Városinfó

 • 2007-06-18 13:17 Változnak a kötelező szabályai

  Több változás is életbe lép a kötelező biztosítással kapcsolatban a jövő hónap elején. Itthoni és külföldi baleseteknél is vannak új helyzetek. Július 1-jétől módosítja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló rendeletet a kormány. A kárelőzmény-igazolást ezentúl nem az üzemben tartónak, hanem az új biztosítónak kell beszereznie, a kártalanítás ideje pedig főszabályként három hónap lesz. Újdonság az is, hogy a biztosítónak a kárigény benyújtásától számított három hónapon belül megindokolt kártérítési javaslatot kell tennie a károsult részére. Tehát nem várhat mondjuk a rendőrségi vizsgálat végéig. Továbbra is a Kártalanítási Számla rendezi az ismeretlen károkozó által okozott károkat, de ez sem terjed ki ismeretlen járművel a károsult gépjárműben okozott károkra. Viszont, ha az ismeretlen gépjárművel okozott kár halállal vagy súlyos személyi sérüléssel végződik, akkor a Kártalanítási Számla kezelője (a MABISZ) a károsult járműben keletkezett károkat is megtéríti. A biztosítással nem rendelkező járművel okozott károkat is a MABISZ rendezi. A jövőben az számít súlyos személyi sérülésnek, ha a megsérült személy legalább 25 százalékos össz-szervezeti egészségkárosodást szenved, vagy hathónapos gyógytartammal járó egészségromlással jár a sérülése. Külföldi biztosítási események kapcsán is történtek változások. A károsult akár a neki kárt okozó jármű lakóhelye szerinti országban is keresetet indíthat annak biztosítója ellen, de akár a baleset helye szerinti államban is. A külföldi biztosító magyarországi kárrendezési megbízottja köteles az eljárást magyar nyelven lefolytatni. Újdonság az is, hogy ha magyar károsultja van a külföldön, külföldi üzemben tartó által üzemeltetett gépjármű által okozott balesetnek, akkor a magyar fél választhat: vagy a károkozóval, vagy annak biztosítójával szemben lép fel a kárigényével.

 • 2007-06-18 12:01 Figyelmeztet a rendőrség

  Az avasi lakótelepi rendőrség - mint már tavaly is - szórólapon hívja fel az általános iskolások és szüleik figyelmét a nyári szünet veszélyeire. A figyelemfelhívó kiadványt a rendőri egység területén működő valamennyi - 3500 - iskolás bizonyítványával kapja majd kézhez. Többek között arra hívják fel a figyelmét a diákoknak, hogy tartsák be a közlekedés szabályait, ne ugorjanak felhevült testtel a vízbe, vigyázzanak az idegenekkel, (ne üljenek idegen ember kocsijába, ne nyissanak nekik ajtót), tanácsot adnak, kitől kérhetnek a diákok segítséget, ha inzultálják őket, s felhívják a figyelmüket, hogy tartózkodjanak a szenvedélybetegségeket okozó szerektől.

 • 2007-06-15 17:44 Folytatódik a csőtisztítás

  Folytatódik a miskolci vízvezeték-hálózat szivacsos tisztítása. A MIVÍZ Kft. tájékoztatása szerint az általa megbízott Umwelt-Technik Kft. 20-án és 21-én reggel 9 és délután 5 óra között a Tetemvár alsó, középső és felső során végzi el a munkát. A csőtisztítás velejárója lehet az időszakos vízhiány, a nyomáscsökkenés és a vízzavarosodás is. A MIVÍZ azt kéri a lakóktól, hogy készüljenek fel ezekre a kellemetlenségekre, gondoskodjanak a háztartásukhoz elegendő víztartalékról. A munkák befejeztével a kifolyókból rövid ideig nem a megszokott tisztaságú víz folyik, mangánoxidot tartalmaz. A cég azt javasolja, hogy mosásra csak ülepítés után használják a vizet, nehogy a ruhák elszennyeződjenek. A víz ülepítés után felhasználható, iható.

 • 2007-06-14 15:31 Nyári menetrendváltás

  A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. június 16-tól új, nyári menetrend szerint közlekedteti járműveit. A nyári menetrendben a korábban közzétetteknek megfelelően lépnek életbe a változások. Lássuk, melyek is voltak ezek:I. Nyári menetrend:A nyár folyamán az utazási igények eltérnek az év többi részén tapasztalttól. Nyáron jellemzően alacsonyabbak az utazási igények és a menetrend is ehhez igazodik. Ennek megfelelően változik az 1, 1A, 3A, 6, 7, 31, 32, 35-ös autóbusz és az 1V, 2V villamos viszonylatok menetrendje.A 2-es viszonylat ezzel szemben nyáron sűrűbben közlekedik. A 22-es járat a vizsgaidőszaki menetrend szerint közlekedik a nyár folyamán is. II. Az utasok kérésére változik a 19-es és 67-es járatok közlekedési rendje. Lényeges változást léptetnek életbe a 67-es és 19-es autóbuszok menetrendjében. 19 óra után a 19-es viszonylat útvonalán is a 67-es közlekedik majd, mely a Lomb utcai végállomást követően elmegy Komlóstető végállomásig, ahol visszafordulva a Hengerész u. megállóhelyet követően tér vissza eredeti útvonalára. A Komlóstetőn élők kérésére a társaság szakemberei az elmúlt hónapokban megvizsgálták a 19-es és 67-es járatok közlekedési rendjét. A felmerült igények alapján kidolgozott szakmai javaslatot bemutatták a Komlóstetőn március 29-én tartott lakossági fórumon, amelynek bevezetését a komlóstetőiek támogatták. A javaslatot ezt követően a részönkormányzati ülésen is megvitatták, az ott kért további apróbb változtatásokat szintén beépítették a menetrendbe. III. További változások:A fent felsoroltakon túl apróbb változások lépnek életbe egyes viszonylatokon. Többségében egy-egy indulási időpont változásáról van szó, melyekkel utasaik kérésének tesznek eleget. Voltak utasok, akik a munkahelyre történő könnyebb eljutás, a gyorsabb átszállás, esetleg kora hajnali vagy éjszakai vonatokhoz való jobb csatlakozás miatt kérték a változásokat. Így a 4-es, 5-ös, 8-as, 12-es, a 21-es és 99-es, valamint a 22-es, 31-es, 35-ös, 44-es autóbuszok menetrendjében is változik egy-egy indulási időpont. Felhívják továbbá a figyelmet, hogy a kiadott menetrendkönyvben az alábbi adatok hibásan jelentek meg:• az 1-es autóbusz járat a Tiszai pályaudvarról munkanapokon a kiadottól eltérően 03.35 helyett 03.55-kor indul;• a repülőtéren található bérletpénztár tárgyhó 1–6. között munkanapokon nem 06.00–19.00, hanem 08.00–16.00 óra között tart nyitva.IV. Tovább közlekedik a ZS-sAz MVK Zrt. és a Miskolci Városgazda Kht. közös megállapodása értelmében július 8-ig tovább közlekedik a ZS-s jelzésű autóbusz céljáratként szombaton és vasárnap a Búza térről a Zsarnai piacra. A Miskolci Városgazda Kht. jóvoltából a piacra látogatók ingyenesen vehetik igénybe a járatot.

 • 2007-06-12 12:54 Permetezést végeznek

  Fapermetezést végez Miskolc közterületi fáinak védelmében a Combi Kft. június 12-től június 19-ig a kora esti, éjszakai, és kora hajnali órákban. Felhasznált anyagok: Agrol Plus, 1%-os koncentrációban, Ferticare műtrágya, 0,2%-os koncentrációban, Mirage 0,03 % koncentrációban, Dimilin 25 WP, 0,05% koncentrációban. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap, élelmezésügyi várakozási idő: 30 nap. A szerek a méhekre nem, a vizekre közepesen veszélyesek.

 • 2007-06-11 17:26 Csővezeték-tisztítás

  2007. 06. 11-én és 06. 12-én 9°°-tól – 17°° óráig szivacsos csővezeték-tisztítási munkákat végez az UMWELT–TECHNIK Kft. a MIVÍZ Kft. megbízásából az alább felsorolt utcákban: Levente vezér Huba Álmos Bulcsú Tas Huszár Lovarda Kassai Kolozsvári Pozsonyi Temesvári Gömöri Zombori Eperjesi Szeles Bethlen G. Szendrey Hatvanötösök, majd 2007. 06. 14-én 23°°-tól 06. 15-én 05°° óráig a Katowice úti lakótelep teljes területén.A csőtisztítás során időszakonként előfordul a munkák velejárójaként az időszakos vízhiány, nyomáscsökkenés, vízzavarosodás. Kérjük, hogy ezekre a kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak háztartásukhoz elegendő vízmennyiség vételéről. A munkák befejeztével a kifolyókból rövid ideig nem a megszokott tisztaságú víz folyik, mangánoxidot tartalmaz. Javasoljuk, hogy mosásra csak ülepítés után használják a vizet, nehogy ruhái elszennyeződjenek. A víz ülepítés után felhasználható, iható, észlelhető tisztult állapot rövid időn belül kialakul.Az okozott kellemetlenségekért megértő türelmüket köszönjük. Az UMWELT-TECHNIK Kft. építésvezető neve és telefonszáma:Nemes Zoltán, tel.: 06/30/639-3893 MIVÍZ Kft. Diszpécserszolgálat száma: 06/46/519-339

 • 2007-06-11 15:28 Az internetről is letölthető a beszámoló

  Gyurcsány Ferenc hétfőn a parlamentben napirend előtti beszédében értékelte kormánya elmúlt egy évének teljesítményét. A kormány egyéves tevékenységéről készült beszámoló kiadvány teljes terjedelmében elérhető a miniszterelnök honlapján (www.miniszterelnok.hu), a Miniszterelnöki Hivatal honlapján (www.meh.hu) és a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu).

 • 2007-06-08 16:51 Elkészült Miskolc reklámrendelete

  Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése májusi ülésén új rendeletet alkotott a közterületi reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, és közzétételének szabályairól. ReklámrendeletA változás elsődleges indoka, hogy a közterület-használatot szabályozó rendelet nem tartalmazott részletes előírásokat a közterületi reklámtevékenységre. A közterületi reklámhelyzet eddigi rendezetlensége megkívánta egy önálló reklámrendelet megalkotását. A rendelet célja egy rendezettebb és igényesebb városkép kialakítása annak érdekében, hogy az illegális reklámberendezések és vadplakátolások visszaszoruljanak és kizárólag a városképbe illeszkedő reklám-megjelenések kaphassanak engedélyt.Eljárási rend változásaVáltozik az engedélyezési eljárás is. A közgyűlés határozata értelmében a város közigazgatási határán belül az önkormányzat tulajdonában álló közterületek reklámcélú hasznosítását a Miskolc Holding Zrt. végzi. Közterület reklám célú használata csakis kizárólag a Miskolc Holding Zrt.-vel kötött szerződés alapján lehetséges.A rendelet hatályba lépésekor már meglévő közterület-használati engedélyek érvényben maradnak az engedélyekben megjelölt időpontig. Az új reklámrendelet jóval részletesebben meghatározza az egyes reklámhordozókat, az azokhoz tartozó díjtételeket és a telepítés előírásait. Ügyintézés:Miskolc Holding Zrt. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. Tel.: 46/516-257 Ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök: 8.00–12.00, 13.00–16.00, péntek: 8.00–12.00

 • 2007-06-07 16:06 A vízparton – csak helyesen!

  A nyári melegben mi sem lehet kellemesebb a hűsítő habokban való megmártózásnál, azonban a fürdőzés meggondolatlan és felelőtlen magatartással veszélyessé is válhat. Borsod-Abaúj-Zemplén megye szabad vizekben – folyók, tavak – igen gazdag, ezáltal számtalan lehetőséget biztosít a fürdőzésre, a sportra, a horgászatra és a szabadidő egyéb hasznos és szórakoztató módon történő eltöltésére. Annak érdekében azonban, hogy szabadságunk valóban kellemesen teljen és gondtalanul végződjön, kérjük szívleljék meg tanácsainkat és tartsák be a fürdőzés alapvető szabályait.

 • 2007-06-07 16:03 Segítséget kér az alapítvány

  A Szemem Fénye Alapítvány Gyermekmentő Szolgálata adótartozásainak összegyűjtése és a biztonságos működtetés céljából, a gyermekmentő autók elárverezésének elkerülése végett a magyar lakossághoz fordult az alábbi közleménnyel, melyet most közreadunk:

 • 2007-06-06 12:15 A nyári szünet veszélyei

  Közeledik a tanév vége, hamarosan elkezdődik a nyári szünet. Elsősorban a szülők figyelmét szeretnénk felhívni a következőkre: Tudnia kell minden szülőnek, hogy gyermeke milyen szinten sajátította el a legalapvetőbb közlekedési ismereteket, és ami a legfontosabb, mennyire lehet megbízni gyermekében abban az esetben, ha őt szülői felügyelet nélkül hagyjuk.

 • 2007-05-30 16:43 Változó ügyfélfogadás

  Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságának központi ügyfélszolgálatain június elsejétől az alábbi egységes ügyfélfogadási rend kerül bevezetésre.

Miskolc TV mai műsora

2021-12-03 (Péntek)
Nincs műsorkiírás erre a napra... nézzen vissza később!