Városházi hírek

Átalakuló polgármesteri hivatal

2013-03-06 09:58

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE varoshaza_130228_ja_2.jpg

A Miskolci Önkormányzati Rendészet létrejöttével, a kistérségi munkaszervezet átalakulásával és néhány jogszabályi változás átvezetésével szükségessé vált a polgármesteri hivatal kisebb átalakítása, finomhangolása, melynek az SZMSZ-ben történő módosítása a csütörtöki közgyűlés egyik napirendje lesz.

A közgyűlés tavaly decemberi ülésén már jóváhagyta a polgármesteri hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását és az egységes Szervezeti és Működési Szabályzatot. A hivatal szervezeti felépítésének áttekintését követően, figyelembe véve a hivatal szervezeti felépítését érintő döntéseket, az SZMSZ módosítása vált szükségessé.

2013. április 1. napjával létrejön a Miskolci Önkormányzati Rendészet, hiszen a közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv létrehozatala mellett döntött. A jelenlegi közterület-felügyeleti és mezőőri szolgálatot ellátó munkatársak további feladataikat az Önkormányzati Rendészeti Szerv kötelékében látják el.

Ugyanakkor Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2013. január 31-én döntött a munkaszervezetének átalakításáról, és a Kistérségi munkaszervezet, mint osztály szintű szervezeti egység megszűnéséről. Ezek figyelembe vételével előterjesztés kerül a közgyűlés elé arról, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban is megjelenjen a polgármesteri hivatal átalakítása.

A Polgármesteri Kabinet a kabinetfőnök vezetésével önálló osztályként működik, amelynek keretein belül a feladatok ellátása továbbra is referensi rendszerben történik. A Polgármesteri Kabinet vezetőjének munkáját a továbbiakban a kabinetvezető-helyettes segíti. A kabinethez tartozó településfejlesztési, valamint az ehhez kapcsolódó vagyonjogi feladatok ellátásával összefüggő feladatokat a javaslat a Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztályhoz telepítené.

A Jegyzői Kabinet keretén belül osztályként működő Kistérségi Munkaszervezet tanács osztályszintű tagozódása megszűnik, és a feladatait ellátó foglalkoztatottakból négy fő a Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály, az Ellenőrzési Osztály, valamint a Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztály Stratégiai Osztálya szakmai felügyelete alá kerül.

Az Informatikai Osztály jelenleg a Városfejlesztési és Üzemeltetési Főosztályon belül helyezkedik el. A javaslat a tevékenységi körből a térinformatikai feladatokat kiemelve az osztályt, a Jegyzői Kabinet szervezeti keretein belül javasolja elhelyezni, figyelemmel arra, hogy az osztály általános tevékenysége a teljes polgármesteri hivatalra kiterjedő informatikai rendszer működtetési, fejlesztési feladat.

Az Emberi Erőforrás Menedzsment Csoport feladatai tekintetében tartalmaz az előterjesztés módosítási javaslatokat, az államháztartásról szóló törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alapján pedig az Ellenőrzési Osztály feladatait aktualizálják a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A Gazdálkodási Főosztály feladatai kibővülnek a társulással kapcsolatos pénzügyi, költségvetési, számviteli feladatok ellátásával.
Az elmúlt időszak tapasztalatait figyelembe véve célszerű a nonprofit gazdasági társaságokkal, valamint az intézményvezetőkkel való szorosabb együttműködés érdekében egy jogi és intézményvezetői státusz kialakítása. Figyelemmel arra, hogy az önkormányzat kulturális turisztikai, marketing rendszerének kialakítása, valamint az intézményekkel való kapcsolattartás a Humán Főosztály szakterülete, ezért az előterjesztés a jogi és intézményvezetői státuszt ezen főosztály keretén belül javasolja kialakítani.

A Hatósági Főosztály tekintetében az Önkormányzati Rendészeti Szerv megalapítása által a Közterület-felügyeleti és Rendészeti Osztály megszűnik, valamint a főosztály feladatai tekintetében is tartalmaz az előterjesztés módosítási javaslatokat.

A Főépítészi Kabineten belül a Főépítészi Csoport megszűnik, azonban az osztály feladatainak száma nem csökken. A csoport megszüntetését az indokolja, hogy a Főépítészi Kabinet további strukturálása nem szükséges, áll az anyagban.

Az Informatikai Osztály Jegyzői Kabinet szervezetén belül történő elhelyezésével az osztály feladatai közül a térinformatikai feladatok a Városfejlesztési- és Rendezési Osztályhoz kerülnek.

Az előterjesztés előkészítése során széleskörű szakmai egyeztetésre került sor a Polgármesteri Hivatal valamennyi főosztályával. A szabályzat összeállítása a javaslatok figyelembevételével történt.

minap.hu


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2021-04-11 (Vasárnap)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!