoz.
Mokrai Mihály MSZP képviselő kérdezte, miért nem ismertették meg előzetesen a lakossággal ezeket a terveket, amit rendelet is előír? Miért nem lehetett miskolci szobrászoktól megrendelni az alkotásokat? Mit ábrázol majd az alkotásokon jelzett két címer?
Kiss János Fidesz frakcióvezető elmondta, örömére szolgál, hogy egy szavazáson Lillafüredet választották Magyarország legszebb helyévé, ez ugyanakkor feladatot is jelent, amelynek meg kell felelni. Dolgozni kell rajta, hogy a turistákat ne csupán a természet szépsége ejtse rabul, hanem a turisztikai attrakciók is. A lektorátus véleményével kapcsolatban a frakcióvezető elmondta, vizsgálják meg, feltétlenül kell-e most ebben az előterjesztésben dönteni, vagy napolják ezt el addig, míg minden megfelelő információnak a birtokában lesznek.
Kovács László KDNP képviselő támogatta, hogy kezdjenek tárgyalásba a lektorátussal, tekintsék át a felmerült módosító javaslatokat, s későbbi időpontban hozzanak döntést az ügyben.
Kákóczky András kulturális osztályvezető a felvetésekre reagálva egyebek mellett elmondta, a projektet szeptemberben le kell zárni, nincs rá lehetőség, hogy a jövő évben avassák fel Herman Ottó szobrát. Koncepciót alakítanak ki, hogyan ünnepeljék meg méltó módon Herman Ottó halálának centenáriumát 2014-ben.

12.10
Testvérvárosi kapcsolat


Miskolc és a törökországi Kayseri testvérvárosi megállapodásának jóváhagyása is szerepelt a júniusi ülés napirendjén. Pfliegler Péter alpolgármester szóbeli kiegészítőjében kiemelte, az elmúlt időszakban Miskolc testvérvárosainak száma kettővel bővült, a dél-koreai Asan után most Kayserivel is megállapodást írtak alá. Mindkét város olyan országban található, amelyek gazdasága igen erős, és erős fejlődést mutat. Mindent erejükkel azon vannak, hogy piaci lehetőségeket kutassanak fel ezeken a területeken a miskolci vállalkozások számára. A Török Köztársaság középső területén fekvő Kayseri modern iparváros, az ország hatodik legnagyobb települése, közel egymillió lakossal. Saját nemzetközi repülőtérrel, számos kulturális intézménnyel, négy egyetemmel rendelkezik, melyek közül a legnagyobb Ereiyes Egyetem elődintézményét 1206-ban alapították, az iskola partnerintézményi megállapodást kötött a Miskolci Egyetemmel.
Miskolc és Kayseri 2012 őszétől tárgyalásokat folyat a testvérvárosi együttműködés létrehozásáról, Magyarország isztambuli főkonzuljának ajánlására került sor a személyes kapcsolatfelvételre a két város vezetése között. A szakemberek folyamatosan egyeztettek a testvérvárosi együttműködés lehetséges szakmai tartalmáról, kölcsönös előnyeiről, a gazdasági kapcsolatokon túlmenően, a kulturális, oktatási együttműködés jelentőségére is hangsúlyt helyezve. Május 21-22.-én Mehmet Özhaseki kayseri főpolgármester vezetésével török delegáció látogatott Miskolcra.

Fedor Vilmos MSZP képviselő kifogásolta, hogy utólag kérik a közgyűlés hozzájárulását a testvérvárosi együttműködéshez. A képviselő azt is kifogásolta, hogy a városi költségvetésben nem szerepel jelentős tétel a testvérvárosi kapcsolatok ápolására, holott egy ilyen kis országban létkérdés a kapcsolatok építése, ápolása, a sikeres diplomácia.
Tompa Sándor DK képviselő ugyancsak azt firtatta, megvannak-e a fizikai, anyagi lehetőségek a városban, hogy igazán eredményes testvérvárosi együttműködést tudjanak folytatni, turisztikai, gazdasági, oktatási és más területeken.  Szeretnénk, ha világosan bemutatnák, hogyan tud ez a török város a mi gazdaságunkban, kulturális életünkben tevékenyen megjelenni. Ezzel együtt a több évszázados magyar-török barátság jegyében támogatjuk az előterjesztést – mondta el a képviselő.
Pakusza Zoltán Jobbik képviselő szerint nem a távolban kellene piacokkal kecsegtetni a miskolci vállalkozásokat, helyben kellene őket helyzetbe hozni.
Csiszár Miklós jegyző elmondta, hogy az önkormányzati törvény lehetővé teszi a polgármester számára, hogy eljárjon az önkormányzat képviseletében, megállapodások esetében is, ez azonban akkor válik teljessé és hatályossá, amikor a képviselő-testület is megszavazza. A sürgőségi előterjesztések nagy számával kapcsolatban a jegyző elmondta, legközelebb szeptemberben tart ülést a közgyűlés, az ügyek nagy száma indokolta az előterjesztéseket, kérte a hivatal munkatársait, ezek ütemezetten készüljenek, hogy a képviselők fel tudjanak készülni.

kozgyules_130620ml_09.jpg

11.05
Ingatlanok használatba adása


Ezt követően összevontan tárgyalták az ingatlanok kedvezményes használatba adására vonatkozó napirendeket. Térítésmentesen adja a rendőrség használatába az önkormányzat a lyukóvölgyi körzeti megbízotti csoport működéséhez szükséges irodahelyiséget, ha ezt a városi közgyűlés is jóváhagyja. Az előterjesztés szerint, elmúlt évek során egyre erősebb társadalmi elvárás jelentkezett az állandó rendőri jelenlét iránt Lyukóvölgyben. Ilyen módon ugyanis a hatóság késedelem nélkül reagálhat a lakosságot érintő bűncselekményekre, s így orvosolhatja, vagy legalább is kezelni tudja a közbiztonsággal kapcsolatos helyi gondokat. A célok megvalósítása érdekében szoros együttműködés alakult ki az önkormányzat, és a megyei rendőr-főkapitányság között, május 28-án pedig átadták a Vasgyári Rendőrőrs lyukóvölgyi, körzeti megbízott csoportjának új székhelyét a Lyukói Közösségi Házban. Ezzel megvalósult az állandó rendőri jelenlét a területen, négy rendőr gyakorlatilag 24 órás ügyeletben fogadja a helyszínen a lakossági bejelentéseket, emellett járőrözési feladatokat is ellát.
Az önkormányzat egy 12 négyzetméteres irodahelyiséget adott ehhez a rendőrség használatába, amiről szándéknyilatkozatot írtak alá. Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló rendelet szerint az önkormányzati vagyon ingyenes vagy kedvezményes hasznosításáról a közgyűlés dönthet. Ezért a grémiumnak a júniusi ülésén arról kell határoznia, hogy térítésmentesen használatba adj-e a Lyukóvölgyi Körzeti Megbízotti Csoport részére a Lyukói Közösségi Házban található irodahelyiséget, 2013. július 1-jétől 2018. június 30-ig. Ebben a napirendi pontban tárgyaltak a Miskolci Nemzeti Színház, a Miskolci Csodamalom Bábszínház, a Miskolci Szimfonikus Zenekar valamint a Miskolci Városi Szabadidőközpont ingatlanhasználati szerződésének módosításáról, valamint a javaslatról a Miskolc, Kisfaludy u. 39-41. sz. alatti ingatlan MIK Zrt. részére történő kezelésbe adására, az ingatlan helyiségeinek a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány részére történő kedvezményes bérbeadására.

Mokrai Mihály
MSZP képviselő szerint érthetetlen, a lyukói rendőrállomás esetében, miért kellett már május 28-án átadni egy létesítményt, ami csak július 1-től nyílik meg?  Jakab Péter Jobbik képviselő Lyukó közbiztonsági helyzetéről szólva elmondta, egy 12 négyzetméteres rendőrállomás véleménye szerint nem elég a problémák megoldásához. Ha csak egy ember biztonságérzetét javítják ezzel, már van értelme, támogatják a rendőrállomást, de véleményük szerint oda egy laktanyára lenne szükség. Tompa Sándor DK képviselő kifogásolta, hogy korábban nem vonták be az előkészítésbe az ellenzéket, mint ahogy más napirendi pontoknál sem.  Zsiga Marcell alpolgármester szerint érthetetlen miért zavarja az ellenzéket hogy végre rendőrállomás létesült Lyukóban, amivel hatalmas lépést tettek a közbiztonság erősítésének területén a városrészben.
Benczés Miklós Fidesz képviselő kérte, támogassák az előterjesztést, amire nagyon nagy szükség van az ott élők biztonsága szempontjából. Fontos hogy állandó rendőri jelenlétről, körzeti megbízotti csoportról van szó, kialakult egy párbeszéd az ott élő lakosok és a rendőrök között, ami erősíti a lakosság biztonságát, a rendőröket pedig fontos információkhoz juttatja. Valóban törekedni kell rá, hogy ott a jövőben növeljék a rendőri létszámot, a közlekedési problémák megoldása érdekében is nagy szükség van a hatósági intézkedésekre.
Kiss János Fidesz frakcióvezető szerint mindaddig, míg az MSZP nem rendezi a múlthoz, az MSZMP-hez, az 1956-os megtorlásokhoz való viszonyát, nem áll jól neki, ha elkezdi a demokráciát félteni. A miskolciak tudják mit „köszönhetnek” az MSZP-nek a közbiztonság területén, idehozták a fészekrakókat, ezt nem felejtik el nekik. Ha a fészekrakókat nem szabadítják rá Miskolcra, Lyukóban is más lenne a helyzet, nagyon nagy jelentősége van a rendőrállomás létrehozásának, ez nem a hely nagyságától függ. Kezelni kell az örökséget, amit az MSZP-től átvettek, ezért hozzák a folyamatos intézkedéseket a közbiztonság javítására, ezért zajlanak a folyamatos hatósági ellenőrzések, ezért vásárolta meg az önkormányzat a fészekrakós lakásokat érintő követeléseket.
Mokrai Mihály MSZP képviselő cáfolta, hogy másodrendűnek tartanák a közbiztonság kérdést, mint ahogy sejtetni akarják. A szocialistáknak semmi közük ahhoz, hogy egyesek visszaéltek a Fészekrakó program alapvetően pozitív lehetőségeivel.
Jakab Péter Jobbik képviselő szerint nem csak a fészekrakók, hanem most már a kanadások is rontják a lyukói helyzetet, alapjaiban kellene ott megszüntetni a jogellenes állapotokat.

Soós Attila Fidesz képviselő kihangsúlyozta, hogy mindhárom előterjesztés már létező, ismert helyzeteket tesz rendbe papíron is. Nem korrekt azzal riogatni, hogy információk eltitkolásáról, vagy bármi hasonlókról lenne szó. A tárgyalt előterjesztések vagyongazdálkodásról, értékteremtésről szólnak, arról, hogy a város vagyona a legcélszerűbb, értékteremtő módon legyen hasznosítva.
Mokrai Mihály MSZP képviselő szerint nem kellett volna az intézményeket nonprofit Kft-é alakítani, akkor nem lenne szükség ilyen előterjesztésekre. Nem tudnak konstruktívan együttműködni, ha azt tapasztalják, hogy a véleményükre sem kíváncsiak.
Kovács László KDNP képviselője frakciójuk nevében köszöntet mondott Sebestyén László országgyűlési képviselőnek, és Kriza Ákos polgármesternek, hogy a lyukói rendőrállomás létrehozásával újabb jelentős lépést sikerült tenni azon az úton, a biztonságos Miskolc megteremtése érdekében, amit választási programjukban is megígértek, s mindenkit kért, hogy higgadtan, felelősen álljon a kérdéshez, ami közös érdeke az itt élőknek.


10.00
Pályázatok a közgyűlés előtt


Első napirendi pontban pályázatok benyújtásáról tárgyaltak a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma meghívásos pályázati kiírására az Operafesztivál 2014-2016. évi programjainak támogatására, valamint a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására a Herman Ottó Múzeum új állandó kiállítása megvalósításának érdekében.
Fedor Vilmos MSZP képviselő kérdezte, mennyi pénz nyerhető a pályázatokon. Szabó Sándor KDNP képviselő támogatásáról biztosította a javaslatokat, külön kiemelve a 450 éves református iskola épületében megrendezendő, pedagógiai célzatú kiállítást.
Kákóczki András kulturális osztályvezető elmondta, az Operafesztivál támogatására évente húszmillió forint nyerhető, a Herman Ottó Múzeum új állandó kiállításának támogatására pedig 15 millió.
Ezt követően összevontan tárgyaltak több pályázatokkal kapcsolatos napirendet: így az MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. 2013-2014. évi társasági adó támogatásból finanszírozandó létesítményfejlesztésre és tárgyi-eszköz beszerzésre valamint a vízilabda, kézilabda, kosárlabda szakosztályok utánpótlás nevelésre irányuló pályázatához önerő biztosítására, valamint a Nagy-Avas 400. számú ingatlan előtti pincebeszakadás helyreállítására vonatkozó vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosítására benyújtandó pályázati javaslatot.

Ugyancsak ebben a napirendi pontban tárgyalt a grémium pályázat benyújtásáról az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló ˝Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára˝ c. felhíváshoz kapcsolódóan.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívása lehetővé teszi a járási hivatalok létrejötte miatt átalakult önkormányzati feladatkörök felmérését, az eredmények visszacsatolását, valamint az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyság-növelésének módszertani és gyakorlati támogatását.
A pályázat által sor kerülhet a szervezeti rendszer jelenlegi folyamatainak racionalizálására, a szabályzatok és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálatára, intézményekre vonatkozó feladat ellátási és finanszírozási modell kidolgozására, a költségvetés helyzetének értékelésére, a költségcsökkentés stratégiájának elkészítésére, a közszolgáltatások körében végzett lakossági elégedettség felmérésére. A fejlesztés keretében lehetőség nyílik a hatékonyabb működésre irányuló javaslatok kidolgozására és számos egyéb tevékenységre, amelyek egyértelműen azt szolgálják, hogy az önkormányzat helyt tudjon állni az erőforrásokért történő egyre erősödő versenyben és a lakossági kapcsolatokat erősítve, ésszerűen szervezett folyamatokkal működhessen. Ugyancsak tárgyalták a javaslatot felhatalmazás megadására KEOP pályázaton való részvételhez települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez.

Mokrai Mihály
MSZP képviselő kifogásolta, hogy ennyi témát vontak össze egy napirendbe, mint mondta, polihisztornak kellene lennie annak, aki ezekben egyszerre véleményt akar mondani, hiányzik a szervezetfejlesztési előterjesztésből, mit akarnak megvalósítani, mire költik el az esetleg megnyert pénzt. Bartha György MSZP képviselő kérdezte, igazak-e azok a hírek, hogy a vízilabda TAO-s pénz egy része a női kosárlabdához lett átcsoportosítva.
Nehéz Károly Fidesz képviselő arról szólt, a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatos informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos pályázatnál hárommilliárdos fejlesztésről van szó, jó esetben száz százalékos támogatással. Az előterjesztésben egyértelműen meg van határozva, mik azok a célok, amelyeknek ebben a projektben teljesülnie kell, ezek támogatásra érdemes célok. Tompa Sándor DK képviselő szerint a városi sportiskolát érintő előterjesztés tulajdonképpen egy Tapolca-előterjesztés, amiről régóta nem mernek őszintén beszélni. A pályázatot április 30-áig be kellett nyújtani, miért nem hozták be az áprilisi közgyűlésre? Átláthatatlanok a tervezői megbízások, tette hozzá.
Kriza Ákos válaszában utalt az MSZP-s városvezetések idején történt, sikertelen tapolcai fejlesztési kísérletekre, majd elmondta, a tapolcai strand beruházása elindult folyik a kivitelezők kiválasztása, minden a legnagyobb rendben van, ha a képviselőnek visszaélésről van tudomása, tegyen hatósági bejelentést.
Zsiga Marcell alpolgármester elmondta, a kormány elkötelezett a sport és az utánpótlás nevelés feltételeinek javítása iránt. Soha nem látott összegeket nyerhetnek el sportágak, így volt ez Miskolcon is, jelentős pénzeket nyertek el, hogy minél komfortosabb, minél jobb körülmények valósulhassanak meg. Ez az előterjesztés arról szól, hogy három sportágban mintegy 750-800 milliós, a jégkoronggal együtt csaknem milliárdos fejlesztés valósulhasson meg Miskolcon.

kozgyules_130620ml_04.jpg

Kiss János Fidesz frakcióvezető nyugalomra intett, kérte az ellenzéki bekiabálások mellőzését. Mint mondta, az MSZP-s hozzászólások csupán a régi lemezt, a vádaskodó politikai paneleket tartalmazzák, érdemi javaslatot nem fogalmaznak meg, mint ahogy a vezetésük idején sem boldogultak a tapolcai fejlesztésekkel. Próbálják elterelni a figyelmet az akkori sikertelenkedésről, tétlenkedésről. A politikus kiemelte, egy városvezetésnek a szükséges fejlesztések, lehetőségek szem előtt tartásával mindenkor felelős vagyongazdálkodást kell folytatnia, akkor is, ha sikeres várost vesz át, nem pedig olyat, mint amilyet Miskolc esetében az MSZP-s vezetés hátrahagyott.
Pakusza Zoltán Jobbik képviselő szerint parttalan a vita, Tapolca helyzete az elmúlt tíz évben semmit nem javult, folyik az egymásra mutogatás. A szocialisták nyolc évig nem csináltak semmit, most ellenzékben megtalálták a bölcsek kövét, adják a tanácsokat. – Mi itt elbeszélgetünk, az idő megy, csak a tapolcaiak nem látnak semmit a beígért fejlesztésekből – fogalmazott a képviselő.

9.25
Kriza Ákos sportsikerekről is szólt, a második maratoni hétvégén, több miskolci, önkormányzati csapat is sikeresen szerepelt.
Ugyancsak bejelentette, hogy a törvényi, jogszabályi előírások értelmében, június 15.-étől Batta Angéla és Miklós Béláné kapott aljegyzői kinevezést. Ezt követően sürgősségi indítványok napirendre tűzéséről, majd a napirend elfogadásáról döntött a képviselő-testület.


9.05
Elkezdődött a közgyűlés


Kriza Ákos napirend előtt szólt az árvízi védekezésről, kiemelve az összefogás jelentőségét, sikerét, Miskolc, a miskolci cégek, önkéntesek részvételét a munkálatokban. – Jó volt hallani, hogy dicsérő szóval illették a miskolciakat, jó volt látni a helyszínen az összehangolt, szakértői munkát – mondta el Kriza Ákos, köszönetet mondva mindazoknak, akik részt vettek a védekezésben.
A polgármester arról is szólt, hogy július 1-jén kinyit a selyemréti strand eddig elkerített része. Mint mondta, több mint hatéves munka végére sikerült most pontot tenni, a strand megújult részekkel várja a miskolciakat. Kriza Ákos kiemelte, a pályáztatás kivitelezés során nagyon szoros ellenőrzés érvényesült, a műszaki problémák kiküszöbölése érdekében, mint fogalmazott: „jottányit sem engedhetünk a minőségből”. Miskolc polgármestere valamennyi látogatónak azt kívánta, érezze jól magát az új létesítményben, élvezzék a megújult szolgáltatásokat. 
Napirend előtt emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Berkesi Sándor főorvosról, a város Pro Urbe díjas, elismert közéleti személyiségéről, volt MSZP-s önkormányzati képviselőről, akiről  Simon Gábor a párt városi elnöke mondott nekrológot, felidézve életútja legfontosabb állomásait, emberi, orvosi, közéleti hitvallását.

Korábban írtuk

Tárgyalnak egyebek mellett a városi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodások módosításáról, a közgyűlés II. félévi munkatervének megállapításáról, Miskolc zajcsökkentési intézkedési tervének elfogadásáról, köztéri képzőművészeti alkotások kihelyezéséről, az iskola- és ifjúság-egészségügyi védőnői, valamint területi védőnői körzetek átszervezéséről.

Napirendre kerül a Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft., a Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft., a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft., valamint a Miskolci Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. ingatlanhasználati szerződésének módosítása, Miskolc sportirányításának átszervezése, valamint pályázat benyújtása az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló ˝Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára˝ c. felhíváshoz kapcsolódóan.
Zárt ülésen tárgyalnak Miskolc művészeti és tudományos ösztöndíjainak adományozásáról, az Önkormányzati Rendészet valamint a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. vezetői munkaköreire kiírt pályázatok elbírálásáról, vezetői álláshely betöltéséről.

Sürgősséggel kerül a közgyűlés elé az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, a telekadóról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, a Nagy-Avas 400. számú ingatlan előtti pincebeszakadás helyreállítására vonatkozó vis maior pályázathoz szükséges önrész biztosítása, a Kisfaludy u. 39-41. sz alatti ingatlan MIK Zrt. részére történő kezelésbe adása, valamint az ingatlan helyiségeinek a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány részére történő kedvezményes bérbeadása, Miskolc Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása.

Ugyancsak sürgősséggel tárgyalja a grémium az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, pályázat benyújtásáról a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma meghívásos pályázati kiírására az Operafesztivál 2014-2016. évi programjainak támogatására és a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására a Herman Ottó Múzeum új állandó kiállítása megvalósításának érdekében. Javaslat kerül a közgyűlés elé a MVSI Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. 2013-2014. évi társasági adó támogatásból finanszírozandó létesítményfejlesztésre és tárgyi-eszköz beszerzésre valamint a vízilabda, kézilabda, kosárlabda szakosztályok utánpótlás nevelésre irányuló pályázatához önerő biztosítására    , valamint a Belváros-Diósgyőri és az Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóságnak a Miskolci Közintézmény-működtető Központba történő beolvadására valamint a Miskolci Közintézmény-működtető Központ Alapító okiratának módosítására is.

Szepesi S.    


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2021-04-12 (Hétfő)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!