Környezet

Kitüntetések a Föld napja alkalmából

2009-04-21 12:14

ADD TO IWIW FACEBOOK TWITTER LIVE GOOGLE A Föld napja a világ környezet- és természetvédő társadalmának egyik legjelentősebb eseménye, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a természet megóvása és a gazdasági fejlődés meg kell hogy férjen egymás mellett. A Föld napja alkalmából a zöldtárca a magyar természetvédelem legnagyobb kitüntetéseit: Pro Natura díjakat, Pro Natura emlékplaketteket, illetve miniszteri elismerő okleveleket adományozott azoknak a szakembereknek, akik munkájukkal hozzájárultak a természet megóvásához.A Föld napja a világ környezet- és természetvédő társadalmának egyik legjelentősebb eseménye. 1970. április 22-én Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató kezdeményezése nyomán mintegy 25 millió amerikai vett részt a Föld napja rendezvényen, hogy felhívja a figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára. 1990-ben a Föld Napja világmozgalommá vált: több mint 125 ország környezetért aggódó polgárai, civil szervezetei csatlakoztak hozzá, s azóta minden évben több százmillió ember mozdul meg. Magyarország az elsők között csatlakozott, itthon először 1990. április 22-én emlékeztek meg a Föld napjáról.„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” - hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. „Mindannyian tehetünk azért, hogy útját álljuk a környezetszennyezésnek, a Föld javai kirablásának, az erdőirtásnak, a bennünket védő ózonréteg megsemmisítésének, a folyók és a tengerek elszennyezésének.” – hangsúlyozta Szabó Imre miniszter kedd délelőtt a Föld napja alkalmából tartott díjátadó ünnepségen, Csopakon. „Egyetlen egy nap azonban kevés – tette hozzá. A Földért, jövőnkért mindannyiunknak tennie kell valamit – otthon és a munkahelyen is takarékosabb, környezetkímélőbb életmódra kell berendezkednünk.”„A környezetért folytatott munkában a minisztériumban és a hozzá kapcsolódó intézményekben számos elkötelezett, hivatását magas színvonalon művelő szakember vesz részt. Elsősorban nekik köszönhető, hogy a magyar természetvédelem rangot vívott ki magának Európában, és itthon is nemzeti ügy lett.” – jelentette ki Szabó Imre a kitüntetések átadásakor. Az elmúlt időszakban számos határokon is átnyúló programot sikerült útjára indítani, mozgalommá nőtte ki magát az erdei iskolák hálózata, a szakemberek új életre keltették a gyengélkedő Balatont. Egyre szebbek és látogatottabbak arborétumaink, számos őshonos állatfajt sikerült megmenteni és tájegységeket eredeti állapotukba visszaállítani.A zöldtárca vezetője a magyar természetvédelem legnagyobb kitüntetéseit - Pro Natura díjakat, Pro Natura emlékplaketteket, illetve miniszteri elismerő okleveleket - adományozott azoknak a szakembereknek, akik munkájukkal hozzájárultak a természet megóvásához.A Föld Napja alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter PRO NATURA DÍJAT adományozott:Dr. Csepregi István szakmai főtanácsadónak, a KvVM Koordinációs és jogi szakállamtitkári titkárság munkatársának, természetvédelmi tárgyú jogszabályok előkészítésében, kidolgozásában, elfogadtatásában szerzett elévülhetetlen érdemeiért, a természetvédelmi jog oktatása terén elért eredményeiért.Duska Józsefnek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának, a természetvédelem ügye érdekében kifejtett másfél évtizedes munkásságáért, számos sikeres, határokon is átnyúló pályázat megvalósításában kifejtett tevékenységéért.Molnár Zoltánnak, a Tamási Béri Balog Ádám Gimnázium matematika-földrajz szakos középiskolai tanárának, a Pacsmagi Erdei Iskola megalapításában és működtetésében magas színvonalon végzett sokéves természetismereti oktatói tevékenységéért, versenyek, továbbképzések szervezéséért.Az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének, a Balatonnak és környékének több mint nyolcvan éves kutatása során elért eredményeikért, hazai és külföldi publikációikért.Dr. Sipos András kandidátusnak, a Szarvasi Arborétum nyugalmazott igazgatójának, az arborétum új arculatának kialakításával megalapozott környezeti szemléletformáló munkája, egyetemi oktatói tevékenysége, természetvédő civil szervezetekben kifejtett munkája elismeréseként.A Föld Napja alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter PRO NATURA EMLÉKPLAKETTET adományozott:Ács Lászlónénak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság agrár-referensének, a helyi lakossággal összehangolt agrár-környezetgazdálkodási célprogramok őshonos állatállomány fejlesztésével való megvalósítása érdekében kifejtett munkája elismerésekéntBaráz Csabának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság oktatási szakreferensének, az ifjúság szemléletformálásában, környezettudatos nevelésében végzett munkája, hatékony ismeretterjesztő tevékenysége elismeréseként.Az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnak, a fertői, a hansági és a szigetközi vizes élőhely-rekonstrukciós munkák, valamint az EU Víz Keretirányelv megvalósítása során a Nemzeti Park Igazgatóságokkal folytatott hatékony együttműködés elismeréseként.Gilly Zsoltnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetismereti osztályvezetőjének, környezeti nevelési, ökoturisztikai tevékenysége, a Barátságos természetvédelem célkitűzés érdekében hosszú idő óta végzett munkája elismeréseként.Havas Mártának, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési, őrszolgálati osztályvezetőjének, az Őrség természeti értékeinek megőrzése, megismertetése érdekében hosszú időn át végzett magas színvonalú tevékenysége elismeréseként.Dr. Kézdy Pálnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési osztályvezetőjének, a Szénás-hegycsoport Európa Diplomás Terület és a dolomit len védelmében kifejtett nagy jelentőségű munkájáért.Éva Sitašova Ph.D-nak, a Kassai Kelet-Szlovákiai Múzeum gyűjteményvezető botanikusának, az országhatárok nélküli természetvédelem megteremtése, különösen a magyar-szlovák természetvédelmi együttműködés kiépítése érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.A Tiszántúli Természetvédők Társulatának, a civil kontroll erősítése, a közösségi jog érvényesülésének elősegítése és a természeti területek és értékek védelme érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.Waltraut Zimmermann Ph.D.-nak, a Kölni Állatkert kurátorának, a vadon élő lófélék védelmének szervezése érdekében kifejtett két és fél évtizedes tevékenysége, az Equid TAG vezetőjeként végzett több mint tíz éves munkája elismeréseként.Zachar Zitának, a Magyar Televízió szerkesztőjének, a természetfilmezés területén végzett két és fél évtizedes elkötelezett munkásságáért, főként a kiemelkedő sikert aratott Magyarország 7 természeti csodája c. mozgalom népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként.A Föld Napja alkalmából Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET adományozott:Altusz Ferencné titkárnőnek, a KvVM Nemzeti parki és tájvédelmi főosztály munkatársának, az Agrárharmonizációs és vagyonkezelési osztály titkársági feladatainak színvonalas ellátásáért.Buzás Krisztinának, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi ügyintézőjének, a humánerő-gazdálkodás, a képzések, a közmunkaprogramok sikeres megvalósítása érdekében végzett munkájáért.Dr. Magura Tibornak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kutatási koordinátorának, a természetvédelmi kezelési tervek készítése, a védetté nyilvánítások koordinációja során végzett tevékenységéért.Marczin Örs Szilárdnak, a KvVM Fejlesztéskoordinációs és környezettechnológiai osztály vezető-tanácsosának, a természeti értékek megőrzése, különösen a Duna-Tisza közi Homokhátság fenntartható fejlesztése c. mintaprojekt előkészítése során kifejtett tevékenységéért.Mező Hedvignek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai szakreferensének, a védelemre érdemes természeti értékek és területek védetté nyilvánítása során végzett munkájáért.Nagy Istvánnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a felső-kiskunsági puszta védelme érdekében végzett két és fél évtizedes elkötelezett munkája elismeréseként.Nagy Lászlónak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, az Ócsai Tájvédelmi Körzet természeti és kultúrtörténeti értékeinek megőrzésében kifejtett több évtizedes lelkiismeretes, áldozatkész munkájáért.Őrsi Katalinnak, a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyezési ügyintézőjének, természetvédelmi hatósági munkája, különösen a természetvédelmi információs rendszer működtetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.Sallainé Kapocsi Juditnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság ökológiai felügyelőjének, a fokozottan védett növények - közöttük az erdélyi hérics és a kónya zsálya - megőrzése, megerősítése érdekében végzett munkájáért.Simon Pálnak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének, a Pécselyi-medencében lévő természeti értékek védelme, a természetvédelmi kezelés során végzett munkája elismeréseként.Takács Gábornak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szakfelügyelőjének, az észak-dunántúli védett területek élővilágának védelme érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.Tompa Tibornak, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szakreferensének, Vas megye táji és természeti értékeinek megőrzése érdekében végzett munkássága, a települési önkormányzatokkal kialakított jó kapcsolata elismeréseként.Vágner Gézának, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség műszaki ügyintézőjének, a veszélyeztetett állat- és növényfajok, a természetes élőhelyek felkutatása és védelme érdekében végzett kiemelkedő színvonalú szakmai munkájáért.


Az értékeléshez be kell jelentekeznie.

Hozzászólások

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be vagy regisztrálj.

Legyél te az első hozzászóló.

Miskolc TV mai műsora

2021-04-18 (Vasárnap)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!