Városinfó

Ünnepi közgyűlésen adták át Miskolc város elismerő díjait

2013-05-11 12:45

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE unnepi_kozgyules_130511_3.jpg

A városi képviselő-testület 1992-ben döntött úgy, hogy május 11-én lesz Miskolc Város Napja, annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a településnek címeres kiváltságlevelet Ferenc József. Az ünnepet 1993 óta rendezik meg, s hagyománnyá vált, hogy május 11-én, a miskolci színházban tartott ünnepi közgyűlés keretében évente elismeréseket adnak át azoknak, akik jeles eredményeket értek el a tudomány, a kultúra, az oktatás a művészet, a sport illetve a közélet más területein, tevékenységükkel öregbítették Miskolc jó hírnevét.Idén is a színház adott helyet az ünnepi közgyűlésnek, melyen Csiszár Miklós, Miskolc jegyzője köszöntötte városunk vezetőit, a képviselő testület tagjait, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal képviselőit, országgyűlési képviselőket, a megyei önkormányzat vezetőit, a kitüntetetteket.
Ahogy köszöntötte az ünnepen részt vevő Paszi Olavi Tuominent, a Finn Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét, valamint Miskolc Megyei Jogú Város finn testvérvárosának, Tamperének küldöttségét.
Valamint a lengyelországi Tarnow város hivatalos delegációját, Henrik Slomka Narozsánszki alpolgármestert és Andzsej Spunárt a tarnowi reginális múzeum igazgatóját.
Ezt követően kérte fel Kriza Ákost, Miskolc polgármesterét ünnepi beszéde megtartására.

unnepi_kozgyules_130511_ml_2.jpg

– Ma Miskolcot áthatja a tenni akarás, a megújulás iránti vágy, a jobbá, élhetőbbé válás igénye. A cél tehát megvan. És persze megvannak a nehézségek is. És igen, előfordul, hogy nem mindig sikerül elsőre, amit elterveztünk. De aki egy kicsit is követi az eseményeket, figyeli a közéletet, az azt is látja – ha akarja - hogy kitartóan, az ellenszélnek is nekiszegülve haladunk előre, lépésről-lépésre közeledve a célokhoz – kezdte beszédét Kriza Ákos.
Miskolc átalakulóban van. És ez így van rendjén, mert nem hagyhatjuk, hogy a világ elmenjen mellettünk. Ez folyamatos küzdelmet jelent, de megéri, mert átformáljuk, a kor követelményeihez igazítjuk - felélesztjük Miskolcot – tette hozzá a polgármester.
– Az elkövetkező hónapokban lezajló, a város jelentős részét érintő beruházásoknak és programoknak köszönhetően Miskolc végleg maga mögött hagyhatja az acélváros jelzőt, és átlép a digitális városok körébe - a kibertér segítségével új dimenziót nyitva a lakosság jelentős része előtt. Mindeközben folyamatosan törekszünk arra, hogy az itt élők legnagyobb vágyát is kielégítsük, vagyis hogy növeljük a munkahelyek számát. De nem feledkezünk el arról sem, hogy a miskolciak és az idelátogatók kényelmét, a szórakozást szolgáló fejlesztéseket is végrehajtsunk – mondta Kriza Ákos.
– Tisztelt kitüntetettek, az Önök példája, munkája, az Önök akarata és küzdelmei nélkül ma Miskolc kevesebb lenne. Legyenek erre büszkék! Megtisztelő számomra, hogy ma Önök, városunk legjobbjai között lehetek. Minden miskolci nevében köszöntöm hát Önöket, és azt kérem, hogy folytassák, amit elkezdtek! – tette hozzá.

Kriza Ákos teljes beszédét elolvashatják ITT!

Ezután vette kezdetét a díjak és elismerések átadása.

Miskolc város 2013-as díjazottjai:


Díszpolgár

unnepi_kozgyules_130511ml_10.jpg

Gálffy Imre (posztumusz)

Miskolc 1944–48 közötti polgármestere igazi lokálpatriótaként szerette a várost és tevékenységével hozzájárult háború utáni újjáépítéséhez, a közigazgatás helyreállításához, nagy Miskolc létrehozásához, ennek elismerése a kitüntető cím.

unnepi_kozgyules_130511_ml_1.jpg

Takács István
A belgyógyász orvos és egyetemi tanár kiemelkedő hematológiai és onkológiai gyógyító munkáját, kutató, oktató, vezetői tevékenységét ismeri el a város a kitüntető címmel.


Pro Urbe

Bogdan Adamczyk és Kalna Zsolt
Bogdan Adamczyk szerzetes pap a minorita templom alapítója, Kelemen Didák minorita szerzetes életét kutatja, örökségét ápolja, a boldoggá avatásán munkálkodik. Kalna Zsolt plébános az egyházi szolgálat mellett évek óta dolgozik a város kiemelkedő műemléke, a minorita templom felújításán. Egyházuk, a város, a hátrányos helyzetű fiatalok és szegények iránti elkötelezettségük elismerése a díj.

Dufala József
Miskolc 1958–1990 között épült jelentős középületeinek belsőépítésze, funkcionális és szépészeti megfogalmazásai egyedülállóak. A város arculatát meghatározó, magas színvonalú építésztervezői tevékenységének elismerése a díj.

Palla Sándor
A háziorvos gyógyító, oktató tevékenységének és az országban egyedülálló háziorvosi szervezet létrehozásának elismerése a kitüntető díj.

Soós Ferenc
A gyakorlaton alapuló elméleti oktatás, a közösségépítő természetjárás és a keresztény szemlélet határozta meg életútját. Ennek, valamint tudományos munkájának, Miskolc iránti mély elkötelezettségének, az oktatás iránt tanúsított felelősségérzetének elismerése a díj.

Gálffy Ignác-életműdíj

Horváthné Tóth Ildikó
A keresztény eszmeiség talaján álló nevelési értékrendje, pedagógiai hitvallása méltóvá teszi a díjra.

Herman Ottó Tudományos Díj

Szathmáry Sándor
A professzor nagy ívű életpályájának teológiai, tudományos és irodalmi művei a református egyház egész közössége előtt széles körben ismertek. Több évtizedes teológiai munkásságának elismerése a díj.

Takács Gábor
Az olajkutatás nemzetközileg elismert szaktekintélye. Kiváló oktatói, tudományszervező tevékenységének elismerése a díj.

Szemere Bertalan Közéleti Díj

Ludnik Ferenc
Több évtizeden keresztül segítette az önkormányzatot és intézményeit gazdasági tanácsaival, és dolgozott a város érdekében, ennek elismerése a díj.

Szabó Lőrinc Irodalmi Díj

Gróf Lajos
A város keresztény irodalmi életében betöltött szerepének elismerése a díj.

unnepi_kozgyules_130511ml_57.jpg

Kondor Béla Képzőművészeti Díj

György István Csaba (Borgó)
Miskolc művészeti életének meghatározó alakja, aki alkotásaival a város számára maradandót alkot, ennek elismerése a díj.

Reményi Ede Zenei Díj

Anima Vonósnégyes
Az együttesnek (Soós Gábor, Vitányi Csaba, Krajnik Ágoston, Lipták Zsuzsanna) az igényes komolyzene népszerűsítéséért, illetve az ifjúság zenei nevelése terén kifejtett tevékenysége elismerése a díj.

Déryné Színházi Díj

Kincses Károly
Évtizedek óta a város neves művésze, aki jó hírét viszi Miskolcnak, ennek elismerése a díj.

Miskolc Város Építészeti Alkotói Díja

Dobos Sára
Kertépítészeti tervezői tevékenysége meghatározó Miskolc városképi arculatában, melynek elismerése a díj.

Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díj

Szitás Benedek

Ügyvédként elkötelezett híve az anyanyelv ápolásának és a fiatalok szép magyar beszédre való oktatásának. Közösségi munkájának és a miskolci jogászképzésben betöltött szerepének elismerése a díj.

Benkő Sámuel-díj

Gálné Ács Mária
Kiváló lelkipásztor, pszichopedagógus, szociális szakember. A miskolci kismamaház „megálmodójaként”, intézményvezetőjeként a családokért és az anyákért végzett önzetlen tevékenysége elismerése a díj.

Négyesiné Bordás Márta
Áldozatos orvosi munkája, a betegek szeretete, az önzetlen gyógyítani és segíteni akarása elismeréseként adományozták számára a díjat.

Pedagógiai Díj

Balogh Istváné
Az óvodás korosztály körében végzett odaadó munkájáért, újító szakmai és vezetői tevékenységéért adományozták számára a díjat.

Egyed Zsolt Jenőné
Magánéletében, emberekhez való viszonyában egy igaz keresztény ember értékeit követve él, s ezért nagy tiszteletnek örvendhetett az iskolában, hosszú és kifogástalan pedagógiai munkásságának elismerése a díj.

Farkasné Ludányi Ágota

Áldozatkész, magas színvonalú szakmai munkájának méltó elismerése a város díja.

unnepi_kozgyules_130511ml_74.jpg

Az Év Sportolója Díj

Gercsák Szabina
A fiatal cselgáncsozó eredményei töretlen fejlődést mutatnak. Hazai és nemzetközi versenyeken elért sikereivel öregbítette a város hírnevét határainkon túl is, ennek elismerése a kitüntető cím.

Németh Csaba
Az utóbbi tíz évben mindig a világ legjobb terepfutói között szerepel. Kitartása és mozgásszeretete a hosszabb, úgynevezett ultra távokon érvényesül. Eredményeinek elismerése a kitüntető cím.

Miskolc Város Sportjáért Díj

Mellik Béla
Áldozatkész munkájával, a Miskolci Ju Jitsu Egyesület elnökeként több világ- és magyar bajnokot nevelt az utóbbi években, ennek elismeréseként adományozták számára a díjat.

A Civilek Támogatásáért Díj

Uwe Mang
A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. gazdasági igazgatójaként mindent megtett, hogy támogassa a cégnek otthont adó térség fejlesztését. Szociális érzékenységének, Miskolc és a régió lakossága érdekében végzett példaértékű tevékenységének elismerése a díj.

Az Év Civil Szervezete Díj

Baráthegyi Vakvezető- és Segítőkutya Iskola Alapítvány
Munkájuk országosan és helyi szinten is kiemelkedő, ezért az alapítvány méltó a város elismerésére.

Pro Minoritatae Díj

Z. Burján Ferenc (posztumusz)
A posztumusz kitüntetéssel ismeri el a város kitartó közösségteremtő és a kisebbségekért, elsősorban a görömbölyi ruszinokért végzett áldozatos tevékenységét.

Nívódíj

Balázs István
Lokálpatriótaként, amatőr versmondóként példát adó lelkesedésének, emberségének, a kultúrát és a művészeteket támogató önkéntes munkájának, hagyománytiszteletének elismerése a díj.

Biszterczky Andrásné
A zenei oktatás, a kórusmozgalom területén kifejtett több évtizedes tevékenységét, a kulturális közéletben végzett munkáját ismeri el a város a díjjal.

Di-Tra Humán Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Miskolc város lakosságának magas szakmai színvonalú traumatológiai és kézsebészeti szakellátása alapján, munkásságuk elismeréséül adományozták számukra a díjat.

Fráter Kórus
Kiemelkedő szakmai és közösségfejlesztő munkájukat, a minősítő versenyeken elért eredményeiket ismeri el a város a díjjal.

Lórántné Orosz Edit
A több mint 25 éves, a közigazgatásban végzett munkája során sokat tett Miskolcon a foglalkoztatási helyzet javításáért, elhivatott a város leszakadásának megállításában, ezért adományozták számára a díjat.

Méreg Gyuláné
A közigazgatási pálya és az egészségügy iránt elkötelezett, magas színvonalon végzett szakmai munkáját ismeri el a város a díjjal.

Puskás Péter
Magas színvonalú építésztervezői munkássága elismeréséül, mely a Csillagpont Kórház tervezési munkáját is meghatározta, adományozták számára a díjat.

Szentpáli István Kamarai Díj

Sárközi György
A megye tömegközlekedésének fejlesztésében több mint két évtizedes, meghatározó munkáját, a megye, a régió szolgálatába állított szaktudását ismeri el a BOKIK a díjjal.

Geofil Díj

Frisnyák Sándor
A Kárpát-medence történeti földrajzával foglalkozó önálló könyvei mellett elévülhetetlenek érdemei a tudományos ismeretterjesztésben, ami jó részben, akárcsak kutatásai, publikációi, a megyéhez, Miskolchoz kötik.
Tudományos életútját ismerik el a Magyar Állami Földtani Intézet által – a Diósgyőrért Közhasznú Alapítvány javaslatára – alapított szakmai díjjal.

unnepi_kozgyules_130511ml_69.jpg


Az elismerések átadása után Bárdos Zsuzsanna és Körmödi Tamás néptáncosok, a „Felszállott a páva” Tehetségkutató Verseny 2012. évi középdöntősei adtak műsort, majd Csiszár Miklós jegyző zárta be az ünnepi közgyűlést.

A résztvevőket hívták, látogassanak ki a Szent István térre és az Avasi pincesorra, ahol színes programokkal folytatódik Miskolc város ünnepe. 16 órától a Minorita templomban pedig a városért felajánlott Hálaadó Ökumenikus Istentisztelet lesz.

H. I.
Fotó: Mocsári László
Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2019-12-11 (Szerda)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!