Pályázatok

Pályázat Miskolc város ösztöndíjára

2011-10-07 21:17

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 44/2000. (X. 9.) sz. rendelete alapján Miskolc Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága meghirdeti pályázatát a "Miskolc Város Ösztöndíjasa" cím elnyeréséhez.

pályázat célja: a város tehetséges tanulóifjúságának támogatása, a tehetségük kibontakoztatásához szükséges feltételek megteremtésének elősegítése, valamint városunkhoz való kötődésük erősítése.

A pályázók köre: bármely hazai, illetve külföldi alap- (7. osztálytól), közép- (gimnázium, szakközépiskola, szakképző iskola) vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán (első diplomás képzés nappali tagozatán) tanuló diák, aki:
- valamely tantárgyból elért kimagasló eredményét, illetve tudományos, művészeti, sport teljesítményét igazolhatóan dokumentálja (megyei, országos, illetve nemzetközi szintű versenyeken elért kiemelkedő helyezések, cikkek, kiadványok, kiállítások, bemutatók, nemzetközi elismerések, illetve ezek valamelyikével rendelkezik),
- állandó lakhelye Miskolcon van,
- felsőfokú képzés esetén 26. életévét a pályázat benyújtásáig nem töltötte be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- A kitöltött, aláírt pályázati adatlapot.
- A pályázó 2010-2011 évben elért eredményeinek felsorolását (versenyek, kiállítások, fellépések, TDK munka, publikációk, stb.), és az azokat igazoló okmányok másolatát.
- Alap- és középfokú oktatási intézményben tanulók esetében az előző 2 tanév végi tanulmányi eredményének (bizonyítvány) fénymásolatát, felsőoktatási intézmény hallgatói esetében az előző 2 lezárt félév eredményének (leckekönyv/”neptun nyilvántartás”) fénymásolatát.
- Iskolalátogatási igazolást, hallgatói jogviszony igazolást.
- Lakcímkártya másolatát.
- A háztartásban élők nettó jövedelemigazolásainak, illetve a szociális hátrányokat igazoló okmányok fénymásolatát.
- A pályázó osztályfőnökének, felsőoktatási intézmény esetén a szakmai vezetőtanárának ajánló sorait.
- Az iskola igazgatójának, felsőoktatási intézmény esetében a kar dékánjának véleményét.

A pályázat benyújtásának helye és ideje: Alap- és középfokon: A pályázó iskolájában. Beadási határidő: 2011. október 20.
A pályázatokat a pályázó iskolája összegyűjti és továbbítja Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztályára "Miskolc Város Ösztöndíjasa" megjelöléssel 3525. Miskolc, Városház tér 8. sz. Beküldési határidő: 2011. október 28.Felsőfokon: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztály "Miskolc Város Ösztöndíjasa" megjelöléssel 3525 Miskolc, Városház tér 8. sz. Beküldési határidő: 2011. október 28.
A pályázati döntésről szóló értesítés várható ideje: 2011. november 30. A beérkezett pályázatok elbírálását az Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság végzi. Hiánypótlásnak és a Bizottság döntése elleni fellebbezésnek helye nincs.

Pályázat útján elnyerhető ösztöndíj összege:
- alapfokon havi 5 ezer Ft,
- középfokon havi 8 ezer Ft,
- felsőfokon havi 10 ezer Ft.

Az ösztöndíj 10 hónap (szeptember-június) időtartamra nyerhető el. Az elbírálásnál figyelembe kell venni az alábbiakat:
- A pályázó 2010-2011évben elért eredményeit (versenyek, kiállítások, fellépések stb., TDK munka, publikációk).
- Az előző 2 év/félév tanulmányi eredményét.
- A családban az egy főre jutó nettó jövedelmet, illetve a szociális hátrányokat.
- A pályázó osztályfőnökének, felsőoktatási intézmény esetén a szakmai vezetőtanárának ajánlását.
- Az iskola igazgatójának, felsőoktatási intézmény esetén a kar dékánjának véleményét. Az elbírálásnál előnyt élvez az, aki:- elért eredményei alapján tehetségesnek minősül (országos, illetve nemzetközi versenyeken helyezései, kiállításai, fellépései stb., TDK munkája, publikációi vannak),- tanulmányi eredményének átlaga az előző 2 évben/félévben legalább 4.5,- családjában az egy főre jutó nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj 300%-át nem haladja meg.

Pályázati kiírás és adatlap a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közoktatási Osztályán (Miskolc, Városház tér 8. sz.) vehető át, illetve letölthető Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának honlapjáról: www.miskolc.hu

pályázati kiírás »
adatlap felsőoktatási intézmények hallgatóinak »
adatlap alap- és középfokú oktatási intézmények hallgatóinak »
Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2020-09-26 (Szombat)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!