Környezet

Kitüntetések a Környezetvédelmi Világnap alkalmából

2009-06-05 12:09

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE

Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. A jeles nap alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter Környezetünkért Díjat, Környezetünkért Emlékplakettet és Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át a környezet ügyéért tevékenykedő szakembereknek, valamint Zöld Toll-díjat adományozott a környezetvédelmi szemléletformálásban kiemelkedő tevékenységet végző újságíróknak péntek délelőtt a budapesti Természettudományi Múzeumban.

Június 5-e a Környezetvédelmi Világnap. Az ENSZ 1972-ben Stockholmban „Ember és bioszféra” címmel tartott környezetvédelmi világkonferenciát, melyet június 5-én nyitottak meg. A konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította. A világnap célja, hogy felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és rávezesse őket arra, mindenkinek magának is tennie kell valamit természetes, épített, társadalmi és belső környezetének megóvásáért, harmonikusabbá tételéért.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter Környezetünkért Díjat adományozott Bite Pálné dr.-nak, a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozat Minősítő Bizottsága elnök-helyettesének, a Vibrocomp Kft. ügyvezetőjének, a zaj- és rezgéscsökkentés, a zajvédelmi létesítmények megvalósítása, a hazai zajtérkép készítési előírások kidolgozása érdekében hosszú időn át végzett munkássága elismeréseként.
Galli Miklósnak, a Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége alelnökének, környezetvédelmi bizottsági elnökének, a DUNAPACK Zrt. elnök-vezérigazgatójának, az Országos Környezetvédelmi Tanácsban, valamint a MGYOSZ Környezetvédelmi Bizottsága elnökeként végzett munkája, a csomagolási hulladékfeldolgozás, a termékdíj szabályozás kialakításában való közreműködése elismeréseként.
Dr. habil Jolánkai Gézának, a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma egyetemi tanárának, a környezetvédelem, a hazai és nemzetközi vízi-környezetvédelem terén elért kiemelkedő eredményei, kutatói és oktatói munkássága elismeréseként.
Pupp Józsefnének, a Paksi Kertbarátok Egyesülete vezetőjének, az élhetőbb települési környezet kialakítása, a környezeti nevelés és tudatformálás erősítése érdekében végzett példamutató civil szervezeti munkája elismeréseként.
Takács Sándornak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség vezető-főtanácsosának, a zajvédelem területén több mint 40 éven keresztül kiemelkedő szakmai hozzáértéssel végzett munkájáért.
Vörös Ferencnek, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége volt alelnökének, az Injektor Környezetvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének, a szennyvíziszapokat felhasználó szántóföldi talajerő pótlás mobil injektálási technológiájának kidolgozása és alkalmazása érdekében végzett több évtizedes munkásságáért.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter Környezetünkért Emlékplakettet adományozott Augusztinyiné Cseke Máriának, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, környezetvédelmi igazgatási, környezeti kárelhárítási és vízminőség-védelmi szakterületen hosszú ideje kifejtett kiemelkedő teljesítményéért.
Balogi Zsoltnak, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mérőközpont vezetőjének, a Felügyelőség kémiai és biológiai, valamint levegőtisztaságvédelmi laboratóriuma tevékenységének megszervezése, irányítása területén végzett munkája elismeréseként.
Kovátsné dr. habil Németh Máriának, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar főiskolai tanárának, intézetigazgatónak, környezeti nevelési területen végzett két és fél évtizedes oktatói munkásságáért, különösen a környezetpedagógiai doktori program kidolgozásáért.
Könczeiné Kis Sólyom Piroskának, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi mérő csoportvezetőjének, a környezeti levegő minőségének vizsgálata, a légszennyezettségi adatok értékelése területén hosszú időn át végzett munkájáért.
Ladocsi Frigyesnek, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezető-helyettesének, három és fél évtizedes szakmai munkája, különösen a levegőtisztaságvédelem érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.
Dr. Palásthyné Arnóth Mária Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági, engedélyezési területen kifejtett magas színvonalú tevékenységéért.
Rózsahegyiné Csapó Olgának, a KvVM Környezetfejlesztési főosztály vezető-főtanácsosának, a levegőtiszaság-védelmi szabályozás kidolgozásában, a szabályozás végrehajtása érdekében folyamatosan végzett magas színvonalú munkájáért.
Sági Jánosnak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szegedi Szakaszmérnökség szakaszmérnökség-vezetőjének, két és fél évtizedes igazgatósági munkája, különösen környezetvédelmi és árvízvédekezési területen kifejtett tevékenysége elismeréseként.
Dr. habil Tamás János egyetemi tanárnak, a Debreceni Egyetem Környezetgazdálkodási Tanszék tudományos dékánhelyettesének, a környezetgazdálkodási felsőoktatás területén hosszú időn át végzett munkássága, a hazai és nemzetközi tudományos életben elért eredményei elismeréseként.
Törőné Kovács Jolánnak, Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség vezető főtanácsosának, hulladékgazdálkodási szakértőként végzett magas szintű szakmai munkájáért.
Várhegyiné Kiss Zsuzsának, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezető-helyettesének, a vízügyi és környezetvédelmi igazgatás, különösen a kiemelt kármentesítési feladatok ellátása, a felszín alatti vízvédelem megvalósítása során elért eredményeiért.
Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Bárány Istvánnak, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyeleti ügyintézőjének, a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízügy területén nyújtott 35 éves áldozatos szakmai munkájáért.
Buús Péternének, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola szaktanárának, a környezetvédelmi szemlélet elterjesztése érdekében végzett tanári munkája, versenyekre felkészít és ökoiskola szervező tevékenysége elismeréseként.
Csabai Lászlónénak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közgazdasági osztályvezetőjének, a környezetvédelmi ágazatban végzett több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért a Természetbúvár magazin szerkesztőségének, a fenntartható fejlődés eszméjének széles körű társadalmi elfogadtatásáért.
Eckhardtné Tóth Editnek, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. bakteriológiai laboratóriumvezetőjének, a társaság kémiai és bakteriológiai laboratóriuma munkatársaként végzett több mint három évtizedes munkája elismeréseként.
Faragó Barnabásnak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjének, a levegőtisztaságvédelem területén hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenységéért.
Forró Istvánnénak, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség adminisztrátorának, több mint másfél évtizeden át kiemelkedő színvonalon végzett munkája elismeréseként.
Dr. Háfra Zsoltnak, a KvVM Fejlesztési Igazgatóság projektmenedzserének, az európai uniós támogatások hatékony felhasználása érdekében huzamosabb időn át végzett munkájáért.
Dr. Igricz Máriának, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Gyulai Kirendeltsége hatósági jogászának, magas színvonalon végzett környezetvédelmi, vízügyi hatósági munkája elismeréseként.
Dr. Juhász Árpád geológusnak, közszolgálati tanácsadónak, a Föld természeti környezetének megismertetése érdekében hosszú időn át végzett kiemelkedő munkásságáért, aktuálisan „A Kék bolygó vándora” című összefoglaló könyvéért.
Dr. tech. Kecskeméti Sándornak, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Egyesülés elnök-vezérigazgatójának, a régió környezetvédelmi problémáinak megoldása, a tudatos környezetvédelem népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.
Kovács Máténak, a KvVM Környezetfejlesztési főosztály tanácsosának, az energiatermelés és felhasználás, a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos szabályozások előkészítése érdekében végzett munkájáért.
Lamatsch Tamásnak, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség informatikai csoportvezetőjének, közel két évtizeden át végzett környezetállapot értékelő és informatikai fejlesztő munkája, informatikai üzemeltetői tevékenysége elismeréseként.
Nagy Gyula Károlynak, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság területi felügyelőjének, több mint négy évtizedes szakmai munkája, az operatív víz- és környezeti kárelhárítási irányítás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
Potor Lászlónak, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mintavevőjének, környezetvédelmi laboratóriumi tevékenység körében hosszú időn át végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.
Prekuta Jánosnak, a Preco Kft. ügyvezetőjének, ökológiai szemléletű oktatói tevékenysége, az ún. zöldtetők hazai építésének népszerűsítésével városépítészet fejlesztése érdekében végzett munkájáért.
Tarlósi Imrénének, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügykezelő osztályvezetőjének, a környezetvédelmi igazgatás területén három évtizeden át végzett fáradhatatlan munkája elismeréseként.
Tutorné Kiss Erzsébetnek, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség iktató iroda vezetőjének, közel húsz éven át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként.
Zsombok Zsoltnak, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltsége felügyelőjének, levegőtisztaságvédelmi és zajvédelmi területen kifejtett szakértői tevékenységéért.
A Zöld Toll Díj idei nyertesei:
Elektronikus sajtó kategóriában: a Duna Televízió Talpalatnyi Zöld c. műsor szerkesztősége a környezetvédelmi és természetvédelmi témák folyamatos, igényes feldolgozásáért.
Írott sajtó kategóriában: a Metropol c. lap szerkesztősége a mindennapi környezettudatos életvitelre nevelésért.
Internet kategóriában (megosztva): Zsolt Melinda, az Index újságírója a környezetvédelmi témákat feldolgozó önálló rovat szerkesztéséért, továbbá Bihari Dániel, a Figyelőnet újságírója a környezetvédelmi témák, újdonságok rendszeres bemutatásáért.


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2021-04-17 (Szombat)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!